Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych

Transkrypt

Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych
Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
na dzień zwołania NWZ, tj. 18.11.2015
Wszystkie akcje Emitenta są akcjami na okaziciela.
Seria akcji
A
B
SUMA:
Liczba akcji
36 000 000
343 344
36 343 344
Procentowy udział
w kapitale
zakładowym
99,06%
0,94%
100%
Liczba głosów
na WZ
36 000 000
343 344
36 343 344
Procentowy udział
w głosach na WZ
99,06%
0,94%
100%

Podobne dokumenty