Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie krajobrazowym "Świder"

Transkrypt

Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie krajobrazowym "Świder"
ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA
W REZERWACIE KRAJOBRAZOWYM „ŚWIDER”
PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY
Opracowała nauczycielka przyrody mgr Małgorzata Jakubowska
Szkoła Podstawowa Nr 211
im. Janusza Korczaka
w Warszawie
W nauczaniu najlepszym środkiem przekazu jest magia - magia odkrycia, zachwytu i radości.
Zespół autorów i realizatorów projektu:
Opracowanie merytoryczne i metodyczne treści przewodnika
oraz opracowanie graficzne tablic dydaktycznych:
Małgorzata Jakubowska
Rysunki wykorzystane do opracowania tablic:
Beata Wójcik
Zuzanna Różycka
Anna Truszczyńska
Zbiór i opracowanie graficzne prac dzieci:
Daniela Bartosiak
Małgorzata Kłopotowska
Małgorzata Jakubowska
Prezentacja w wersji elektronicznej – płyta CD:
Agnieszka Samulska
Zdjęcia:
Małgorzata Jakubowska
Konkurs na logo ścieżki – okładka
Zarząd Dyrekcji M i Ch P K
............. Atłowska
Liliana Koziarska
Promocja projektu w prasie
Tygodnik Regionalny
Rzecznik Starostwa
Powiatowego w Otwocku
Jerzy Szczęśniak
Redakcja Linii Otwockiej
Zbigniew Skoczek
Piotr Stefański
Wojciech Sobociński
Pozyskiwanie środków i realizacja projektu:
Redakcja Tygodnika
Linia Otwocka
...
...
inni ...............................................................
Sponsorzy:
...
WSTĘP
Dr Ligia Tuszyńska
Wdrażana od kilku lat reforma edukacji wymaga od nauczycieli wysokich
kompetencji dydaktycznych oraz nowoczesnej wiedzy ekologicznej i
przyrodniczej. Taką wiedzę powinni oni przekazać uczniom, pokazując im
rzeczywiste obiekty i zjawiska w najbliższej okolicy domu, szkoły i miejscu
zamieszkania. Kształcenie przyrodnicze w naturalnym środowisku pozwala na
większą integrację zespołów uczniowskich, rodziców i nauczycieli w pracy na
rzecz poznawania, kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego. W dobie,
gdy Polska pretenduje do wejścia w struktury Unii Europejskiej, jest szczególnie
ważne, by nasza kultura ekologiczna, znajomość i poszanowanie praw przyrody nie
były niższe niż w krajach unijnych. Wytyczanie dydaktycznych ścieżek
przyrodniczych jest więc cenną inicjatywą dla kształtowania świadomości
ekologicznej naszego społeczeństwa, zwłaszcza społeczności lokalnej.
Przewodnik dydaktyczny przygotowany przez panią mgr Małgorzatę
Jakubowską może spełnić to ważne zadanie. Jest on częścią pakietu edukacyjnego,
w skład którego wchodzą również: rysunki dzieci przedstawiające florę i faunę
rezerwatu „Świder”, zestaw tablic dydaktycznych oraz płyta CD zawierająca
zdjęcia dzieci wykonane podczas pracy w terenie. Przewodnik stanowi bardzo
interesujący materiał, który pozwoli nauczycielowi przygotować się do zajęć,
a przypadkowego turystę zapozna z walorami rzecznego rezerwatu
krajobrazowego.
W pierwszej części przewodnika autorka prezentuje trasę ścieżki
przyrodniczej w postaci mapki z zaznaczonymi przystankami, dokładnie opisuje
możliwości dojazdu z Warszawy oraz przedstawia konstrukcję przewodnika.
Następnie, zamieszcza informacje o historii terenów położonych nad rzeką Świder.
Pani Jakubowska przytacza bardzo trafnie dobrane teksty i niezwykle interesujące
fotografie. W ciekawy sposób charakteryzuje walory kulturowe i przyrodnicze oraz
problemy ekologiczne regionu. Przytacza opinie na temat ingerencji w prawa
natury, wskazując na elementy antropopresji oraz ukazuje perspektywy rozwojowe
dla doliny rzeki. Na koniec części pierwszej przewodnika ilustruje florę i faunę
rezerwatu, zręcznie wykorzystując rysunki uczniów.
Część druga przewodnika skierowana jest do nauczyciela. Przedstawia
wskazówki metodyczne, zakres treści oraz poszczególne kategorie celów
kształcenia w odniesieniu do uczniów szkoły podstawowej. Autorka proponuje
metody i formy organizacji zajęć, strategię kształcenia oraz środki dydaktyczne
do wykorzystania na ścieżce przyrodniczej. Przewodnik zawiera gotowy
scenariusz, który może pomóc nauczycielowi w przygotowaniu i organizacji zajęć
terenowych z uczniami. W dalszej części znajdują się karty pracy dla nauczyciela i
dla czterech grup uczniów. Zadania dla uczniów zostały dostosowane do miejsca
edukacji w terenie.
W proponowanym pakiecie edukacyjnym wyraźnie widać, że celem autorki
jest nie tylko wyposażenie uczniów w określony zasób wiadomości i umiejętności,
lecz przede wszystkim kształtowanie postaw. Pani Małgorzata Jakubowska
przywiązuje wielką wagę do strategii kształcenia problemowego, wymagając
aktywnego udziału ucznia w tym procesie.
Trzecią część pakietu edukacyjnego stanowi zestaw 22 tablic dydaktycznych
prezentujących wybrane obiekty lub zjawiska przyrodnicze. Zastosowane
oznaczenia numeryczne tablic odpowiadają kolejnym przystankom ścieżki.
Z uwagi na ograniczenia finansowe, autorka zaproponowała wykonanie
i umieszczenie w terenie małych tabliczek z kolejnymi numerami zamiast dużych
tablic dydaktycznych. Aby ułatwić odnajdywanie przystanków, na każdej tabliczce
będzie umieszczone logo ścieżki. W przyszłości, jeśli pozwolą na to fundusze,
warto byłoby zastąpić znaczki tablicami dydaktycznymi. Oznakowana ścieżka
przyrodnicza dostarcza nie tylko wielu pozytywnych emocji i wiedzy
przyrodniczej, ale także podnosi atrakcyjność turystyczną regionu.
CZĘŚĆ I
Lokalizacja, dojazd i plan Ścieżki Przyrodniczej w Rezerwacie Krajobrazowym „Świder”
Dojazd
Warszawa – Józefów
Pociągiem jadącym w kierunku
Otwocka lub autobusem
„ARKA” spod Hotelu Forum
(kursuje co 10 minut)
dojeżdżamy (w ciągu 40 – 50
minut) do stacji benzynowej
przy Rondzie Jarosławska
w Józefowie.
Stąd udajemy się w prawo
wzdłuż ulicy Jarosławskiej
do mostu, którego przedłużeniem
jest ulica Turystyczna (trasa
dawnej kolejki wąskotorowej).
Ścieżka wiedzie wzdłuż prawego
brzegu rzeki Świder do ulicy
Nadwiślańskiej. Zawiera trzy
główne punkty postojowe oraz
dziesięć przystanków pomiędzy
nimi. Długość trasy wynosi
w przybliżeniu 3 km a czas
zwiedzania od 3 do 5 godzin
(w zależności od zaplanowanych
zajęć).
Powrót do Warszawy jest
możliwy bez konieczności
zawracania z trasy. Udajemy się
do przystanku autobusowego
mieszczącego się obok stacji
benzynowej przy ulicy
Nadwiślańskiej. Autobusem
MZK – linia 702 lub autobusem
PKS wracamy do Warszawy.
Parking dla autokarów znajduje
się w pobliżu mostu.
Przystanki i postoje na trasie Ścieżki Przyrodniczej
Oznaczenie
ścieżki
w terenie
Tablice dydaktyczne w pakiecie edukacyjnym
( tablice lub znaczki )
Postój 1
Tablica
informacyjna
Tablica 1a. ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA
W REZERWACIE KRAJOBRAZOWYM „ŚWIDER”
• mapka z zaznaczoną trasą oraz opis punktów postojowych
i przystanków na trasie ścieżki
• informacja o Rezerwacie Świder
• dane o rzece Świder
Tablica 1b. PRZYSTANKI I POSTOJE NA TRASIE ŚCIEŻKI
Przystanek 2
Tablica 2. „GRUBA JÓZIA” – topola czarna
• cechy różnych gatunków topoli (liście)
• pomiar obwodu drzewa, szacowanie wieku drzewa
Przystanek 3
Tablica 3. „GŁOWY SMOKA” – topola czarna
• pomiar wysokości drzewa (instrukcja)
Przystanek 4
Tablica 4a. JAK POWSTAJE OWOC ? – dzika grusza
• rozmnażanie drzew
Tablica 4b. JAK ROZPOZNAWAĆ GATUNKI DRZEW ?
• pokrój drzewa, kora, pędy, liście, kwiaty, owoce, nasiona
Tablica 4c. GATUNKI KLONÓW
• jesionolistny, zwyczajny, srebrzysty, jawor
Postój 2
Tablica 5a. DYNAMIKA RZEKI
• elementy doliny rzecznej – nurt, tarasy, meandry, starorzecza, łachy,
wydmy
Tablica 5b. SUKCESJA EKOLOGICZNA
• zarośla wierzbowe
Tablica 5c. DRZEWA I KRZEWY – olsza czarna i leszczyna
• różnice między drzewem i krzewem (pokrój)
Tablica 5d. FAUNA – BEZKRĘGOWCE
• stawonogi: skorupiaki, owady, pajęczaki
Tablica 5e. FAUNA – KRĘGOWCE
• budowa ryby, cykl rozwojowy żaby
Tablica
dydaktyczna
Przystanek 6
Tablica 6. „HUBOWIEC”
• działalność grzybów pasożytniczych na przykładzie huby
• budowa i rola saprofitów na przykładzie muchomora
Przystanek 7
Tablica 7. „BALETNICA”
• pomnik przyrody, jakie warunki do spełnienia?
Przystanek 8
Tablica 8a. WYKROTY I WYŁOMY
• różnorodność nisz ekologicznych
Tablica 8b. SZKODNIKI DRZEW
• owady żerujące na liściach, korze, korzeniach
Przystanek 9
Tablica 9. BRACIA DOLORYŚCI
• historia i działalność zakonu
Przystanek 10
Tablica 10a. SKRZYP LEŚNY
• lasy karbońskie w miniaturze
Tablica 10b. DĄB SZYPUŁKOWY
• cechy gatunku
Postój 3
Tablica 11a. KRAJOBRAZ POLODOWCOWY
• tworzenie wydm w pradolinie Wisły
Tablica 11b. BIOINDYKATORY
• porosty jako wskaźniki czystości powietrza
Tablica 11c. SOSNA ZWYCZAJNA
Tablica
dydaktyczna
Konstrukcja przewodnika
I część
• lokalizacja ścieżki, punkty postojowe i przystanki, spis tablic
• walory historyczne, przyrodnicze i kulturowe oraz główne problemy ekologiczne
i perspektywy rozwojowe regionu
• rysunki przedstawiające florę i faunę rezerwatu, wykonane przez uczniów szkoły
podstawowej nr 211 w Warszawie
II część
• scenariusz zajęć, karta pracy nauczyciela, karty pracy uczniów (dla 4 grup)
III część
graficzne opracowanie tablic dydaktycznych
IV część
• płyta CD zawierająca w formie prezentacji: tablice dydaktyczne, zdjęcia autorskie
wykonane w terenie oraz prace dzieci wykonane w trakcie lub po zajęciach terenowych
Krótka historia wyjątkowego miejsca
Most rozpoczynający trasę Ścieżki Przyrodniczej w Rezerwacie
Krajobrazowym „Świder” należał do wąskotorowej linii kolejowej biegnącej z
Warszawy do Karczewa. Kolejka powstała z inicjatywy Towarzystwa Akcyjnego
Warszawskich Dróg Żelaznych w latach 1899 – 1914. Początkowa jej stacja
mieściła się przy Moście Kierbedzia (obecnie Śląsko - Dąbrowskim). Trasa biegła
ulicami Grochowską i Płowiecką do Wawra.
Od 1914 r. z Wawra przez Anin, Radość, Miedzeszyn, Falenicę, Michalin,
Józefów, Jarosław, Świder i Otwock do Karczewa. W Karczewie znajdowała się
zajezdnia i warsztaty naprawcze. „Ciuchcia” jeździła z prędkością 20 – 30 km/h.
Parowóz, zwany także „Samowarkiem”, ciągnący zwykle dwa długie wagony
zabierał łącznie do 70 pasażerów.
Kolejka wąskotorowa powstała obok istniejącej od 1877 r. normalnotorowej
Kolei Nadwiślańskiej, łączącej Warszawę z Lublinem przez Otwock. Budowa obu
linii kolejowych wpłynęła na rozwój osadnictwa w uzdrowiskowym, z powodu
żywicznych borów sosnowych, Otwocku, Świdrze i Józefowie.
Stara fotografia
przejeżdżającej
przez most ciuchci
znajduje się
w zbiorach
Muzeum Ziemi
Otwockiej.
Tereny położone nad Świdrem, w wyniku parcelacji folwarku Anielin
należącego do dóbr Otwockich, kupił w 1883 r. sławny rysownik, ilustrator wielu
książek Michał Elwiro Andriolli. Założona przez niego osada domków
letniskowych w Brzegach nad Świdrem nosiła nazwę Willi Świderskich.
Oryginalne drewniane domy stały się atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla
mieszkańców Warszawy. Dały też początek lokalnemu stylowi budownictwa tzw.
„świdermajer”.
Przyjeżdżający z Warszawy letnicy urządzali nad Świdrem pikniki i festyny
połączone
z występami teatru amatorskiego. Świder zachwycał wielu, coraz
liczniej przybywających osadników. Rosła sława suchych borów sosnowych,
wspaniałego mikroklimatu i niezwykłego pejzażu nad rzeką.
Sam Andriolli w listach do przyjaciół pisał o tym miejscu:
„Powiem ci, czary, czary... Świder o brzegach olbrzymio wyniosłych wije
się wstęgą jak wąż: co pięć kroków krajobraz się zmienia, widok na rzekę rozległy,
uspokajający....
Więc jestem właścicielem rzeki na znacznej przestrzeni, bo o ile widać na mapie,
od mostu kolejowego prawie aż po ujście Świdra do Wisły”.
O niedzielnych wyprawach warszawiaków nad rzekę Świder
czytamy w książce Symeona Surgiewicza pt. „Ciuchcie warszawskie”:
„ ... Ach, co to były za wyprawy. Rozśpiewany, grający pociąg wiózł tysiące
mieszczuchów na zieloną trawkę. Najpiękniej wyglądały tak zwane letnie wagony,
bez bocznych ścian. Świątecznie, kolorowo ubrani warszawiacy przypominali w
nich bukiety kwiatów w wazonie. Zachowywali się tyleż wesoło, co niesfornie,
zrywając w drodze gałęzie bzu lub jaśminu, które omiatały wagony. Każdemu
takiemu pociągowi towarzyszyły tabuny cyklistów”.
Sielski nastrój i letniskowo wypoczynkowy charakter nadświdrzańskich
miejscowości przerwała pierwsza, a potem druga wojna światowa. Podczas
okupacji hitlerowskiej i stalinowskiej w okolicznych lasach oddziały dywersyjne
AK podejmowały działania zbrojne przeciwko okupantom.
Pracownicy „Ciuchci” często z narażeniem życia współpracowali z Polskim
Ruchem Oporu. 1 kwietnia 1944 r. r. po napadzie na Otwocki Arbeitsamt (Urząd
Pracy) ciuchcia zatrzymała się przed mostem. Maszynista czekał, aby zabrać
uciekających ze zdobytymi dokumentami partyzantów. Byli to żołnierze AK z
oddziału por. sł. st. Józefa Czumy – „Skrytego” w składzie: „San” – pchor.
Apolinary Akajewicz, „Okrzeja” – pchor. Ryszard Barański, „Trzeci” – pchor.
Tomasz Goworek, „Brzózka” – st. Szer. Zygmunt Olszewski, „Mściciel” – szer.
Jerzy Kielarz. Papiery natychmiast spalono w parowozowni, a żołnierze, po
wykonaniu zadania schronili się w lesie nad Świdrem. Dwa dni później „San" i
„Okrzeja” zostali rozpoznani i zastrzeleni podczas ucieczki przez Niemców.
