Obserwatorzy - wybory - Związek Ukraińców w Polsce

Transkrypt

Obserwatorzy - wybory - Związek Ukraińców w Polsce
Związek Ukraińców w Polsce
Obserwatorzy - wybory
Stowarzyszenie Forum Integracja-Demokracja-Europa w imieniu Międzynarodowej Organizacji
„Czwarta Fala” przy współudziale Komitetu Wyborców Ukrainy rozpoczyna rekrutację
obserwatorów do międzynarodowej misji obserwacyjnej na wybory parlamentarne na Ukrainie 2007.
Z nadesłanych ankiet wybranych zostanie 40 osób + lista rezerwowa (możliwe, że przy dużym
zainteresowaniu liczebność grupy podstawowej zostanie zwiększona). Ukraińscy organizatorzy zapewniają
materiały szkoleniowe, przeszkolenie na miejscu. Wyjazd z Polski do Kijowa autobusem. Miejsce
lokalizacji grupy oibserwacyjnej na Ukrainie zajmie się strona ukraińska (możliwe kierunki to:
Dzniepropietrowsk lub Odessa). Wyjazd z Polski 28 wrzesnia, wyjazd z Ukrainy 1 października.
Organizatorzy zapewniają noclegi i organizację samej misji w miejscu lokalizacji. Każdy z uczestników
otrzyma diety w wysokości - 150 dolarów. Uczestnicy misji zobowiązani sa do wykupienia ubezpieczenia
na okres od 28 września do 2 października.
Czasu jest mało, więc najważniejsze jest jak najszybsze odesłanie wypełnionych ankiet na adres:
[email protected] i [email protected] Ankiety są potrzebne dla uzyskania akredytacji w Centralnej
Komisji Wyborczej. Proszę również w kilku zdaniach napisac o sobie (można dołączyć CV). Proszę o
wypełnianie ankiety w wersji polskiej i na jej podstawie, wersji oryginalnej w języku angielskim lub
rosyjskim.
Kształt misji, uzyskanie akredytacji i ostateczna decyzja o realizacji misji obserwacyjnej zależą od strony
ukraińskiej.
W imieniu Forum Integracja-Demokracja-Europa
Marek Figura
Piotr Andrusieczko
[email protected]
informację można również uzyskać telefonicznie:
Piotr Andrusieczko
t.mob. (+48) 501 029 840 (od 15 do 18 września)
t.mob. (+3) 80 955 260 445 (od 19 września)
- INFORMACJA
- ANKIETA
- ANKIETA-POL
http://www.zup.ukraina.com.pl
Kreator PDF
Utworzono 7 March, 2017, 04:36

Podobne dokumenty