Pobierz kartę produktu.

Transkrypt

Pobierz kartę produktu.
QUARTZ RACING 10W-60
Specjalny olej silnikowy stworzony w technologii syntetycznej przeznaczony do wymagających
i wysilonych benzynowych silników sportowych.
DEFINICJA
Wysilone silniki

Ekstremalnie trudne warunki
Zalecany jest do stosowania w bardzo wysilonych silnikach benzynowych, nowoczesnych
konstrukcji, wolnossących i turbodoładowanych stosowanych w ekstremalnych warunkach w
pojazdach sportowych.
JAKOŚĆ
Normy międzynarodowe
Homologacje konstruktorów
Znacznie przekracza wymagania następujących norm międzynarodowych:
API
SL
BMW
„M” seria - odpowiedni


WŁAŚCIWOŚCI
Niskie i wysokie temperatury

Czystość silnika

Niskie zużycie oleju





Bardzo wysoka lepkość w wysokich temperaturach zapewnia doskonałe właściwości
przeciwzużyciowe oleju nawet przy dużych obciążeniach,
Dzięki zastosowaniu syntetycznej bazy, olej posiada ekstremalną stabilność cieplną i
odporność na utlenianie, co w połączeniu z doskonałymi właściwościami myjącodyspergującymi ogranicza powstawanie laków, nagarów, osadów i szlamów, mogących
zanieczyścić wewnętrzne powierzchnie silnika,
Wysoką odporność na ścinanie polimerów zastosowanych w składzie oleju, co zapewnia
wyjątkową stabilność wskaźnika lepkości w czasie pracy silnika,
Doskonała płynność w niskich temperaturach zapewniającą: łatwy rozruch silnika,
natychmiastowe smarowanie i ochronę przed zużyciem współpracujących jego części,
Niska temperatura krzepnięcia oleju, pozwalającą na użytkowanie go w najtrudniejszych
warunkach,
Niska lotność zmniejszająca zużycie oleju w silniku,
Całkowitą neutralność wobec powszechnie stosowanych uszczelek.
TOTAL
RUBIA TIR 9200
PARAMETRY
Gestość w 15°C
Lepkość kinematyczna w 40°C
Lepkość kinematyczna w 100°C
JEDNOSTKI
SAE 10W-60
kg/m3
mm2/s
mm2/s
849
183,7
24,9
°C
°C
168
254
-36
Wskaźnik lepkości
Temperatura zapłonu, VO
Temperatura płynięcia
W tabelce podane wartości średnie i mają one charakter wyłącznie informacyjny
Produkt nie powinien być przechowywany w temperaturze powyżej 60°C. Nie powinien być narażony na działanie światła słonecznego, silnego mrozu i dużych
skoków temperatur. W miarę możliwości produkt nie powinien być narażony na działanie czynników środowiskowych (deszcz, śnieg itp.). Jeśli nie jest to możliwe
beczki powinny być układane poziomo w celu uniknięcia zanieczyszczenia wodą oraz ścieraniu się etykiet.
Produkt stosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia czy życia. Karta KCHP dostępna na życzenie
Po użyciu produkt powinien być zutylizowany zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.
TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l’île
92029 Nanterre cedex
France
Quartz RACING 10W-60
09/2015