ulotka Brno.indd - Network TwentyOne

Transkrypt

ulotka Brno.indd - Network TwentyOne
Informacje
o spotkaniu:
Miejsce:
Republika Czeska
zaprasza na
Hala Vodova,
Královo Pole, Vodova 108, Brno
Data:
Bilety:
22-24 października 2010
dostępne u upline począwszy od
seminarium weekendowego w czerwcu 2010
Strój:
Hala Vodova
Brno
rekomendujemy strój biznesowy
na wszystkie spotkania
Niepełnosprawni:
Seminarium
Weekendowe
w hali będzie
specjalnie oznakowane wejście i krzesła dla osób
niepełnosprawnych
Rezerwacja miejsc:
zarezerwowane
będą miejsca dla Platynowych PA i powyżej
Wiek uczestników:
seminarium jest
przewidziane dla osób dorosłych (powyżej 18 lat) .
Informacje o spotkaniach
Network TwentyOne:
www.n21europe.com
www.n21corp.com
www.n21guy.com
Wszystkim podróżującym za granicę przypominamy
o konieczności ubezpieczenia.
22-24 października
2010
Zapraszamy do wzięcia
udziału w weekendzie
pełnym
…oraz wielu innych wspaniałych mówców
i czołowych liderów Network TwentyOne!
- Wspaniałych mówców
Program wstępny
- Inspirujących wystąpień
- Motywacji
- Świętowania osiągnięć
Piątek, 22 października 2010
- Ciekawych promocji
16:30–18:00
19:00 –22:00
- Rozrywki i zabawy
Spotkanie to pozwoli
poznać i zrozumieć wiele
ważnych zagadnień.
Omawiane będą techniki
budowy biznesu, ale
będzie można usłyszeć
pasjonujące i inspirujące
historie dochodzenia
do sukcesu.
Seminarium ma służyć
pomocą w osiągnięciu
Państwa celów
w biznesie i życiu.
Tim Foley
Valeria i Igor Haratin
Urodził się w Chicago. Sport zawsze odgrywał
znaczącą rolę w jego życiu i towarzyszył mu
na wszystkich szczeblach edukacji. Po ukończeniu
studiów przez 11 lat był zawodnikiem i kapitanem
jednej z najznakomitszych drużyn futbolu
amerykańskiego Miami Dolphins.
Problemy z kolanem uświadomiły mu, że może
wkrótce stracić styl życia gwiazdy NFL. W 1981
roku, po nieudanych inwestycjach finansowych
zainteresował
się
alternatywną
koncepcją
biznesu. W ciągu sześciu miesięcy osiągnął
poziom Platyny, pięć lat później Diamenta. Rok
1997 przyniósł mu kolejne, jedno z najwyższych
wyróżnień – Koronowanego Ambasadora. Jego
biznes działał już wówczas na wielu rynkach, również
w Polsce. Jest jednym z najlepszych nauczycieli gry
zespołowej i budowania relacji międzyludzkich.
Pomimo wspaniałego stylu życia pozostaje osobą
niezwykle skromną. Jego misją jest pomaganie
innym w osiągnięciu tego, co stało się jego udziałem.
Życie Igora i Valerii nie różniło sie niczym od życia tysięcy
młodych ludzi, którzy ukończyli studia i podjęli pracę
nauczucieli. Igor uczył wychowania fizycznego, a Valeria
chemii, w Mukachevo na Zakarpaciu. Obydwoje kochali
swój zawód, ale zarobki w szkole nie pozwalały patrzeć
z optymizmem w przyszłość. Kiedy urodziło się ich trzecie
dziecko, musieli podjąć decyzję, czy będą wegetować
pracując w szkole, czy zaryzykować i podjąć dziłalność
na własny rachunek. Wybrali tę drugą opcję. Igor zajął się
tradycyjnym biznesem, przeżył wiele porażek, ale również
odnosił sukcesy. Niestety, pochłonięty pracą, nie miał
czasu dla rodziny. Valeria zajmowała się dziećmi, mogła
więc wspierać męża jedynie duchowo.
Na szczęście przedstawiono im propozycję takiego
biznesu, który zmienił ich życie. Byli nim zachwyceni od
samego początku, ponieważ mogli pracować razem,
zrealizować swoje plany finansowe, osiągnąć wolność,
jednocześnie pomagając innym rodzinom zrealizować ich
marzenia o wolności. Valeria zawsze pragnęła być kimś
wyjatkowym – dziś jest jest wspaniałą biznesswoman,
przykładem dla swoich partnerów biznesowych.
Igor zwykł mawiać „Sukces nie jest wieczny, błąd nie
jest końcem świata, a odwaga leży u podstaw każdego
działania i zawsze trzeba o tym pamiętać“.
Skorzystaj z doświadczeń tych, którzy odnieśli sukces w Polsce i w Europie:
Izabela i Marek
Bujwiccy
Katarzyna i Darek
Świątkowscy
Mira i Leszek
Hetnał
Dawniej:
ona - tłumacz j.węgierskiego
on - inżynier i ekonomista
Dawniej:
ona - lekarz
on - zawodnik siatkówki plażowej
Dawniej:
ona - fizyk i astronom
on - jubiler
Spotkanie Liderów
Sesja główna
Sobota, 23 października 2010
9:15–10:30
11:00–15:00
Spotkanie Liderów
Sesja główna
19:00–23:00
Sesja główna
Niedziela, 24 października 2010
10:00–14:00
Sesja główna
Seminarium będzie się dla Państwa źródłem
inspiracji, nowych doświadczeń oraz wiedzy.
Omówione zostaną zagadnienia z zakresu
strategii budowy biznesu ponadto można
będzie usłyszeć budujące i inspirujące
historie sukcesu.
Każda z osób zaproszonych na scenę ma na
swoim koncie znakomite i potwierdzone w
praktyce osiągnięcia, a ich wspólnym celem
jest pomóc Państwu w realizacji Waszych
marzeń i planów w biznesie.