Wyrzuceni na bruk - Przegląd Piekarski

Komentarze

Transkrypt

Wyrzuceni na bruk - Przegląd Piekarski
nr 75
Tytułem wstępu
To mój pożegnalny numer Przeglądu Piekarskiego. Trzymacie Państwo ostatnie wydanie
przygotowane przez Krzysztofa Turzańskiego.
Kolejne zostanie opracowane przez nowy zespół redakcyjny. Młody, ambitny i pełen zapału.
Zmieni się wiele rzeczy - między innymi nasza
strona internetowa www.przeglad.info.pl, na
którą już dziś Państwa zapraszam. Być może
powstanie nawet specjalne - poszerzone - internetowe wydanie PP. Na pewno
będzie więcej kultury i wydarzeń.
Numer 75 PP został oznaczony jako luty-marzec. Dlaczego? Pod koniec miesiąca mieliśmy ważne wydarzenie - Piekarzanina Roku 2009, a kolejny numer
Przeglądu ukaże się dopiero w kwietniu. Nowy zespół redakcyjny potrzebuje
nieco czasu na przejęcie swoich obowiązków. Mam nadzieję, że będziecie
Państwo dla nich życzliwi, tak jak przez wszystkie lata byliście dla mnie.
A mnie pozostaje podziękować i zaprosić na mój blog
- www.piekary.bloog.pl.
Krzysztof Turzański
reklama 01
w numerze: Projekt UMWETU
Burza w szklance wody
Luty/Marzec 2010
Wyrzuceni na bruk
M
ieli pracować, a już po kilkunastu dniach otrzymali wypowiedzenia. Byli
pracownicy Enmagu, którzy przeszli do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej czują się oszukani. Zmiana zakładu pracy związana była
z przejęciem przez MPEC od Enmagu działalności ciepłowniczej, czyli trzech
kotłowni wraz z pracownikami. Niektórzy ze zwolnionych pracę zmienili jednak „na ochotnika”. Teraz żałują tej decyzji.
Zarząd MPEC tłumaczy, że zwolenienia pracowników wynikają w
głównej mierze z reorganizacji procesu produkcji ciepła na przejętych źródłach
ciepła.
- Charakter sezonowości pracy ciepłowni „Olimpia” i „Osiedlowa” była nam
znana w momencie zakupu zorganizowanej części Firmy ENMAG. Naszym zdaniem istnieje konieczność wprowadzenia pracy sezonowej w przedmiotowych
obiektach, które latem są wyłączone z pracy - tłumaczą przedstawiciele Zarządu
Spółki MPEC Piekary.
Przekonują także, że spółka nie dała przejmowanym pracownikom gwarancji zatrudnienia, a jedynie zapewniła o stosowaniu przez okres minimum
jednego roku dotychczasowego Pracowniczego Układu Zbiorowego. Inaczej
widzi to jednak szef związków zawodowych.
- Prowadziliśmy rozmowy pod koniec roku i otrzymałem zapewnienie od zarządu, że chociaż gwarancji zatrudnienia na lata nie otrzymamy, to na razie nie
ma potrzeby zwolnień. To była męska rozmowa i dżentelmeńskie porozumienie.
Nie spodziewałem się, że zostanie zerwane i to już po kilku dniach. Sprawa
skończy się w sądzie - twierdzi Andrzej Lukaszczyk, przewodniczący NZZ
Solidarność Andaluzja.
MPEC przejął 39 pracowników Enmagu z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Pierwszych 8 osób zostało zwolnionych jeszcze w tym samym miesiącu - 21
stycznia. Kolejnych 7 otrzymało wypowiedzenia 17 lutego. Zostało 24, którzy
obawiają się kolejnych zwolnień. A rozkładanie ich „na raty” to jedynie unikanie tzw. zwolnień grupowych.
- Po prostu nas załatwili. Na grudniowym spotkaniu prezesa i dozoru MPEC-u
z przejmowanymi pracownikami obiecywano wyższe zarobki w nowej firmie,
zapewniano, że nie będzie zwolnień. A teraz wychodzi na to, że od początku
planowano zwolnienia. Po co ludziom mydlono oczy i obiecywano złote góry?
Udziały w MPEC-u ma miasto. Czy tak wygląda polityka prospołeczna prezyreklama 03
reklama 06
reklama 02
denta w naszym mieście - denerwuje się jeden ze zwolnionych pracowników
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji).
Zarząd MPEC zapewnia jednak, że podejmuje działania w celu rozszerzenia swojej działalności. Chodzi o tzw. „Pogotowie techniczne”, w którym w
pierwszej kolejności powinni znaleźć zatrudnienie zwalniani pracownicy.
Problem w tym, że zwolnień może być więcej. Jeszcze w tym roku (po
zakończeniu sezonu grzewczego) rozpoczęta będzie duża inwestycja polegająca na rozbudowie ciepłowni „JULIAN”, która będzie głównym zasilającym
źródłem ciepła na terenie Piekar Śląskich.
MPEC przekonuje, że działania te mają na celu obniżenie emisji substancji
szkodliwych do powietrza, dotrzymanie norm emisyjnych obowiązujących po
2015 roku, poprawy sprawności produkcji oraz zastosowanie nowoczesnych
technologii, które bezpośrednio przełożą się na komfort korzystania przez
mieszkańców miasta z centralnego ogrzewania.
Z drugiej strony ta optymalizacja pociąga za sobą również dostosowanie
ilości zatrudnienia pracowników do zastosowanych technologii, ale z jaką ilością zwolnień to się wiąże - nie wiadomo.
reklama 05
reklama 04
reklama 07
reklama 08
PRZEGLĄD PIEKARSKI
PRZEGLĄD PIEKARSKI
Piotr Polmański
felieton polityczny
reklama 10
20 lat Samorządu
K
iedy 8 marca 1990 roku uchwalaliśmy
ustawę o Samorządzie Gminnym, a później na jej podstawie 27 maja tego samego
roku odbyły się pierwsze wybory do Rady
Miasta, prawie nikt nie przypuszczał, że Polacy
za pomocą karty do głosowania rozpoczną
- zapoczątkowany rok wcześniej - skuteczny
demontaż komunistycznego systemu. Rząd
Tadeusza Mazowieckiego pierwszy otworzył
drogę reformie samorządowej, wielkiemu dziełu przywracającemu demokratyczne państwo.
Dzięki tej reformie, której fundamentem stały
się gminne społeczności lokalne, powstały
w pełni zdecentralizowane struktury. Ludzie
zaczęli decydować o rozwoju swoich małych,
prywatnych ojczyzn. Zamiast Rad Narodowych,
fasadowych tworów PRL, samorządem stała się
Rada Miasta, a wspólnota mieszkańców, czyli
gmina uzyskała własne kompetencje, mienie i
budżet. Samorząd oddzielono od administracji
rządowej. Reforma samorządowa, obok gospodarczej, miała zasadnicze znaczenie dla kształtowania się po 1989 roku demokratycznego
państwa i obywatelskiego społeczeństwa. Niezwykle istotne było też przywrócenie w świadomości obywateli na czym polega samorząd.
Jego fundamenty, które wówczas stworzono
stały się później podstawą struktury polskiego
samorządu terytorialnego i jego kolejnych
szczebli – powiatów i województw. Dla wielu ówczesnych polityków i decydentów było
jasne, że aby wprowadzić w Polsce reformę
samorządową, nie wystarczy zmienić prawo.
Trzeba było również przygotować ludzi, którzy
te zmiany wprowadzą w życie. Z perspektywy
tych 20 lat widać, że samorządy zdały egzamin
i sprostały postawionym przed nimi zadaniom.
