Gdansk Life Sciences Center

Transkrypt

Gdansk Life Sciences Center
Gdansk Life Sciences Center
“From Research to commercialization – Horizon 2020” - Program Konferencji Inauguracyjnej
Konferencja odbędzie się w Gdańskim Parku Naukowo - Technologicznym w dniu 25 czerwca 2015 r.
w godzinach 12.30 - 16.30.
Miejsce: sala konferencyjna – budynek C, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3.
12.30 Powitanie
12.30 - 13.00 Pomerania – a Hotbed of Research and Innovation
Uroczyste otwarcie - Panel prowadzony przez:
Teresę Kamińską - Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 Gdansk Life Sciences Center - Teresa Kamińska, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej;
 Polpharma SA - Partner Gdansk Life Sciences Center - Jerzy Starak, Prezes Rady
Nadzorczej Polpharma SA;
 Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk;
 Prezydent Miasta Gdańska - Paweł Adamowicz;
 Gość Specjalny - reprezentujący Komisję Europejską.
13.00 - 13.50 Innovation - Accelerating Success and Building economic value
Panel prowadzony przez: Martina Oxley - Head of UK Trade & Investment, Regional Health & Life
Sciences Director
 Nauka Polska - osiągnięcia i dzisiejsze wyzwania - Prof. M. Żylicz, Prezes Fundacji na Rzecz
Nauki Polskiej;
 Nowe możliwości dla Polskiej Biotechnologii - Prof. K. Bielawski, Intercollegiate Faculty
of Biotechnology UG & MUG/Chair of Gdansk Life Science Centre Advisory Board;
 Międzynarodowe doświadczenie w inkubacji i akceleracji projektów badawczych
- K. Martin, Polpharma Biologics;
 Doświadczenia w innowacyjnym podejściu do projektowania i rozwoju leków
- B. Sieczkowski, V-ce President Selvita;
 Narzędzia wsparcia dla badań i rozwoju w perspektywie 2020 - L. Grabarczyk,
V-ce Director NCBiR National Center for Research and Development;
 Pytania i odpowiedzi.
14.00 - Gdansk Life Sciences Center – Uroczyste Otwarcie oraz Business Innovation Networking
lunch
Uczestnicy mogą przygotować krótkie 1 minutowe prezentacje swoich przedsięwzięć,
projektów i skorzystać z okazji przedyskutowania ich z naszymi ekspertami w trakcie tej części
spotkania.
15.00 - 16.30 - Spotkanie satelitarne
Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowo-Biznesowej Gdansk Life Sciences Center
(dla Partnerów GLS Center i Członków Rady).

Podobne dokumenty