W ostatnich dniach lipca 1944 r. wycofujący się w kierunku Warszawy
Niemcy, zburzyli most (kolei normalnotorowej) na rzece Świder. Niemcy zrywali
tory za pomocą pługa saperskiego, który ciągnęła lokomotywa. Żołnierze z
Pododdziału Dywersji Bojowej IV Rejonu Fromczyn VII Obwodu AK „Obroża” –
Józef Sierpiński „Drugi” i Jan Tarnowski „Lotnik” zaminowali i wysadzili tory
przed lokomotywą ciągnącą pług saperski.
W ten sposób zatrzymali lokomotywę i uniemożliwili dalsze zniszczenia.
Dzięki pomysłowości i odwadze młodych żołnierzy stacja kolejowa w Józefowie
i dalszy odcinek torów ocalały.
Po wojnie Kolej Nadwiślańska została
odbudowana, a biegnąca wzdłuż niej kolejka wąskotorowa stała się nierentowna.
Zlikwidowano ją 1 kwietnia 1963 r.
Most
i stojący
w Karczewie
zadziwiająco
mały
„Samowarek”
przypominają
o ciekawej
historii
wąskotorówki.
Rezerwat Krajobrazowy „Świder”
Rezerwat Krajobrazowy „Świder” utworzony w 1978 r. obejmuje koryto
rzeki Świder na długości 41 km od stopnia wodnego we wsi Dłużew do mostu
drogowego w Świdrach Wielkich oraz dolny odcinek Mieni na długości 5 km na
terenie gminy Wiązowna.
W rzecznym rezerwacie krajobrazowym o łącznej powierzchni 238 ha
ochronie podlega koryto rzeki oraz 20 metrowy pas przybrzeżny po każdej ze
stron. Elementami chronionego krajobrazu są utwory rzeczne takie jak: odsypy w
korycie rzeki – łachy i kępy, meandry i zakola, wysokie brzegi – przełomy wśród
wydm, niskie piaszczyste plaże, starorzecza, tarasy zalewowe. Ochronie podlega
także biocenoza rezerwatu, zwłaszcza zbiorowiska roślinne typu łęgowego,
dąbrowa oraz bór sosnowy na wydmach.
Ustawa o ochronie przyrody określa główne i dopuszczalne sposoby
użytkowania rezerwatów rzecznych. Są to: badania naukowe, dydaktyka
specjalistyczna oraz turystyka krajoznawcza i edukacyjna. Rezerwat jest otwarty
dla ruchu turystycznego (pieszego lub rowerowego). Na terenie rezerwatu
obowiązuje zakaz parkowania samochodów w pasie przybrzeżnym.
11 kwietnia 2003 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie
wytyczyli i oznakowali trasę Ścieżki Przyrodniczej w Rezerwacie „Świder”
Od źródeł do ujścia rzeki Świder
Według miejscowej ludności rzeka zawdzięcza swoją nazwę licznym
meandrom, sprawiającym wrażenie, jakby nurt świdrował podłoże. Nazwa rzeki
może także pochodzić od prasłowiańskiego wyrazu „świd” oznaczającego wodę..
Rzeka Świder wypływa dwoma strumieniami o tej samej nazwie. Lewy –
bierze początek we wsi Świder, należącej do gminy Wola Mysłowska, 7 km na
południe od Stoczka Łukowskiego. Wypływa z południowego zbocza najwyższego
wzniesienia Wysoczyzny Żelechowskiej na wysokości 185 m n.p.m. Prawy
strumień wypływa ze skraju lasu w pobliżu wsi Róża Podgórna, ok. 11 km na
wschód od Stoczka Łukowskiego na wysokości 171 m n.p.m. Długość rzeki
wynosi 94,5 km, a dorzecze zajmuje 1150 km2. Największym prawobrzeżnym
dopływem Świdra jest 46 - kilometrowa Mienia. Ze Świdrem łączy się ona na
wysokości 93,5 m n.p.m. we wsi Emów należącej do gminy Wiązowna. Świder
przepływa przez Wysoczyznę Żelechowską, Obniżenie Węgrowskie, Równinę
Garwolińską i Dolinę Środkowej Wisły. Ujście rzeki do Wisły znajduje się w
pobliżu osiedla Górki w Józefowie na wysokości 85 m n.p.m. Jest to 490 km biegu
Wisły. Różnica wysokości między źródłem a ujściem rzeki wynosi ok. 100 m,
spadek rzeki jest wobec tego niewielki i wynosi średnio i w wielkim uproszczeniu
ok. 10/00.
Dynamika rzeki
Rzeka mimo niewielkiego spadku ogólnego może płynąć dość szybko.
Szybkość przepływu jest zmienna i zależy od wielu czynników, które spowalniają,
bądź przyspieszają bieg rzeki. Są nimi piaszczyste odsypy w korycie rzeki,
meandry, przełomy, zapory, kamienne wodospady itp. Świder na całej swojej
długości jest dość płytki, chociaż zdarzają się także miejsca głębokie, grząskie i
niebezpieczne. Ma płaskie piaszczyste dno, widoczne dzięki dużej przejrzystości
wody. Dominującą działalnością rzeki jest tworzenie meandrów (zakoli).
W wyniku przeważającej erozji bocznej, podmywane brzegi po zewnętrznej
stronie zakola cofają się. Po przeciwnej stronie, na skutek akumulacji piasku,
przyrastają. Na równinnym terenie dolina rzeki znacznie się rozszerza,
niewspółmiernie do szerokości koryta. Podcinanie brzegów doprowadza z czasem
do przerywania mocno wygiętych zakoli i powstawania oddalonych od głównego
nurtu starorzeczy (oczek wodnych).
Wijący się wśród polodowcowych wydm Świder tworzy liczne odsypy na
brzegach lub na mieliznach w korycie rzeki. Są to urocze, chociaż niewielkie
wysepki z zaroślami wierzbowymi. W dolnym biegu, gdy prosto płynący Świder
przecina pasmo wydm, oba brzegi rzeki (prawy i lewy) są wysokie i podcięte.
Wskutek erozji dennej powstaje głęboka dolina o stromych ścianach, zbliżona w
przekroju poprzecznym do litery V. Główny nurt rzeki znajduje się po środku
doliny i osiąga dużą prędkość. Takie miejsca nazywamy przełomami. Zbliżając się
do ostatniego postoju, obserwujemy jak główny nurt rzeki przesuwa się ze środka
ku dalszemu brzegowi i podcina go, powodując osuwanie się stromego zbocza
wydmy. Po przeciwnej stronie rzeki brzeg jest niski i płaski. Na wysokim brzegu
zakola kończy się trasa ścieżki przyrodniczej.
Meandrująca (wijąca się) rzeka Świder wciąż próbuje zmienić swoje koryto,
przerzucając z miejsca na miejsce delikatny materiał. Sprawia wrażenie, jakby
wciąż szukała najlepszej dla siebie drogi. Dzięki temu postrzegamy ją jako „żywą”,
dynamiczną rzekę, która nieustannie kształtuje ten malowniczy krajobraz.
Miło jest odpocząć na czystym wypłukanym przez rzekę piasku.
Widoczna po lewej stronie zarośnięta łacha, kiedyś była piaszczystym odsypem na lewym –
wewnętrznym brzegu rzeki. Obecnie stanowi zewnętrzną, wysoką krawędź prawego brzegu.
Gleby
Pierwszym etapem w powstawaniu gleby jest wietrzenie skały. Na niej jako
pierwsze osiedlają się mchy i porosty, które ułatwiają rozkruszanie skały. Pozostałe
po ich obumarciu szczątki mieszają się z okruchami skalnymi i w ten sposób
powstaje pierwsza, zasobna
w składniki odżywcze warstwa gleby. Na niej zaczynają rosnąć większe rośliny,
których korzenie wciskają się w rozkruszone podłoże. Z czasem warstwa
składająca się ze szczątków organicznych pogrubia się. Bakterie i grzyby żywiące
się szczątkami owej materii przerabiają je na próchnicę. Grubość poziomu
próchnicy decyduje o żyzności gleby.
Mady rzeczne, to gleby utworzone z namułów osadzanych przez rzekę,
bogate
w składniki mineralne i organiczne są siedliskiem lasów łęgowych.
Rozciągnięty wzdłuż doliny Świdra las łęgowy jest niewielkim, a jednocześnie
najbardziej urozmaiconym gatunkowo ekosystemem leśnym. Jest „skarbem”
przyrodniczym, któremu należy się nasza szczególna uwaga i ochrona.
Jesienią dolina rzeki pokrywa się milionami liści, gałęzi i pni drzew powalonych
przez wichury. Wiosną w czasie wysokich stanów wody, rzeka wyrywa i
transportuje różnej wielkości materiał. Gdy wody opadną, zdolność transportowa
rzeki znacznie się zmniejsza. Grubszy materiał zostaje na dnie koryta, a na tarasach
zalewowych, po których woda płynie wolniej, osadza się materiał drobniejszy
zawierający dużo substancji organicznych. Poziom wody gruntowej na tarasach
zalewowych Świdra znajduje się bardzo płytko, dlatego gleba jest stale wilgotna.
W miejscach zacienionych o dużej wilgotności szczątki materii organicznej wciąż
pracowicie rozkładają chrząszcze, wije i błonkówki oraz grzyby i bakterie tzw.
reducenci.
Gleby bielicowe i płowe o cienkim poziomie próchniczym, powstałe
na piaszczystych osadach polodowcowych są siedliskiem borów sosnowych.
Spadające w niewielkiej ilości szpilki nie wzbogacają gleby o próchnicę.
Wypłukane przez wody opadowe związki chemiczne, reagując ze składnikami
skał, rozpuszczają związki żelaza
i odbarwiają skałę, tworząc jasny
poziom wymywania. Żelazo gromadzi się przy poziomie wód gruntowych, dlatego
jest go dużo w wodzie pitnej na naszych terenach.
Gleby brunatne mają grubszy poziom próchniczy niż gleby bielicowe i
płowe. Powstają na polodowcowych glinach, rosną na nich lasy zwane grądami.
Tworzą je dęby, jawory i graby, które dostarczają znacznie więcej ściółki niż bory
sosnowe, dlatego powstałe pod nimi gleby są bardzo żyzne.
Krajobraz polodowcowy
W ciągu ostatniego miliona lat lądolód skandynawski wielokrotnie pokrywał
znaczną część obszaru Polski. Okresy zlodowacenia przeplatały się z cieplejszymi
okresami międzylodowcowymi. Niszcząca (erozyjna) działalność lodowca
polegała przede wszystkim na żłobieniu podłoża i zboczy dolin materiałem
skalnym wmarzniętym w lód. Materiał skalny zwałowany przed czołem lodowca
nazywa się moreną czołową, natomiast skały zmiażdżone na dnie lodowca to
morena denna. Wody wypływające spod topniejącego lodowca, wynosiły na
przedpole ogromne ilości przepłukanego żwiru i piasku, tworząc rozległe
powierzchnie zwane sandrami. Równolegle do czoła lądolodu przemieszczały się
wypływające z niego wody roztopowe, które łączyły się z wodami rzek płynących
z południa. W ten sposób powstały pradoliny. Pradolina Wisły miała wówczas ok.
20 km szerokości. To oznacza, że znaczna część dolnego biegu Świdra znajduje się
w pradolinie Wisły.
Ostatnie zlodowacenie zakończyło się około 12 tys. lat temu. W tym czasie
obszar Nizin Środkowopolskich nie był pokryty lodem. Panował tu klimat
subpolarny, charakterystyczny dla dzisiejszej tundry. W czasie krótkiego lata grunt
odmarzał tylko na powierzchni. Głębsze warstwy skute lodem tworzyły tzw.
wieczną marzłoć. Nasycony wodą grunt spełzywał po zamarzniętym podłożu, w
wyniku czego dawne wysoczyzny (pozostawione przez poprzedni lądolód)
obniżyły się. Jednocześnie zostały zasypane dawne jeziora polodowcowe.
Wypełniły się materiałem zsuwającym się ze zboczy (piaskiem, żwirem,
gliną), a następnie zarosły roślinnością, tworząc torfowiska. W bezpośrednim
sąsiedztwie lądolodu, z powodu panującego tam zimna, było niewiele roślinności.
Dlatego też wiatry mogły swobodnie przemieszczać piaszczysty materiał, formując
z niego wydmy.
Znaleziska archeologiczne
Na terenie osiedla Górki w piaszczystych osadach polodowcowych
odkryto ślady osadnictwa z epoki kamienia łupanego (paleolit górny). Osadnicy,
którzy pojawili się tu po ustąpieniu ostatniego lodowca (12 tys. lat p.n.e.), trudnili
się zbieractwem, rybołówstwem, łowiectwem. Jeszcze dziś w borach sosnowych
rośnie porost zwany chrobotkiem reniferowym, którym żywiły się zamieszkujące
tu renifery. Myśliwi potrzebowali broni i narzędzi. Wyrabiali więc groty do strzał,
ostre i wydłużone jak liść wierzby rylce krzemienne, do których surowiec
sprowadzali aż z Gór Świętokrzyskich. Tutejsze odkrycia były na tyle ważne, że do
archeologii wprowadzono nowy termin „kultura świderska”. Centrum jej rozwoju
znajdowało się w środkowym dorzeczu Wisły.
Walory kulturowe
Ścieżka przyrodnicza w Rezerwacie Dolnego Świdra jest pięknym traktem
pieszym
i rowerowym. Mieszkańcy Józefowa i Otwocka od lat dobrze znają to miejsce
wypoczynku
i rekreacji. Ze względu na niezwykłą atmosferę zmieniającej się bez przerwy rzeki,
chętnie spędzają tu wolny czas o każdej porze roku. Przywożą także swoje rodziny
i znajomych spoza Józefowa. Latem maluchy, zażywając słonecznej kąpieli,
budują zamki z piasku i uczą się pływać w płytkiej ogrzanej słońcem wodzie.
Starsze dzieci i młodzież chętnie pokonują trasę wzdłuż rzeki na rowerach. Czasem
zatrzymują się na chwilę, by przeżyć chwile grozy
w otoczeniu potężnych wykrotów. Spacerowicze, którzy dotarli nad Świder z
odległych zakątków, siadają na porośniętych trawą tarasach rzecznych, patrzą w
zamyśleniu na płynącą wodę i całkowicie odprężeni wracają do domu. Zimą,
Świder nie traci na atrakcyjności. Jest wymarzonym miejscem dla uprawiania
sportów zimowych. Z krawędzi tarasów nadzalewowych doskonale zjeżdża się na
sankach lub nartach. Na zamarzniętej powierzchni rzeki obowiązują takie same
środki ostrożności jak w każdym innym miejscu. Zdarzają się przypadki utonięcia
nawet w bardzo płytkich zbiornikach.
Parking przy moście dawnej kolejki wąskotorowej może pomieścić wiele autokarów z turystami.
Dzieci z właściwą sobie energią i radością odsłaniają walory przyrodnicze Świdra.
Walory przyrodnicze
Ekosystem
Organizmy (rośliny, zwierzęta, grzyby, bakterie i pierwotniaki) tworzą wraz
ze składnikami przyrody nieożywionej (gleba, woda i powietrze) złożony układ
wzajemnych zależności zwany ekosystemem. Wieczne istnienie zapewnia mu
proces polegający na stałym krążeniu materii. Źródłem i jedynym twórcą materii
organicznej jest roślina – producent wytwarzający związki organiczne w procesie
fotosyntezy.
Dalszą wędrówkę materii poprzez ogniwa łańcuchów pokarmowych
zapewniają konsumenci. Są nimi organizmy cudzożywne: roślinożerne, drapieżne,
padlinożerne i pasożytnicze, które odżywiają się substancjami pokarmowymi
zawartymi w żywych lub martwych tkankach innych organizmów. Po śmierci
organizmów (roślin, zwierząt, grzybów...) każda, choćby najmniejsza cząstka
białka, tłuszczu i cukru zostaje w końcu rozłożona przez reducentów. Są nimi
bakterie i grzyby, które rozkładają martwą materię organiczną na wodę, sole
mineralne i dwutlenek węgla.
