Zalety i wady żywności modyfikowanej genetycznie

Transkrypt

Zalety i wady żywności modyfikowanej genetycznie
Zalety i wady żywności
modyfikowanej genetycznie
Publikacja na extrastory.czytajzafree.pl
Autor:
trawa1965
Zalety i wady żywności modyfikowanej genetycznie.
Żywność modyfikowana genetycznie (GMO) to tak naprawdę sztuczna żywność
wyhodowana przez człowieka. Do czasu wprowadzenia GMO istniały tylko samorzutne
modyfikacje gatunków odbywające się za wiedzą i zgodą przyrody. Można więc powiedzieć,
że człowiek wydarł przyrodzie jedną z jej tajemnic i samowolnie zabrał się za jej
poprawianie.
Wiele przyczyn złożyło się na to, że tak się stało. Ogromna eksplozja bomby demograficznej
w państwach o najniższym produkcie krajowym brutto per capita, której przyczyną było
zarówno religianctwo jak i polityka kolonialna europejskich mocarstw, brak jakiegokolwiek
zabezpieczenia socjalnego na stare lata powodował, że im człowiek był bardziej płodny, tym
większa była nadzieja, że syn (córki się nie liczyły, bo nie uważano je za istoty ludzkie) rzuci
ojcu na starość jakieś ochłapy. Tak powstało błędne koło, które wymusiło na człowieku
tworzenie nowych gatunków.
Z kolei w Stanach Zjednoczonych i w Europie nastała moda na GMO, moda wymuszona
typową dla kapitalizmu nieopłacalnością drobnej rolniczej produkcji rodzinnej. Powstawały
więc olbrzymie latyfundia, w których musiano hodować zmodyfikowane monokultury, by
mieć gwarancję dobrych plonów.
Czyżby więc hasło powrotu do zdrowej żywności było blefem? W moim przypadku na pewno
nie. Ja nie jem ryb, bo ich nie lubię i to szanuje ewolucja, która nie żąda ode mnie
poświęceń. Ale człowiek jako gatunek jest jedynym zwierzęciem na ziemi, który zawsze
narzeka na brak czasu i nigdy nie podoba mu się sytuacja na ziemi. Ale to wina samego
człowieka- on stwarza problemy, które potem „bohatersko” rozwiązuje. Gdyby mieszkańcy
dużej części planety nie musieli korzystać z płatnej służby zdrowia, mieli emerytury i
choćby minimalne świadczenia socjalne, nie byłoby potrzeby stosowania GMO. Bo żywność
ta jest z pewnością gorsza od tradycyjnej- przynajmniej z biologicznego punktu widzenia.
Nie tolerują jej pszczoły, których ewolucja trwa znaczniej dłużej od ewolucji człowieka. Ja
wiem, że bez pszczół człowiek może żyć. Rozpowszechniło się już ręczne zapylanie,
niedługo będzie to stosowane przez roboty. Ale co to będzie za świat?
Zalety GMO:
Strona: 1/2
Wszelkie prawa zastrzeżone dla CzytajZaFree | Zobacz opowiadanie na extrastory.czytajzafree.pl
-możliwość zaspakajania potrzeb żywnościowych szybko rosnącej liczby ludności przed jej
planowaną kolonizacją innych planet,
-łagodzenia skutków ostrego kapitalizmu,
-brak zmiany smaku tej żywności- przynajmniej nie jest to odczuwalne przez ludzi
-kolejny dowód umysłowych możliwości człowieka.
Wady GMO:
-zeszpecenie przyrody na ziemi,
-obniżenie roli rolnictwa,
-możliwość alergii na GMO.
Strona: 2/2
Wszelkie prawa zastrzeżone dla CzytajZaFree | Zobacz opowiadanie na extrastory.czytajzafree.pl

Podobne dokumenty