XLIV WIECZÓR EUROPEJSKI Różnorodność kulturowa i promocja

Transkrypt

XLIV WIECZÓR EUROPEJSKI Różnorodność kulturowa i promocja
XLIV WIECZÓR EUROPEJSKI
Różnorodność kulturowa i promocja polskiego dziedzictwa
kulturowego w Europie
Międzynarodowe Centrum
Zarządzania Informacją
ICIMSS
“Gustav Klimt und Otto Wagner, zwei Secessionisten prägen das Weltkulturerbe Wiens”
(“Gustav Klimt i Otto Wagner, dwóch reprezentantów secesji współokreślających
kulturowe dziedzictwo Wiednia”) – Christian Schuhböck,
Sekretarz Generalny organizacji Alliance For Nature z Wiednia,
Danuta Samsel, Prezes Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Toruniu
“Promocja polskiego dziedzictwa kulturowego w Europie na przykładzie projektu Partage Plus”
oraz promocja albumu “Secesja w województwie kujawsko-pomorskim” – Piotr Kożurno,
Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją
“Lata Dwudzieste, Lata Trzydzieste” – występ grupy wokalnej Poza Rytmem, MDK w Toruniu
Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Wały Generała Sikorskiego 19, Toruń
4 kwietnia 2013 (czwartek), godz. 17:00-19:00
Cykl Wieczorów Europejskich objęty jest patronatem posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki
Dofinansowano ze środków
Gminy Miasta Toruń
Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, ul. Wysoka 16, pok. 209, Toruń, www.icimss.edu.pl
Punkty Informacyjne KE Europe Direct – Toruń i Bydgoszcz przy WSG