W ekosystemie rzecznym najdrobniejszymi organizmami rozkładającymi
materię organiczną są bakterie. Dzięki istnieniu bakterii możliwe jest
unieszkodliwienie i zmineralizowanie większości zanieczyszczeń, jakie trafiają do
rzeki w postaci ścieków komunalnych. Porastające brzegi rzeki olchy i topole oraz
zarośla wierzbowe na piaszczystych łachach śródrzecznych pobierają razem z
wodą C, N, P, K, Ca, Mg i wiele innych pierwiastków dostarczanych przez
reducentów. Budując swoje roślinne ciało z rozpuszczonych w wodzie biogenów,
pełnią rolę naturalnej hydrofitowej oczyszczalni ścieków. Znane zjawisko
symbiozy bakterii brodawkowych (azotowych) z korzeniami roślin motylkowych
zachodzi także w przypadku olszy czarnej. Na odsłoniętych fragmentach korzeni
można zobaczyć narośla podobne do tych, które widzimy na łubinie.
Bujnie rozwijające się w sieci korzeniowej drzew lub w płytkich wodach
starorzeczy, jednokomórkowe pierwotniaki i większe od nich zwierzęta tkankowe
(skorupiaki, owady, mięczaki...) jako organizmy cudzożywne, rozdrabniają i
przetwarzają materię organiczną. Zwierzęta kręgowe takie jak smoczkouste
(minogi), ryby, płazy, ptaki i ssaki kontynuują ten proces do czasu, kiedy same
staną się tylko martwą materią organiczną. Glony i wodne rośliny tkankowe a
także krzewy i drzewa rosnące w pobliżu rzeki pobierają wodę i rozpuszczone w
niej minerały. Wykorzystują je w procesie fotosyntezy do budowy swojego
roślinnego ciała. Wszystkie organizmy składające się na biocenozę ekosystemu
rzeki biorą udział w procesie jej oczyszczania. Rzeka pozbawiona organizmów
traci zdolność do samooczyszczania i przekształca się w martwy kanał ściekowy.
Rośliny
Wiodącymi gatunkami drzew w nadświdrzańskim lesie są: topole (czarna,
szara, biała i osika), olsza czarna, jesion, grab, kilka gatunków wierzby, klonów i
wiązów. W końcowym odcinku ścieżki, gdzie łęgi topolowo wierzbowe
przechodzą w bór mieszany, pojawia się dąb szypułkowy i czerwony oraz brzoza
brodawkowata i oczywiście sosna pospolita, która króluje nie tylko w
Józefowskich lasach. Las łęgowy jest mistrzem w zagospodarowaniu przestrzeni.
Na tej samej powierzchni drzewa i krzewy rozpościerają swoje korony na różnej
wysokości, nie przeszkadzając sobie wzajemnie. Pomiędzy pniami wysokich
drzew rośnie warstwa krzewiasta, którą tworzą: leszczyna, czeremcha, kruszyna,
jeżyna, dereń i chmiel zwyczajny.
Wygląd tak zróżnicowanego zespołu i zajmowanej przez niego przestrzeni
zmienia się
w ciągu roku. Wiosną nagie, bezlistne korony drzew przepuszczają
promienie słoneczne dla najniższej warstwy lasu – runa, w którym zakwitają
rośliny zielne.
Spod miękkiej, niezupełnie rozłożonej ściółki, wyglądają żółte kwiatuszki
żarnopłonu wiosennego, białe – konwalii majowej, różowe – lepiężnika i fioletowe
– fiołka wonnego.
Nad wodą zakwita żółta knieć błotna, żabieniec babka wodna, niebieski
przetacznik bobowniczek i różowa mięta nadwodna. Latem zakwita na pnących się
łodyżkach fioletowa psianka słodkogórz, głowienka pospolita, bluszczyk
kurdybanek, różowy sadziec konopiasty, żółty glistnik jaskółcze ziele i biała
wiązówka błotna. Ponad niskimi ziołami góruje pokrzywa zwyczajna, która
skutecznie chroni siebie i inne rośliny, odstraszając przechodniów. Światłolubne
rośliny zielne mogą rozwijać się swobodnie do czasu, kiedy na drzewach pojawią
się liście. Później ustępują miejsca roślinom cieniolubnym, które czekają na
ochronny parasol z koron drzew. Drzewa, które wytwarzają liście w tym samym
czasie, konkurują między sobą o światło. Topole i olchy budują proste i strzeliste
pnie, rozgałęziając się w najwyższych piętrach lasu. Dąb szypułkowy spotykany w
końcowym odcinku ścieżki jest gatunkiem, który lubi światło. Jeśli przyjdzie mu
rosnąć w towarzystwie innych drzew, szeroko rozpościera swoją koronę jakby
rozpychał się pomiędzy sąsiadami. W cieniu rozłożystego dębu zobaczyć można
przypominający miniaturę lasu karbońskiego skrzyp leśny. W okolicy ostatniego
punktu postojowego, w borze sosnowym, świadectwem czystości tutejszego
powietrza są porosty: płucnica i chrobotek reniferowy, będący pożywieniem
reniferów w czasach polodowcowych.
Zwierzęta
Wśród zwierząt najliczniejszą gromadą są owady, które w spokojnych,
płytkich i ciepłych wodach starorzeczy składają miliony jajeczek. Woda jest
źródłem życia dla wylęgających się larw komarów, chruścików, ważek, nartników
i chrząszczy i innych owadów. Owadami żywią się ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki.
W wodzie stojącej żyją ślimaki np. błotniarka i zatoczek, a w płynącej – małże np.
szczeżuja, skójka i racicznica. Małże spełniają ważną rolę w oczyszczaniu (przez
filtrację) wody. W Świdrze występuje wiele gatunków ryb: ciernik, kleń, karaś
srebrzysty, brzana, różanka, kiełb, płoć, oraz przedstawiciel smoczkoustych –
minóg rzeczny. Płazy reprezentowane są przez: rzekotkę drzewną, żabę wodną i
trawną, ropuchę szarą, zieloną, paskówkę. W miejscach nasłonecznionych spotkać
można jaszczurkę zwinkę i rzadziej żyworódkę. W gęstych zaroślach w pobliżu
wody można usłyszeć (w dzień i w nocy) śpiew słowika. Blisko ziemi gniazduje
także drozd, który śpiewa, siedząc na najwyższych drzewach w lesie. Dość liczne
są pokrzewki, muchołówki, sikory, wróble, mazurki i świergotki. Bliżej ujścia
Świdra do Wisły – sójki i jaskółki brzegówki. W wodzie wiosenną porą cieszy
widok kaczki krzyżówki z młodymi, a na tle nieba zachwyca sylwetka bociana lub
jastrzębia. Ogromną radość sprawia widok żywiącego się rybami, pięknie
ubarwionego ptaka – zimorodka, który gniazduje w urwistych brzegach Świdra. Z
dużych ssaków spotyka się w górnym odcinku rzeki bobra i wydrę. Na trasie
ścieżki przyrodniczej widziano kunę, łasicę i wiewiórki a także jeże i krety.
Dużo radości daje kontakt ze zwierzętami. U Braci Dolorystów są nimi udomowione kozy.
Dewastacja i ochrona oraz perspektywy dla Świdra
Ingerencja człowieka w prawa natury wywołuje czasem niezaplanowane
i nieprzewidziane zmiany. W latach 70., podczas budowy mostu na obwodnicy
trasy Warszawa – Puławy w rejonie osiedla Górki, wykonano przekop łączący
naturalne zakole Świdra ze strefą nurtową Wisły. W efekcie tych działań uzyskano
obniżenie zwierciadła wody w Świdrze,
co ułatwiło pracę przy budowie
mostu. Liczono na to, że przez obniżenie podstawy erozyjnej (jest nią głębszy
poziom dna Wisły) z czasem dno Świdra pogłębi się. Jednak zbyt słaba siła
unoszenia przez wody Świdra nie zwiększyła erozji dennej. Powstał kilkumetrowy
uskok pomiędzy stosunkowo wysokim dnem Świdra a niskim (głębokim) dnem
Wisły. Duża różnica wysokości dna jednej i drugiej rzeki powoduje bardzo
gwałtowne spadanie piasku na krawędzi ujścia. Dno Świdra staje się ruchome i
grząskie, bardzo niebezpieczne dla kąpiących się tam ludzi. Turbulencje
(zawirowania) wywołane nurtem Wisły i jej duża siła unoszenia powodują
okresowe cofanie się wody w Świdrze lub jej gwałtowne opadanie. Płynące z dużą
siłą nośną wody Wisły wciąż zabierają materiał zrzucany przez Świder, nie
pozwalając mu się osadzić przy ujściu. Natura w burzliwej walce o stabilizację
poradzi sobie z problemem, ale potrzebuje na to dużo czasu.
Pierwotnie Świder na wysokości osiedla Górki skręcał na północ i płynął
równolegle
do Wisły, wzdłuż jej prawego brzegu. W okolicy nieistniejącego już
dziś mostu strategicznego
w Józefowie – Świdry Małe, uchodził w sposób
naturalnie spowolniony do Wisły. Wolniejszy bieg rzeki powodował piętrzenie
wody i podnoszenie jej poziomu na wcześniejszych odcinkach. Obecny, niski
poziom wody stanowi poważne zagrożenie dla lasu łęgowego w dolinie.
Pomniejsza także walory estetyczne i rekreacyjne rzeki. Spowolniony bieg rzeki i
tym samym wydłużony czas przepływu są naturalną formą retencji, czyli
zdolnością do przetrzymywania wody i ograniczania skutków suszy.
Problem zanieczyszczania wód Świdra ściekami istnieje od dawna. Wciąż w
wielu przyległych miejscowościach brakuje kanalizacji. Znaczna część ścieków
gospodarczych trafia bezpośrednio do rzek. Mienia i ujściowy odcinek Świdra
prowadzi wody pozaklasowe. Jednym z przedsięwzięć mających poprawić stan
czystości wód Mieni i Świdra, było zaplanowanie budowy oczyszczalni ścieków w
Emowie. Miała ona powstać w okolicach skrzyżowania Szosy Lubelskiej i ul.
Wiązowskiej na zalesionej działce, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie
rezerwatu krajobrazowego. Przeznaczenie takiego terenu pod budowę gigantycznej
oczyszczalni ścieków to niewątpliwie zły pomysł. Poza tym, planowana wielkość
zrzutu wód pościekowych do Mieni znacznie przekroczyłaby możliwości przyjęcia
wody przez tę, bądź co bądź, niewielką rzekę, a zbyt duże stężenie ścieków
mogłoby przekroczyć zdolności samooczyszczania obu rzek. Być może, lepszym
rozwiązaniem jest budowa małych, lokalnych urządzeń oczyszczających tam, gdzie
jest to potrzebne. Można także rozbudować lub zmodernizować istniejącą już
oczyszczalnię w Otwocku. Poza tym, a może przede wszystkim, nie należy
przeszkadzać rzece w procesie jej samooczyszczania. Krętość nizinnej rzeki,
piaszczyste podłoże i obecność zarośli typu łęgowego wpływają bardzo korzystnie
na czystość niesionej wody.
Ze względu na bogactwo czynników biotycznych i abiotycznych, las łęgowy
zalicza się do najbogatszych, niestety także najbardziej zagrożonych lasów w
Polsce. Najczęstszą przyczyną dewastacji łęgów jest działalność człowieka
polegająca na uprzątaniu naturalnych wykrotów, będących siedliskiem życia wielu
organizmów. Powszechnym jest przekształcanie lasu aż po dolinę rzeki w działki
budowlane, parkingi dla samochodów lub (na szczęście rzadziej) – „myjnie”
samochodowe.
Dobrym i niezbyt kosztownym sposobem na upartych kierowców są rogatki
przy drogach dojazdowych. Na wielu ochronnych obszarach od lat spełniają swoją
funkcję.
Wytyczony, oznakowany i być może utwardzony trakt pieszy i rowerowy
ocaliłby inne cenne miejsca przed zadeptaniem. Ustawione wzdłuż ścieżki
pojemniki na śmieci mogłyby uchronić przed zaśmiecaniem Świdra odpadami,
szczególnie szkłem. Bardzo często obecność potłuczonych butelek w wodzie staje
się przyczyną bolesnych zranień a widok dzikich wysypisk niweczy całą radość
przebywania na terenie rezerwatu. W takich miejscach widać, że kultura
ekologiczna wielu ludzi jest przerażająco niska albo po prostu jej brak. Być może
stworzenie warunków do kulturalnego spędzania czasu, poprawi stan czystości
naszej rzeki. Podobno byt kształtuje świadomość, więc może warto spróbować?
Wykrot w dolinie rzeki ukazuje zanieczyszczenia, których widok zasmuca każdego z nas.
Wśród entuzjastów ochrony środowiska, doceniających walory przyrodnicze
Świdra, powstaje wciąż wiele nowych pomysłów dotyczących zagospodarowania
doliny rzecznej. Niektóre z nich zdobywają poparcie władz lokalnych i organizacji,
którym ochrona środowiska naturalnego nie jest obojętna. Wciąż jednak
przeszkody natury ekonomicznej lub inne sprzeczności interesów uniemożliwiają
podjęcie konkretnych działań.
Za zgodą Prezesa PKE „Otwockie
Ludwiszewskiego, przedstawiam poniżej Jego
projektowanej renaturyzacji Świdra.
Sosny” Pana Janusza
tekst autorski, dotyczący
„... W lokalnych kręgach organizacji społecznych (PZW i PKE) powstał
zamysł odtworzenia naturalnego biegu rzeki jako przedsięwzięcia mającego na
celu: przywrócenie roli korytarza ekologicznego; odtworzenie tarlisk dla gatunków
ryb, które zanikają lub już zanikły
w Świdrze; zwiększenie retencji wodnej w
okolicy międzywala; podniesienie walorów krajobrazowych oraz stworzenie
bezpiecznych warunków rekreacji i wypoczynku.
Zamierzenie to zyskało poparcie przedstawicieli Starostwa Powiatowego w
Otwocku, Urzędów Miast: Otwocka i Józefowa, „Komuny Otwock” oraz
Światowego Funduszu Na Rzecz Przyrody (WWF), który chętnie finansuje tego
rodzaju działania.
Stare koryto Świdra ulega postępującej fragmentaryzacji poprzez zarastanie
i nanoszenie piasku przez coroczne wiślane powodzie. Z upływem czasu
odtworzenie dawnego koryta będzie coraz trudniejsze. Z tego względu należy
ograniczyć aspekty proceduralno prawne, przez uznanie „Renaturyzacji ujścia
Świdra” za priorytet.
Wszelkie działania człowieka w środowisku przyrodniczym powinny być
poprzedzone dokładnymi badaniami z wykorzystaniem technik i zasad współczesnej
inżynierii ekologicznej. Badania staną się podstawą do sporządzenia planu
ochrony tego terenu. Działania techniczne będą się odbywały w sposób optymalnie
nieszkodliwy dla przyrody. Należy przeprowadzić je
w okresie pozalęgowym i w
miarę możliwości pozawegetacyjnym. Materiały potrzebne do wykonania budowli
hydrotechnicznych można pozyskać na miejscu. Są nimi: faszyna wiklinowa, paliki,
darnina i piasek. Zakupić trzeba jedynie drut stalowy do wyrobu „kiszek
faszynowych”
i worki jutowe (lub konopie), które po napełnieniu piaskiem
posłużą jako obciążnik faszynady. Worki mogą pochodzić z selekcji i wymiany
zapasów powodziowych.
Etapy robót:
Trasowanie i ustalenie przez zniwelowanie charakterystycznych punktów
odtworzonego koryta rzeki pozwoli określić ilość i sposób wykonania koniecznych
robót ziemnych. Wskazane zostaną miejsca do zabezpieczenia przed nadmiernym
rozwidleniem i w efekcie możliwością przedwczesnego odprowadzenia wód Świdra
do Wisły. Aby temu zapobiec, zakłada się odcinkowe wzmocnienie lewego
nadbrzeża zabudową biologiczną w postaci płotków
i doprowadza
do utworzenia żywopłotów. Budowle te będą działać obustronnie, gdyż dzięki nim
zostanie zmniejszona siła unoszenia wód powodziowych Wisły.
Formowanie koryta na niektórych odcinkach będzie się wiązało z
przemieszczeniem mas naniesionego przez Wisłę piasku (za pomocą koparki lub
pługu w zaprzęgu konnym). Istnieje bowiem konieczność zebrania warstwy piasku i
mady wiślanej aż do grubości zapewniającej właściwy spadek i szorstkość dna
rzeki. Usuwanie przeszkód, jakimi (niestety) stały się kępy drzew, zostanie
ograniczone do zmniejszenia, rozrzedzenia lub w miarę możliwości ominięcia tych
kęp. Podstawowe budowle, które muszą być wykonane w istniejącym korycie rzeki,
to przetamowanie z obustronnymi zabezpieczeniami lewego i prawego brzegu
Świdra. Przetamowanie będzie wykonywane sukcesywnie aż do spiętrzenia wody i
jej samoczynnego wpłynięcia do dawnego koryta. Zalądowanie, tak odciętej strefy
ujściowej Świdra, należy przyspieszyć poprzez wykonanie, za przetamowaniem,
lekkich budowli w postaci kratownicy
z płotków. Ponadto, w linii brzegowej
Wisły konieczne będzie wykonanie trwałego ubezpieczenia, w postaci opaski
wzmocnionej krótkimi ostrogami i przedłużonej brzegosłonem.
Stare koryto Świdra ulega postępującej fragmentaryzacji poprzez zarastanie
i nanoszenie piasku przez coroczne wiślane powodzie, a więc z upływem czasu,
odtworzenie starego koryta będzie coraz trudniejsze. Z tego powodu należy
ograniczyć aspekty proceduralno-prawne przez uznanie „Renaturyzacji ujścia
Świdra” za priorytet.”
Zagospodarowanie doliny rzeki Świder na odcinku między mostami na
ulicach Kraszewskiego i Trakt Nadwiślański jest przedmiotem pracy dyplomowej
realizowanej przez studentkę Martę Śnieżyńską na kierunku Architektura
Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Praca w
części ogólnej dotyczy problemów wypoczynku i rekreacji na terenie miasta
Otwocka, zaś w części szczegółowej przedstawia koncepcję zagospodarowania
wyłączonego spod ochrony rezerwatowej odcinka doliny Świdra wraz z terenem
sąsiadującym, przyległym do oczyszczalni ścieków oraz zrekultywowanym
wysypiskiem odpadów.
Fragment wypowiedzi p. Marty Śnieżyńskiej:
„ ... W mojej koncepcji zagospodarowania terenu nad Świdrem można
wyróżnić kilka etapów urządzania tego obszaru. Dotyczą one wyodrębnienia stref
pełniących określone, zróżnicowane funkcje (jak na przykład sportowa,
kąpieliskowa, widokowa, wędkarska i inne) oraz wytyczenia przebiegu komunikacji
pieszej, rowerowej i samochodowej oraz miejsc parkowania pojazdów.
Taras zalewowy Świdra na tym odcinku jest obiektem szczegółowego
rozwiązania projektowego, a zarazem – jednym z pierwszych etapów ogólnej
koncepcji. Obszar do zaprojektowania został wybrany nieprzypadkowo. W Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Otwocka proponuje się utworzenie na tym
odcinku rzeki zalewu „Bojary”, który wedle wszelkich przesłanek ma znikome
szanse realizacji. Poza tym korzyści z jego powstania oceniane są jako zupełnie
niewspółmierne do szkód, jakie spowodowałby w funkcjonowaniu ekosystemu rzeki
i jej doliny.
Moja wizja zagospodarowania tego terenu jest rozwiązaniem alternatywnym
do przedstawionej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta.
Proponowane przeze mnie rozwiązanie nastawione jest raczej na wykorzystanie
efektów ewentualnej renaturyzacji ujścia Świdra do Wisły, czyli przede wszystkim
znacznego wydłużenia biegu rzeki w kierunku Warszawy. Uczyniłoby to zasadnym
lokalizowanie na omawianym fragmencie rzeki wypożyczalni sprzętu wodnego
takiego jak kajaki, którymi można byłoby przepłynąć do ujścia Świdra, nie
dzisiejsze 500 metrów, ale kilka kilometrów malowniczym międzywalem Wisły.
Dolina Świdra na wybranym odcinku jest obecnie, w sezonie letnim, miejscem
najbardziej nasilonej, niekontrolowanej rekreacji. Brak jakichkolwiek ograniczeń
w wykorzystywaniu tego terenu, jazda samochodami i zaśmiecanie powodują
znaczną degradację tej strefy. Dlatego jej zagospodarowanie, wyznaczenie
odpowiednio przygotowanych miejsc dla różnego rodzaju aktywności,
uporządkowanie ruchu rekreacyjnego i wzbogacenie go o różne dodatkowe
elementy spowoduje wzrost atrakcyjności tego terenu przy jednoczesnej ochronie
przed niszczeniem. Baza gastronomiczna, wypożyczalnia sprzętu sportowego,
lokalizacja usług związanych z poprawą kondycji, urody, relaksem, mała
architektura i toalety, a także wyodrębnienie z przestrzeni „wnętrz” sprzyjających
bardziej intymnej atmosferze wypoczynku oraz połączenie dróg spacerowych i
rowerowych z sąsiednimi rejonami to niektóre ze sposobów osiągnięcia
pożądanych rezultatów. Założeniem projektu jest stworzenie ośrodka o bogatym
programie, ale przy zachowaniu możliwie naturalnego charakteru terenu
nadrzecznego i wprowadzeniu zharmonizowanej z nim architektury z naturalnych
materiałów (drewno). Istotne jest zaprojektowanie odpowiedniej dla siedliska
roślinności, pełniącej zarówno funkcję kształtowania przestrzeni, jak i bariery
izolującej od źródeł hałasu, jakimi są ograniczające teren drogi, zwłaszcza Trakt
Nadwiślański.
Zadaniem architekta krajobrazu w tym przypadku jest również sporządzenie
takiego projektu zagospodarowania przestrzeni, aby mogła ona przyjąć
jednorazowo jak najwięcej osób przy zachowaniu komfortu wypoczynku. Pozwoli
to w dużym stopniu uchronić przed „dziką” rekreacją tereny nadrzeczne objęte
rygorami ochrony przyrody”.
Gatunki roślin i zwierząt w Rezerwacie „Świder”
Rysunki zostały wykonane przez uczniów klas IV, V i VI ze Szkoły Podstawowej
nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie pod kierunkiem nauczycieli przyrody:
•
•
•
p. Małgorzaty Jakubowskiej
p. Małgorzaty Kłopotowskiej
p. Danieli Bartosiak
BEZKRĘGOWCE -1
Nastrosz topolowiec
Paulina Rojewska – lat 11
Rusałka pokrzywnik
Oliwia Szewczak – lat 10
Świtezianki
Karolina Wójcik – lat 10
BEZKRĘGOWCE -2
Rusałka pawik
Oliwia Szewczak – lat 10
Rusałka admirał
Marta Kołodziejczyk – lat 11
Listkowiec cytrynek
Monika Grzędowska – lat 10
Ślinik wielki
Monika Grądowska – lat 10
Tygrzyk paskowany
Grzegorz Jastrzębski – lat 11
Nartniki
Małgosia Kudelska – lat 10
Wij drewniak
Andrzej Dobrzański – lat 10
Krzyżak ogrodowy
Magdalena Kmak – lat 11
Koziółka wielka
Adrian Trusiński – lat 11
BEZKRĘGOWCE -3
Wstężyk
Kozioróg dębosz
Aleksander Wójcik – lat 11
Sebastian Jurkiewicz – lat 11
Mrówka rudnica
Biegacz złocisty
Magdalena Wasilewska – lat 10
Wojtek Białczak – lat 11
Chrabąszcz majowy
Magda Rękawek – lat 11
KRĘGOWCE -1
Jeż europejski
Wioletta Marciniak – lat 8
Jaszczurka zwinka
Marta Kołodziejczyk – lat 11
Kleń
Anna Gdula – lat 10
Żaba trawna
Kaja Sznajder – lat 11
Ropucha szara
Kaja Sznajder – lat 11
Płoć
Klaudia Taraszewska – lat 8
KRĘGOWCE -2
Mazurek
Anna Olesińska – lat 11
Wróbel
Joanna Krupa – lat 11
Sikorka bogatka
Paulina Telechon – lat 11
Sikorka modra
Daria Szulc – lat 11
Sikora sosnówka
Marlena Galińska – lat 10
KRĘGOWCE -3
Drozd śpiewak
Karolina Wójcik – lat 10
Łozówka
Krzysztof Świątkowski – lat 10
Wilga
Patrycja Szelnik – lat 11
Jaskółka brzegówka
Patrycja Szelnik – lat 11
Dudek
Marta Kołodziejczyk – lat 11
KRĘGOWCE -4
Zimorodek
Magdalena Kmak – lat11
Dzięcioł czarny
Magdalena Wasilewska – lat 10
Sójka
Gabriel Smyczek – lat 8
Dzięcioł duży
Agnieszka Cieślak – lat 10
KRĘGOWCE -5
Bocian biały
Aleksandra Kołodziejczyk – lat 11
Kaczka krzyżówka
Patrycja Szelnik – lat 11
Puszczyk
Wioletta Pióro – lat 11
Muchołówka
Anna Olesińska – lat 11
KRĘGOWCE -6
Zając szarak
Edyta Bugalska – lat 8
Wiewiórka
Paulina Kiliańczyk – lat 10
Wydra
Paulina Kiliańczyk – lat 10
Wydra
Arkadiusz Sioda – lat 8
Mysz zaroślowa
Agnieszka Cieślak – lat 10
Nocek duży
Paweł Pariaszewski – lat 10
Kret europejski
Paweł Marchwiak – lat 11
Lasica
Katarzyna Popowska – lat 10
ROŚLINY ZIELNE -1
Niezapominajka błotna
Magdalena Kmak – lat 11
Psianka słodkogórz
Piotr Wyszkowski – lat 10
Przetacznik bobowniczek
Ida Potocka – lat 8
Żarnopłon wiosenny
Mateusz Jasiński – lat 11
ROŚLINY ZIELNE -2
Bluszczyk kurdybanek
Joanna Bielecka – lat 11
Konwalia majowa
Justyna Horoch – lat 11
Glistnik jaskółcze ziele
Aleksandra Kołodziejczyk – lat 11
Fiołek wonny
Agata Idzikowska – lat 12
ROŚLINY ZIELNE -3
Głowienka pospolita
Karolina Wójcik - lat 10
Chmiel zwyczajny
Joanna Bielecka – lat 11
Szczaw zwyczajny
Marta Kołodziejczyk – lat 11
Babka zwyczajna
Tomasz Wróbel –lat 12
ROŚLINY ZIELNE -4
Mięta nadwodna
Karolina Wójcik – lat 10
Podbiał pospolity
Damian Majewski – lat 12
Sadziec konopiasty
Aleksandra Przedpełska – lat 10
Mniszek lekarski
Zuzanna Różycka – lat 11
ROŚLINY ZIELNE -5
Wrotycz pospolity
Filip Falkiewicz – lat 11
Wiązówka błotna
Natalia Daroch – lat 12
Żabieniec babka wodna
Agnieszka Cieślak – lat 12
Dzięgiel leśny
Piotr Sobieski – lat 11
Pokrzywa zwyczajna
Oliwia Szawczak – lat 10
Knieć błotna
Justyna Antczak – lat 12
KRZEWY -1
Szakłak pospolity
Joanna Bielecka – lat 11
Jeżyna
Monika Anisiewicz – lat 10
Trzmielina pospolita
Marta Kołodziejczyk – lat 11
Wierzba krucha
Marta Kołodziejczyk – lat 11
KRZEWY -2
Głóg
Zuzanna Różycka – lat 11
Leszczyna
Agnieszka Cieślak – lat 10
Kruszyna
Sebastian Kurzep – lat 8
Kalina koralowa
Edyta Halicka – lat 10
Dziki bez czarny
Karolina Tabor – lat 10
DRZEWA -1
Brzoza brodawkowata
Doroa Chołoniewska – lat 10
Wiąz polny
Anna Kosińska – lat 11
Lipa drobnolistna
Marta Kołodziejczyk – lat 11
Olsza czarna
Marta Kołodziejczyk – lat 11
Jesion wyniosły
Magda Sałek – lat 11
DRZEWA -2
Dąb szypułkowy
Oliwia Sadowska – lat 10
Klon jawor
Weronika Ziaja – lat 10
Grab
Justyna Antczak – lat 12
Klon zwyczajny
Agnieszka Woroniecka – lat 10
Jarząb pospolity
Dominika Hynek – lat 10
Wierzba biała
Sebastian Kurzep – lat 8
CZĘŚĆ II
Nauczycielu, bądź mistrzem!
Opracowanie merytoryczne ścieżki w formie tablic dydaktycznych i
przewodnik, będący rozszerzeniem ich treści, dedykuję przede wszystkim młodym
nauczycielom, jako pomoc w praktycznym zintegrowanym kształceniu
przyrodniczym. Mam nadzieję, że ścieżka przyrodnicza nad Świdrem stanie się
celem wielu lekcji terenowych i wycieczek szkolnych, podczas których nauczyciel
będzie mógł pokazać dziecku to, czego nie zobaczy nawet w najlepszym
podręczniku szkolnym.
Nie trzeba nikogo przekonywać o tym, że uczeń powinien poznawać obiekty
i zjawiska przyrodnicze w ich naturalnym środowisku. Bezpośredni kontakt z
przyrodą daje możliwość wnikliwej obserwacji, dokonywania porównań i
formułowania wniosków.
Zajęcia w terenie cechuje zazwyczaj o wiele szersza problematyka niż
podczas jednej lekcji w szkole. Od dawna wiadomo, iż wieloaspektowe
traktowanie rzeczywistości jest najbardziej zbliżone do naturalnego sposobu jej
poznawania i dlatego przynosi najlepsze rezultaty w nauczaniu. Ponadto, dobrze
zorganizowana lekcja terenowa uczy współpracy w grupie, pozwala zrozumieć
znaczenie i korzyści płynące ze wspólnego działania, zaspakaja potrzebę
przynależności do grupy. Wzmaga aktywność poznawczą ucznia, rozwija
zaradność i samodzielność, uczy twórczego myślenia i wytrwałego w świadomej
dyscyplinie działania. A nade wszystko wyzwala ogrom pozytywnych emocji, w
tym szacunku i miłości do przyrody.
Dzieci podczas realizacji przydzielonych im zadań, z właściwym sobie
entuzjazmem i ciekawością świata, zadają wiele pytań związanych z obserwowaną
przyrodą. Oczekują od nauczyciela, aby w tym momencie był dla nich znawcą
tematu, mistrzem, przewodnikiem i dobrym organizatorem wyprawy. Przyrodnicy
nie znający szczegółów trasy, ale z bogatym doświadczeniem, bez trudu poradzą
sobie w każdej sytuacji, choćby zręcznie improwizując. Młodzi nauczyciele
przyrody lub innej profesji bez wcześniejszego przygotowania mogą czuć się
nieco zakłopotani. Przed wyruszeniem w trasę należy więc dobrze przygotować
się, nie tylko merytorycznie, ale także praktycznie. Bez względu na temat zajęć
należy zabrać ze sobą: mapę Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i plan miasta
Józefowa, kompas, taśmę mierniczą, lornetkę, lupę, aparat fotograficzny, notatnik,
atlasy i klucze do rozpoznawania gatunków. Mogą przydać się także: czerpaki,
zakręcane naczynia, worki na śmieci i inne rekwizyty – stosownie do
zaplanowanych zajęć. Karty pracy uczniów można skopiować dla każdego z
uczestników zajęć lub tylko dla liderów w każdej z czterech grup.
Zachęcam wszystkich do wnikliwych obserwacji obiektów i zjawisk,
tworzenia dokumentacji w formie rysunków, zdjęć, opisów, albumów, zielników
itp.
Pragnę przypomnieć, iż na terenie rezerwatu obowiązują nas powszechnie
znane zasady okazywania szacunku dla przyrody.
Małgorzata Jakubowska
Scenariusz zajęć dydaktycznych w Rezerwacie „Świder”
Czas realizacji zajęć: 4 godziny
Zakres treści:
orientowanie mapy, czytanie znaków topograficznych na mapie i planie, wykorzystanie skali,
posługiwanie się kompasem, taśmą mierniczą, stoperem, niwelatorem, termometrem,
rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt za pomocą kluczy i atlasów,
rozpoznawanie składników krajobrazu podlegających ochronie, omówienie form ukształtowania
terenu, elementów doliny rzecznej, działalności erozyjnej rzeki, rozpoznawanie skały i gleby,
walory historyczne i kulturowe regionu, wpływ działalności człowieka na środowisko, składniki
ekosystemu, zależności pomiędzy składnikami, krążenie materii.
CELE:
Wiadomości:
Kategoria A (zapamiętywanie)
Uczeń potrafi: zdefiniować pojęcie krajobrazu, wymienić jego składniki, wymienić elementy
doliny rzecznej, nazwać procesy erozji dennej i bocznej rzeki, wymienić składniki ekosystemu,
elementy biotopu, biocenozy, wymienić ogniwa łańcuchów pokarmowych.
Kategoria B (rozumienie)
Uczeń potrafi: wytłumaczyć powiązania między ogniwami w łańcuchu pokarmowym, wyjaśnić
zależności pomiędzy biocenozą a biotopem w ekosystemie, omówić genezę powstania
starorzecza, łachy, niskich i wysokich brzegów rzeki, proces tworzenia gleby.
Umiejętności:
Kategoria C (stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych)
Uczeń potrafi: orientować się w terenie wg mapy i kompasu, rozpoznawać gatunki roślin
i zwierząt przy użyciu kluczy i atlasów, dokonać pomiaru wysokości względnej wzniesienia,
szerokości rzeki, obliczyć średnią prędkość przepływu rzeki, zmierzyć obwód i wysokość
drzewa, oszacować wiek drzewa, wykonać schematyczny rysunek obiektu przyrodniczego.
Kategoria D (stosowanie wiedzy w sytuacjach problemowych)
Uczeń potrafi: przewidzieć zmiany w dolinie rzeki na skutek działalności erozyjnej, dostrzega
związek jakości podłoża ze zmiennością gatunkową roślin, potrafi zaproponować działania
umożliwiające efektywną ochronę poznanego krajobrazu.
Postawy:
Uczeń docenia i szanuje walory kulturowe i przyrodnicze regionu, respektuje normy prawne
ustalone przez organizacje środowiskowe, podejmuje twórcze działania na rzecz grupy, rozwija
wytrwałość, samodzielność i zdolność pokonywania trudności.
Metody:
Badawcze i obserwacyjne: pomiar i obliczenia, obserwacja składników ekosystemu
Strategia:
Operacyjna
Emocjonalna
uczenie się przez działanie
uzewnętrznianie przeżyć w różnych formach ekspresji
Forma organizacyjna:
praca grupowa, zajęcia w terenie
Typ lekcji:
utrwalająca
Środki dydaktyczne:
naturalne elementy krajobrazu, naturalne obiekty
przyrody ożywionej, mapa MPK, plan m. Józefowa, klucze
i atlasy do oznaczania gatunków, taśma miernicza, kompas,
termometr, stoper, niwelator, słoiki, menzurki, czerpak, karty
pracy ucznia, długopisy, ołówki, kredki bez oprawki
Fazy ścieżki:
Faza przygotowawcza
zapoznanie uczniów z celami i formą zajęć, określenie lokalizacji
i czasu zajęć, podział klasy na 4 zespoły, wyznaczenie osoby
odpowiedzialnej za przyrządy, omówienie zasad zachowania
w środowisku przyrodniczym oraz zasad bezpieczeństwa w drodze
i podczas wykonywania zadań, przygotowanie apteczki
Faza realizacyjna
przypomnienie pojęć, których znajomość ułatwi realizację zadań
w terenie: elementy krajobrazu, bieg rzeki, elementy doliny
rzecznej, erozja, skały i gleby, ekosystem, krążenie materii,
łańcuch pokarmowy; przypomnienie podstawowych jednostek
systematycznych: wśród bezkręgowców – pierścienice, stawonogi
(skorupiaki, owady, pajęczaki), mięczaki (ślimaki, małże), wśród
kręgowców – ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki ; wyjaśnienie cech
drzew, krzewów i roślin zielnych; rozdanie liderom każdej z grup
planu ścieżki dydaktycznej z oznaczonymi stanowiskami,
materiałów pomocniczych oraz kart pracy
Instrukcja ogólna:
każda grupa będzie realizowała poszczególne zadania
wg szczegółowych instrukcji w karcie pracy kolejno po sobie
Faza podsumowująca:
omówienie elementów krajobrazu podlegających ochronie
w Rezerwacie „Świder”, wyliczenie gatunków roślin tworzących
las łęgowy, omówienie problemów ekologicznych
oraz perspektyw ochrony w badanym rejonie
Praca domowa:
1. Jakie działania powinni podjąć mieszkańcy,
aby w jak największym stopniu ograniczyć degradację
środowiska? (praca pisemna)
2. Jakie walory przyrodnicze i kulturowe posiada Twoim zdaniem
ścieżka przyrodnicza, którą poznałeś? (plakat, poster, inne)
Ocena pracy uczniów:
analiza dokumentacji grupowej: wypełnionych arkuszy,
rysunków, indywidualna ocena pracy domowej
Karta pracy – wersja dla nauczyciela
(szczegółowe instrukcje znajdują się w kartach pracy uczniów)
Tablica informacyjna: ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA W REZERWACIE „ŚWIDER”
Nauczyciel omawia treści tablicy – dane na temat rezerwatu, rzeki i trasy ścieżki;
wspomina o historii kolejki wąskotorowej
Postój 1 na prawym brzegu rzeki, plaża pod mostem
siadają w kręgu, w formie pogadanki (bardzo skrótowo) przypominają
zagadnienia: rezerwat krajobrazowy, elementy krajobrazu, bieg rzeki,
elementy doliny rzecznej, erozja, tworzenie gleby, składniki ekosystemu,
łańcuch pokarmowy, obieg materii; podstawowe jednostki systematyczne
wśród bezkręgowców i kręgowców; rośliny zarodnikowe i nasienne, drzewa,
krzewy i rośliny zielne (można to zrobić przed wycieczką w szkole)
Nauczyciel rozdaje liderom czterech grup: mapkę ścieżki, karty pracy, przyrządy;
ustala zasady: każda grupa realizuje zadania kolejno po sobie, zgodnie
z instrukcją w kartach pracy
Dzieci
pracuje z mapą
potrzebne są: karta pracy, mapa Mazowieckiego Parku Krajobrazowego,
plan miasta Józefowa, kompas, linijka, cyrkiel, ołówek.
Grupa II mierzy szerokość rzeki
potrzebne są: długa taśma miernicza lub sznurek, ołówek
Grupa III mierzy średni czas przepływu i prędkość rzeki
potrzebne są: miarka 10 m, stoper lub zegarek z sekundnikiem, ołówek
Grupa IV mierzy temperaturę wody i powietrza, zaznacza poziom wody
potrzebne są: termometr, marker lub kreda, ołówek
Grupa I bada skałę (piasek rzeczny) i glebę (z tarasu zalewowego),
potrzebne: lupa, sitko
Grupa I
Cała klasa opuszcza postój, idzie w dół rzeki, wzdłuż prawego
brzegu
Przystanek 2 (Tablica 2) „GRUBA JÓZIA”
Grupa II mierzy obwód topoli czarnej „Grubej Józi”, określa wiek drzewa
(odpowiedź: obwód wynosi 300 cm, wiek – ok. 125 lat, kiedy zbudowano
kolejkę, „Gruba Józia” miała 36 lat)
Przystanek 3 (Tablica 3) „GŁOWY SMOKA”
Grupa III mierzy wysokość topoli czarnej o trzech pniach „Głowy Smoka”
potrzebne: długa linijka (odpowiedź: ok.30 m)
Przystanek 4 (Tablica 4b) JAK ROZPOZNAWAĆ GATUNKI DRZEW?
Grupa IV rozpoznaje gatunek drzewa - zwartych 12 pni „Dwunastu braci”
(odpowiedź: klon jawor)
Przystanek 4 (Tablica 4c) GATUNKI KLONÓW
Grupa I
odnajduje i określa gatunek drzewa (odpowiedź: klon srebrzysty)
Grupa II
odnajduje i omawia charakterystyczne cechy klonu jesionolistnego
(obok srebrzystego)
Przystanek 4 (Tablica 4a) JAK POWSTAJE OWOC ? – DZIKA GRUSZA
Grupa III odnajduje dziką gruszę, analizuje treść tablicy, poznaje budowę owocu
Postój 2 na górnym tarasie zalewowym nad starorzeczem
Tablica dydaktyczna: (Tablica 5a) DYNAMIKA RZEKI
(Tablica 5b) SUKCESJA EKOLOGICZNA
Nauczyciel omawia treści tablic – wskazuje w terenie elementy doliny
rzecznej: nurt, tarasy, pokazuje efekty erozji bocznej i dennej, meandry
(zakola), starorzecza, nasypy (łachy), wyjaśnia pojęcie sukcesji, omawia
zarośla łachy.
Grupa IV ustala rolę zarośli na piaszczystym nasypie, rozpoznaje gatunki
(Tablica 5d) FAUNA – BEZKRĘGOWCE, (Tablica 5e) Fauna – KRĘGOWCE
Grupa I
bada drobne zwierzęta wodne, określa gromadę
Grupa II
ustala rodzaj odpadów, zbiera odpady w worki foliowe;
potrzebne są rękawice
(Tablica 5c) DRZEWA I KRZEWY – OLSZA CZARNA I LESZCZYNA
Grupa III ustala różnice pomiędzy leszczyną i olszą (krzewem i drzewem)
Grupa IV poznaje rośliny zielne na brzegu rzeki i w wodzie, określa cechy
Cała klasa opuszcza postój, idzie w dół rzeki, wzdłuż prawego
brzegu
Przystanek 6 (Tablica 6) „HUBOWIEC”
Grupa I
omawia działalność grzybów na przykładzie pasożytniczej huby drzewnej
i saprofitycznej kani
Przystanek 7 (Tablica 7) „BALETNICA”
Grupa II
oblicza wiek topoli czarnej wg wzoru Krzywańskiego
Przystanek 8 (Tablica 8a) WYKROTY I WYŁOMY,
(Tablica 8b) SZKODNIKI DRZEW
Grupa III szuka śladów organizmów w pniu powalonego drzewa
Przystanek 9 (Tablica 9) BRACIA DOLORYŚCI
Nauczyciel omawia treści tablic; ewentualnie po wcześniejszych uzgodnieniach,
grupa odwiedza Braci Dolorystów
Przystanek 10 (Tablica 10a) SKRZYP LEŚNY
Grupa IV poznaje stanowisko skrzypu leśnego
(Tablica 10b) DĄB SZYPUŁKOWY
Grupa I
porównuje znane gatunki dębów
Postój na wydmie pod dębami, wysoki brzeg zakola
Tablica dydaktyczna: (Tablica 11a) KRAJOBRAZ POLODOWCOWY
Nauczyciel omawia treści tablicy
Grupa II
wymienia składniki tworzące krajobraz we wskazanym miejscu
Grupa III mierzy wysokość względną i bezwzględną wzniesienia
(Tablica 11b) BIOINDYKATORY
Grupa IV poszukuje porostów – wskaźników czystości powietrza
(Tablica 11c) SOSNA ZWYCZAJNA
Nauczyciel omawia cechy gatunku, cykl rozwojowy, skład gatunkowy boru sosnowego.
Nauczyciel ocenia pracę uczniów podczas wycieczki, zadaje pracę domową
(w scenariuszu)
Jadąc autobusem do Warszawy zwróć uwagę na okazały dąb admirała Józefa Unruga,
rosnący po lewej stronie Al. Nadwiślańskiej – pomnik przyrody o obwodzie 400 cm
Na najbliższej lekcji przyrody
Nauczyciel ocenia pracę domową, dokonuje podsumowania wycieczki
Karta pracy ucznia – grupa I
Wpisz skład grupy:
Postój na plaży pod mostem
Zadanie 1
Zorientuj mapę i plan z pomocą kompasu.
Wskaż na mapie i planie miejsce, w którym się znajdujesz.
Wskaż na mapie źródła, dopływy i ujście Świdra.
Józefów znajduje się na ................................................ (podaj kierunek) od Warszawy.
Ogólny kierunek, w którym płynie Świder to .............................................
Ogólny kierunek, w którym płynie Wisła to ..............................................
Most i trasa dawnej kolejki biegnie na ...................................................... od Warszawy.
Za pomocą skali liczbowej zmierz odległość rzeczywistą między Józefowem a Warszawą.
Wpisz wynik: ............... km
Za pomocą cyrkla i podziałki liniowej zmierz rzeczywistą długość trasy ścieżki przyrodniczej.
Wpisz wynik: ...............km
Zadanie 2
Obejrzyj za pomocą lupy ziarna piasku (luźnej skały) zebrane na krawędzi rzeki i z dna w jak
najdalszej odległości od brzegu. Porównaj ich wielkość. Które są drobniejsze i dlaczego?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Obejrzyj glebę na tarasie zalewowym rzeki. Przepłucz ją na drobnym sitku. Co zostanie po
wypłukaniu próchnicy? Czy już wiesz, z czego składa się gleba?
Gleba = ................................................. + ...................................................
Zadanie 3 (Znajdź przystanek 4c)
Na wysokim tarasie zalewowym rośnie najpiękniejszy z klonów. Zwróć uwagę na
delikatne kształty jego liści i srebrzysty spód blaszki. Jeden z pni mierzy 265 cm w obwodzie,
drugi prawie 220 cm .Obejrzyj dokładnie korę drzewa. Twoim zadaniem jest rozpoznać za
pomocą atlasu botanicznego – jaki to gatunek?
..............................................................................................
Połóż liść klonu pod kartkę i pomaluj kredką, obok wykonaj (w podobny sposób) obraz kory.
1.
2.
Postój 2
Zadanie 4 (Znajdź przystanek 5d)
Pobierz za pomocą drobnej siatki próbkę z dna rzeki. Może uda Ci się złowić drobne zwierzęta:
larwy lub dorosłe owady, skorupiaki, ślimaki, małże, ryby. Wpuść je do pojemnika z wodą,
rozpoznaj z pomocą atlasu, po badaniu koniecznie wypuść do rzeki !
Rozpoznany gatunek: ....................................... należy do gromady: .........................................
Rozpoznany gatunek: ....................................... należy do gromady: .........................................
Rozpoznany gatunek: ........................................należy do gromady: .........................................
Zadanie 5 (Znajdź przystanek 6)
Po drodze spotkasz drzewo, któremu wichura zerwała koronę. „Hubowiec” obrośnięty jest
grzybem, który dobrze znasz. To ..................... drzewna, która nie czekając na przewrócenie się
kłody zaczęła proces rozkładu ................................... organicznej.
Zadanie 6 (Znajdź przystanek 10b)
Opisz cechy dębu szypułkowego (porównaj z dębem czerwonym).............................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Poszukaj nasion dębu (jesienią) i załóż hodowlę młodej siewki (po powrocie do szkoły),
koniecznie załóż dziennik hodowli.
Podczas wycieczki najbardziej podobało nam się:
Nie podobało się nam:
Najwięcej problemów mieliśmy z:
Karta pracy ucznia – grupa II
Wpisz skład grupy:
Postój na plaży pod mostem.
Zadanie 1
Zmierz szerokość rzeki dwoma sposobami: (a) i (b)
a) stojąc przy krawędzi rzeki, oszacuj „na oko” jej szerokość. Rozłóż wzdłuż brzegu taśmę
mierniczą na taką długość, jak oszacowałeś szerokość rzeki. Jeszcze raz oszacuj, czy
długość taśmy odpowiada długości rzeki. Zanotuj wynik..........................
b) zmierz szerokość rzeki na moście. Zanotuj wynik ....................., porównaj
z poprzednim.
Zadanie 2 (Znajdź przystanek 2)
W odległości 70 m od mostu rośnie „Gruba Józia” – topola czarna. Zmierz obwód „Grubej
Józi” na wysokości 130 cm od ziemi. Złącz taśmę, tworząc pierścień odpowiadający jej
obwodowi, a następnie sprawdź, ile osób zmieści się w pętli? ......................................... osób.
Określ wiek drzewa na podstawie pomiaru jego obwodu. Skorzystaj ze wzoru Krzywańskiego:
obwód (w cm) + obwód (w cm)
2
3
2
obliczenia:
„Gruba Józia ma ok. .....................lat.
