dzień przed ślubem - SlubnyPrzewodnik.pl

Komentarze

Transkrypt

dzień przed ślubem - SlubnyPrzewodnik.pl
1
SPIS TREŚCI
Moi Drodzy,
03
Jak wybrać
05 suknię ślubną?
Jak zadbać o
08
cerę przed
ślubem?
Formalności
przed ślubem
W miesięczniku „Ślubny Przewodnik”
pragnę Wam udzielać praktycznych
porad związanych z organizacją ślubu
oraz przyjęcia weselnego, co w rzeczywistości sprawia wiele trudności i
zamieszania.
W magazynie pojawią się tematy dla
Pań, jak również i mężczyźni znajdą
coś dla siebie.
Dołożę wszelkich starań, by czas
10
Dojrzała Panna
13 Młoda
Pierwszy taniec
16
- propozycje piosenek
Idealny makijaż
ślubny
21
Zadania
Świadka i Świadkowej
24
Porady na
udaną noc
poślubną
spędzony na czytaniu „Ślubnego Przewodnika” był mile spędzony i by wniósł
do Waszego wspólnego życia wiele
cennych wskazówek i korzyści.
Mam nadzieję, że moja praca okaże
się dla Was pomocna.
Zapraszam do lektury!
Magdalena Kalita
Redaktor Naczelny
[email protected]
2
FORMALNOŚCI
PRZED ŚLUBEM
Ślub Kościelny to bardzo wzruszający i ważny moment w życiu
zarówno Pary Młodej jak i ich bliskich. Aby jednak zawrzeć
związek małżeński i aby był on uznany przed Bogiem oraz legalny wedle prawa trzeba spełnić wszelkie formalności z tym
związane.
F
larii Kościoła, w którym
przedstawiacie dowody
macie
planujecie się pobrać.
osobiste, składacie swoje
dużo czasu na zgro-
Najczęściej jest to pa-
świadectwa chrztu oraz
rafia Panny Młodej albo
bierzmowania. Nabę-
wszystkich dokumentów
Pana Młodego. Są też ta-
dziecie je w Kościele, w
potrzebnych
kie przypadki, gdzie ślub
którym owe uroczystości
odbywa się w zupełnie
miały miejsce. Zwróćcie
innym Kościele. Wtedy
uwagę na to, aby Wasze
potrzebujecie tzw. licen-
świadectwa były wysta-
cji od Waszych Księży,
wione, nie wcześniej niż
czyli zgody. W kancelarii
3 miesiące przed ślubem.
akt,
nie
mało,
madzenie
jest
ale
i
ich
załatwienie
do
ślubu
konkordatowego.
Pamiętajcie o tym, aby
na 3 miesiące przed ślubem udać się do kance-
3
>
Jeśli na metryce chrztu
swojego męża. Podaje-
jest informacja o przy-
cie także, jakie nazwiska
stąpieniu do Bierzmowa-
będą nosić Wasze dzieci.
nia, wtedy świadectwo
owego Sakramentu nie
Przed zawarciem mał-
jest już konieczne.
żeństwa macie też
Ksiądz sporządza proto-
przystąpić do Sakramen-
kół tzw. przedślubny na
tu Spowiedzi, czyli tzw.
podstawie pytań, które
spowiedzi przedślubnej.
wcześniej zostaną Wam
Pamiętajcie, aby wasza
zadane. Są to pytanie,
druga Spowiedź miała
które mają wykluczyć
miejsce dwa lub jeden
ewentualne przeciw-
dzień przed Mszą, gdyż
wskazania do zawarcia
powinniście być w sta-
związku małżeńskiego.
nie Łaski Uświęcającej
Jako narzeczeni macie
też obowiązek ukończyć
obowiązek dwukrotnie
podczas udzielania Wam
Sakramentu Małżeństwa.
kurs przedmałżeński oraz
W dniu ślubu, wraz ze
odbyć wizyty w poradni
świadkami, podpisujecie
rodzinnej i przedstawić
akt zawarcia przez Was
dokumenty potwierdza-
małżeństwa. Zazwyczaj
jące te nauki Probosz-
ma to miejsce przed
czowi parafii, w której
Mszą Świętą.
odbędzie się Msza Święta
Ślubna.
Aby zawrzeć małżeństwo
konkordatowe musicie
również uzyskać zaświadczenie z Urzędu
Stanu Cywilnego, które
stwierdza, iż nie ma żadnych okoliczności, które
mogłyby wykluczyć zawarcie związku małżeńskiego. W USC przyszła
Panna Młoda musi określić czy po ślubie zachowa swoje nazwisko czy
tez przyjmie nazwisko
Na zakończenie małe
podsumowanie...
Do zawarcia małżeństwa konkordatowego
potrzebne będą Wam
następujące dokumenty:
• Dowody osobiste.
• Świadectwo
chrztu.
• Świadectwo bierzmowania ( jeśli na
4
metryce chrztu nie
ma o tym informacji).
• Dokument potwierdzający ukończenie przez Was
kursu przedmałżeńskiego oraz odbycia wizyt w poradni
rodzinnej.
• Zaświadczenie z
Urzędu Stanu Cywilnego.
• Odpisy aktów
urodzenia.
