Maryjo, Matko ma

Komentarze

Transkrypt

Maryjo, Matko ma
Maryjo, Matko ma
zebrał i opracował : ks. Walerian Moroz CSMA
Źródło: Śpiewnik Licheński, 1987


  
  
1. Ma
2. Świat
ry
ca
jo, Mat ko
ły nie chaj
 3
 4
   
  



drga
czci,
 

ku To bie,
Prze czys ta

ma,
brzmi

serc
gwiaz

Mi
Hej
łoś
na


Kró
Kró
lo
lo






cią du sza
łem ku Twej
    

 
wo,
wo.
Ty mo ją
Niech szu mi
7
 

myśl
las



burz
Ci

i
i




dłoń od
bór, Wtó





grze chu zaw
ru je pta
 
  


do szczę ścia
Wie czys ta
zórz.
brzmi,
 
 


sze
sząt
chroń,
chór;


O wiedź nas,
O mo ja
www.nuty.religijne.org







wśród świa ta
Niech chwa ła

wiedź, Ma
Ty Kró


ry
lo
jo!
wo.

Podobne dokumenty