Czy rosła tutaj w czasie, kiedy budowano kolejkę wąskotorową? tak / nie
Zadanie 3 (Znajdź przystanek 4b)
Ustal za pomocą atlasu, jak wygląda klon jesionolistny? Znajdź go w terenie. Przyjrzyj się
uważnie liściom, ewentualnie – kwiatom, owocom i korze drzewa. Połóż liść pod kartkę w
ramce i zamaluj kredką. W drugiej ramce wykonaj (tą samą metodą) odcisk kory.
1.
2.
Postój 2
Zadanie 4
Oceń rodzaj najczęściej spotykanych nad Świdrem śmieci. Czy domyślasz się, kto i w jakich
okolicznościach je zostawił?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jakie proponujesz podjąć działania, aby ten stan zmienić?
............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Zadanie 5 (Znajdź przystanek 7)
Po prawej stronie wąskiej ścieżki spotkasz kolejną osobliwą „postać”. To „Baletnica” – topola
czarna o wzorzystej korze na rozszerzającym się ku dołowi pniu.
Gdyby miała co najmniej 377 cm w obwodzie na wysokości 130 cm od ziemi, byłaby
pomnikiem przyrody. Będzie miała wtedy 157 lat. Zmierz obwód „Baletnicy” na wysokości 130
cm od ziemi.
Obwód wynosi ............. cm
Oblicz, ile lat ma teraz, korzystając ze wzoru:
obwód (w cm) + obwód (w cm)
2
3
2
obliczenia:
„Baletnica” liczy sobie ok. .....................lat.
Aby móc wpisać ją do rejestru pomników przyrody, musimy poczekać jeszcze ...................lat.
Postój 3
Zadanie 6 (Tablica: Krajobraz polodowcowy)
Wymień, widoczne w tym miejscu, składniki tworzące krajobraz.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Co Wam się podobało podczas wycieczki?
Z czym mieliście największe problemy?
Co Wam się nie podobało?
Karta pracy ucznia – grupa III
Wpisz skład grupy:
Postój na plaży pod mostem
Zadanie 1
Rozłóż wzdłuż brzegu 10-metrową miarkę. Wrzuć do wody powyżej początku miarki kawałek
drewna. Zmierz za pomocą stopera (zegarka z sekundnikiem), jak długo płynie wrzucony
przedmiot
na odcinku 10 metrów. Powtórz pomiar trzykrotnie i zanotuj (t) czas przepływu.
t 1 = ............. sekund
t 2 = ............ sekund
t 3 = ............ sekund
Oblicz średni czas przepływu = t 1 + t 2 + t 3
3
Średni czas przepływu (t) wynosi: .......................
Oblicz prędkość przepływu wg wzoru: v = s / t
gdzie (s) droga = 10 m , (t) czas przepływu = .........sekund
Jeśli potrafisz, oblicz jakiej długości drogę pokona w ciągu 60 sekund (tj. w ciągu 1 minuty),
a jaką w ciągu 60 minut (1 godziny) ? Poproś o pomoc nauczyciela.
Obliczenia:
Zadanie 2 (Znajdź przystanek 3)
Idąc wzdłuż brzegu, po prawej stronie ścieżki spotkasz „Głowy smoka”- topolę czarną
o trzech pniach imponujących rozmiarów. Obwód zrośniętej dwójki wynosi 350 cm , zaś trzeci
pień mierzy 310 cm .Twoim zadaniem będzie zmierzenie wysokości najwyższego pnia. Oto
pierwszy sposób na zmierzenie wysokości drzewa:
Poproś jedną osobę z grupy, aby stanęła pod drzewem. Trzymając linijkę w wyciągniętej ręce na
wysokości ramienia, oddal się od drzewa do momentu, gdy na linijce będziesz mógł zaznaczyć
wysokość kolegi stojącego pod drzewem. Następnie oceń, ile razy drzewo jest wyższe od osoby
stojącej pod drzewem. Otrzymaną liczbę mnóż przez wzrost osoby i zapisz wynik w
centymetrach.
Wysokość drzewa wynosi: .....................centymetrów tj. ...................metrów.
Drugi sposób:
Wbij w ziemię prosty patyk. Zmierz długość patyka i długość cienia rzucanego przez patyk.
Następnie zmierz długość cienia wybranego drzewa. Wysokość drzewa jest niewiadomą „x”
Oblicz ją ze wzoru:
X-
wysokość patyka razy długość cienia drzewa
długość cienia patyka
Pomiar możesz przeprowadzić tylko w słoneczny dzień.
Jeśli chcesz poznać trzeci sposób, poproś nauczyciela o pomoc (na foliogramie: Tablica 3).
Zadanie 3 (Znajdź przystanek 4a)
Dzika grusza rosnąca obok „Dwunastu braci” jesienią zaprasza na degustację. Jej owoce są
jadalne, ale jeśli nie przepadasz za ulęgałkami, zostaw je dla zwierząt. Są przysmakiem dla wielu
ptaków. Jeśli to możliwe, narysuj w ramce przekrój poprzeczny a potem podłużny owocu gruszy
(ołówkiem).
Jeśli nie ma owoców na drzewie, możesz narysować liść i korę. Odciśnij za pomocą kredki.
1.
2.
Przekrój poprzeczny owocu gruszy
lub liść gruszy
Przekrój podłużny owocu gruszy
lub kora gruszy
Zadanie 4 (Znajdź przystanek 5c)
Po prawej stronie piaszczystej łachy (wyspy) znajdziesz niewielki wydłużony zbiornik wodny.
To starorzecze, tędy kiedyś płynęła woda. Jeśli będziesz tu wiosną, możesz zobaczyć larwy
owadów, galaretowaty skrzek, kijanki lub dorosłe żaby. Obok zbiornika, poszukaj leszczyny.
Idąc wzdłuż wysokiego brzegu, zwróć uwagę na wiodący w lesie łęgowym gatunek: olszę
czarną. Jej liście są podobne do liści leszczyny. Są między nimi także różnice, jakie?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Które z nich jest krzewem, a które drzewem? (uzasadnij)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 5 (Znajdź przystanek 8a)
Po lewej stronie ścieżki zobaczysz potężny wykrot – trzy pnie wraz z korzeniami i glebą
wyrwane przez wichurę jesienią 2002 r. Na korze zamierających drzew rozwija się wiele
gatunków mchów, porostów, grzybów. Pod ich korą w butwiejącym drewnie roją się owady. W
wydrążonych przez dzięcioły dziuplach zamieszkują inne ptaki np. kosy, zięby czy rudziki lub
ssaki np. kuna leśna.
Dokładnie obejrzyj pnie, szukając śladów życia ww. organizmów.
Znaleziono:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Możesz opisać lub narysować.
Postój 3
Zadanie 6 (Tablica 11a. Krajobraz polodowcowy)
Zmierz za pomocą niwelatora wysokość względną wysokiego brzegu Świdra od poziomu lustra
wody w rzece do szczytu wzniesienia. Pomiaru muszą dokonać dwie osoby. Jedna
z nich będzie celowniczym, druga pomocnikiem. Celowniczy ustawia pionowo niwelator
u podnóża wzniesienia i określa, gdzie na stoku należy zaznaczyć wysokość 1m .
Pomocnik
zaznacza wskazany punkt chorągiewką. Następnie celowniczy przenosi niwelator do
oznaczonego miejsca i w podobny sposób wyznacza następny punkt na zboczu.
Będzie to kolejny metr wysokości względnej wzniesienia.
Znając wysokość bezwzględną lustra wody (ok. 85m n.p.m.), oblicz, jaka jest wysokość
bezwzględna szczytu wzniesienia? Skorzystaj ze wzoru:
wysokość bezwzględna lustra wody + wysokość względna wzniesienia = wysokość
bezwzględna
szczytu wzniesienia
Wynik pomiaru: ...............................................................................................................................
Podczas wycieczki najbardziej podobało nam się:
Nie podobało się nam:
Najwięcej problemów mieliśmy z:
Karta pracy ucznia – grupa IV
Wpisz skład grupy:
Postój na plaży pod mostem
Zadanie 1
Zmierz temperaturę powietrza, a następnie wody i oblicz różnicę temperatur.
(temperaturę wody zmierz trzymając termometr ok. 30 sek. w słoiku zanurzonym w wodzie).
temperatura wody .......................0C, temperatura powietrza .......................0C
różnica temperatur wynosi: .........0C
Czy potrafisz to wyjaśnić?
.......................................................................................................................................................
Za pomocą markera zaznacz poziom wody na przęśle pod mostem. Porównaj z poprzednimi
zapisami lub ze śladami, jakie zostawiła woda na przęsłach.
Zadanie 2 (Znajdź przystanek 4a)
W miejscu, gdzie kończy się wąska ścieżka, a zaczyna rozległa polana, nad lustrem wody rośnie
w skupieniu „Dwunastu braci”. To jedna z odmian klonu. Spróbuj ustalić nazwę tego gatunku z
pomocą atlasu botanicznego. Wykonaj rysunki liści, owoców lub kory dowolną techniką.
Nazwa gatunku:..............................................................................
1.
2.
Postój 2
Zadanie 3 (Tablica 5b)
Na wyspie rosną dwa gatunki ........................: wiciowa i krucha. Rozpoznaj je za pomocą atlasu
botanicznego. Zastanów się, jaką rolę pełnią zarośla w tym miejscu?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Zadanie 4
Spróbuj rozpoznać rośliny zielne rosnące na brzegu rzeki.
W wyznaczonym za pomocą sznurka kwadracie (1m2), wybierz jeden gatunek rośliny i określ jej
nazwę. W ramce narysuj liść lub kwiat.
Następnie znajdź rośliny rosnące w wodzie. Wybierz jedną, ustal jej nazwę i narysuj.
1.
2.
...............................................rośnie na brzegu rzeki
wodzie
Roślina lądowa
.............................................rośnie
Roślina wodna
Zadanie 5 (Znajdź przystanek 10a)
Po lewej stronie ścieżki, pod rozłożystym dębem szypułkowym, zobaczysz stanowisko
cieniolubnego skrzypu. Z podziemnego kłącza wyrastają dwa rodzaje pędów. Pędy
zarodnionośne (brązowe) z kłosem, w którym dojrzewają zarodniki pojawiają się wiosną. Pędy
płonne (zielone) wyrastają latem i trwają tak aż do zimy. Narysuj je i podpisz.
1.
2.
....................................................................................................................................................
Postój 3
Zadanie 6
Na tablicy 11b) znajduje się informacja o porostach. Znajdź porosty na powierzchni gleby
w lasku sosnowym lub korze drzew. Nie zrywaj ich! Jaki rodzaj porostów zaobserwowałeś?
(podkreśl) skorupiaste, listkowate, krzaczkowate.
Zastanów się, o czym świadczy ich obecność w tym miejscu?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..................
Jakie jest ich znaczenie dla ekosystemu?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Co Wam się najbardziej podobało podczas wycieczki?
Co Wam się nie podobało?
Z czym mieliście największe problemy?
CZĘŚĆ III
Tablice dydaktyczne
Tablica 1a. ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA
W REZERWACIE „ŚWIDER”
Utworzony w 1978 r. Rezerwat Krajobrazowy „Świder” obejmuje ochroną koryto rzeki oraz 20metrowy pas przybrzeżny po każdej ze stron na długości 41km, a także dolny odcinek Mieni na długości
5 km . Łączna powierzchnia rezerwatu wynosi 238 ha.
Ustawa o ochronie przyrody określa główne i dopuszczalne sposoby użytkowania rezerwatów
rzecznych. Są to: badania naukowe, dydaktyka specjalistyczna oraz turystyka krajoznawcza i
edukacyjna. Rezerwat jest otwarty dla ruchu turystycznego (pieszego lub rowerowego). Na terenie
rezerwatu obowiązuje zakaz parkowania samochodów w pasie przybrzeżnym.
Tablica 1b. PRZYSTANKI I POSTOJE NA TRASIE ŚCIEŻKI
Tablice dydaktyczne
Oznaczenie
ścieżki w terenie
( tablice lub znaczki ) (foliogramy lub karty w pakiecie edukacyjnym)
Postój 1
Tablica informacyjna
Przystanek 2
Przystanek 3
Przystanek 4
Postój 2
Tablica dydaktyczna
Przystanek 6
Przystanek 7
Przystanek 8
Przystanek 9
Przystanek 10
Postój 3
Tablica dydaktyczna
Tablica 1a. ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA
W REZERWACIE KRAJOBRAZOWYM „ŚWIDER”
• mapka z zaznaczoną trasą oraz opis punktów postojowych
i przystanków na trasie ścieżki
• informacja o Rezerwacie Świder
• dane o rzece Świder
Tablica 1b. PRZYSTANKI I POSTOJE NA TRASIE ŚCIEŻKI
Tablica 2. „GRUBA JÓZIA” – topola czarna
• cechy różnych gatunków topoli (liście)
• pomiar obwodu drzewa, szacowanie wieku drzewa
Tablica 3. „GŁOWY SMOKA” – topola czarna
• pomiar wysokości drzewa (instrukcja)
Tablica 4a. JAK POWSTAJE OWOC ? – dzika grusza
• rozmnażanie drzew
Tablica 4b. JAK ROZPOZNAWAĆ GATUNKI DRZEW ?
• pokrój drzewa, kora, pędy, liście, kwiaty, owoce, nasiona
Tablica 4c. GATUNKI KLONÓW
• jesionolistny, zwyczajny, srebrzysty, jawor
Tablica 5a. DYNAMIKA RZEKI
• elementy doliny rzecznej: tarasy, meandry, starorzecza, łachy
Tablica 5b. SUKCESJA EKOLOGICZNA
• zarośla wierzbowe
Tablica 5c. DRZEWA I KRZEWY – olsza czarna i leszczyna
• różnice między drzewem i krzewem (pokrój)
Tablica 5d. FAUNA – BEZKRĘGOWCE
• stawonogi: skorupiaki, owady, pajęczaki
Tablica 5e. FAUNA – KRĘGOWCE
• budowa ryby, cykl rozwojowy żaby
Tablica 6. „HUBOWIEC”
• działalność grzybów pasożytniczych na przykładzie huby
• budowa i rola saprofitów na przykładzie muchomora
Tablica 7. „BALETNICA”
• pomnik przyrody, jakie warunki do spełnienia?
Tablica 8a. WYKROTY I WYŁOMY
• różnorodność nisz ekologicznych
Tablica 8b. SZKODNIKI DRZEW
• owady żerujące na liściach, korze, korzeniach
Tablica 9. BRACIA DOLORYŚCI
• historia i działalność zakonu
Tablica 10a. SKRZYP LEŚNY
• lasy karbońskie w miniaturze
Tablica 10b. DĄB SZYPUŁKOWY
• cechy gatunku
Tablica 11a. KRAJOBRAZ POLODOWCOWY
• tworzenie wydm w pradolinie Wisły
Tablica 11b. BIOINDYKATORY
• porosty jako wskaźniki czystości powietrza
Tablica 11c. SOSNA ZWYCZAJNA
Tablica 2. „GRUBA JÓZIA” – topola czarna
Drzewo osiągające do 30 m wysokości. Prosty, masywny pień z rozszerzoną ku górze
koroną. Kora głęboko, podłużnie spękana, liście trójkątne na 3-4 cm ogonku, ciemnozielone,
na wierzchu lśniące. Roślina dwupienna, kwitnie przed rozwojem liści wczesną wiosną. Należy
do roślin wiatropylnych i wiatrosiewnych. Kwiaty żeńskie (czerwono-żółte kotki) dają początek
owocom, które pękając, uwalniają pokryte puchem nasiona.
Czy wiesz, że...
można określić wiek drzewa na
podstawie pomiaru
jego
obwodu mierzonego
na
wysokości 130 cm od ziemi.
Wystarczy zmierzyć obwód
podstawić do wzoru:
obwód (w cm) + obwód (w cm)
2
3
2
np.
300 + 300
2
3 = 125 lat
2
Ciekawe, czy „Gruba Józia” rosła tutaj w czasie, kiedy ścieżką przechadzał się Michał
Elwiro Andriolli w 1883 r.? Ile miała lat, kiedy zbudowano kolejkę wąskotorową w 1914 r.?
