Dwa lata więzienia za przemyt heroiny Sąd Okręgowy w Opolu

Transkrypt

Dwa lata więzienia za przemyt heroiny Sąd Okręgowy w Opolu
Dwa lata więzienia za przemyt heroiny
Sąd Okręgowy w Opolu wymierzył 1 sierpnia 2007 roku karę 2 lat pozbawienia wolności
Henryce Sz. za próbę przemytu 700 gram heroiny. Dodatkowo oskarŜona musi zapłacić 1000
zł grzywny. Kobieta połknęła kapsułki z narkotykiem, który miał trafić do Turcji. Złapano ją
na lotnisku w Karaczi. Pakistański sąd wymierzył jej karę 2,5 roku więzienia, odsiedziała pół
roku, po czym została zwolniona do Polski. Według polskiego prawa jej czyn jest zagroŜony
karą od trzech lat pozbawienia wolności.
OskarŜona przyznała się do winy. Przemyt narkotyków zaproponował jej Nigeryjczyk,
poznany we Włoszech, z którym pracowała przy zbieraniu pomidorów. Brakowało jej
pieniędzy, sama wychowywała córki, które w tym czasie studiowały.
Sąd zastosował wobec Henryki Sz. nadzwyczajne złagodzenie kary, uznając, iŜ kara 2 lat
więzienia jest adekwatna do okoliczności i społecznej szkodliwości czynu, oaz uwzględnia
znaczną ilość przemycanego narkotyku.
Wyrok jest nieprawomocny.

Podobne dokumenty