Dwie dekady transformacji ustrojowej odmieniły Polskę we wszystkich sferach rzeczywistości. Decentralizacja władzy publicznej poprzez
odbudowę lokalnej, a następnie regionalnej samorządności, odegrała w tym procesie rolę nie
do przecenienia. Wybierając drogę gruntownej
reformy samorządowej, Polska – w przeciwieństwie do wielu innych państw naszego regionu
– dokonała podziału władzy również dzięki
zasadniczej zmianie sposobu myślenia i języka. Tak długi okres nabywania doświadczeń,
a w szczególności ostatnie 9 lat, od kiedy to
funkcjonuje trójstopniowy podział terytorialny
kraju, pozwolił na wykształcenie się prawdziwej demokracji samorządowej. Dziś, po
20 latach, kiedy samorządy okrzepły, reforma
oceniana jest jako najbardziej udana spośród
wszystkich reform ustrojowych. Obecnie jest to
niezależnie funkcjonująca struktura, działająca
we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, zaspokajająca potrzeby lokalnych spo-
reklama 11
łeczności. Co prawda, w wyniku wejścia Polski
do UE rodzą się pytania o kolejne obszary i
możliwości rozwoju samorządu, o jak najlepsze
zagospodarowanie unijnych środków. To ważne
kwestie, dlatego sądzę, że okrągła rocznica jest
doskonałą okazją, aby doświadczenia odbudowy i kształtowania samorządu terytorialnego w
Polsce poddać głębszej analizie.
reklama 09
Przegląd Piekarski
Redakcja
Redaktor naczelny: Krzysztof Turzański
szeń. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i reda-
dwutygodnik,
ul. Wyszyńskiego 85/36
[email protected]; 0509-234-972
gowania nadesłanych materiałów. Materiałów niezamó-
nakład 22 500 egzemplarzy.
Piekary Śląskie 41-940
Dział reklamy
wionych redakcja nie zwraca.
Gazeta bezpłatna.
tel./fax 032 288-52-83
0513-104-264; 0694-174-054
Dystrybucja bezpośrednia.
e-mail: [email protected]
[email protected]; 0509-177-298
na rynku od 2004 roku,
strona internetowa: www.przeglad.info.pl
ukazuje się w pierwszy i trzeci -
Wydawca: TURKAT Krzysztof Turzański
poniedziałek każdego miesiąca
ul. Różana 2/6 Chorzów 41-500
Redaguje zespół.
Ogłoszenia drobne - niekomercyjne publikujemy bezpłatnie. Wystarczy zadzwonić doredakcji: 032 288-
Skład: TURKAT Krzysztof Turzański
52-83, wysłać sms na numer 0509-234-972, e-mail na
adres: [email protected] lub pocztą na adres
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogło-
redakcji
reklama 12
www.przeglad.info.pl
3
PRZEGLĄD PIEKARSKI
PRZEGLĄD PIEKARSKI
Burza w szklance wody?
R
adni podjęli uchwałę o likwidacji Szpitala Miejskiego, dyrektor placówki Władysław Perchaluk
przestał być dyrektorem, a prezydent
Stanisław Korfanty powołał Anitę
Wardzyk na Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej pn. „Szpital Miejski”.
Wojewoda stwierdził, że Rada Miasta
była uprawniona do podjęcia takiej
uchwały, ale wszczął postępowanie w
sprawie stwierdzenia nieważności jej
części zawartej w paragrafie 4 (przejęcie pracowników na podstawie 23`).
Grupa inicjatywna zebrała ponad 5
tysięcy podpisów w sprawie zwołania
referendum dotyczącego odwołania
prezydenta. To w dużym skrócie wydarzyło się w ostatnich tygodniach w
temacie Szpitala Miejskiego.
Podczas sesji Rady Miasta oczywiście dyskusji o konkretach nie było,
bo prezes Piekarskiego Centrum Medycznego nie przedstawiła biznesplanu, na podstawie którego radni mieli
podejmować decyzje. Znana była
jedynie „koncepcja” i to znana była
jedynie z mojego bloga, bo prezydent
oficjalnie jej nie ujawnił.
- To moje opracowanie, potwierdzam
- przyznała prezes Anita Wardzyk
- Jest takie, ponieważ nie znałam Państwa oczekiwań i wymagań. Chodziło
mi o szybkie zbilansowanie szpitala.
To jednak nie jest biznesplan - to jedynie koncepcja, a zaproponowane
rozwiązania są opcjonalne.
Teraz, kiedy prezes poznała już
oczekiwania radnych i mieszkańców,
przygotuje w ciągu trzech miesięcy
biznesplan. Obiecała utrzymać pełną
działalność szpitala. Na pytanie jak
w takim razie zbilansuje koszty, nie
umiała jednak odpowiedzieć. Nie było
odpowiedzi na konkretne pytania, a
jedynie informacja o konieczności
dogłębnych analiz i konsultacji. Dopiero na ich podstawie będą zapadać
konkretne decyzje. Tak więc jedynie
radni musieli strzelać w ciemno.
- Zgodnie z tym, co ustaliliśmy na poprzedniej sesji, mieliśmy podejmować
decyzje na podstawie biznesplanu.
Tymczasem nie tylko okazało się,
że tego planu nie ma, ale także że
wstępna koncepcja jest oderwana od
rzeczywistości. W takich warunkach
nie mogłem poprzeć kierunku zmian
zaproponowanych przez prezydenta
- mówi Tomasz Wesołowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta.
Przekształcenie poparli za to najbardziej zagorzali jego przeciwnicy
- Dariusz Iskanin i Ireneusz Komoszyński. I bynajmniej nie z powodów
merytorycznych, bo nie pojawiły się
żadne nowe informacje, na których
można się było oprzeć. To wydarzenie
szeroko komentowano w kuluarach,
ale jedynie na gruncie „politycznym”.
- Nie spodziewałem się tego po tych
wszystkich atakach na moją osobę,
ale najwyraźniej udało mi się odnieść
sukces i przekonać obu panów, że jednak jako przewodniczący komisji ds.
Lotny poniedziałek
reklama 13
przekształceń rzetelnie pracowałem
zamiast jedynie narzekać. Od samego
początku byłem zwolennikiem zmian
i wierzę, że uda się uratować Szpital
Miejski. Oczywiście zakładam, że moc
obowiązującą mają dzisiejsze zapewnienia pani prezes, a nie jej „koncepcja”, która była nie do przyjęcia
- przekonuje radny Tomasz Cisek.
Radni kilkakrotnie domagali się zapewnień, że Piekarskie Centrum Medyczne będzie trzymało się wytycznych. Większość w nie uwierzyła i
tylko nieliczni twardo twierdzą, że to
bzdury.
- W momencie podjęcia uchwały
Rada Miasta straciła jakikolwiek
wpływ na to, co będzie działo się w
spółce i jestem przekonany, że ostateczny efekt będzie bliższy „koncepcji”
niż dzisiejszym wystąpieniom. Wielka strata dla miasta i mieszkańców
- twierdzi Grzegorz Gowarzewski.
Porażkę ponieśli związkowcy, którzy
wbrew zapowiedziom do czasu zwołania sesji nie zebrali wymaganej ilości głosów do zwołania referendum.
Co więcej, pracownicy Szpitala byli
tylko nielicznie reprezentowani na sali
obrad. Niektórzy twierdzą, że rozpoczęła się walka o przetrwanie i teraz
trzeba się już martwić o zachowanie
pracy. Bo chociaż nie wiadomo kiedy i
ile, to wiadomo, że zwolnienia będą.
- Nie składamy broni. Rozpoczęliśmy
starania referendalne i mieszkańcy
mają prawo wypowiedzieć się w temacie szpitala - uważa Zbigniew Zdónek, z Sierpnia 80.