• Potwierdzenie
odbycia dwóch spowiedzi przedślubnych.
JAK WYBRAĆ
SUKNIĘ ŚLUBNĄ?
Prawie każda z nas już w dzieciństwie wyobrażała sobie jaką
będzie miała suknie ślubną i jak będzie wyglądać jak już stanie na ślubnym kobiercu...
...niektóre chcą wyglądać jak prawdzi-
Dobrze dobrana suknia może ukryć Wa-
we księżniczki z bajki, inne zaś wolą
sze mankamenty figury, takie jak zbyt
wybrać prostą, skromną suknie.
duże biodra, brak wcięcia w talii, za
szerokie ramiona, za duży albo za mały
Bez względu na model sukni, jaką
wzrost. Może również pokreślić Wasz
wybierzecie, ważne jest to aby tę suk-
seksapil, Waszą talię, rysy twarzy, kolor
nię wybrać we właściwy sposób, by nie
oczu itd.
zmarnować pieniędzy, a przede wszyst-
>
kim i aby nie wyglądać karykaturalnie w
tym wyjątkowym dniu.
5
Zatem, Drogie Przyszłe Panny Młode,
zanim wybierzecie już suknię ślubną,
Bardzo ważne są też porady ekspertów,
przeczytajcie tez artykuł, w którym po-
którzy są już doświadczeni w tych kwe-
dam Wam kilka cennych rad na co zwrócić
stiach i nie jedną Pannę Młodą przygoto-
uwagę przy kupnie tej wymarzonej sukni,
wywali do tego najważniejszego dnia w
w której macie czuć się wyjątkowo i w
życiu.
której macie olśnić wszystkich.
Wybierając suknię ślubną, pamiętaj abyś
Przede wszystkim, poszukiwania sukni
zwróciła uwagę na to jaką masz figu-
ślubnej zacznij około 4-6 miesięcy przed
rę, karnację kolor włosów i oczu a także
mającą się odbyć ceremonią. Zdecy-
fryzurę, którą będziesz miała w dzień
duj czy Twoja suknia będzie szyta, nowa
swojego ślubu. Te bardzo łatwe na pozór
lub używania, ewentualnie wypożyczona
elementy, są niezbędne przy wyborze suk-
z komisu. Określ też kwotę, która możesz
ni. Pozwalają dobrać taką, która podkreśli
wydać na ową suknie oraz model, jaki byś
Waszą kobiecość, jednocześnie maskując
chciała. Na dzisiejszym rynku jest ich wie-
przy tym wszelkie niedoskonałości.
le, więc na pewno znajdziesz odpowiedni
do Twojej figury, wzrostu itd.
Jako przyszła Panna Młoda, przy wyborze
Ważne jest też, abyś przed rozpoczę-
nych kwestii i pamiętaj :
sukni ślubnej zwróć uwagę na kilka waż-
ciem poszukiwań, zdecydowała jaki kolor
• Jeśli masz obfity biust, wybierz dekolt
sukni preferujesz: biały czy może ecru,
„serduszko” albo „łódeczkę”. Suknia nie
a także wybrała styl: mini lub maksi. Im
powinna być zbyt obcisła, ale dopasowana
więcej szczegółów określisz przed rozpo-
do ciała, najlepiej żeby była rozkloszowa-
częciem poszukiwań tym łatwiej i szyb-
na.
ciej będzie Ci znaleźć wymarzoną suknię
ślubną.
• Przy małym biuście gorset sukni powinien być z marszczonego materiału,
Istotnym elementem jest również to, abyś
jak również może być zdobiony różnymi
zapoznała się z ofertami różnych sa-
połyskującymi elementami, co dodatkowo
lonów (internetowo) i wybrała te, które
optycznie powiększy Twój biust.
najbardziej spełniają Twoje oczekiwania i
wymagania.
• Przy szerokich biodrach, najlepsza suknia ślubna to taka, która od pasa w dół
Do salonu możesz wybrać się sama, z
będzie rozkloszowana. Unikaj sukienek
przyjaciółkami, mama a nawet z przy-
obcisłych.
szłym mężem, co w obecnych czasach
zdarza się coraz częściej. Jest to ważne,
• Jeśli jesteś wysoka, zdecyduj się na
abyś udała się z osobami trzecimi, bo po-
suknię, która pod biustem będzie odcięta
patrzą na Ciebie z innej strony niżeli sama
szerokim pasem, co jednocześnie odwróci
byś miała siebie oceniać.
>
6
Pamiętaj też, aby nie mierzyć sukni, na
uwagę do Twojego zwrotu.
którą po prostu Cię nie stać. Fundusze,
• Przy szczupłej sylwetce spódnica suk-
którymi dysponujesz potrzebne będą Ci
ni powinna mieć taką samą szerokość
również na wszelkiego rodzaju dodatki
na całej długości. Suknia powinna lekko
oraz przeróbki związane ze suknią.
opinać się na Twoim ciele.
Podsumowując pragnę dodać, iż od-
• Twoim atutem jest niski wzrost i
powiednio dobrana suknia powinna
drobna sylwetka? Szukaj sukni typu
podkreślać wszystkie walory Twojej
„syrena”, która idealnie podkreśli Twoje
sylwetki, wydobywać pełnię kobiecości i
kształty i nie sprawi wrażenia przytło-
seksapilu, a równocześnie musi masko-
czenia.
wać wszystkie niedoskonałości i zbędne
kilogramy.
