Zasady zachowania na lekcji: 1. Podnoszę rękę, gdy chcę coś

Transkrypt

Zasady zachowania na lekcji: 1. Podnoszę rękę, gdy chcę coś
Zasady zachowania na lekcji:
1. Podnoszę rękę, gdy chcę coś powiedzieć i czekam na znak nauczyciela.
2. Indywidualnie pracuję w ciszy, zespołowo rozmawiam szeptem.
3. Zawsze zajmuję to samo miejsce, wcześniej wyznaczone przez nauczyciela.
4. Słucham, gdy ktoś mówi.
5. Jestem punktualny.
6. Śniadanie spożywam tylko w czasie przerwy.
7. Do nauczyciela zwracam się w sposób oficjalny: proszę Pani, proszę Pana lub
dołączając nazwisko.
Zasady zachowania na przerwie:
1. Podczas przerw nie biegam, nie krzyczę, zachowuję się kulturalnie.
2. Nie przebywam w szatni i toalecie bez potrzeby.
3. Do nauczyciela zwracam się w sposób oficjalny: proszę Pani, proszę Pana lub
dołączając nazwisko.

Podobne dokumenty