Podczas sesji wniosek radnej Sławy
Umińskiej o zdjęcie uchwały z porządku obrad z powodu braku biznesplanu nie zyskał poparcia radnych. W
samym głosowaniu nad likwidacją
SPZOZ pod nazwą Szpital Miejski
radni zagłosowali stosunkiem głosów:
16 za i 6 przeciw. Szpital Miejski będzie funkcjonował do końca kwietnia
tego roku. 1 maja świadczenie usług
medycznych przejmie spółka Piekarskie Centrum Medyczne.
Wyniki głosowania.
ZA: M. Boroń, T. Cisek, P. Harwig,
D. Iskanin, A. Kępski, J. Kierok, I.
Komoszyński, G. Kossakowska, J.
Krauza, M. Mazur, M. Muszalik, L.
Podzimski, K. Przybylski, H. Pryk,
K. Seweryn, M. Wojszczyk.
PRZECIW: G. Gowarzewski, A.
Skiba, A. Szewczyk, M. Szewczyk,
S. Umińska i T. Wesołowski.
NIEOBECNI: A. Korfanty.
reklama 14
Będzie referendum?
W dniu kiedy Przegląd Piekarski był
wysyłany do druku otrzymaliśmy informację, że grupa inicjatywna zebrała ponad 5 tysięcy podpisów w
sprawie zwołania referendum w sprawie przyszłości Szpitala Miejskiego
i odwołania prezydenta Stanisława
Korfantego. Po ich weryfikacji zapadnie decyzja, czy i kiedy odbędzie się
referendum.
reklama 15
W
tym roku święto latawca ma być
absolutnie wyjątkowe. Dlatego
warto zarezerwować sobie czas. No
i już można zacząć myśleć o samym
latawcu. Impreza organizowana przez
Stowarzyszenie Kuklok nieustannie
nabiera większego rozmachu. I nic
dziwnego, bo pomysł i wykonanie są
znakomite.
„Lotny Poniedziałek” czyli piknik
latawcowy odbędzie się już po raz
czwarty. Impreza polegać będzie na
puszczaniu latawców, papierowych
śmigieł i wszystkiego, co choć odrobinę wznosi się nad ziemię. Wspaniała
okazja dla całych rodzin do wspólnego
świętowania na wolnym powietrzu w
„Lany Poniedziałek„. Uczestnictwo w
zabawie oczywiście jest bezpłatne, a
organizatorzy zapraszają wszystkich,
dorosłych i dzieci, bez względu na
to, czy mają latawce, czy też chcą się
bawić na rozmaite, inne sposoby... To
idealny czas, aby wyjść z domu i dać
się ponieść kolorowej przyjemności.
Oczywiście nie każdy potrafi zrobić
latawiec. To nie problem. Kuklok zaprasza na warsztaty, które odbędą się
21 i 28 marca. To dobra okazja, żeby
skonstruować swój latawiec. Zapisy
pod nr tel: 0661-634-400. Mile widziane są także telefony od sponsorów,
którzy chcieliby pomóc w organizacji
imprezy.
reklama 16
reklama 17
4
www.przeglad.info.pl
reklama 18
Kobieta
na miarę
SUKCESU
Biuro Projektu
CENTRE
���������������������
41-940 Piekary Śląskie
ul. Bytomska 76
tel 32 767 65 85
fax 32 251 99 39
tel. kom. 0 691 965 679
e-mail: [email protected]
www.oxford-centrum.pl
BEZPŁATNE SZKOLENIA
JĘZYKOWE I INTERPERSONALNE
Jesteś kobietą pracującą i mieszkasz na terenie
Piekar Śląskich, Bytomia, Tarnowskich Gór ?
Chcesz podnieść swoją konkurencyjność na rynku pracy?
Chcesz poszerzyć znajomość języka angielskiego
i udokumentować to zdanym egzaminem państwowym
oraz rozwinąć umiejętności interpersonalne?
Jeśli tak to weź udział w projekcie „Kobieta na miarę sukcesu”
Rekrutacja luty,marzec 2010
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PRZEGLĄD PIEKARSKI
PRZEGLĄD PIEKARSKI
Absurdalne decyzje
P
rzedstawiciele Koła Przyjaciół Biblioteki zwrócili się do prezydenta
w imieniu mieszkańców Kozłowej
Góry. Bo chociaż warunki dzielnicowej biblioteki miały się poprawić ulegną pogorszeniu. Dotychczasowa
siedziba biblioteki w Środowiskowym
Domu Kultury z 54 metrów kwadratowych skurczy się do... 32 metrów. Za
to dom kultury zyska... nowe pomieszczenie administracyjne.
- Już w starym pomieszczeniu było
ciasno i nie wyobrażam sobie zmieszczenia na tej przestrzeni kilkunastu
tysięcy tomów. O stolikach dla czytelników, czy komputerach nie ma mowy.
reklama 19
Na małej przestrzeni regały muszą iść
w górę, a to jest sprzeczne z zasadą
wolnego dostępu do półek dla Czytelników. Przykro mi, że tak się dzieje
- mówi Helena Warczok, była dyrektorka biblioteki.
Dla porównania - filia biblioteki mająca podobnej wielkości zbiory i ilość
czytelników w Dąbrówce Wielkiej
mieści się na powierzchni... 150 metrów kwadratowych. Takie warunki
udało się zapewnić w szkole. W ten
sposób nie udało się jednak rozwiązać
tematu w Kozłowej Górze. I zgodnie z odpowiedzią prezydenta - w
najbliższym czasie nie można liczyć
reklama 20
na zmianę.
- Nie jest żadną tajemnicą, że prezydent za mną nie przepada, więc nie angażowałam się w ten temat osobiście,
żeby sprawy nie pogorszyć. Ale to i tak
nic nie dało. Zmiany zamiast być ko-
rzystne dla ludzi - moim zdaniem są im
przeciwne. Kosztem biblioteki mamy
piękny hol i administrację - chyba nie
to powinno być najważniejsze - uważa
Helena Warczok.
Milowy krok naprzód
I
stnieje od 1983 roku, ale zyskała nową jakość. Potrzeba było
dwóch lat pracy oraz siedmiu milionów euro żeby zmodernizować
i dostosować do wszystkich wymogów unijnych oczyszczalnię ścieków Północ na osiedlu Wieczorka.
To tutaj trafia większość miejskich
ścieków.
- Obiekt jest w pełni automatyczny,
zredukowaliśmy zanieczyszczenia o
60 procent, a jednocześnie znacznie
wzrosła wydajność. Po moderniza-
cji przepustowość wynosi 8,5 tysiąca metrów sześciennych na dobę. I
nie ma mowy o przykrym zapachu,
z którym do tej pory kojarzone były
oczyszczalnie - tłumaczy Janusz
Dulik, prezes MPWiK, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO).
Inwestycję przeprowadzono w ramach Projektu Funduszu Spójności
„Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja
Piekar Śląskich. Wszystkie prace
zakładające m.in. budowę 103 km
kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
reklama 21
19 km sieci wodociągowej oraz 17
przepompowni ścieków zostaną zakończone do końca roku. Wartość
projektu to około 27 milionów euro,
z czego ponad 16 milionów otrzymano z Unii Europejskiej w ramach
Funduszu Spójności.
Droższe autobusy
P
odrożały bilety w KZK GOP. Za poruszanie się autobusem zapłacimy
więcej. Na terenie Piekar - niedużo, bo
zaledwie 20 groszy. Bilety czasowe do
7 dni - zdrożały o 2 złote. Za bilet 14
dniowy trzeba zapłacić więcej o 6 złotych, za miesięczny więcej o 10 złotych.