• Jeśli masz szerokie ramiona, pamiętaj
aby unikać sukni wiązanych na szyi.
Pamiętaj, że w tym dniu musisz wyglądać oszałamiająco i czuć się jak Księż-
Ważne jest również to abyś, będąc w
niczka.
salonie, nie mierzyła wszystkich dostępnych tam sukni. Wprowadzi to
Poświęć więc odpowiednią ilość
tylko niepotrzebny chaos i zamieszanie,
czasu na znalezienie wymarzonej
wpłynie także niekorzystnie na czas
sukni. Nie zapomnij również o paru
poszukiwań.
ważnych kwestiach zawartych w
tym artykule.
7
JAK ZADBAĆ
O CERĘ
PRZED ŚLUBEM
Każda z nas marzy o tym aby w dniu swojego ślubu wyglądać pięknie i aby zachwycać
wszystkich swoim blaskiem. Marzymy o tym,
by nasza cera była nieskazitelna, młoda i
zadbana. By jednak nasze marzenie stało się
rzeczywistością trzeba już teraz zacząć pielęgnację naszej cery.
Przeczytaj poniższy artykuł, a dowiesz się kiedy i jak dbać o wygląd swojej
twarzy. Ważne jest, abyś nie zostawiała tego na ostatnią chwilę, bo w dzień
ślubu kosmetyczka nie będzie w stanie zakryć wszystkich Twoich niedoskonałości.
PÓL ROKU PRZED ŚLUBEM
Umów się na wizytę u dermatologa, jeśli masz zmiany trądzikowe, zaskórniki, Twoja skóra jest przesuszona, łuszcząca się albo jeśli masz cerę tłustą i związane z nią
problemy. Dermatolog zleci Ci odpowiednie kosmetyki bądź leki, które dopiero po
kilku miesiącach przyniosą oczekiwane efekty. Aby Twoja skóra była zdrowa i piękna, warto też zadbać o nią samemu. Pół roku to odpowiedni czas na to. Używaj
delikatnych żeli myjących oraz pamiętaj, aby Twoje kosmetyki do makijażu były jak
najbardziej naturalne i nie zatykające porów. Dwa razy w tygodniu wykonuj też peeling odpowiedni do Twojego typu cery.
>
8
TRZY MIESIĄCE PRZED ŚLUBEM
Odwiedź kosmetyczkę w celu oczyszczenia skóry oraz skorzystaj z zabiegu złuszczającego.
Kosmetyczka zaproponuje Ci również odpowiednie dla Ciebie kosmetyki.
Możesz również skorzystać z solarium. Pamiętaj jednak o tym, aby na początku nie opalać
się zbyt długo i intensywnie. Najlepiej zrób kilka krótkich ale regularnych serii. Twoja skóra
ma wyglądać na zdrowo opaloną, a nie na przesuszoną, starą i zniszczoną.
Odradzam używanie samoopalaczy, gdyż mogą zostawić na Twoim ciele nieestetyczne plamy
i smugi.
MIESIĄC PRZED ŚLUBEM
Udaj się ponownie do kosmetyczki. Tym razem jednak w celu regulacji brwi oraz nałożenia
na nie henny. W zależności od Twoich preferencji możesz również nałożyć hennę na rzęsy.
Ważne jest żebyś ten zabieg wykonała miesiąc przed ślubem, ponieważ musisz sprawdzić
jak zareaguje Twoja skóra i czy nie dostaniesz uczulenia. Jeżeli wszystko będzie w porządku
zabieg ponownie trzeba powtórzyć kilka dni przed ślubem. Wykonaj też próbny makijaż, aby
się przekonać, czy kosmetyki do niego używane nie wywołają u Ciebie reakcji alergicznych.
TYDZIEŃ PRZED ŚLUBEM
Nawilżaj odpowiednio cerę, aby wyglądała młodo i pięknie. Wykonuj regularnie peelingi i
nakładaj maseczki nawilżające i złuszczające.
Udaj się po raz kolejny do kosmetyczki na zabieg regulacji brwi i nakładania henny. Wykonaj
też depilację, szczególnie skup się na nogach, pachach oraz okolicach bikini.
Bardzo ważne jest również to, abyś nie próbowała używać kosmetyków których nie znasz.
Mogą one wywołać uczulenie oraz wiele niechcianych niespodzianek na twarzy.
DZIEŃ PRZED ŚLUBEM
Zrób manicure oraz pedicure. Pamiętaj o tym, aby się porządnie wyspać, by w dzień ślubu
nie mieć opuchlizny i cieni pod oczami. W tym celu użyj również żelowych kompresów na
oczy oraz odpowiednich kremów nawilżających.
Przez cały okres dbania o swoją cerę bardzo ważnym elementem jest także prawidłowo
zbilansowana dieta bogata w warzywa, owoce, chude mięso, ciemne pieczywo oraz kwasy
Omega 3 zawarte w rybach, jak również ograniczenie stresu, który niekorzystnie wpływa na
cerę.
9
IDEALNY
MAKIJAŻ
ŚLUBNY
I w końcu nadszedł Twój wymarzony
i długo wyczekiwany dzień – dzień
Twojego ślubu.
By jednak tak się stało, potrzebna jest
do tego nie tylko cudowna suknia i dodatki, ale także perfekcyjny makijaż.
Jeśli decydujesz się na wykonanie go
To oczywiste, że chcesz czuć się jak
prawdziwa księżniczka oraz chcesz
wyglądać oszałamiająco nie tylko dla
siebie samej, ale również dla Twojego
ukochanego. Pragniesz się mu podobać i zachwycać go swoim pięknem.
sama w domu, musisz znać kilka podstawowych zasad, by Twój make-up był
idealny i trwały. Musi również być wodoodporny, kryjący wszelkie niedoskonałości oraz nienagannie wyglądający
w świetle kamer i aparatu.
>
10
Przeczytaj więc kilka rad, które pomogą Ci wykonać idealny makijaż ślubny.
Krem nawilżający
Baza
Krem nawilżający to nie tylko
podstawa makijaży, ale również
pielęgnacji naszej skóry. Zanim
jednak go użyjesz, wybierz ten,
który jest odpowiedni dla Twojego rodzaju cery.
Wpłynie ona korzystnie na Twój
makijaż. Przedłuży jego trwałość,
zamaskuje drobne niedoskonałości oraz sprawi, że Twoje twarz
nie będzie się błyszczeć.
Podkład
Korektor
Powinien być dopasowany do
Twojej karnacji. Ważne jest, żebyś nie wybierała podkładów
ciemniejszych od koloru skóry,
bo będziesz wtedy wyglądać tak,
jakbyś miała maskę na twarzy. A
przecież nie o to chodzi w idealnym makijażu.
Następnym krokiem jest nałożenie korektora. Najlepiej wybierz
taki, który będzie nieco jaśniejszy
od podkładu. Nakładaj go opuszkami palców, delikatnie wklepując w twarz. Korektor zamaskuje
cienie pod oczami, przebarwienia
oraz różnego rodzaju niedoskonałości Twojej cery.
Puder
Róż
Jeśli już nałożyłaś podkład i korektor, czas na puder sypki albo
w kamieniu. Wybierz taki, który
najbardziej Ci odpowiada. Nałożony puder zmatowi Twój makijaż, przez co podkład i korektor
nie będą się błyszczeć nawet pod
dość długim czasie.
Za pomocą pędzla nałóż niewielką ilość różu na swoje policzki.
Nada on promienny i zdrowy wygląd Twojej twarzy.
>
11
Cień do brwi
Cienie do powiek
Przy użyciu pędzelka nałóż na
Twoje brwi specjalny cień do tego
przeznaczony. Zyskają one wyrazistości , a Twoja twarz będzie
wyglądała młodziej, o bardziej
zarysowanych rysach.
Pamiętaj jednak, by nie wybierać
zbyt ciemnych odcieni, bo może
to spowodować, że będziesz wyglądać nienaturalnie.
W celu podkreślenia swoich brwi
możesz również użyć kredki.
Kolory cieni staraj się dobierać
do koloru Twoich oczu, by wydobyć z nich piękno i szlachetność.
Możesz wybrać cienie matowe
albo perłowe. Jeśli zależy Ci na
przedłużeniu trwałości cieni, na
powiekę nałóż odrobinę specjalnej bazy.
Ważne jest, aby Twoje cienie były
w trzech stopniach kolorystycznych: jasnym, nieco ciemniejszym oraz ciemnym.
Tusz do rzęs
Błyszczyk do ust
lub szminka
Wybierz taki, który najbardziej
Ci odpowiada. Masz do wyboru
pogrubiający, wydłużający albo
podkręcający. Dla wzmocnienia
efektu możesz dwukrotnie pomalować tuszem swoje rzęsy. Zwróć
jednak uwagę na to, by nie były
one posklejane, ponieważ zamiast pięknych, długich i zdrowo wyglądających rzęs będziesz
miała na nich grudki, które potem
zaczną się kruszyć i zbierać na
Twojej twarzy. Makijaż będzie
wtedy wyglądał nieświeżo i nieestetycznie.
Jeśli decydujesz się na szminkę,
to przed jej nałożeniem obrysuj
usta konturówką o podobnym
odcieniu do szminki. Podkreśli to
kształt Twoich ust oraz staną się
one pełniejsze.
Ważne jest to, aby szminka i
błyszczyk były w kolorze delikatnym, ponieważ jest to makijaż
ślubny a nie wieczorowy.
Mam nadzieję, że moje rady okażą się być dla Ciebie pomocne w samodzielnym wykonywaniu makijażu ślubnego, co wbrew pozorom nie jest takie trudne.
Na pewno będziesz wyglądać rewelacyjnie i będziesz zachwycać wszystkich swoim wyglądem w tym wyjątkowym i szczególnym dla Was dniu.
12
DOJRZAŁA
PANNA MŁODA
Czy ślub w wieku 40, 50 a nawet 60 lat to coś złego albo zakazanego?
Oczywiście, że nie!
Na miłość nigdy nie jest za późno. Wiadomo, że dojrzałe uczucie różni się od tego młodzieńczego i szalonego ale to nie znaczy, że miłość w starszym wieku nie jest możliwa.
Jest równie piękna i poruszająca serca, jak ta w wieku 20 czy 30 lat.
Jeśli więc decydujesz się na ślub w wieku dojrzałym musisz wiedzieć, co zrobić by wyglądać
pięknie i elegancko.
Niezależnie od wieku każda kobieta ma prawo spełnić swoje marzenie o zamążpójściu, jak
również o tym, by wyglądać oszałamiająco w dzień swojego ślubu.
Jako dojrzała przyszła Panna Młoda, poznaj kilka rad, które pomogą Ci osiągnąć ten efekt.
Gwarantuję, że wzbudzisz zachwyt nie tylko swojego wybranka serca, ale także wszystkich
zaproszonych gości.
MAKIJAŻ
Jeśli chodzi o makijaż to wybierz raczej deli-
Pamiętaj jednak o tym, aby kilka miesięcy
katne kolory, np. beż. Zrezygnuj z mocnych,
przed planowanym ślubem zacząć odpo-
wyrazistych odcieni, które dodają lat, ponie-
wiednią pielęgnację swojej cery poprzez
waż będziesz wyglądać nienaturalnie. Jeżeli
regularne wizyty u kosmetyczki, zabiegi
chcesz, aby Twój makijaż przyciągał wzrok
oczyszczające, peelingi i maseczki nawilża-
dobrze sprawdzi się czerwona szminka lub
jące.
błyszczyk.
>
13
FRYZURA
Wybierając odpowiednią fryzurę kieruj się
i gęstych włosów, zostaw je luźno rozpusz-
prostotą i jednocześnie elegancją. Zapomnij
czone.
o szałowych upięciach, warkoczach i lokach.
Pamiętaj – piękno tkwi w prostocie.
Dobrze sprawdzą się koki z lekko wypusz-
Masz wyglądać elegancko ale jednocześnie
czonymi z przodu kosmykami włosów,
naturalnie.
natomiast jeśli jesteś posiadaczką długich
SUKNIA ŚLUBNA I DODATKI
Wybierając suknie ślubną, jako dojrzała
Będziesz wyglądać elegancko, klasycznie
Panna Młoda, kieruj się przede wszystkim
oraz z wdziękiem.
swoją figura. Twoja suknia ma ukryć wszel-
Jako dojrzała Panna Młoda zamiast białej
kie mankamenty, jednocześnie wydobywa-
sukni możesz wybrać taką w kolorze beżo-
jąc i podkreślając atuty Twojego kobiecego
wym albo ecru.
ciała.
Jeśli obawiasz się natomiast czy w Twoim
Wybierz raczej suknię skromną i prostą, czy-
wieku wypada zakładać welon to nie musisz
li zrezygnuj z głębokich dekoltów oraz odsło-
się już tym martwić! Nie ma żadnych ogra-
niętych pleców. Suknie rozkloszowaną typu
niczeń wiekowych co do tego. Warto jednak
princeska zastąp lepiej prostą dopasowaną
postawić na krótki i prosty welon, natomiast
do ciała o jednakowej szerokości spódnicy
jeżeli Cię to nie przekonuję to wybierz ele-
na całej jej długości. Wszelkie zdobienia
gancki kapelusz albo woalkę.
podziałają raczej niekorzystnie na Twój wizerunek, im mniej połyskujących elementów
Twoja biżuteria również powinna być nieco
i zdobień tym lepiej.
skromniejsza niż ta, na którą może sobie pozwolić Panna Młoda w wieku 20 czy 30 lat.
Natomiast jeśli chodzi o długość sukni to
Postaw raczej na skromny komplet białych
zależy już tylko i wyłącznie od Ciebie.
albo beżowych pereł, składający się z naszyjnika, kolczyków i bransoletki.
Jeśli Twoje nogi są zgrabne i nienagannie
wyglądające możesz wybrać suknie przed
albo w kolanko.
>
14
BUTY
Zastanawiasz się jakie buty wybrać do ślu-
się czujesz w wysokich obcasach, możesz
bu, jeśli jesteś już w wieku dojrzałym?
wziąć nieco niższe albo po prostu balerinki.
Uwierz mi, wiek nie gra tutaj żadnej roli. Wy-
Wybór jest tutaj przeogromny i tylko od Cie-
bierz takie, które będą najbardziej wygod-
bie zależy na jakie buty się zdecydujesz.
ne, bo muszą Ci służyć całą noc. Jeśli źle
Drogie Panie,
decydując się na ślub nieważne czy macie 20 czy 50 lat, ponieważ na miłość
zasługuje każdy i nigdy nie jest na nią za późno. W każdym wieku należy sobie ułożyć życie tak, by być szczęśliwym i spokojnym o lepsze jutro. Nawet jeśli
jesteś w wieku dojrzałym, masz prawo do szczęścia i nikt Ci tego nie może zabronić!
>
15
PIERWSZY TANIEC
PROPOZYCJE PIOSENEK
Po wszystkich uroczystościach odbywających się w Kościele oraz po
złożeniu życzeń Parze Młodej następuje pierwszy taniec, rozpoczynający
radość i szaleństwo weselne.
Piosenka, przy której będziecie tańczyć powinna być dla Was wyjątkowa i niezapomniana.
Jeśli nie macie „swojej piosenki”, przy której się poznaliście albo pierwszy raz pocałowaliście, podpowiadam Wam te, najlepiej pasujące na pierwszy taniec.
Wybierając piosenkę starajcie się zwrócić uwagę na wszystkie szczegóły, m.in. na długość
jej trwania, na prosty, nieskompilowany rytm, do którego można dobrać łatwe kroki w tańcu
oraz przede wszystkim na tekst piosenki. Gdy wybieracie zagraniczną piosenkę warto ją
sobie przetłumaczyć.
Gdy Panna Młoda ma suknie tzw. Princesse, czyli na dość dużym kole, radzę wybrać
piosenkę powolną, gdyż w takim stroju ciężko będzie jej tańczyć szybki energiczny taniec.
Zamiast pięknej i podniosłej chwili może się z tego zrobić śmieszna komedia gdy Panna
Młoda będzie się potykać o własną suknie.
>
16
Propozycja najlepiej pasujących piosenek na pierwszy taniec Pary Młodej :
1.Sumptuastic „Kołysanka”
2.Kindla „Z kimś takim jak Ty”
3.Varius Manx „Dziękuję”
4.Natalia Kukulska i Piasek „Jesteś blisko mnie”
5.Rafał Brzozowski „Magiczne słowa”
6.Edyta Górniak i Mietek Szcześniak - Dumka Na Dwa Serca
7.Farba „Chcę tu zostać”
8.For Teens „Jesteś częścią mnie”
9.Krzysztof Kiljiński& Kayah „Prócz Ciebie nic”
10. Whitney Houston „I will always love You”
11. Wet wet wet „Love is All around”
12. Celine Dion „I love You”
13. Bill Medley & Jennifer Warnes –„(I’ve had) The time of my life”
14. Elton John ”Can you feel the love tonight”
15. Andrea Bocelli & Laura Pausini „Vivo per lei”
16. Jennifer Rush “The power of love”
17. Richard Marx “Right here waiting”
18. Celine Dion “I love you”
19. Whitney Houston „You light up my life”
20. Bill medley &Jennifer Warnes „Time of my life”
21. Roxette „Listen to your heart”
22. Pearl Harbor „ There you’ll be”
17
DODATKI DLA
PANA MŁODEGO
Strój Pana Młodego jest równie ważny jak Panny Młodej i
wymaga takiej samej precyzji i elegancji. By w tym dniu, czuć
się wyjątkowo i z klasą musisz zwrócić uwagę na dodatki, które
będą Ci potrzebne do stworzenia perfekcyjnego wizerunku.
Sam garnitur nie wystarczy. Odpowiednio dobrane buty, spinki, zegarek, pasek oraz krawat albo mucha będą dopełnieniem
wizerunku Twojej przyszłej żony.
Przekonaj się, co jest Ci niezbędne w dzień ślubu.
BUTY
Przy zakupie butów zwróć uwagę na jakoś tworzywa
z którego zostały zrobione. Najwygodniejsze i najbardziej zdrowe dla stóp to buty wykonane ze skóry
naturalnej.
Mając ciemny albo czarny garnitur, wybierz buty
czarne albo ciemnobrązowe.
Do jasnego garnituru pasować Ci będą buty jasnobrązowe.
Pamiętaj, że półbuty wiązane prezentują się lepiej
niż te bez sznurowadeł. By w dzień ślubu uniknąć
niepotrzebnych odcisków na stopach, nie zapomnij
ich rozchodzić kilka dni wcześniej.
18
SPINKI
Spinki do mankietów z pewnością dodadzą Ci klasy,
szyku i elegancji. Z pozoru mało istotne i prawie
niezauważalne, ale sprawią, że będziesz wyglądał
bardzo dystyngowanie.
Spinki zazwyczaj są wykonane ze srebra, złota albo
stali szlachetnych.
To od Ciebie zależy jakie wybierzesz, ważne by harmonizowały z resztą dodatków.
KRAWAT CZY
MUCHA
Krawat jest najbardziej uniwersalnym dodatkiem do
garnituru. Pamiętaj, by wybrać taki o stonowanym
odcieniu, bez krzykliwych i przyciągających wzrok
dodatków. Najlepiej sprawdzi się krawat wykonany z
jedwabiu.
Mucha jest dodatkiem mniej powszechnym, jednak
coraz częściej Panowie zakładają ją właśnie na
ślub, by w tym dniu czuć się wyjątkowo. Krawat noszą na co dzień, dlatego w dzień ślubu wolą założyć
coś bardziej oryginalnego.
Jeśli decydujesz się na muchę to pamiętaj, że będzie ona pasować zarówno do eleganckiego garnituru jak i smokingu. Najczęściej mężczyźni wybierają
muchę w kolorze czarnym.
19
ZEGAREK
Zegarek to chyba najbardziej popularna biżuteria dla
Panów.
Na ślub wybierz prosty, skromny na skórzanym
pasku. Istotną kwestią jest jego kolor. Pamiętaj, by
współgrał z całością, dlatego w zależności od koloru
garnituru, wybierz zegarek czarny albo brązowy.
