Najważniejsze argumenty na rzecz naszych złącz UIC552 - IMPOL-1

Transkrypt

Najważniejsze argumenty na rzecz naszych złącz UIC552 - IMPOL-1
Najważniejsze argumenty merytoryczne, przemawiające za stosowaniem sprzęgów
ogrzewania wagonu zgodnych z kartą UIC552 firmy SCHALTBAU GmbH z
Monachium:
1) Jesteśmy ww bardzo wąskiej grupie najwyżej kwalifikowanych dostawców dla
Deutsche Bahn, która zgodnie z ich kryteriami oceny nazywa się Q1.
2) Posiadamy wdrożony standard IRIS we wszystkich zakładach produkcyjnych
w Niemczech.
3) Nasze złącza UIC552 stosują wszyscy najwięksi producenci taboru
kolejowego: Bombardier, Siemens, Alstom, Voith, Stadler, Skoda oraz
użytkownicy taboru w Europie i za oceanem.
4) Posiadamy dopuszczenia do wszystkich obszarów UIC w tym w Rosji (-50°C).
5) Nasze obudowy wykonane z ciśnieniowych odlewów aluminiowych są
odporne również na obecność wody morskiej.
6) Na styki główne i zaciski prądowe stosowany jest materiał 4- krotnie droższy
do standardowo używanych przez innych producentów.
7) Praktycznie nie mamy żadnych reklamacji.
8) Produkcja w Niemczech według standardów, wymagań i norm niemieckich.
9) W produkcji nie stosujemy do uszczelniania nietrwałych i szkodliwych dla
środowiska żywic epoksydowych.
10)
Nasze gniazda czołowe poosiadają czujnik obecności wtyku, co w
bardzo dużym stopniu wpływa na bezpieczeństwo użytkowania sprzęgu.
11)
Kolory obudów dopasowane do kolorów pojazdu.
12)
Złącza wg tej techniki produkujemy od 1960 roku i rynek docenił naszą
jakość, terminowość dostaw oraz trwałość wyrobu.
13)
Bieżąca optymalizacja produkcji i wprowadzanie nowych technologii,
uwzględnianie na bieżąco zmian w normach.
14)
Dostępność rysunków 3D, dokumentacji instrukcji obsługi, deklaracji.
15)
Doradztwo techniczne on-line na wysokim poziomie.
16)
Gotowość do zagwarantowania dostaw „Just in time” (po
wcześniejszych uzgodnieniach terminów i warunków) dla kolejnych sztuk
pojazdów szynowych).
17)
Bardzo długie terminy płatności za dostawy w PLN lub w Euro (wg
wyboru klienta).
IMPOL-1 (www.impol-1.pl)
02-255 Warszawa ul. Krakowiaków
103
tel. +48 22 886 56 02 w.17
fax +48 22 886 56 04
kom. +48 605 034 017
Zapraszam do współpracy
mgr inż. Ryszard Żak -Przedstawiciel firmy SCHALTBAU GmbH w Polsce