Pośrednictwo pracy krajowe - Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

Transkrypt

Pośrednictwo pracy krajowe - Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie
Źródło:
http://www.puppiaseczno.com/pia/dla-pracodawcow-i-prze/formy-wsparcia-dla-pra/informacje-ogolne/posrednictwo-pracy-kra
/1494,Posrednictwo-pracy-krajowe.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 06:50
Pośrednictwo pracy krajowe
Pośrednictwo pracy: to bezpłatna usługa polegająca na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym
pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz udzielaniu pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich
pracowników.
Powiatowy Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które
naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować
kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.
Zgłoszenia ofert pracy można dokonać:
●
osobiście w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej Piaseczno ul. Szkolna 20, pokój nr 12
●
faxem pod numerem 22 737 62 28
●
e-mailem: [email protected]
Oferta pracy będzie ważna maksymalnie przez 30 dni. W przypadku podania innego okresu w punkcie 24, oferta będzie
ważna przez wskazany okres.
Zgłoszenie krajowej oferty pracy można pobrać tu.
Podstawowe akty prawne:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)
Bliższe informacje:
Piaseczno, ul. Szkolna 20, pokój 12
Tel. (022) 737 62 21
Załączniki do strony
Zgłoszenie krajowej oferty pracy 154.36 KB Data dodania 13.08.2014 11:37Data modyfikacji 31.03.2016 16:05
Metryka strony
13.08.2014
12.01.2015Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor: Administrator PUP
Liczba wejść: 13971
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz