Wykaz podręczników dla klasy III Gimnazjum

Transkrypt

Wykaz podręczników dla klasy III Gimnazjum
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
Dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 .
Klasa(y): trzecie
Lp.
1
Nazwa przedmiotu
Język polski
Tytuł
Autor/Autorzy
Wydawnictwo
Numer
ewidencyjny w
wykazie MEN
,,Język polski.
Między nami.
Podręcznik do
języka polskiego
dla klasy trzeciej
gimnazjum”.
Energy 4
(bez ćwiczeń)
Agnieszka Łuczak,
Gdańskie Wydawnictwo
Ewa Prylińska,
Oświatowe. M.
Kamila Krzemieniewska- Dobrowolska, Sp. j.
Kleban
Steve Elsworth
Jim Rose
Longman
-
63/3/2011
2
Język angielski
3
Język rosyjski
Echo 3. Język
rosyjski.
Podręcznik z
ćwiczeniami dla
gimnazjum. Kurs
dla
początkujących.
Beata Gawęcka-Ajchel
Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne. Sp. z o.o.
97/3/2011
4
5
6
Muzyka
Plastyka
Historia
Historia III.
Podręcznik dla
Tomasz Małkowski,
Jacek Rześniowiecki
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe. M.
158/3/2011
7
Wiedza o społeczeństwie
8
Geografia
9
Biologia
10
Chemia
11
Fizyka
12
Matematyka
klasy III
gimnazjum.
Bliżej świata.
Wiedza o
społeczeństwie.
Podręcznik dla
gimnazjum.
Puls Ziemi.
Podręcznik do
geografii dla klasy
trzeciej
gimnazjum
Puls życia 3.
Podręcznik do
biologii dla
gimnazjum.
Chemia Nowej
Ery. Część 3.
Podręcznik dla
gimnazjum.
Spotkanie z
fizyką.
Podręcznik dla
gimnazjum. Część
3 i 4.
Matematyka z
plusem.
Matematyka 3.
Podręcznik dla
klasy trzeciej
gimnazjum.
Dobrowolska, Sp. j.
Maria WesołowskaStarnawska,
Andrzej Pilipiuk,
Witold Starnawski
Wydawnictwo Szkolne
PWN. Sp. z o.o.
140/2009
Roman Malarz
Nowa Era Sp. z o.o.
Wydawnictwo ,,Era’’.
Sp. z o. o..
5/3/2010
Beata Sągin, Andrzej
Boczarowski, Marian
Sęktas
Nowa Era Sp. z o.o.
Wydawnictwo ,,Era’’.
Sp. z o. o..
58/3/2010
Jan Kulawik, Teresa
Kulawik, Maria Litwin
Nowa Era Sp. z o.o.
49/3/2009
Grażyna Francuz-Ornut,
Teresa Kulawik, Maria
Nowotny-Różańska
Nowa Era Sp. z o.o.
Wydawnictwo ,,Era’’.
Sp. z o. o..
93/3/2010
93/4/2011
Zofia Bolałek,
Małgorzata
Dobrowolska, Marta
Jucewicz, Marcin
Karpiński, Jacek Dech,
Adam Mysior, Krystyna
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe M.
Dobrowolska Sp. j.
168/3/2011
13
14
14
15
16
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne
Rysiny , _________________
-
Zarzycka
-
-
-