PASEK
Pasek, który wybierzesz do ślubu powinien mieć
podobny odcień do Twoich butów.
Zrezygnuj z bogato zdobionych, o szerokich klamrach, jednak kolor klamry powinien być zbliżony do
koloru spinek do mankietów.
Dobierając wszystkie te dodatki do Twojego stroju,
zwróć uwagę na to, by wszystkie ze sobą współgrały
oraz by harmonizowały ze strojem Panny Młodej.
Odpowiednio dobrane buty i biżuteria dodadzą Ci
elegancji i klasy, sprawią, że będziesz czuł się wyjątkowo i na poziomie, jednocześnie tworząc zgraną
całość z wizerunkiem Panny Młodej.
20
ZADANIA
ŚWIADKA I ŚWIADKOWEJ
W dniu ślubu, jak również w czasie przygotowań do niego, zarówno
świadkowa jak i świadek spełniają bardzo ważną rolę.
Bycie świadkami podczas ceremonii ślubnej powinno być wielkim zaszczytem, gdyż Państwo Młodzi najwyraźniej darzą Was ogromnym szacunkiem i zaufaniem.
Najczęściej jako świadków wybiera się rodzeństwo albo przyjaciół. Najważniejszym warunkiem do pełnienia tej funkcji musi być posiadanie
dokumentu potwierdzającego Waszą pełnoletniość.
Zapraszam do przeczytania tego artykułu, aby dowiedzieć się czym dokładnie powinien zająć się świadek a czy świadkowa, zwana inaczej
„druhną”.
ZADANIA ŚWIADKOWEJ
• Pomaga w wyborze sukni ślubnej – jako przyszła Panna Młoda na pewno będziesz chciała skorzystać z pomocy oraz opinii druhny podczas poszukiwań wymarzonej sukni ślubnej.
• Organizuje wieczór panieński – zajmuje się wyszukiwaniem odpowiedniego miejsca na tę imprezę , jak również dba o dobra atmosferę, by w
sposób zabawny i radosny pożegnać stan wolny przyszłej Panny Młodej.
• W dzień ślubu świadkowa powinna zjawić się w domu Panny Młodej,
aby pomóc jej w ostatecznych przygotowaniach do uroczystości, a zwłaszcza powinna zaoferować swą pomoc w ubieraniu Panny Młodej.
21
• Jak tradycja nakazuje, w dniu ślubu, Panna Młoda powinna mieć na sobie
coś nowego, pożyczonego i niebieskiego. Tym również powinna zająć się
druhna.
• W czasie ceremonii to właśnie świadkowa dba o Pannę Młodą, m.in.
poprawia jej welon, suknię, podaje bukiecik, a podczas wesela poprawia
makijaż, włosy itd.
• Po zakończeniu Mszy Świętej Ślubnej, podpisuje dokumenty stwierdzające zawarcie małżeństwa, tym samym potwierdza brak przeciwwskazań
do złączenia tych dwojga ludzi więzłem małżeństwa.
• Podczas składania życzeń druhna powinna być blisko Pary Młodej, aby
pomagać w odbiorze kwiatów oraz prezentów.
• W trakcie trwania wesela dba o dobrą zabawę, zachęca gości do tańca,
konkursów, wnosi toasty oraz oczywiście uczestniczy w oczepinach.
ZADANIA ŚWIADKA
• Pomaga wybrać garnitur Panu Młodemu – jego rady mogą okazać się
bardzo potrzebne, by dobrać strój, który będzie współgrał z suknią Panny
Młodej.
• Organizuje wieczór kawalerski i stara się zapewnić wszystkim dobrą zabawę, zwłaszcza przyszłemu Panu Młodemu, który żegna się ze stanem
wolnym.
• Oferuję swoją pomoc w naklejaniu etykietek weselnych na wódce
oraz, jeśli Młodzi tego chcą, pomaga w odpowiednim ustawieniu gości
podczas wesela, czyli zajmuje się winietkami ślubnymi.
• Świadek powinien być zaopatrzony w słodycze oraz wódkę na wypadek bram stawianych przez dzieci i dorosłych w drodze do Kościoła.
• W dniu ślubu pomaga Panu Młodemu w końcowych przygotowaniach
do ślubu oraz jest odpowiedzialny za dostarczenie obrączek ślubnych do Kościoła.
22
• Po ceremonii ślubnej wraz ze świadkowi podpisują akt zawarcia związku małżeńskiego, w którym mieli okazję uczestniczyć.
• Pomaga Młodym w odbieraniu prezentów ślubnych po Mszy Świętej.
Najczęściej świadek odbiera prezenty i koperty, a druhna zajmuje się kwiatami.
• W czasie wesela świadek dba o to, aby na stole nie zabrakło alkoholu,
zaprasza gości do tańca, uczestniczy w oczepinach, wznosi toasty i zajmuje się dedykacją piosenek dla gości weselnych, tym samym powinien
mieć dobry kontakt z orkiestra bądź DJ-em.
Jeśli przypadł Ci zaszczyt bycia świadkiem albo druhną na weselu,
nie zapomnij o zabraniu ze sobą dowodu osobistego na ceremonię
w celu dopełnienia wszelkich formalności.
