KARTA USŁUGI Przeprowadzenie badania statystycznego na

Transkrypt

KARTA USŁUGI Przeprowadzenie badania statystycznego na
 KARTA USŁUGI
Nr 26/2013/USBDG Przeprowadzenie badania statystycznego na zlecenie Data zatwierdzenia: 15.02.2013 1/2
Co chcę załatwić? Przeprowadzić badanie statystyczne w regionie, przygotować narzędzie do badania lub skonstruować scenariusz badania dotyczącego różnych aspektów sytuacji społeczno‐
gospodarczej województwa kujawsko‐pomorskiego. Kogo dotyczy? Zainteresowanych współpracą z Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy przy przygotowaniu lub/i przeprowadzeniu badania statystycznego. Do przygotowania i przeprowadzenia badania określ:  cel badania, Co przygotować?  zakres tematyczny – problem, który należy zbadać (wystarczy wstępny zarys),  zakres podmiotowy – potencjalnych respondentów, czyli osób lub instytucji, które miały by zostać przebadane. Jakie dokumenty muszę wypełnić? Nie musisz wypełniać żadnych dokumentów. W przypadku zgłaszania sprawy pismem (poczta tradycyjna, e‐mail, faks) należy pamiętać, by zawierało niezbędne informacje wymienione w rubryce „Co przygotować?”, a także informacje pozwalające na identyfikację zamawiającego (imię i nazwisko, nazwa instytucji, dane teleadresowe). Jak wypełnić dokumenty? Informacje zawarte w piśmie powinny pozwalać na identyfikację zamawiającego oraz jasno formułować zakres i formę zamawianego badania. Ile muszę zapłacić? Koszt realizacji badania ustalany jest indywidualnie dla każdego przypadku. Kiedy złożyć dokumenty? Zamówienie złóż w dogodnym dla siebie momencie. Zamówienie możesz wysłać e‐mailem, faksem, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu lub w jednym z naszych oddziałów terenowych. Nasze dane kontaktowe: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 85‐066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1‐3 Kujawsko‐Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych, pok. 17, parter, budynek C kierownik: Małgorzata Rybak, tel: 52 366‐93‐03, faks: 52 366‐93‐56 w godzinach: od poniedziałku do piątku 700‐1500 Gdzie załatwię sprawę? Oddziały terenowe: Toruń 87‐100, ul. Mickiewicza 10/16 faks: 56 61‐17‐199 tel: 56 61‐17‐100 w godzinach: 700‐1500 Co zrobi urząd? Włocławek 87‐800, ul. Piekarska 16a faks: 54 23‐56‐470 tel: 54 23‐56‐442 w godzinach: 700‐1500 Inowrocław 88‐100, Al. Niepodległości 4 tel.: 533‐304‐750 w godzinach: 700‐1500 Przygotujemy propozycję realizacji zadania i skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić zasady współpracy. W celu realizacji badania niezbędne będzie podpisanie umowy, którą przygotujemy i przedstawimy Tobie do akceptacji. KARTA USŁUGI
Przeprowadzenie badania statystycznego na zlecenie 2/2
Nr 26/2013/USBDG Data zatwierdzenia: 15.02.2013 Jaki jest czas realizacji? Jak się odwołać? Czas realizacji ustalany jest indywidualnie dla każdego badania. Wstępny projekt przygotujemy najszybciej jak to możliwe, na pewno skontaktujemy się z Tobą w ciągu 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia propozycji badania. W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza. W razie dodatkowych pytań czy wątpliwości prosimy o ponowny kontakt. Wszelkich analiz i badań na zlecenie dokonuje specjalnie w tym celu powołana komórka Urzędu, czyli Referat Analiz i Badań Regionalnych w Kujawsko‐Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych. Informacje dodatkowe Podstawa prawna Jeżeli jesteś osobą doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, możesz przy załatwianiu spraw w Urzędzie skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza‐
przewodnika. Zamiar skorzystania z wybranej metody komunikowania się przy załatwieniu sprawy zgłoś najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym dniem przybycia do Urzędu.  Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591, ze zm.)