kurs skuteczna rozmowa telefoniczna poznaj tajniki i zdob d umiej

Transkrypt

kurs skuteczna rozmowa telefoniczna poznaj tajniki i zdob d umiej
KURS
SKUTECZNA
ROZMOWA
TELEFONICZNA
P O Z N A J TA J N I K I I Z D O B D
UMIEJ TNO CI, KTÓRE
WPŁYN NA EFEKTYWNO Ć
TWOJEJ SPRZEDA Y
CEL ROZMOWY TELEFONICZNEJ
SPRAW D INNE
SZKOLENIA:
JAK SI PRZYżOTOWAĆ DO ROZMOWY
TELEFONICZNEJ
0BSŁUżA KAS ŻISKALNYCH
I TERMINALI KART
PŁATNICZYCH
ETAPY ROZMOWY TELEFONICZNEJ
ROLA KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ
W ROZMOWIE TELEFONICZNEJ
TECHNIKI SPRZEDA Y
I MARKETINGU
LISTA NAJCZ SCIEJ SPOTYKANYCH
OBIEKCJI
ELEMENTY SKUTECZNEJ
KOMUNIKACJI W PROCESIE
SPRZEDA Y
SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z OBIEKCJAMI
JAK PRZYżOTOWAĆ WŁASNY SCHEMAT
ORGANIZACJA CZASU
PRACY
BUDOW ANIE
I ZARZ DZANIE ZESPOŁEM
ROZMOWY
Po uko czeniu otrzymasz:
Za wiadczenie MEN o uko czeniu kursu oraz Certyfikat
Ilo ć miejsc ograniczona!!! Ju teraz zarezerwuj sobie miejsce
UL. STAROMIEJSKA 6/2, 40-013 KATOWICE
TELEFAX 32/ 203-41-75, KOM. 720-820-804
[email protected];
[email protected]
WWW.EFFEKT.BIZ.PL
WWW.FACEBOOK.PL/EFFE KT.KATOWICE