ROD XX-lecia w Słupsku

Transkrypt

ROD XX-lecia w Słupsku
Słupsk dnia 30.10.2013r.
Premier RP
Pan Donald Tusk
Szanowny Panic Premierze /
'
••••
W imieniu działkowców. Rodzinnego Ogrodu Działkowego XX- lecia w> Słupsku
•; apelujemy do Pana Premierą o spowodowanie przyspieszenia prać nad ustawą
W o ogrodach działkowych - projektem obywatelskim . Nowa ustawa musi wejść w
życie w dniu 21 stycznia 2014r., a do tego czasu pozostało mniej niż 90 dni.
Mamy wrażenie, że istnieje ogromne zagrożenie do tego ,aby ustawa w styczniu
20l 4r.weszła w życie i mpokóiła 1500 rodzin naszego ogrodu . Tempo prac
nad ustawą o ogrodach działkowych zależy od aktywności pracy Posłów PO
więc słowo Pana Prtrhiera może spowodować zakończenie prac nad tak
. ważnym dla miliona działkowców w Polsce dokumentu.
, : •">••
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego
XX-lccia w Słupsku
W

Podobne dokumenty