Formularz zgłoszeniowy na projekt „Europa

Transkrypt

Formularz zgłoszeniowy na projekt „Europa
Formularz zgłoszeniowy na projekt „Europa - pierwszy gwizdek. Piłka nożna & muzyka”
03-10.08.2014
MDSM Krzyżowa, Polska
Imię:
Nazwisko:
Adres zamieszkania (Kod, Miejscowość):
Tel. do rodziców:
Data urodzenia:
E-Mail:
Instrument muzyczny:
Od kiedy dziecko uczęszcza na lekcję gry na instrumencie?
Czy ma doświadczenie gry w orkiestrze lub zespole? Jeśli tak, to jakie?
Znajomość języka obcego: angielski, niemiecki, inny? Poziom znajomości?
Czy dziecko brało już udział w projekcie „Europa – pierwszy gwizdek. Piłka nożna & muzyka”
Który z dodatkowych warsztatów dziecko preferuje? (właściwe zaznaczyć):
piłka nożna
media
Czy dziecko jest uczulone? Jeśli tak, to na co?
Czy dziecko regularnie przyjmuje lekarstwa? Jeśli tak, to jakie?
Czy w kwestii posiłków jest coś, na co należy zwrócić szczególną uwagę?
Wypełnienie formularza jest formą wstępnej rezerwacji. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnika
otrzymacie Państwo droga mailową, wraz z dalszych informacji. Termin płatności za udział upływa z
dniem 15.07.2014.
Niniejszym wyrażam chęć zgłoszenia udziału mojej córki/ mojego syna w obozie muzycznym w
Krzyżowej
Data, Miejscowość:
Rezerwacja oraz dodatkowe informacje:
Małgorzata Lisowska
tel: +48 74 85 00 112
faks: +48 74 85 00 305
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty