AKTYWNA KOBIETA SZCZĘŚLIWA MAMA

Transkrypt

AKTYWNA KOBIETA SZCZĘŚLIWA MAMA
Gminny OĞrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach
ul.Wiosenna
Wiosenna7,7,55-011
55-011Siechnice
Siechnice
ul.
NIP912-13-01-751
912-13-01-751 REGON
REGON005959500
005959500
NIP
tel/fax:71
71311
31139
3968,
68,e-mail:
e-mail:[email protected]
[email protected]
tel/fax:
„AKTYWNA KOBIETA – SZCZĘŚLIWA MAMA” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
AKTYWNA KOBIETA
SZCZĘŚLIWA MAMA
Projekt jest skierowany do niezatrudnionych kobiet, w wieku od
15 do 64 lat ( w tym powracających oraz wchodzących na rynek
pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
nieaktywnych zawodowo i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są w wieku aktywności
zawodowej i mieszkają na terenie
gminy Siechnice.
UCZESTNICTWO W PROJEKCIE
JEST BEZPŁATNE
Uczestnikom projektu zapewniamy:
n szkolenia mające na celu nabycie umiejętności i wiedzy umożliwiających podjęcie zatrudnienia jako dzienny
opiekun lub niania;
n zajęcia praktyczne i ćwiczenia w placówkach świadczących usługi opieki nad dziećmi;
n konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem;
n szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii społecznej.
Dodatkowe udogodnienia:
n opieka nad dziećmi w trakcie trwania projektu;
n czas trwania projektu i rozkład zajęć umożliwiający
harmonijne pogodzenie uczestnictwa w projekcie z pełnieniem obowiązków rodzinnych.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:
Biuro Projektu czynne w poniedziałek od 13:00 do 16:00
tel. 727 444 818 – koordynator projektu
GOPS w Siechnicach pn-pt w godzinach 7:30 do 15:30; tel. 71 311 39 68 wew.29

Podobne dokumenty