Czy﾿ew, dnia 18

Transkrypt

Czy﾿ew, dnia 18
CLOVIN S.A.
18-220 Czyżew , ul. Zarzecze14, tel.(0 86) 275 50 58, tel/fax (086) 275 55 06
e-mail:[email protected], www.clovin.com.pl
Clovisil
Koncentrat piorący o
specjalnym zastosowaniu
Proszkowy wzmacniacz alkaliczności
wraz z włąsciwościami
kompleksującymi.
DANE FIZYKO-CHEMICZNE
CHARAKTERYSTYKA
✔
✔
✔
✔
✔
usuwa zażółcenia i odświeża biel
pranych tkanin
podnosi wartość pH kąpieli piorącej
doskonale przygotowuje wodę
kompleksując resztkową twardość wody
usuwa nieprzyjemne zapachy
możliwość dozowania przez systemy
dozujące
SKŁAD
Składnik
Zawartość
procentowa
Krzemiany
15%-<30%
Wodorotlenek sodu,
fosfoniany
<5%
STOSOWANIE I
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w pojemnikach szczelnie
zamkniętych. Przechowywać w chłodnym i
suchym miejscu. Chronić przed mrozem.
Postać:
Biały sypki proszek
Gęstość:
ok. 0,8 g/cm3
pH:
ok. 12
ZASTOSOWANIE
W przypadku prania specjalnego środek dodać
do kąpieli wstępnej w ilości 20-30 g/kg suchej
bielizny wraz z płynnym koncentratem
detergentowym (np. Clovin Plus, Clovin Pre,
Clovicol Perfect)
W przypadku prania zasadniczego środek
stosować łącznie z proszkiem do prania (np.
Clovin ID lub Clovin Forte)
Po skończonym praniu bieliznę należy
dokładnie wypłukać i zneutralizować stosując
preparat SOFTIK lub Neutrale liquid.
Preparatu CLOVISIL nie należy stosować
bezpośrednio na bieliznę.
Szczegółowe dozowanie środka ustala
przedstawiciel firmy CLOVIN S.A. - w oparciu
o lokalne warunki techniczne pralni, stopień
zabrudzenia i asortyment bielizny.
BIEZPIECZEŃSTWO
UŻYTKOWANIA
Szczegółowe informacje zawarte są w karcie
charakterystyki produktu oraz w Instrukcji
bezpieczeństwa.

Podobne dokumenty