Plan studiów obowiązujący od roku

Transkrypt

Plan studiów obowiązujący od roku
Załącznik nr 4 do uchwały nr 4/2015
Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych z dnia 29 maja 2015 r.
Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016
Wydział: NAUK EKONOMICZNYCH, kierunek: ZARZĄDZANIE
Studia: pierwszego stopnia, niestacjonarne, 6 semestralne, 195 punktów ECTS
Profil kształcenia: praktyczny
Plan studów zatwierdzono na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych w dniu 29.05.2015r.
ECTS
Moduł ksztalcenia ogólnego
I
26
1 Język obcy
12
2 Ochrona własności intelektualnej
2
3 Technologia informacyjna
7
4 Socjologia
5
5 BHPiPP
0
6 Przygotowanie biblioteczne
0
Moduł podstawowy
II
55
1 Mikroekonomia
8
2 Matematyka
4
3 Statystyka i elementy prognozowania
5
4 Marketing
7
5 Prawo
6
6 Finanse
5
7 Rachunkowość
7
8 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
6
9 Podstawy zarządzania
III
Moduł kierunkowy
7
40
1 Finanse przedsiębiorstwa
6
2 Analiza finanowa
6
3
5
Międzynarodowe stosunki gospodarcze i integracja europejska
4 Zarządzanie kapitałem ludzkim
7
5 Badania marketingowe
4
6 Zarządzanie jakością
3
7 Zarządzanie projektami
3
8 Informatyka w zarządzaniu
IV Moduł przedmiotów do wyboru (30%)
6
74
1 Przedmioty specjalnościowe
24
2 Seminarium dyplomowe
10
3 Praktyki zawodowe
21
4
10
Funkcjonowanie i rozwój organizacji (wykłady prowadzone przez praktyków)
5 Przedmioty obieralne (3 przedmioty)
Razem
Specjalności
1 Marketing i zarządzanie sprzedażą
2 Zarządzanie kadrami i psychologia zarządzania
3 Zarządzanie logistką
4 Komputerowe wspomagania zarządzania
5 Handel internetowy
6 Agrobiznes
7 Reklama i efektywny marketing
8 Management for development
9
195

Podobne dokumenty