ZP-2380-704-248/08 Zakup pojazdu typu autobus kategorii M2

Transkrypt

ZP-2380-704-248/08 Zakup pojazdu typu autobus kategorii M2
KWP w Katowicach
Źródło:
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi/5808,ZP-2380-704-24808-Z
akup-pojazdu-typu-autobus-kategorii-M2.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 06:38
ZP-2380-704-248/08 Zakup pojazdu typu autobus
kategorii M2
Załączniki do strony
Ogłoszenie 29.5 KB
Siwz 92.5 KB
Zał. nr 1 do Siwz formularz ofertowy 29.5 KB
Zał. nr 2 do Siwz Wymagania taktyczno -techniczne 41 KB
Zał. nr 3 do Siwz - projekt umowy 42 KB
Zał. nr 4 do Siwz - wykaz podwykonawców 11 KB
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 10.02.2009r. 27.5 KB
odpowiedź na pytania z dnia 17.02.2009 r. 21.5 KB
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19 KB
Metryczka
Data publikacji 03.02.2009
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Świerkowicz
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Świerkowicz Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:

Podobne dokumenty