Na trasie ścieżki rośnie kilka gatunków topoli. Rozpoznać je można po liściach:
Topola biała
Topola osika
i
Tablica 3. „GŁOWY SMOKA” - Topola czarna o trzech
pniach
Obwód zrośniętej dwójki wynosi 350 cm, obwód trzeciego pnia wynosi 310 cm .
Pomiar wysokości drzewa
I sposób:
Jedna osoba staje pod drzewem. Druga osoba, trzymając linijkę w wyciągniętej ręce na
wysokości ramienia, oddala się od drzewa do momentu, gdy na linijce będzie mogła zaznaczyć
wysokość kolegi stojącego pod drzewem. Teraz należy zmierzyć, ile razy drzewo jest wyższe od
osoby stojącej pod drzewem. Otrzymaną liczbę pomnożyć przez wzrost osoby stojącej pod
drzewem.
II sposób:
Wbijamy w ziemię prosty patyk. Mierzymy długość patyka i długość cienia rzucanego przez
patyk. Następnie, mierzymy długość cienia wybranego drzewa.
Obliczamy ją ze wzoru:
wysokość patyka razy długość cienia drzewa
długość cienia patyka
III sposób: (na podstawie twierdzenia Talesa)
Patyk o długości wyciągniętego ramienia trzymamy tak,
by dolny koniec patyka pokrywał się z podstawą drzewa, a
górny koniec, z jego wierzchołkiem.
x – długość patyka
y – długość wyciągniętego ramienia
Istnieje prosta zależność:
Jeżeli x = y , to z = t + y
To oznacza, że
wysokość drzewa (z) jest równa
twojej odległości
od drzewa (t +
y).
Wystarczy zatem zmierzyć tę
odległość.
Tablica 4a. JAK ROZPOZNAĆ GATUNKI DRZEW ?
Aby rozpoznać gatunek drzewa, trzeba dokładnie obejrzeć jego: sylwetkę – pokrój
drzewa oraz liście, kwiaty, owoce i nasiona. Kolejno postrzegane szczegóły należy porównać
ze wzorem w atlasie botanicznym. Jeśli po obejrzeniu rysunków lub zdjęć nadal mamy
wątpliwości, należy przeczytać tekst opisujący gatunek.
Kształt liścia jest najlepszą, chociaż nie jedyną wskazówką przy rozpoznawaniu gatunku.
* równowąski * lancetowaty * jajowaty * trójkątny * eliptyczny * pierzasty * dłoniasty
Brzeg liścia to szczegół mogący rozwiać pojawiające się wątpliwości.
* całobrzegi * karbowany * ząbkowany * piłkowany * podw. piłkowany * wrębny * klapowany
Kwiaty drzew owocowych są zazwyczaj obupłciowe (słupki i pręciki w jednym kwiecie)
i pojedyncze; kwiatostany drzew iglastych – jednopłciowe rozmieszczone jedno- lub
dwupiennie;
kwiatostany wiatropylnych drzew liściastych najczęściej występują w postaci kotków =
bazi.
* kwiat obupłciowy pojedynczy * kwiatostan złożony jednopłciowy * kwiatostan złożony
jednopłciowy
Owoce stanowią ochronę dla nasion, które kryją w sobie zarodek nowej rośliny. Nasiona
drzew wiatrosiewnych zaopatrzone są w skrzydełka lub włoski ułatwiające rozsiewanie.
* strąk * nasiona ze skrzydełkami * orzech * nasiona na łuskach szyszki * nasiona w jagodzie
Tablica 4b. GATUNKI KLONÓW
Cztery gatunki klonów, które spotkasz na trasie Ścieżki Przyrodniczej, bez trudu
rozpoznasz po kształcie liści.
Klon jesionolistny
Klon zwyczajny
Klon srebrzysty
Klon jawor
Owoce klonu zwyczajnego składają się
z dwóch jednonasiennych skrzydlaków, które
rozdzielają się po dojrzeniu
Zwisający wiechowaty kwiatostan i zebrane
w wiązkę podwójne skrzydlaki
Tablica 4c. DZIKA GRUSZA
Silnie rozgałęzione drzewo liściaste osiągające
wysokość do 20 m. Gałązki z cierniami na
krótkopędach, liście małe okrągłe, początkowo
owłosione, później nagie.
W maju rozwijają się obupłciowe,
pięciopłatkowe białe kwiaty. Wewnątrz okwiatu
znajdują się liczne pręciki z czerwonymi
pylnikami i pięć szyjek słupka. Jesienią,
ze słupka i dna kwiatowego tworzą się małe,
kuliste owoce o cierpkim smaku.
Podobnie jak grusza rozmnaża się
większość roślin kwiatowych.
Owady, które żywią się pyłkiem
i nektarem kwiatowym,
przenoszą pyłek na znamię słupka
innego kwiatu. Po zapyleniu
komórka plemnikowa ukryta
w pyłku łączy się z komórką
jajową w zalążku słupka.
Po zapłodnieniu (połączeniu
komórek rozrodczych) ze słupka
i dna kwiatowego tworzy się
owoc. W dojrzewających
owocach z zalążków rozwijają się
nasiona. Każde nasienie zawiera
zarodek i materiał odżywczy dla
przyszłej rośliny.
Z kiełkującego nasienia wyrasta
młoda siewka, rośnie i po wielu
latach jako dojrzałe drzewo może
rozmnażać się płciowo.
Tablica 5a. DYNAMIKA RZEKI
Dominującą działalnością erozyjną rzeki jest tworzenie zakoli (meandrów). Podmywane brzegi po
zewnętrznej stronie zakola cofają się a po wewnętrznej stronie,
na skutek gromadzenia piasku –
przyrastają. Podcinanie brzegów doprowadza z czasem
do przerwania mocno wygiętych zakoli. Tak
powstają oddalone od głównego nurtu starorzecza. Charakterystyczne dla meandrującego Świdra jest
także tworzenie piaszczystych nasypów w korycie rzeki. Usypane przez wolniejszy nurt piaszczyste łachy
porasta roślinność, początkowo trawy i zioła a później zarośla wierzbowe.
Utwory rzeczne:
podłoże skalne – dno doliny
osady powstałe w korycie rzeki
taras zalewowy – osadowy
taras nadzalewowy – erozyjny
nurt rzeki w korycie rzecznym
wysoki brzeg po zewnętrznej stronie zakola
niski brzeg po wewnętrznej stronie zakola
piaszczysta łacha w korycie rzeki
wysoki brzeg po zewnętrznej stronie zakola,
dawniej – odsyp po wewnętrznej stronie
starego koryta
10. starorzecze – w dawnym korycie rzeki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Meandrująca (wijąca się) rzeka Świder wciąż próbuje zmienić swoje koryto, przerzucając
z miejsca na miejsce delikatny materiał. Sprawia wrażenie, jakby wciąż szukała najlepszej dla
siebie drogi. Dzięki temu postrzegamy ją jako „żywą”, dynamiczną rzekę, która nieustannie
kształtuje malowniczy krajobraz.
Tablica 5b. SUKCESJA EKOLOGICZNA
Wolniejszy na mieliznach nurt rzeki pozostawia duże ilości piasku, tworząc łachy (nasypy) w korycie rzeki.
Rozbudowane łachy stopniowo porasta roślinność. Początkowo trawy i nadwodne rośliny zielne, takie jak pasternak i
mięta wodna. Z czasem pojawiają się zarośla krzewiaste, które tworzy wierzba, leszczyna, dziki bez czarny. Na
końcu teren zasiedlają drzewa: olsza czarna, topola i wierzba, która przyjmuje postać drzewiastą.
Proces stopniowego zasiedlania
terenu przez coraz trwalsze
zespoły roślinne na skutek zmian
warunków glebowych nazywa się
sukcesją ekologiczną.
Efektem końcowym sukcesji jest
wytworzenie ustabilizowanego
zespołu organizmów, które
z elementami przyrody
nieożywionej tworzą ekosystem.
Najbardziej rozwiniętym
ekosystemem jest las.
Wierzba biała
jest rośliną dwupienną.
Kwiatostany żeńskie wyglądem przypominają
zwarte, wysmukłe i mocno wygięte kłosy.
Kwiatostany męskie tzw. kotki lub bazie
pojawiają się wraz z liśćmi wczesną wiosną.
Początkowo jedwabiste srebrzysto szare,
później żółte od wysypującego się z nich
pyłku. Pyłek unoszony przez wiatr przykleja
się do wystających z kwiatostanu żeńskiego
miodników. Owocem wierzby jest pojawiająca
się latem torebka z nasionami pokrytymi
puchem. Puch umożliwia rozsiewanie nasion.
Dawniej z wierzby białej ścinano 2 – 3 letnie
pędy, których używano do wyplatania
koszyków. W wyniku tych zabiegów wierzby
przybierały bardzo ładną formę drzew
głowiastych. Jeszcze dziś stanowią ozdobę
mazowieckich krajobrazów.
Tablica 5c. DRZEWA I KRZEWY – olsza czarna i leszczyna
Drzewo liściaste o prostym pniu
i owalnej koronie. Liście jajowate
na szczycie lekko wcięte. Roślina
jednopienna. Kwiaty tworzą się
wczesną wiosną, na długo przed
kwitnieniem. Kotki męskie
o długości 6 – 12 cm podczas
kwitnienia luźno zwisające.
Kwiatostany żeńskie w małych
szyszeczkach osadzone na
trzonkach. Owoce – drobne,
płaskie, oskrzydlone orzeszki
w jajowatych, zdrewniałych
szyszeczkach. Szyszeczki
pozostają zwykle całą zimę
na drzewie.
Krzew o wysokości do 6 m.
Tworzy zwarty szyk pni
rozgałęziających się od podstawy.
Liście jajowate, zaostrzone
u nasady. Roślina jednopienna.
Kwiaty męskie w wiszących
kotkach, które pojawiają się już
latem poprzedniego roku.
Kwiatostany żeńskie drobne,
przypominają pączki liściowe,
ale wyróżniają się wystającymi,
czerwonymi znamionami
słupków. Owoce – jednonasienne
orzechyotoczone postrzępioną
okrywą w kształcie
dwuklapowego kubeczka.
Forma drzewiasta – olsza
Forma krzewiasta – leszczyna
Tablica 5d. FAUNA – zwierzęta bezkręgowe
Owady stanowią najbogatszą gatunkowo
grupę zwierząt. Należą do nich ważki, motyle,
chrząszcze, mrówki, pasikoniki, komary,
nartniki i wiele innych. Cechą wspólną dla
wszystkich owadów jest obecność trzech par
ruchomych (połączonych stawowo) odnóży.
Ich ciało, podzielone na głowę, tułów
i
odwłok pokrywa sztywny szkielet zewnętrzny.
Owady rozwijają się przechodząc liczne
przeobrażenia. Wiele owadów składa jajeczka
do wody. Larwy, które się z nich wylęgają,
mogą przez długi czas żyć
i
odżywiać się pod wodą. Ich pokarmem są
drobne organizmy roślinne i zwierzęce zwane
planktonem. Larwy, same wchodząc w skład
planktonu, stanowią źródło pożywienia dla
większych zwierząt np. ryb.
Rozwój złożony:
* jajo * larwa * poczwarka * dorosły owad
Rozwój prosty:
* jajo
* nimfa
Plankton:
* glony * pierwotniaki * skorupiaki
* dorosły owad
Spokrewnione z owadami są pająki,
o czym świadczy obecność stawowo
połączonych odnóży oraz szkielet
zewnętrzny. Pająki w odróżnieniu od
owadów, posiadają cztery pary odnóży, ich
ciało składa się z głowotułowia
i
odwłoka, nie posiadają skrzydeł.
W odwłoku znajdują się narządy
oddechowe i rozrodcze. Specjalny gruczoł
przędny umożliwia snucie pajęczyny.
Pająki składają jajeczka, z których
wylęgają się młode pajączki. Ten sposób
rozmnażania jest o wiele prostszy niż
u owadów.
Tablica 5e. FAUNA – zwierzęta kręgowe
Do zwierząt kręgowych należą ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Cechą wspólną wszystkich
kręgowców jest obecność szkieletu wewnętrznego. Każda z wymienionych gromad posiada
jednak swoiste cechy wyróżniające ją spośród innych.
Ryba jest doskonale przystosowana do życia w wodzie. Pokrycie ciała łuską i śluzem oraz
opływowy kształt ciała pozwala jej na pokonanie oporu, jaki stawia woda. Płetwy umożliwiają
poruszanie i utrzymanie równowagi. Skrzela pozwalają oddychać tlenem rozpuszczonym w
wodzie, a pęcherz pławny służy do regulowania głębokości zanurzenia.
Żaba jest zwierzęciem wodno lądowym. Larwy zwane kijankami wylęgają się z jaj zwanych
skrzekiem, które żaba składa w wodzie. Skrzela, którymi oddycha kijanka zanikają wraz
z
całkowitym wchłonięciem ogona. Dorosła żaba oddycha płucami. Potrafi także wymieniać tlen z
dwutlenkiem węgla przez skórę. Z tej możliwości korzysta zimą, zagrzebana w mule na dnie
rzeki.
* skrzek
* jajo
* kijanka
* kijanka przekształca się w żabę
Tablica 6. „HUBOWIEC” – pień topoli obrośnięty hubą
Huba to grzyb nadrzewny
z rodziny żagwiowatych.
Pasożytując na drzewie
żywym, powoli wyniszcza
żywiciela, rozkładając jego
żywe tkanki. Huba bywa
także saprofitem
rozkładającym materię
organiczną drzew martwych.
Główna masa grzyba rozwija
się w podłożu (pniu drzewa)
w postaci strzępek grzybni.
Na zewnątrz widzimy tylko
jego owocnik. Rozmnaża się
przez zarodniki wysypywane
spod kapelusza.
Grzyby, tak jak każdy organizm w ekosystemie
mają do spełnienia określoną rolę.
Pasożyty eliminują w sposób naturalny
uszkodzone, stare i chore drzewa, przygotowując
miejsce i przestrzeń życiową dla młodych.
Saprofity rozkładają martwą materię organiczną
na wodę, sole mineralne i dwutlenek węgla,
dostarczając wciąż nowego źródła pokarmu dla
roślin.
Niektóre grzyby żyją w symbiozie z roślinami.
Strzępki grzyba przenikające tkanki korzenia
pobierają z niego związki organiczne. W zamian
za to, roślina otrzymuje niedostępne dla niej samej
związki azotowe. Zjawisko współżycia grzybów
z korzeniami drzew nosi nazwę mikoryzy.
Owocnikami grzybów (nawet tych niejadalnych
dla człowieka) żywi się wiele chrząszczy
i ślimaków. Czasem duże owocniki grzybów
są schronieniem dla zwierząt.
Budowa grzyba owocnikowego:
1. skórka kapelusza
2. resztki osłony (łatki)
3. miąższ kapelusza
4. blaszki (pomiędzy nimi zarodnie)
5. pierścień
6. trzon
7. pochwa (pozostałość osłony)
8. bulwa trzonu
9. strzępki grzybni
Tablica 7. „BALETNICA” – topola czarna
„Baletnica” jest osobliwością przyrody z powodu okazałych rozmiarów i pięknie udrapowanej,
niczym suknia balowa, kory. Ciekawe, czy spełnia warunki, aby uznać ją za pomnik przyrody?
W tabeli umieszczono wymiary poszczególnych gatunków drzew, jako orientacyjne dolne
granice dla drzew pomnikowych.
GATUNEK
buk
brzoza
brodawkowata
czeremcha
dąb
jabłoń
jarząb
grab
jesion
jodła
klon
lipa
modrzew
topola osika
sosna
świerk
wiąz
wierzba biała
i krucha
topola czarna
i biała
klon jawor
OBWÓD
w cm
na wys.
130 cm
314
220
95
377
95
157
188
251
314
220
314
314
220
314
314
220
314
377
220
Kora jest martwą tkanką ochraniającą pień
przed uszkodzeniami i mrozem. Pod korą
znajduje się żywa tkanka twórcza zwana
miazgą. Miazga jest odpowiedzialna
za przyrost rośliny na grubość. Z jednej
strony tworzy cienką warstwę łyka, czyli
rurki sitowe przewodzące pokarm
roślinny. Z drugiej – drewno, czyli
naczynia przewodzące wodę i sole
mineralne. Drewno przyrasta na grubość,
tworząc słoje zwane przyrostami
rocznymi. W miarę jak drzewo pod korą
się rozrasta, martwa i zupełnie pozbawiona
elastyczności kora pęka. Rozstępując się,
tworzy wzory charakterystyczne dla
danego gatunku drzewa. Pęknięcia na
korze zwane przetchlinkami służą do
wymiany gazowej.