KZK GOP spodziewa się na tej podwyżce
zyskać kilkanaście milionów złotych dodatkowych wpływów.
reklama 22
Aktualne ceny biletów KZK GOP:
- bilet jednorazowy na jedno miasto: 2,6 zł
- 48-godzinny bilet autobusowo-tramwajowy na okaziciela: 20 zł
- 5-dniowy bilet autobusowo-tramwajowy na okaziciela: 32 zł
- 7-dniowy bilet autobusowo-tramwajowy na okaziciela: 36 zł
- 14-dniowy bilet autobusowo-tramwajowy na okaziciela: 66 zł
- miesięczny bilet autobusowo-tramwajowy na okaziciela: 130 zł
- bilet miesięczny, autobusowo-tramwajowy na jedno miasto: 94 zł
- bilet miesięczny, autobusowo-tramwajowy na dwa i więcej miast: 112 zł
- bilet kwartalny autobusowo-tramwajowy na jedno miasto: 240 zł.
- bilet kwartalny autobusowo-tramwajowy na dwa i więcej miast: 282 zł
reklama 25
X jubileuszowa edycja konkursu „Kruszec Biznesu”
Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach
pragnie serdecznie zaprosić do udziału w dziesiątej jubileuszowej edycji konkursu - Kruszec Biznesu. Celem
projektu jest nagradzanie najlepszych firm z naszego
regionu. Do rywalizacji o statuetkę „Kruszec Biznesu”
może przystąpić każde przedsiębiorstwo, funkcjonujące
na rynku, od co najmniej pięciu lat.
Statuetka Kruszec Biznesu przyznawana jest w
sześciu kategoriach:
Kategoria I – do 10 pracowników
Kategoria II – od 11 do 20 pracowników
Kategoria III – od 21 do 50 pracowników
Kategoria IV – od 51 do 100 pracowników
Kategoria V – od 101 do 250 pracowników
Kategoria VI – powyżej 250 pracowników
Od 2008 roku Kruszec Biznesu przyznawany jest
w dwóch nowych kategoriach:
- Usługa roku
- Wyrób roku
W 2009 roku, z okazji jubileuszu 15- lecia istnienia
IPH podczas Gali przyznano po raz pierwszy ,,Kruszec
Biznesu z Diamentem’’, który spośród wszystkich dotychczasowych laureatów Konkursu ,,Kruszec Biznesu’’
nagradza najbardziej wartościowe firmy o mocnej i
ugruntowanej pozycji na rynku, charakteryzujące się
innowacyjnością, nowoczesnością myślenia i działania
oraz przestrzeganiem zasad etyki.
Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe
dostępne są na stronie http://tarnowskiegory.com.pl/
node/313.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres Izby Przemysłowo-Handlowej: ul. Sienkiewicza 47, 42-600 Tarnowskie Góry lub mailowo: [email protected]
com.pl do końca marca bieżącego roku.
Finał konkursu, na którym nastąpi wręczenie nagród,
odbędzie się podczas corocznej uroczystej Gali Izby
Przemysłowo-Handlowej, która odbędzie się 28 sierpnia
2010 roku.
reklama 23
reklama 25
reklama 24
6
www.przeglad.info.pl
������������������
��
�
�
�
�
�
������ �
��������������
����� ��������� �������� ���
������ ������ �� �������� ���� �� ��������
�������� ���� ����������������� �������
�������������� ���� ������ �������
������������������������������������
������������ ������ ���������� �����
������ �� ���� �������� ���� �����������
����������� ���� ��������� ����������
���� ������������� �������� ����������
������������ ��������� ���������� ���
����������� ������� ������������ �����
����������������������������������������
�������������������
�� ���������� ��� �������� ��������
�������������������������������������
���������������������������
�������������������������
��������������
�����������������
�������������������
�������������������
������� ������������ �������
�������������� �� ��������� ������
��������������������������������
��������������������������������
���������� �� �������� ��� ��������
���� ������� �� ������� �����������
�������������������������������
��� �� ��������� �������� �����������
��������������������������������
�� �� ������� ������� �����������
�� ����������� ���������� �������
��� ������ ���������� ����������
�������������������������������
�������� ������ ������� ��������
������������ ��������� ��� �������
������� ������ ��������� ������� ���
����� ��� ������ �������� ��������� ����
��� �������� �� ������� �� ����������
������ ���� ���� ������� ������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
��� �� ������� ������� �������� �� �����
�������� ������������ ��������
���������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
������ ��������� �������������
���������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�� ���������� ���� ����� ����� �� ����
������� ������ ������������� ���������
�����������������������������������
����� ��� �������� ���������� �������
�����������������������������������
������� ���� ���������� ���� ���������
�������� ����� ��� �� ������ ������� ����
������ ������������� ��� ��������
�����������������������������������
�� ���������� �������� ������� ��� �����
��������� ��� ��� ������������ ���
������������ �� ����� ���������� ���
������������������������������
������������������������������������
������ ���������� ��� ������ �����
������� �������� ���������� ��������
������ �������� ������������� �����
���������� �� ��������� � �����������
����� ������������ ���������� �� ������
������������ ��� ������ � ������
��������������� ��������������
��������������������������������������
������������������������������������
�������� �� ���� ���������� ���� ���
������������� ����� ���������� ���
� � �������������������� ����� �������
���� ������� ������������� ���� ������
�� ����������� ���������� ��������
������� ����� �������������� �� �� ����
����� ����� ����������� �����������
��������� ������� ������������������
�������� ������ ���������� ������
������� �������� �������� �������
���������� ������� ����� ���������
������� ���������� ������ ��������
�������������������������������
�����������������
���� ������������ ���������������
�������� ������� ����������� ������
�����������������
������������
��������� ����������� �������� ����
���������� �������� �� ������ �������
������� �������� ����� ����������� �� ����
�����������������������������������
������������������
����������������������������������
�������� �� ���������� �����������
��������������������������������
������ ������� ���� �������� ���������
��������� ���������� ����������
����� ����� ��������� ����������
�����������������������������������
������ ���� ����������� ������������
����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
��������� ���� ������������ ��������
���� ��� ����� ���������� �������������
����������� ���������� �������� �����
������� �� ����������� ��������������
��������������������
����������������������������������
���������������������������������
��������� �������� �������� �������
����������� �� ���������� ��� �����
�������� ����� ���� ���������� ��������
����������������������������������
����������������������������������
������������������������������
����������������
�� ��������� ������� ��������
������� ��������� ����������� ����
��� �������� ��������� ����������
������� �������������� ���������
������ �� ������������� ��� ��������
�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������� ��������� �����������
�� ������� ����� ��������� ����������
���� ������� ���� ��������� ��������
�� ��������� ������ �� ���������
�������������������������������
������� ������� ���������� �� ��������
�� ��������� �������� ��������� ���
�����������������������������������
������� ����� �� ���������� �� �������
��������
�������������������������������
����� ���������� ����������� ������
���������� ����������� ����������
�������� �� ������������������ ���
������������������������
�� ������� ��������� �������
����������������������������������
����������������������������������
�� �������������� ������� ������������
������ ������ �������� �� �������
����������� ������������� ��������
�� �������� �������������� ���������
���������������������������
����������������
���������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
��� ������������ �� ����� �������
�� ��������� �� �������� ���������
��� ����� ����� ��������� �������
����� ���������� �� ����� �������
��������� ������������� ��������
���������� ���� ���������� �������
��������������������������������
������������������������������
����� ��������� ��� ���������
�� ����������� ��������� ������ ���
�������� �� ����������� ��� ���������
���� �� ������������ ������� �������
�������� ��� ����������� ��� ����
������� ����� ����� ������� ���� ���
���
����������������������������������
������ �� ����������� ���� ����������
������������������
�������� ����� ������� ���������
��� ������� ���� ������ �������� � ���
������� ���� �� ������������ ���
����� �������� �������� ���������
���������� ���� ��������� �������
������ ����� ������������ �����������
������� ����� ����� ������� ����
������ ��������� ���� ��� ������
��� ������� ���� ����������� �������
�� ����� ������ ��������� �������
���� �������� ��� ������������ ���
����������� ���������������� ������
������� �������� ����������� ���������
���������� ��������� ���������� ���
�����������������������������
