załączniku.

Transkrypt

załączniku.
„Rodzinnie odkrywamy Bytom”
Konkurs fotograficzno – historyczno - techniczny z okazji Święta Szkoły
Zapraszamy uczniów i rodziców do wzięcia udziału w konkursie rodzinnym, którego celem jest:
- poznawanie zabytków, ciekawych miejsc i architektury naszego Miasta,
- promocja małej ojczyzny,
- promocja rodzinnego spędzania czasu wolnego,
- rozwijanie u dzieci zainteresowania fotografią jako formą utrwalania rzeczywistości,
- rozwijanie u dzieci umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,
- promowanie dziecięcych i rodzinnych talentów.
Zadania konkursowe:
PIERWSZE polega na stworzeniu pracy fotograficznej przedstawiającej rodzinę na tle architektury, zabytków Bytomia,
ciekawych miejsc, tych znanych lub mniej znanych w naszym Mieście. Zdjęcie przedstawiające rodzinę może być wykonane
przez osobę dorosłą, natomiast ramka zdjęcia powinna być wykonana dowolną techniką własnoręcznie przez dziecko,
z dopuszczalną niewielką pomocą ze strony rodzica. Format zdjęcia – A4,
DRUGIE polega na wykonaniu z dowolnych materiałów plastycznych makiety Bytomia, dzielnicy lub wybranego miejsca.
Prace należy składać od 5 do 7 grudnia u wychowawców świetlicy.
Nagrodą główną dla zwycięskich rodzin będzie bon do kawiarni o wartości 100zł.
Wszystkie prace konkursowe będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w dniu Święta Szkoły-12 grudnia 2016r.
Serdecznie zapraszamy!