Generuj PDF - KPP w Otwocku

Transkrypt

Generuj PDF - KPP w Otwocku
KPP W OTWOCKU
Źródło: http://kppotwock.policja.waw.pl/po/aktualnosci/58453,Zagrozenie-pozarowe-w-lasach.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 06:08
Strona znajduje się w archiwum.
ZAGROŻENIE POŻAROWE W LASACH!
Pożary są głównym i najniebezpieczniejszym zagrożeniem dla naszych lasów. Ogień rozprzestrzenia
się błyskawicznie. Doszczętnie niszczy trwające wiele lat działania przyrody. W sercu Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego doszło do groźnego pożaru. Tylko dzięki błyskawicznej akcji ratowniczej ogień
powstrzymano. W tej sprawie policjanci z posterunku we Celestynowie prowadzą postępowanie
wobec 3 osób mogących mieć związek z tym pożarem.
Do groźnego pożaru doszło niemal w samym centrum Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego na terenie ścisłego rezerwatu przyrody „Bocianowskie gniazdo”. Tylko
dzięki błyskawicznej akcji ratowniczej nie doszło do rozprzestrzenienia się ognia.
Leśnicy z Nadleśnictwa Celestynów, oraz Straż Pożarna skutecznie przeprowadzili
działania gaśnicze. W trakcie tej interwencji służby leśne poinformowały policjantów z
Karczewa i z Celestynowa, że na terenie parku mogło dojść do celowego zaprószenia
ognia. W pobliżu prowadzonej akcji ratowniczej leśnicy ujęli i przekazali policjantom 3
osoby.
Są to mieszkańcy powiatu otwockiego, obecnie policjanci z posterunku w Celestynowie
ustalają ewentualny udział tych osób w zaprószeniu ognia.
Policjanci i leśnicy ponownie przypominają, że najczęstszą przyczyną pożarów lasów, to:
- nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym
papierosy, zapałki,
- podpalenia, przy posługiwaniu się ogniem
- wady urządzeń i instalacji.
Podczas pożaru lasu wydzielają się toksyczne dymy oddziałujące negatywnie na środowisko. Po pożarze las – naturalne płuca
ziemi odradza się przez dziesiątki lat. W okresie największego zagrożenia pożarowego, tj. od 1 kwietnia do 31 października,
często wystarczy iskra, aby spłonęło kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt hektarów lasu. Ludzie odpowiadają za powstanie
ponad 90% pożarów lasów.
Jeśli zauważysz pożar w lesie to:
●
zawiadom o zaistniałej sytuacji straż pożarną (telefon 998 lub 112),
●
oceń sytuację, jeżeli jest to zarzewie pożaru i zauważysz tlącą się pokrywę ściółkową, trawę, pojedyncze gałęzie na
niewielkiej powierzchni (kilka m2), a także zboże lub ściernisko podejmij próbę jego ugaszenia, w tym celu wykorzystaj np.:
gałęzie, koc, części ubioru, wodę (jeżeli jest dostępna), lub spróbuj przy pomocy łopaty odkryć wierzchnią warstwę ziemi by
uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia,
●
jeżeli jest to pożar niemożliwy do ugaszenia przy pomocy dostępnych ci środków sprawdź czy jesteś w bezpiecznym
miejscu, jeśli nie – uciekaj! W przypadku rozprzestrzeniania się pożaru ewakuuj się w kierunku prostopadłym do kierunku
wiatru. Jeśli znajdziesz się w strefie zadymienia pochyl się nisko (przy ziemi jest mniej dymu) oraz osłoń usta i nos chustką
lub częściami odzieży,
●
jeśli to możliwe udaj się na drogę dojazdową do lasu, oczekuj na jednostki straży pożarnej lub służbę leśną i wskaż im
miejsce powstania pożaru.
kom. Jarosław Sawicki
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij