Bo KOCHAM naszą gminę - Konińska Gazeta Internetowa

Transkrypt

Bo KOCHAM naszą gminę - Konińska Gazeta Internetowa
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Jan GRZELAK
Bo KOCHAM
naszą gminę
KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
Jan GRZELAK
Honoratka, Goranin
Okręg Wyborczy Nr 15
Mój Program
1. Wykonanie odpowiedniego odwodnienia na
skrzyżowaniu Honoratki
2. Wykonanie drogi w Honoratce, w kierunku
cegielni
3. Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową
i oświetlenia w kierunku Mikorzyna
4. Dokończenie kanalizacji w kierunku
p. A. Kaczmarka
5. Przywrócenie linii MZK do Ślesina
6. Dokończenie budowy plaży ze strony formalno-prawnej
7. Stworzenie Budżetu Obywatelskiego.
8. Przejęcie gruntu KWB i utwardzenie go jako
drogę łączącą Władysławów (po byłych
torach)
9. Zaprojektowanie, budowa kanalizacji i drogi
w Goraninie
10. Modernizacja drogi do Rębowa
11. Dofinansowanie dla dzieci uczęszczających
do przedszkola w Cukrowni
[email protected]