Łączność: wbudowana karta sieciowa 10/100,USB 2.0,Wi

Transkrypt

Łączność: wbudowana karta sieciowa 10/100,USB 2.0,Wi
Kraśnik, dnia 21.05.2014 r.
Wykonawcy( wszyscy)
Wyjaśnienie treści SIWZ
dotyczy: postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu
pn. „OD STAŻU PRZEZ UMIEJĘTNOŚCI DO SUKCESU ZAWODOWEGO”.
Numer sprawy: Zp.272.23.2014
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu
pn. „OD STAŻU PRZEZ UMIEJĘTNOŚCI DO SUKCESU ZAWODOWEGO”, na podstawie atr. 38
ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.) informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielonych na nie odpowiedzi:
Pytanie 1.
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania plotera HP T 120 (zadanie 1b) o następujących
parametrach:
Prędkość druku:
-rysunki liniowe 70s/str., 40 wydruków A1 na godzinę
-kolorowe obrazy 22,4 m2/h na nośnikach powlekanych, 2,9 m2/h na nośnikach błyszczących
Łączność: wbudowana karta sieciowa 10/100,USB 2.0,Wi-Fi
Obsługa papieru: -Podajnik arkuszy, rolka podająca, podajnik wejściowy, automatyczna
gilotyna,
-Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze,
ekologiczny, zwykły, śnieżnobiały),papier techniczny (typowa kalka kreślarska, kalka
techniczna), folia ( przezroczysta, matowa),papier fotograficzny (satynowy, błyszczący,
półbłyszczący, premium, polipropylen), papier samoprzylepny (samoprzylepny
polipropylen)
-format: Podajnik wejściowy: od 210x279 do 330x482mm, podawanie ręczne; od
330grubości do 0,3 mm
Obsługiwane systemy operacyjne:
-Windows 7 Ultimate/Profesjonal/Home premium, Windows XP Profesjonal/Home Mac OS
X v 10.6
Proje kt wspó ł f inanso wany ze śr odkó w Unii Euro pe jskiej w r amac h
Europejskiego Funduszu Spo łe cznego
Lider projektu:
PTE Zak ład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o.
Ul. Szewska 4/7
20-086 Lublin
www.pte.lublin.pl
OD STAŻU PRZEZ UMIEJĘTNOŚCI DO SUKCESU ZAWODOWEGO.
Program staży u pracodawców dla uczniów szkó ł zawodowych w
Powiecie Kraśnickim
Odpowiedz na pytanie 1.
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania ploterów HP desingjet T120
Pytanie 2
Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie zestawów komputerowych nie posiadających certyfikatów ISV (
zadania 1e, ig, 2a, 2n, 2b2, 3a , 3b.) Certyfikat taki posiadają jedynie stacje robocze firm takich jak HP. Dell.
Lenovo. Fujitsu. Komputery takie stosowane są głównie przy projektowaniu, co powoduje ze są znacznie
droższe od komputerów nie posiadających tego certyfikatu
Odpowiedz na pytanie 2.
Certyfikat ISV nie jest wymagany.
Proje kt wspó ł f inanso wany ze śr odkó w Unii Euro pe jskiej w r amac h
Europejskiego Funduszu Spo łe cznego
Lider projektu:
PTE Zak ład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o.
Ul. Szewska 4/7
20-086 Lublin
www.pte.lublin.pl
OD STAŻU PRZEZ UMIEJĘTNOŚCI DO SUKCESU ZAWODOWEGO.
Program staży u pracodawców dla uczniów szkó ł zawodowych w
Powiecie Kraśnickim