����������� ������ �� ������� ������� ����������� ��������� ��������� ��������� ����������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�������� ������
�����������������
� � � ������������ ��������� ��������
��� ������� ���������� ��� ������
��� �������� ������������ ��������
������������� �� ������ ����������
���������� ������������� ����������
�� ��������������� �� ������� �������
��� ���������� ������� ��� ��������
���� ����� ��������� ������������� �����
������ �� �������� ��� �� ����������
���������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������
����������������������������������������
���������� ��������� �������� ��������
��������� ������������� ������� ������
��������������������������������������
���������� �� �������� �������� ��������
�������������� ����������� ���������
��������������������������������������
�����
�������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
������ ��� ������ �� ��������� ������ ���
��� ���������� ����� ������������ �����
����������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
����� ��� �������� �������������� ����
���������� ����� ��� ������ �����������
����������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������
��������������� �� �����������
�����������������������
��������������������������������
�������������������������������
��������������
�������� ��������������� ��� ������
����� �� �������������� �������
������������������������������
�������������������������������
��������� ������ �� ������ ���� ��� ����
����������� ���������� �������� �����
�������
�����������������������������
��������� ���� ��������� ��
�������������������
��������������
������� �������� ������������
�������������
���� ����������� �� �����������
���������������������������
��������������� ������ �������
�������������
��������������
�������� ��������������� ��������
�������������
���� ����������� �� ������������
�����������������������������������
��������
��������������� ������� �������
�������������������������
��������������������������������
�������������� �������� ������� ����
���������������
���������������
��������������������������
���������������������
���������������������������
��������� �� ���������� ��������� ���
������ ��������� ����������� ����
���� ��������� �� ����������������
��������������������������������
������������ ����� ���� ���������
��������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
������
�����������������������������������
������ ������� ���� �������� ��� ������
������ ������������ ���������� �������
������������������������������������
��� ������ ��������� �� ��������� ��� ����
����� ����������� ���������� �� ����
������ ���������� �������� �������
������ ��������� �� ���� ��������������
������������������������������������
���� �� ������������� ��� �������� ������
�������� ���� ��� ������ �� ���������
���� ����������� ���������� ������
������ �������������� �� ����������
���������
�� ������� ������� ���� ��������
��������������������������������
���������� ��������� ���������������
�������� ����������� ������������
���������� ��������������� ������
����� ���������� �� ���� �������������
����� �� ������ ��������� �������� ����
���������� ������ ����������� ��������
�����������������������������������
�����������������������������������������
���������� ��� ������������ ��������
������������ ��������������� ������
����������������������������������
����������������������������������
������������� �� ����������� ����������
������� ��� ����������� ������������
�����������������������������������
��������������������������
�������
��������������������������
�����������������������������������
��������������������
������������������������
�� �������������� ���������� ���� ����
�����������������������
����������������������������������
���������������������������
�� ���������� ��� ������ ������ �������
��������������
�������������������������������������
����������������������������������
����� ������� ����������� �� ������������
�������������������������������
����������
������ ������ ��������������
���������������������������������
�����������������������
�����������������
�������������
�����������������������
�� ���������� �� �������������� ����
���������
����������������������������
��������������������������
����������
���������������������
��������������������������������
�����������������������
������������
���������������������
��������������������������
���������������� �� ����� �������
�� ������� ��������� ������� ��
����������������������������������
��� ������������ ������� ��������
������������ ��� ������� �����������
��������� �������� �� ���� �����������
���� ������������ �������� �� ������� ��
������� �������� �������� �� ������
����� ���������
���� ����������
�������
�������
�������
����
��������� �������
��
������������
����������������
���������� �����
������������������
����� ���� �� ������
�������
����������������
���� �� �������������
������ ����� ������ ������ �������� ���
�����������������������������������
���� ��� ������ ���������� ���� ������
������ ������� ������� �� ���������� ����
���������������������� ����� ������� ����
������� �������������� ��� ����������
�����������������������������������
���� �������� ����� ���������� ��������
�� ������������� �������� �������� ����
���� �������� �� ���������� �������
������� ��������� ���� ��� ������ �������
������� �������������� ����������� ���
�������
������������������������������������
������������������������������������
����� ����������� ���������� �� �������
���������� ������ ������ ������ ���
��������� ����� ��� ������ ��� ������
���� �����������
��������� ����������
�������������������
��� �������� ��������
���� ������ ���������
������ ����������
���� �����������
������������ ���
����� �� ���������
����������� ������
�����������
� � � �� ��������� ����
������������������
������������������������������������
����������� ��������� �������� �������
������������������������������������
������ �������� �� ������ ��� �����������
�����������������������������������
���� ��� ��������� ������������ ������
���� �������� ������� ����� ������������
�����������������������������������
��������� �� ������������ ��� ���� �������
������������������������
���������� �� ���������� �������
������������ ��� ��� ��� �������� ���
������ ��������� �������� �����
������������ �������� ������� ������
����������������������������������
����������� ����
����
����������
����������������
������� �� ��� �����
����������������
��������� ������
�����������
���������������
��������������������
���������� �����
���� ������ ������
�����������������
�������������������
������ ����������
������ �������� ���
����������� ������
������������������
������� �������
���������
� � � ����������
�������� ����������� ������� ���
���������� ���� ���� ������� ���������
������� ��� ������ �������� ��������
������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�� ������������� ������ ���������������
������ �� ������� ���� ����� �����������
����������� ������ �������� �� ��������
��������� ����������� �� ����������
���������������������������������������
���������������������������������������
������� ����� �������
�������������������
����� �� ������ �������
�������� ����������
����������� ��� ������
�������� ��� ������
�������� ����������
�������������������
������ ������� ������
������ �������� �����
�������������� � ����
���������� �������
���������������������
������� ������� ����� ��
������ ��������� ����
��� ������ ���� �� �����
�������� �����������
���������������������
�������������������
������� �����������
������������������������������������
���� ����������� �������������� ����
������� ���������� ������ ������������
������������������������������������
�� ���������� ������������ �����������
�������� �� ���������� ������ ������� ���
���������������������������
������������������
��������������������������
������������ �������
��������� �� ���������
������ ��� ���� ��������
��������� ��� �������� ��
������ ������������ ������
��� ��������� ���� �������
���� ���������� ��� ������
����������������������
�������� ������ ���� ����
�������������������������
������� ������ ���� �������
�������������������������
���������� ������ �����
��������������������
������� �������������
��� ������������ ������ �� ����
��������� �� ������������ ���
���������������������������
������ �������� �����������
������� ����� ������ �� ��� ����
������� �������� ���� ��������
����� �������� �������� ���
�����������������������
�� ����������� �����
��� ������� ������ ���� ������
������ ����� ��������� �������
��������� ���������� ������
��������������������������
���������������������������
���������������������������
��������������������������
�����������������������
�����������������������������
���������������������������
���������� ������� ���������
�������� ��������� �����
������� ���������� ���������
��� ���������� ������� ��������
�
�������� ������
�������������
reklama 26
��� ������������ ��������
����������� ���������� ���
�������
�������� ������� ���
��������������������������
��������� �� ����������� ���
������� ��������� ���� ���
����� ������������ �������
����� ������ ������� ����
������ ������� ����������
�����������������������������
��������������������������
������������������������
������ �������� �������
��������������������������
������ �� ������� ����������
������� �������������� ��
������� ������������ ����
������� �������������� ���
����� ���� �������� ������� ��
���������� ���� �������� ����
��������������� ������ ��
������������ ������������
������� ����� ��� �����������
������
��������������������������
���� ������������ ������ ���
�������� �������� ��� ������
�������������������������
����� ���� ������ ���������
���� �� ���� ����� ���������
��������������������������
�������� ������� ����������
��� ����� ������� �� �������
������� ����������� ���� ���
��������������������������
�����������������������������
������������������������
�������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������
��������� ������� ���� ��������� �����
������
����������� ���� �� ������������� ������
��������������������������������������
������ ��������� �������� ���������������
������ ������ ���� ���������� �� ����������
���������������������������������������
������������ ��������� �� ������ ��������� ���
���������������������������������������
�� ���������� ������������ ����������
���� ����� ���������� �� ����� ������� �����
������� ����� ���������� ����������� �����
������� ���� ���� ������ ������ ����� �� �����
�����������������������������������������
������������������������������������������
�� ���������� �������� ���� ���� ������� �� ����
����������
���� �������� ���� ��������� ������ ���
��������
���������������������������������������
�����������������������������������������
��� ����������� ����������� �������� �����
�� ������� ��� ������� ������������ �������
�����������������������������������������
������ ����������� ������� �������� ����
������ ������������� ����������� �����
�����������������������������������������
������� ���� ������ �������������� �� ���
����������������������������������������
�������������� ���� ������ ��� ������� ������
��������������������������������
������ ��� ���������� ����� �����������
��������������������������������������
���������������������������������������
�������� ���� ��� ������� ������ ����� ���� �����
����� ������ �� ������ ���� ����������� �� ���
����� ����������� ������� ������������
������������������������������������������
������� ������� ����� ���������� ���� �����
��������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������
���������������������������������
������ ������ ���� ����� ��������� �� ������
��������� ������ ���� ������ ���� �����������
������ ���� ���������� ������ �� �������������
���������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
������ ����������� ���� ��� ��������� ������
�� ���� ���������� ����������� ��� �����
�������������������������������
����������������������������
��������������������������������������
�� �������� �� ������������� ������� �����
��� ������� ������������ ������� ���������
������ ������ �������������� ����������
������ ��������� ��������� ��� ������ �����
�������������������������������������
������������������������
��������������
��������������������������������������
������������ �� �������� ���� ���� ��������
����� ���� ������� ������ ������ ��������
��������������������������������������������
��� ������� ������� ���� �������������� ����
��������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
������ ��������� ������� ���������� ����
����������������������������������������
��� ��� ��������� ������� ������ ���������
�����������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
����������� ������� ����� ��������� ������
����������������������������������������
����������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
����������������
������������������������������������������
����� ������ ���������� ��������� ��������
��� ������ �������� ����������� ������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
������� ��������� ������������ ���������
����� �������� ������������� �����������
�� ����������� ������ ������� ������������ ��
������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������
���������
������������������������������������������
���������������������������������������
������ ������ ��������� ������ ������������
��������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������
��
���������������������
��������
����������������������������������������������
�������������������������������������
��� ������ ������� ������ ���� �� ���������� ������� ��������
���������������
��� ������ ������� ������ ���� �� ���������� ������� ��������
����������������������������
��� ������ ���������� �������� ��������� �������� ��� ����
������������������������
������������������������������������������������������
���������������
��� ����� ���������� �������� �������� ������ ���� �������
�������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������
����������� ��������� ������ ������� ���������
�� �������� ������ ���������� ��� ������� ��������
��������������������� ���� ���������� ���������
��� ������� ������ ���������� ��������� ���� �����
������������������������������������������������
������������
�
Historia podnoszenia ciężarów w Piekarach Śląskich
W
roku 2012 klub GKS Andaluzja Brzozowice-Kamień będzie obchodził jubileusz 90-lecia istnienia.
Jedną z sekcji sportowych klubu, obok piłki nożnej, jest
podnoszenie ciężarów. Korzystając z gościnności „Przeglądu Piekarskiego”, chciałbym na jego łamach przedstawić więc historię tej dyscypliny w Piekarach Śląskich.
Dla jednych będzie stanowić powrót do wspomnień, a dla
innych garść nowych informacji związanych z historią
sportu w naszym mieście. Zapraszam więc do lektury,
która w odcinkach będzie się ukazywała przez najbliższe
miesiące. Nadmienię tylko, że będzie to rozwinięcie
tekstu, który przedstawiłem jesienią ubiegłego roku w
pracy zbiorowej „Z dziejów oraz współczesności kultury
fizycznej i turystyki w Piekarach Śląskich”.
Wprowadzenie i początki podnoszenia
ciężarów w Piekarach Śląskich
Sport atletyczny na ziemiach polskich był mocno
opóźniony w stosunku do Europy Zachodniej. Tam ciężka atletyka - na które składały się zarówno podnoszenie
ciężarów i zapasy - uprawiane były już w XVIII wieku.
W Polsce dopiero na przełomie XIX i XX w. sporty te
stały się szerzej popularne. Ważną rolę w rozwoju atletyki
na ziemiach polskich, jak i w Europie, odegrały przedstawienia cyrkowe, prezentujące dwie formy: konkurencje
siłowe i walki zapaśnicze. Przedstawienia takie szybko
nabrały charakteru sportowego. W 1905 roku powstała
Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów
(Federation Internationale Halterophile – FIH), której
bezpośrednim kontynuatorem jest obecna International
Weightlifting Federation – IWF). Obecnie IWF skupia
krajowe związki z 186 państw ze wszystkich kontynentów. Zrzesza też pięć federacji kontynentalnych – Europy
(EWF), Azji (AWF), Afryki (WFA), Pan-Amerykańskiej
(PAWF) i Oceanii (OWF).
W Bytomiu 23 października 1920 r powołano do
życia Górnośląski Związek Ciężkiej Atletyki. Działania
na Śląsku mocno zdopingowały działaczy w Warszawie,
którzy rozpoczęli starania o utworzenie własnej organizacji, która kierowałaby działalnością sekcji atletycznych.
Starania te 5 marca 1922 r. zostały uwieńczone sukcesem.
Do życia powołano Polskie Towarzystwo Atletyczne. W
wyniku różnych zawirowań historycznych, społecznych,
a zwłaszcza działań wojennych, a także rozwoju ogólnego sportu następowały liczne zmiany struktur organizacji
sportowych. Także dyscyplina podnoszenia ciężarów
poddawana była różnym transformacjom na przestrzeni
lat. Sytuacja zaczęła się krystalizować w roku 1956, kiedy
to we wrześniu powstaje samodzielny Polski Związek
Podnoszenia Ciężarów. Oczywiście sam charakter tej
dyscypliny różnił się początkowo od tego co znamy dzisiaj czyli bojów rwania i podrzutu. Jeszcze w roku 1972
na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu dyscyplina
ta składała się z trzech bojów, bowiem poza wcześniej
wymienionymi zawodnicy zmagali się z wyciskaniem
sztangi.
Polscy ciężarowcy pierwszy raz przystąpili do walki
o olimpijskie medale w roku 1952 na igrzyskach w Helsinkach. Dotychczas stawali na podium 29 razy, a pierwszym medalem był brązowy przywieziony przez Mariana Zielińskiego w 1956 roku z Melbourne. Ostatnim
olimpijskim sukcesem biało-czerwonych ciężarowców
reklama 28
było drugie miejsce Szymona Kołeckiego w Pekinie.