Tablica 8 a. WYKROTY I WYŁOMY
Wykroty są symbolem naturalnego lasu. To dzięki nim niektóre zakątki naszej Ziemi wyglądają
bardzo tajemniczo, przywodząc na myśl pierwotną puszczę. Podczas wieloletniego procesu
butwienia drzew powstają niezliczone nisze ekologiczne dla tysięcy organizmów. Las
pozbawiony martwych drzew jest ubogi. To właśnie te powalone drzewa paradoksalnie stanowią
o sile lasu. Na korze zamierających drzew rozwija się wiele gatunków mchów, porostów,
grzybów. Pod ich korą w butwiejącym drewnie roją się chrząszcze, wije i larwy błonkówek.
Dzięcioły, które chętnie się nimi żywią, drążą dziuple w miękkim pniu.
W
wydrążonych dziuplach zamieszkują później inne ptaki np. kosy, zięby czy rudziki lub ssaki np.
kuna leśna.
Wykroty, to wyrwane w całości drzewa (z korzeniami i częścią gleby pomiędzy nimi). Po
wykrotach pozostaje w ziemi wyrwa, którą chętnie zamieszkują zwierzęta kopiące nory.
Wyłomy, to wyłamane przez wichurę drzewa lub ich części. Mogą nimi być pnie drzew, czasem
sama korona, a czasem konary lub drobniejsze gałęzie.
Tablica 8 b. SZKODNIKI DRZEW
Drzewom zagrażają grzyby pasożytnicze i owady, które żywią się liśćmi, owocami, korzeniami
lub wartościową tkanką łyka znajdującą się pod korą drzewa.
Galasówka składa jajeczka w tkance liścia.
Wokół jajeczka tworzy się narośl wielkości
wiśni. W jej wnętrzu żeruje larwa, która
opuszcza galas wiosną.
Słonik orzechowiec składa jajeczka wewnątrz
orzechów, gdzie rosnąca szybko larwa zjada
miękkie i pożywne nasienie.
Zwójka zieloneczka składa jaja na
powierzchni liścia. Żarłoczne gąsienice
zjadają świeże pędy i młode liście z drzewa.
Gąsienice borecznika żywią się liśćmi –
szpilkami drzew iglastych.
Larwa chrabąszcza majowego przez cztery
lata żywi się korzeniami drzew. Jako dorosły
owad zjada liście drzew.
Tablica 9. BRACIA DOLORYŚCI
Zgromadzenie Braci Dolorystów Synów Matki Bożej Bolesnej założył w 1893
r. na terenie Królestwa Polskiego pod
zaborem rosyjskim bł. Ojciec Honorat
Koźmiński.
Matka Boska Bolesna (Mater Dolorosa)
W kaplicy Braci Dolorystów przy Al.
Przyszłości w każdą niedzielę o godz. 9 00
odbywa się Msza Święta.
Bracia Doloryści, w trudnych dla
Polaków czasach obejmowali opieką ubogie
dzieci
i młodzież, opiekowali się nimi w
sierocińcach i domach dziecka. Zakładali także
własne szkoły z internatami i pracowniami
rzemieślniczymi, w których przygotowywali
młodych ludzi do zawodu.
Obecnie przyjmują dzieci na tzw. „zielone
szkoły” gwarantując im trzy posiłki dziennie
i nocleg w kilkuosobowych pokojach. Chętnie
przyjmują także młodzież i dorosłych,
zorganizowane grupy a także indywidualnych
pielgrzymów.
Na terenie obiektu pasą się kozy, biegają psy
i koty, śpiewają ptaki a w pasiece pszczoły
pracowicie wyrabiają miód z nektaru wielu
wonnych kwiatów. Dla ludzi poszukujących
Boga w otoczeniu zachwycającej
nadświdrzańskiej przyrody to Raj.
Tablica 10 a. SKRZYP LEŚNY – lasy karbońskie w miniaturze
Skrzypy są potomkami
gigantycznych skrzypów
drzewiastych, które w minionych
okresach geologicznych rosły
na bagnach. Ich skamieniałe pnie
służą nam do dziś, jako opał
w postaci węgla kamiennego.
Skrzypy są roślinami
zarodnikowymi. Podobnie jak
mchy, paprocie i widłaki, nie
kwitną. Rozmnażają się nieco
inaczej niż rośliny kwiatowe.
Na wiosnę pojawiają się jasne
(bez chlorofilu) pędy, zakończone
kłosem zarodnikonośnym.
Kłos zawiera zarodnie z drobnymi
zarodnikami. Zarodniki
zaopatrzone w sprężyste wstęgi,
łączą się ze sobą za ich
pośrednictwem. W ten sposób
opadają na ziemię grupami.
Powstałe z nich rośliny znajdują
się bardzo blisko siebie.
Zarodniki opadłe na ziemię,
kiełkują w postaci przedrośli
(gametofitów). Przedrośla mogą
być męskie, i wtedy wytwarzają
plemnie, a w nich ruchome
plemniki. Żeńskie przedrośla
wytwarzają rodnie z komórką
jajową. Przy obfitej rosie lub
w czasie deszczu, plemniki
przemieszczają się w środowisku
wodnym w kierunku komórki
jajowej. Bliskość osobników obu
płci jest niezbędna dla
pomyślności rozmnażania.
Po zapłodnieniu z zygoty rozwija
się nowa roślina (sporofit).
Wyglądem przypomina zieloną
miotełkę.
Tablica 10b. DĄB SZYPUŁKOWY
Okazałe drzewo wysokości 30 – 40 m, może żyć nawet do 1000 lat. Kora szaroczarna, głęboko
spękana. Liście ok. 12 cm, odwrotnie jajowate, na krótkim ogonku. Brzeg liścia łagodnie
wcinany z 3 – 6 klapami po każdej ze stron. Dąb jest jednopienny, a to znaczy, że wytwarza
na jednym osobniku kwiaty obu płci. Kwiaty męskie w wielokwiatowych, luźno zwisających
kotkach barwy żółtozielonej. Kwiaty żeńskie, drobne, kuliste z wystającymi czerwonymi
znamionami słupka. Z kwiatów żeńskich powstają, zwisające na długich szypułkach, orzechy
zwane żołędziami. Orzechy przykrywa łuskowata miseczka. Żołędzie są ulubionym pokarmem
wiewiórki, myszy leśnej i zaroślowej, a także sójki, która przyczynia się do ich zozsiewania
przez zagrzebywanie w ściółce leśnej.
Czy chciałbyś mieć własne drzewo?
Nasionko dębu – żołądź namocz w misce z ciepłą wodą. Po 1–2 dobach przenieś je do doniczki
z ziemią ogrodową, podlej i przykryj doniczkę woreczkiem foliowym. Dzięki temu utrzymasz
wilgoć w glebie bez konieczności podlewania. Na wyhodowanie własnej siewki z nasiona dębu
trzeba poczekać ok. 2 miesięcy. Niektórym drzewom iglastym potrzeba jeszcze więcej czasu,
nawet ponad rok.
Po wykiełkowaniu siewki koniecznie załóż dziennik hodowli. Możesz obserwować wzrost
Twojego drzewka przez wiele lat. Z powodu swojej długowieczności, opisem i zbieraniem
dokumentacji w postaci zdjęć, może się zajmować wiele pokoleń ludzkich.
Co myślisz o umieszczeniu obok niego tabliczki z napisem: Tu rośnie dąb Rodziny ........ ?
Tablica 11a. KRAJOBRAZ POLODOWCOWY
W ciągu ostatniego miliona lat lądolód skandynawski wielokrotnie pokrywał znaczną część
obszaru Polski. Okresy zlodowacenia przeplatały się z cieplejszymi okresami
międzylodowcowymi. Niszcząca (erozyjna) działalność lodowca (1) polegała przede wszystkim
na żłobieniu podłoża (2) i zboczy dolin materiałem skalnym wmarzniętym w lód. Materiał skalny
zwałowany przed czołem lodowca nazywa się moreną czołową (3), natomiast skały zmiażdżone
na dnie lodowca, to morena denna (4). Wody wypływające spod topniejącego lodowca (5),
wynosiły na przedpole ogromne ilości przepłukanego żwiru i piasku, tworząc rozległe
powierzchnie zwane sandrami (6). Równolegle do czoła lądolodu przemieszczały się
wypływające z niego wody roztopowe, które łączyły się z wodami rzek płynących z południa. W
ten sposób powstała pradolina (7), która miała wówczas ok. 20 km szerokości. To oznacza, że
znaczna część biegu Świdra znajduje się w pradolinie Wisły. Łatwiej teraz zrozumieć, skąd
pochodzi piasek tworzący wysokie brzegi Świdra. Po ustąpieniu lodowca rzeka Wisła (8)
zmieniła kierunek z zachodniego na północny.
* Niwelator szkolny
* Uczniowie klasy V ze szkoły podstawowej Nr 211 w Warszawie
mierzą wysokość pagórka
Tablica 11b. BIOINDYKATORY – WSKAŹNIKI
BIOLOGICZNE
Organizmy wykazują zróżnicowaną wrażliwość na działanie czynników środowiskowych.
Obecność lub też brak określonego organizmu w ekosystemie świadczy o istnieniu określonych
warunków abiotycznych. Brak porostów w środowisku świadczy o zanieczyszczeniu powietrza
dwutlenkiem siarki. Analogicznie, obecność dużej ilości i różnorodności gatunkowej porostów
wskazuje na brak lub bardzo małe stężenie tego związku. Obecność ptaków drapieżnych na
określonym terenie może świadczyć o niewielkim zanieczyszczeniu środowiska. Jako ostatnie
ogniwo w łańcuchach troficznych ptaki drapieżne gromadzą najwięcej substancji toksycznych.
W zatrutym ekosystemie nie mają szans na przetrwanie. Sosna i jałowiec rośnie na ubogich,
suchych glebach płowych i bielicowych (w dolinie Świdra na wydmach), a olchy, topole i inne
liściaste zarośla na wilgotnych madach w terasach zalewowych. Skrzyp rośnie na glebach
kwaśnych, a wierzba na zasadowych.
Płucnica islandzka
Chrobotek reniferowy
Porosty są organizmami złożonymi z dwóch
żyjących w symbiozie komponentów: grzyba
i glonu. Grzyb (workowiec) oplata
jednokomórkowe glony lub sinice strzępkami
grzybni. Chroni je przed wyschnięciem
i umożliwia wytwarzanie pokarmu, dostarczając
wodę i sole mineralne. Glon zaś dostarcza
grzybowi składników organicznych, które
wytwarza w procesie fotosyntezy. Dzięki takiemu
zespoleniu, porosty mogą żyć w miejscach,
w których żaden z tworzących je organizmów
nie mógłby żyć samodzielnie. Porosty wydzielają
kwasy, które rozkładają twarde podłoże skalne
tworząc cienką warstwę gleby. W ten sposób
umożliwiają innym, bardziej wymagającym
organizmom zasiedlenie dziewiczych terenów.
Z tego powodu nazywane są pionierami
roślinności. Znoszą niskie i wysokie temperatury
oraz długotrwałą suszę. Wrażliwe na obecność
dwutlenku siarki. Po przekroczeniu stężenia
0,16 mg/m3 , plechy wszystkich porostów
zamierają.
Tarczownica chropowata
Tablica 11 c. SOSNA ZWYCZAJNA
Sosna zwyczajna rośnie na lekkich piaszczystych glebach, osiągając wysokość do 40 m.
Kora w górnej części pnia jest ruda i łuskowata, w dolnej części – brązowa, mocno spękana.
Liście - to niebieskozielone igły rosnące parami na krótkopędach. Igły sosny zwyczajnej
są sztywne i krótkie do 5 cm długości. Pokrywa je warstwa ochronnego wosku.
Kwiatostany męskie – żółte, gęsto skupione grona u nasady pędów. Wiosną wysypują duże
ilości żółtego pyłku, który przenoszony jest przez wiatr na kwiatostany żeńskie.
Kwiatostany żeńskie – małe czerwone kuleczki na wierzchołku pędu. Zbudowane są z łusek
(owocolistków), na których leżą nagie zalążki z komórką jajową. Po zapłodnieniu komórki
jajowej zalążek przemienia się w nasienie, a cały kwiatostan w szyszkę.
Szyszka w pierwszym roku jest zielona i zamknięta, w drugim roku – zdrewniała i nadal
zamknięta, a w trzecim – otwiera się, wysypując leżące na łuskach uskrzydlone nasiona.
Sosna jest rośliną jednopienną o rozdzielnopłciowych kwiatostanach.
Należy do roślin nagonasiennych, jest wiatropylna i wiatrosiewna.
LITERATURA
1. Ajdacki P., Kałuszko J. „Otwock i okolice”, PTTK „Kraj”, Warszawa 2002
2. Bobrowicz G. „Tajniki naszych lasów”, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2001
3. Eisenreich W. , Zimmer E., Handel A. „Przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt”,
MULTICO, Warszawa 1996
4. Herz L. „Mazowsze”, Wiedza i Życie, Warszawa 2000
5. Ludwiszewski J. „Ocena oddziaływania na środowisko jazu ruchomego w Woli
Karczewskiej” praca dyplomowa, Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, Radom 1998
6. Mart J.„Józefów nad Świdrem”, rozdz. 2 Lekcja historii, MOK, Józefów 2002
7. Mizerski W. „Geologia dynamiczna”, PWN, Warszawa 2000
8. Poruba M., Pokorny J. „Przewodnik las”, MULTICO, Warszawa 1993
9. Riedmiller A. „Drzewa – encyklopedia kieszonkowa”, MUZA S.A., Warszawa 1997
10. Rostański K. „Drzewa i krzewy”, Wyd. Kubajak, Krzeszowice 1999
11. Rutkowski L. „Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej”, PWN,
Warszawa 1998
12. Stastny K. „Las - przewodnik po faunie i florze”, DELTA, Warszawa 1994
13. Wójtowicz B. „Scenariusze lekcji przyrody”, M.ROŻAK, Gdańsk 2001
14. Zasieczna B. „Zwierzęta i rośliny Europy”, MUZA S.A., Warszawa 1993
15. Podręczniki szkolne do nauczania przyrody w klasach IV – VI.
SPIS TREŚCI:
Zespół autorów i realizatorów projektu.....................................................................str. 3
WSTĘP......................................................................................................................str. 4
CZĘŚĆ I
Lokalizacja, dojazd i plan Ścieżki Przyrodniczej
w Rezerwacie Krajobrazowym „Świder”.................................................................. str. 5
Przystanki i postoje na trasie Ścieżki Przyrodniczej................................................ str. 7
Konstrukcja przewodnika ........................................................................................ str. 9
Krótka historia wyjątkowego miejsca ...................................................................... str. 10
Rezerwat Krajobrazowy „Świder”............................................................................ str. 13
Od źródeł do ujścia rzeki Świder ............................................................................. str. 14
Dynamika rzeki ........................................................................................................ str. 14
Gleby......................................................................................................................... str. 16
Krajobraz polodowcowy .......................................................................................... str. 17
Znaleziska archeologiczne ........................................................................................ str. 18
Walory kulturowe .................................................................................................... .str. 18
Walory przyrodnicze ................................................................................................ str. 20
Dewastacja i ochrona środowiska oraz perspektywy dla Świdra ............................. str. 23
Gatunki roślin i zwierząt – rysunki dzieci ................................................................ str. 28
CZĘŚĆ II
Nauczycielu, bądź mistrzem .................................................................................... str. 47
Scenariusz ścieżki przyrodniczej ............................................................................. str. 49
Karta pracy – wersja dla nauczyciela ....................................................................... str. 51
Karta pracy ucznia – grupa I .................................................................................... str. 54
.
Karta pracy ucznia – grupa II ................................................................................... str. 56
.
Karta pracy ucznia – grupa III .................................................................................. str. 58
Karta pracy ucznia – grupa IV .................................................................................. str. 61
CZĘŚĆ III
Tablice dydaktyczne ................................................................................................ str. 64
Literatura....................................................................................................................str. 89
Spis treści...................................................................................................................str. 90

Podobne dokumenty