Spotkanie informacyjno-biznesowe RND Marioli Góreckiej i

Transkrypt

Spotkanie informacyjno-biznesowe RND Marioli Góreckiej i
Spotkanie informacyjno-biznesowe
RND Marioli Góreckiej i RND Mari Walkiewicz
W dniu 21 lipca 2013 r. w Restauracji „Dworek” w Brodowie k/Środy Wlkp odbyło
się spotkanie informacyjno-biznesowe zorganizowane przez RND Mariolę Górecką,
RND Marię Walkiewicz i DL Magdalenę Grzegorzewicz. Spotkanie pod hasłem
„Wiedza – motywacja – integracja” skierowane było do „starych” i „nowych”
Akunowiczów.
Spotkanie obejmowało wystąpienia, dyskusję, wymianę doświadczeń, a także
przekazanie bieżących informacji związanych ze współpracą z firmą Akuna. Każde
wystąpienie zaczynało się od krótkiej prezentacji doświadczenia w stosowaniu
produktów oraz historii współpracy z Akuną, a następnie poświecone było
konkretnym tematom.
Maria Walkiewicz przedstawiła nowe programy, jakie proponuje swoim
współpracownikom Akuna, a w szczególności omówiła program Automotywacja.
Przedstawiając warunki tego programu podkreśliła jego przejrzystość i dostępność
dla każdego Akunowicza niezależnie od stażu współpracy z Akuną, czym
zmotywowała uczestników spotkania do podejmowania starań o nowego Opla
z Automotywacji. We wstępie Maria Walkiewicz bardzo konkretnie i przekonująco
przedstawiła zdrowotne efekty stosowania Alveo i pozostałych produktów Akuna
w jej rodzinie. Podkreśliła wielką pozytywna zmianę jakości życia całej rodziny.
Podobnie Magdalena Grzegorzewicz we wstępie swojego wystąpienia pokazała te
pozytywne zmiany na przykładzie swoim i swojej rodziny. Podkreśliła powody, dla
których trzeba zadbać o profilaktykę w szerokim zakresie, z wykorzystaniem coraz
bogatszej oferty produktów Akuny. W szczególności omówiła biokosmetyki.
Przypominając o zagrożeniach, jakie niesie z sobą stosowanie wielu kosmetyków
dostępnych na rynku, podkreśliła wyjątkową jakość biokosmetyków Akuny
i omówiła bardzo dobre efekty ich stosowania na przykładzie swoim i wielu znanych
jej zadowolonych klientów.
Mariola Górecka z kolei podzieliła się doświadczeniem znakomitych efektów
stosowania Alveo i pozostałych produktów Akuny w sytuacjach szczególnego
zapotrzebowania – w później starości, w poważnej niewydolności serca, w stanie
wyczerpania – na przykładzie swojej mamy i innych osób ze swojej rodziny.
Opowiedziała, dlaczego podjęła biznesową współpracę z Akuną, a następnie
omówiła narzędzia, jakimi możemy dysponować w trakcie tej współpracy. Omówiła
zarówno „stare” narzędzia i metody pracy, jak i nowości w tej dziedzinie – nowości
prezentując na ekranie. Dużą uwagę poświęciła zagadnieniom praktycznym takim
jak rejestracja, zakupy, punktacja zakupów, spełnianie kwalifikacji.
Pytania i uwagi, jakie nasunęły się podczas tych wystąpień, stały się podstawą
dyskusji uczestników spotkania.
Spotkanie zakończyło przypomnienie informacji o aktualnych promocjach oraz
ustalenie terminów następnych spotkań.
materiały: Mariola Górecka
opracowanie: Zespół Akuna