Historia podnoszenia ciężarów na terenach administracyjnych obecnych Piekar Śląskich wiąże się przede
wszystkim z Górniczym Klubem Sportowym Andaluzja.
Ten klub właśnie od dziesięcioleci pielęgnuje tradycje
tego sportu w mieście. Wszystko zaczęło się jednak w
KS Orzeł Biały w Brzezinach Śląskich. W dostępnych
materiałach, można natknąć się na różne informacje dotyczące dat rozpoczęcia działalności tego klubu. Z pracy
Antoniego Steuera „Dzieje Ciężkiej Atletyki na Górnym
Śląsku” wydanej przez Muzeum Historii Katowic, dowiadujemy się o pierwszym klubie atletycznym założonym w 1920 r. o nazwie „Zbyszko” Brzeziny Śląskie. Od
1923 przyjmuje on nazwę Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół”, od 1947 r. „Orzeł” Brzeziny Śląskie , od 1949 r.
„Stal” Brzeziny Śląskie. Z innych źródeł jakimi jest m.in.
praca Władysława Kotuchy na temat historii Brzezin
Śląskich, dowiadujemy się o powstaniu Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” już w roku 1923. Sekcja podnoszenia ciężarów działa w klubie sportowym „Orzeł
Biały” przy Zakładach Górniczo – Hutniczych „Orzeł
Biały” od 1948 do połowy 1967 roku.
Pierwsze wzmianki prasowe o działalności tej sekcji
pochodzą z roku 1951, kiedy to swoje sukcesy odnosili
tacy zawodnicy jak: olimpijczyk z Helsinek z roku 1952
– Gerard Ścigała (ur. w 1926 r. w Brzezinach Śląskich.)
czy Edmund Petrak. Klub ten występował w tym okresie
pod nazwą „Stal” Brzeziny. Kilka lat później znowu klub
przejął pierwotną nazwę „Orzeł Biały” - tak jak Kombinat
Górniczo – Hutniczy „Orzeł Biały”, który przez lata sprawował patronat nad klubem. Warto wspomnieć o miejscu
treningów ciężarowców. Dwa pomosty mieściły się w sali
sportowej zwanej „Cokołówka”. Obecnie hala jest wykorzystywana przez sekcje gimnastyków sportowych. Z
ciężarami w Orle wiążą się również m.in. takie nazwiska
jak Otto Gajdzik i Joachim Ludyga. W późniejszych
latach związali się ze sportem ciężarowym w Bytomiu.
Władysław Kotucha, w rysie historycznym poświęconym
Brzezinom Śląskim, sekcje podnoszenia ciężarów w klubie „Orzeł Biały” wspomina krótko: Sekcja podnoszenia
ciężarów działała w latach 1948-1968. Cieszyła się również dużą popularnością. Kilku jej członków zdobywało
tytuły mistrzów Śląska. Wielu reprezentowało barwy narodowe. Z sekcji tej wyszedł olimpijczyk w Helsinkach i
wielokrotny mistrz Polski – Gerard Ścigała.
Po dwudziestu latach chlubnej działalności sekcja ta podupadła, a poszczególni jej członkowie zasilili inne kluby
ciężarowców (Piekary, Tarnowskie Góry).
W miejscu tych wspomnień dochodzimy do momentu przełomowego dla piekarskich ciężarów w owym
okresie, bowiem w połowie roku 1967 ciężarowcom
KS Orzeł Biały w Brzezinach Śląskich na skutek braku
odpowiednich warunków treningowych groziło zawieszenie w działalności. Nie chcieli pogodzić się z tym
jej członkowie i sympatycy. Działacz sportowy Werner
Wyciślok przytacza fakt, że rozpoczęto żmudne interwencje u władz miejscowych i powiatowych. Dzięki
usilnym staraniom panów Joachima Ludygi (trener),
Gerarda Korusa (kierownik sekcji), Bernarda Gorola
(kierownik drużyny) i czołowego zawodnika, kapitana
drużyny Henryka Halamy, uzyskano obietnicę utworzenia sekcji podnoszenia ciężarów . Od tego okresu do
dziś, nieprzerwanie historia piekarskich ciężarów będzie
się wiązać z Górniczym Klubem Sportowym Andaluzja
Brzozowice-Kamień. Ówczesne kierownictwo klubu
postanowiło otoczyć sztangistów z Orła opieką, stworzyć
w miarę jak najlepsze warunki rozwoju.
Na pierwszym zebraniu Zarządu GKS Andaluzja w
1968 roku, prezes klubu mgr inż. Eugeniusz Paściak zasygnalizował powstanie w klubie nowej sekcji. Powołana
została ona do życia w kwietniu 1968 roku. Piętnastoosobowa grupa ciężarowców rozpoczęła treningi w Brzezinach Śląskich w baraku, który wcześniej pełnił funkcję
domu górnika. Budynek nie był przystosowany do tego
typu działalności. Dużą pomocą przy zakupie potrzebnego i taniego sprzętu oraz przy urządzaniu pomieszczeń
do ćwiczeń służył Tadeusz Psiuk – trener KKS Śląsk
Tarnowskie Góry (do dziś związany z podnoszeniem
ciężarów, obecnie jako Prezes Śląskiego Związku Podnoszenia Ciężarów). Większość zawodników przeszła do
pracy w KWK Andaluzja, a trener otrzymał stały etat w
klubie. Tak początki podnoszenia ciężarów w Andaluzji
wspomina, przytaczany wcześniej Werner Wyciślok.
Do startów o punkty przystąpili ciężarowcy pod
opieką trenerską Joachima Ludygi i kierownictwem
sekcji Gerarda Korusa. Już po roku startów w klasie
„B” awansują do klasy „A”, by w roku następnym powtórzyć sukces i awansować do ligi okręgowej. Uzyskiwano
coraz lepsze wyniki na różnych zawodach. Istniały jednak
drobne nieporozumienia pomiędzy kierownictwem sekcji
a zarządem. Wynikało to być może z faktu, że cała działalność organizacyjno-administracyjna klubu odbywała
się w pawilonie przy stadionie GKS-u w BrzozowicachKamieniu, natomiast baza sekcji była w Brzezinach Śl.
Takie usytuowanie ciężarowców w organizacji klubu
jeszcze wielokrotnie w dziejach przyczyniało się do
konfliktów na linii sztangiści – zarząd. Gwoli sprawiedliwości trzeba przyznać, że nie brakowało nigdy ludzi
dobrej woli, dzięki którym do dziś możemy obserwować
piekarskich sztangistów w akcji. Wracając do początków
rozwoju omawianej dyscypliny odnotujmy, że w 1969
roku Henryk Halama ukończył kurs instruktora PC, a w
1971 został pierwszym trenerem sekcji. W 1973 roku wybrano stałego opiekuna sekcji z ramienia zarządu. Dzięki
temu atmosfera w klubie wróciła do normy co tylko
wzmogło chęć rywalizacji ciężarowców na pomostach.
Łukasz Ściebiorowski
Biuro Rachunkowe
KLAUDIUSZ
reklama 27
Jak zauważyliśmy, w samym centrum Piekar Śląskich naprzeciwko Urzędu Miasta, pojawiła się nowa firma - Biuro
Rachunkowe KLAUDIUSZ. Rozmawiamy z właścicielką
Elżbietą Wawrzkiewicz.
PP: Czym zajmuje się biuro rachunkowe?
EW: Ogólnie księgowością podmiotów gospodarczych.
Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, chcąc
mieć profesjonalnie prowadzoną księgowość, powinny
koniecznie pomyśleć o skorzystaniu z usług biura rachunkowego, co pozwala mieć pewność, że księgowość jest
prowadzona prawidłowo. W zakres usług wchodzą także
kadry, ZUS oraz szeroko rozumiane porady w zakresie prawa gospodarczego.
