1. Zakup umundurowania: Lp. Nazwa Szacunkowa cena

Transkrypt

1. Zakup umundurowania: Lp. Nazwa Szacunkowa cena
Plan dotacji MSW na 2015 r.
1. Zakup umundurowania:
Lp.
Nazwa
430,00 zł
350,00 zł
300,00 zł
200,00 zł
150,00 zł
110,00 zł
1 990,00 zł
950,00 zł
90,00 zł
715,00 zł
106,00 zł
125,00 zł
51,00 zł
35,00 zł
300,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
10. Buty strażackie sznurowane
437,00 zł
180,00 zł
11. Buty strażackie wsuwane
361,00 zł
120,00 zł
12. Kurtka strażacka
486,00 zł
230,00 zł
13. Kurtki MDP
280,00 zł
100,00 zł
14. Kominiarka
85,00 zł
30,00 zł
15. Rękawice strażackie
180,00 zł
80,00 zł
16. Bielizna niepalna
200,00 zł
70,00 zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Mundur strażacki
Mundur koszarowy
Umundurowanie MDP
Ubranie specjalne-ochronne zawierające
włókninę w warstwie termoizolacyjnej
Czapka rogatywka
Hełm bojowy
Hełm MDP
Pas MDP z toporkiem
Koszula
Szacunkowa cena Dopłata do 1
jednostkowa /zł/
sztuki /zł/
Ubranie specjalne-ochronne nie
17. zawierające włókniny w warstwie
termoizolacyjnej
2 662,00 zł
1 200,00 zł NOWE
2. Zakup sprzętu przeciwpożarowego:
Lp.
Nazwa
Szacunkowa cena Dopłata do 1
jednostkowa /zł/
sztuki /zł/
Węże tłoczne W -52
Węże tłoczne W -75
Węże tłoczne W -110
Rozdzielacz kulowy
Zbiornik wodny
Prądownica TURBO
Radiotelefon
Pilarka do drewna
Agregat prądotwórczy
170,00 zł
240,00 zł
530,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
2 400,00 zł
2 200,00 zł
2 500,00 zł
10. Linka ratownicza 20m
230,00 zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
85,00 zł
120,00 zł
150,00 zł
400,00 zł
400,00 zł
400,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
80,00 zł NOWE
11. Wąż ssawny 110/2500 ŁA
250,00 zł
80,00 zł NOWE
12. Tłumica
105,00 zł
40,00 zł NOWE
13. Lizak podświetlany
195,00 zł
80,00 zł NOWE
14. Sygnalizator bezruchu
700,00 zł
250,00 zł NOWE
1 250,00 zł
300,00 zł NOWE
16. Hydronetka
520,00 zł
180,00 zł NOWE
17. Smok ssawny 110
570,00 zł
200,00 zł NOWE
18. Kołowrót ratowniczy
250,00 zł
80,00 zł NOWE
19. Latarka strażacka (do hełmu) z uchwytem
100,00 zł
30,00 zł NOWE
15. Myjka do węży