WZÓR ZAŚWIADCZENIA ……………………, dn

Transkrypt

WZÓR ZAŚWIADCZENIA ……………………, dn
Załącznik 2
WZÓR ZAŚWIADCZENIA
……………………, dn. …………………. roku
(miejscowość)
……………………………………….
(nazwa uczelni)
……………………………………….
(nazwa wydziału)
……………………………………….
(kierunek)
……………………………………….
(adres uczelni)
……………………………………….
ZAŚWIADCZENIE
o obronie pracy magisterskiej
Pan/Pani…………………………………….……………
przedstawił/a
pracę
magisterską
pod
tytułem:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ocenioną jako**:………………………………….. i obronił/a ją w dniu...……………………………..
pieczęć
okrągła
……………………………………
(podpis pracownika wydziału)

Podobne dokumenty