Nie jest wymagane przystąpienie do Sakramentu Pokuty, ale wypada żeby świadkowie, zaraz po Parze Młodej, przyjęli Komunię Świętą.
Rola świadków jest bardzo ważna podczas ślubu jak i zabawy weselnej, dlatego warto też znać swoje obowiązki w tym dniu, by nie
popełnić żadnej gafy i nie zawieźć swoich bliskich w tym wspaniałym dla nich dniu.
23
PORADY NA UDANĄ
NOC POŚLUBNĄ
Noc poślubna powinna być czymś wyjątkowym i niezapomnianym. Para Młoda z utęsknieniem czeka aż w końcu będzie mogła ze sobą spędzić pierwszą wspólną noc po ślubie.
Jednak w praktyce wygląda to tak, że po powrocie z wesela jesteście tak padnięci, że
moglibyście spać nawet na stojąco, a Wasza noc poślubna zostaje przełożona, z braku sił
nie konsumujecie Waszej miłości zaraz po powrocie z zabawy weselnej.
Jednak prędzej czy później Wasze pragnienie bliskości w końcu staje się realne, jesteście
już wypoczęci i wyspani więc możecie przypieczętować w sypialni swoją miłość.
Aby jednak ta pierwsza i niezwykła noc poślubna była udana musicie podejść do tego z
humorem, bo wiadomo, że czasem nie wszystko idzie po Waszej myśli. Więc abyście nie
byli rozczarowani pamiętajcie o odpowiednim nastawieniu.
24
Przeczytajcie również kilka moich rad, które, mam nadzieję, okażą się
dla Was pożyteczne.
dziecie mogli się rozluźnić oraz wprowadzić Wasze ciała oraz umysł w przyjemny
stan odprężenia.
1. Możecie wziąć wspólny prysznic lub
kąpiel w wannie pełnej płatków róż. To nie
tylko Was odpręży, ale również pobudzi
Wasze zmysły i rozgrzeje atmosferę.
8. Obok wina i szampana niech znajdą się
także drobne przekąski, którymi będziecie
się mogli wzajemnie karmić. Takie smakołyki jak truskawki z bitą śmietaną czy deli-
2. Po kąpieli wykonajcie sobie nawzajem
relaksujący masaż, jednocześnie cały
czas ze sobą flirtujcie poprzez pikantne
słówka, czułe gesty, itd. Wprowadzi to
Was w odpowiedni nastrój i będziecie
mogli przejść do kolejnego etapu Waszej
niezapomnianej nocy.
katny deser czekoladowy podkręcą Waszą
ochotę do dalszego działania..
9. Wasza sypialnia, tej nocy, powinna być
odpowiednio przygotowana. Możecie m.in.
rozsypać płatki róż obok łóżka oraz na
nim.
3. Jako kobieta nie zapomnij o seksownej,
koronkowej bieliźnie, która przyciągnie
wzrok Twojego mężczyzny i jeszcze bardziej pobudzi go do działania.
10. Pamiętajcie przede wszystkim o tym,
aby przed nocą poślubną maksymalnie się
rozluźnić i zrelaksować.
4. Zadbajcie o odpowiednią atmosfera :
romantyczna muzyka, blask świec, olejki
zapachowe.
Gdy będziecie spięci i zestresowani, tak
długo wyczekiwana przez Was noc, skończy się totalnym niepowodzeniem. Nie
kierujcie się również zbyt wygórowaną
ambicją oraz nie przeceniajcie swoich
możliwości, bo zawsze coś może się nie
udać i wtedy będzie załamani i pełni wstydu przed drugą połówką. A nawet jeśli coś
pójdzie nie tak, jak powinno to pamiętajcie,
że macie przecież przed sobą całe życie
na łóżkowe igraszki ;-)
5. Starajcie się mówić do siebie czułe
słowa, obejmujcie się, całujcie. Taką „grę
wstępna” rozpocznijcie już na przyjęciu
weselnym, by pobudzić swoje zmysły.
6. Skupcie się tylko na sobie, patrzcie
sobie prosto w oczy. Pozwoli Wam to
oderwać się od otaczającego Was świata.
W tym momencie macie się liczyć tylko
Wy i Wasze wspólne pragnienie bliskości i
czułości.
Noc poślubna to ma być wyjątkowe, niezapomniane przeżycie, które będziecie
pamiętać i wspominać do końca życia.
Zadbajcie więc o każdy szczegół.
7. Zadbajcie, aby w sypialni znalazł się
szampan albo wino, dzięki któremu bę-
25
W następnym numerze...
Wieczór panieński kiedyś i dziś.
Jak wybrać fryzurę ślubną?
Idealna cera Pana Młodego.
Jak pokonać stres związany ze ślubem?
Jakim samochodem do ślubu?
...bądź na bieżąco!
SlubnyPrzewodnik.pl
26

Podobne dokumenty

suknie ślubne - SlubnyPrzewodnik.pl

suknie ślubne - SlubnyPrzewodnik.pl Suknia musi być elegancka, powinna uwidaczniać wszystkie mocne strony Twojej sylwetki, a jednocześnie maskować to, co ma być odpowiednio zakryte i zretuszowane. W tym numerze Ślubnego Przewodnika, ...

Bardziej szczegółowo