PP: A będące teraz na czasie rozliczenia roczne?
EW: Świadczymy też takie usługi.
PP: Skąd pomysł na otwarcie firmy w centrum Piekar
Śląskich?
EW: Księgowością zajmuje się zawodowo ponad 15 lat, w
tym ponad 10 lat prowadzę własną firmę. Największa filia
mojej firmy znajduje się w centrum Katowic. Z racji tego, że
mieszkam w Piekarach Śląskich, postanowiłam rozszerzyć
zakres terytorialny działalności i na to miasto. Ponadto,
zauważyłam, że istniejące na terenie Piekar Śląskich biura
rachunkowe często zachowują się w stosunku do klienta
nieprofesjonalnie.
PP: Dlaczego uważa Pani, że nie wszystkie biura rachunkowe podchodzą do klienta profesjonalnie?
EW: Od początku moją dewizą było poświęcenie klientowi
tyle czasu, ile jest to niezbędne. W przeciwieństwie do
większości biur rachunkowych porady udzielane w mojej
firmie są zawsze BEZPŁATNE. Szczególnie takie porady są
ważne dla osób rozpoczynających działalność. Wybór formy
opodatkowania ma ścisły związek z przyszłymi zyskami. Ale
jesteśmy naprzeciwko Urzędu Miasta i każdy rejestrujący
firmę może do nas przyjść i zapytać. To nic nie kosztuje.
PP: Jak kształtują się ceny za usługi biura rachunkowego?
EW: To zależy od klienta i prowadzonej przez niego działalności. Na pewno ceny oferowane przez moją firmę są bardzo
atrakcyjne w porównaniu do cen konkurencji. Nie biorę też
dodatkowych opłat za obsługę pracowników.
PP: Może jakaś promocja dla naszych czytelników?
EW: Dobrze. Dla każdej osoby prowadzącej działalność
gospodarczą, która przyjdzie do mnie z tym artykułem, oferuję cenę za usługę w wysokości 50% tego, co teraz płaci w
innym biurze rachunkowym przez okres 3 miesięcy, a po tym
okresie cenę niższą od dotychczasowej.
PRZEGLĄD PIEKARSKI
PRZEGLĄD PIEKARSKI
reklama 29
Psychologia na GWSH
Rozmowa z Dominiką Ochnik – psychologiem
Przegląd Piekarski: Górnośląska Wyższa Szkoła
Handlowa w Katowicach otworzyła kolejny nowy
kierunek. Tym razem to Psychologia. Czy może
Pani coś o nim powiedzieć?
Dominika Ochnik: Tak, to już dwunasty kierunek,
który mogą wybrać nasi studenci. Dzięki dobremu
przygotowaniu oraz odpowiedniej kadrze, udało nam
się uzyskać zgodę ministerstwa na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich. Jesteśmy pierwszą
i jedyną niepubliczną Uczelnią na Śląsku, która ma
w swojej ofercie psychologię. To duże wydarzenie.
Teraz więcej osób będzie miało szansę na dobre wykształcenie i wybór wymarzonej drogi zawodowej.
PP: Do tej pory psychologia należała do grupy
elitarnych kierunków, czy teraz to się zmieni?
DO: Psychologia jest na tyle ciekawym kierunkiem,
dającym ogromne możliwości rozwoju osobistego
i zawodowego, że pozostanie kierunkiem wyjątkowym, natomiast nie tak hermetycznym. Dzięki naszej
Uczelni, więcej osób będzie miało szansę na jej
studiowanie.
PP: Jakie proponujecie specjalności?
DO: Dwie kluczowe: Psychologię Zarządzania oraz
Psychologię Kliniczną.
PP: Jakie są perspektywy zawodowe dla absolwentów tych specjalności?
DO: Perspektywy są różnorodne i ciekawe. Przed
absolwentami Psychologii Zarządzania otwiera się
cały sektor biznesowy, dając możliwość zatrudnienia
w działach personalnych, agencjach zatrudnienia,
doradztwach personalnych. Mogą pracować jako
psycholog biznesu, doradca zawodowy lub trener.
Osoby z wykształceniem psychologicznym są cenione
na rynku pracy. Można powiedzieć, że to kierunek
przyszłości.
reklama 30
„Nieprawdziwa jest informacja podana w nr 73 Przeglądu Piekarskiego, iż
Spółka Park Przemysłowo-Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich
sp. z o.o. zamierza wydrukować w
Brzezinach Śląskich spalarnię.”
Nieprawdziwe stwierdzenia powodują
osłabienie wizerunku i pozycji Spółki na rynku kształtując nieprawdziwy
oraz mylny obraz zarówno społeczności
Piekar Śląskich jak i środowisku przedsiębiorców, obenych oraz przyszłych
podmiotów zamierzających ulokować
swoją działalność gospodarczą w obrę-
Oświadczenie
bie Parku Przemysłowo Technologicznego. Spółka przyjęła na siebie trudną
rolę doprowadzenia do użyteczności
gospodarczej terenów zdegradowanych
niemal stuletnią eksploatacją górniczohutniczą. Prowadzone przez Spółkę
działania są wielopoziomowe i długotrwałe. Dzięki nim pozyskiwani są
inwestorzy, którzy są zainteresowani
ulokowaniem swoich firm na terenach
będących w dyspozycji Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark.
Dążeniem spółki jest, by stosowane
przez nich technologie były nowo-
czesne i nie wpływały negatywnie
na środowisko naturalne. Rozwój inwestycji przyniesie efekty w postaci
aktywizacji gospodarczej w dzielnicy
Brzeziny Śląskie i wygeneruje wiele
nowych miejsc pracy. W związku z
czym, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, oprócz naruszenia
wizerunku Spółki, spowodować może
także wymierne straty materialne, wobec wycofania się inwestorów.
prezes zarządu
Piotr Wolny
reklama 31
PP: A co z absolwentami Psychologii Klinicznej?
DO: To wybór dla ludzi z pasją, ceniących określone
wartości. Na nich czekają miejsca pracy m.in. w
poradniach psychiatrycznych, psychologiczno-pedagogicznych, oddziałach psychiatrycznych szpitali,
ośrodkach leczenia uzależnień, domach dziecka. Po
zdobyciu dodatkowych kwalifikacji mogą pełnić rolę
biegłego sądowego lub psychoterapeuty.
PP: Kiedy w takim razie można rozpocząć studia
i w jakim trybie?
DO: Zajęcia planujemy rozpocząć jeszcze w marcu.
Studia będą prowadzone w trybie niestacjonarnym,
czyli w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych co
dwa tygodnie. To da możliwość studiowania również
tym, którzy pracują. Od października oferujemy również studia w trybie dziennym i wieczorowym.
PP: Czy spodziewacie się dużego zainteresowania
potencjalnych studentów?
DO: Zainteresowanie już jest duże, więc zachęcamy
wszystkich do jak najszybszego składania dokumentów. Zapraszam na stronę:
www.gwsh.pl/kierunki_psychologia.php.
P I E R W S Z A KO M U N I A Ś W I Ę TA
Pierwsza Komunia Święta, jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu wiernych obchodzona jest w Polsce bardzo
uroczyście. Poprzedzają je długotrwałe
przygotowania. Aby Pierwsza Komunia Święta mogła spełnić swoje zadanie,
dziecko przede wszystkim musi posiąść określoną ilość wiedzy religijnej,
gdyż młody człowiek za pomocą tego
sakramentu wkracza w grono ludzi,
którzy bezpośrednio obcują z Bogiem.
Pierwsza Komunia Święta to przeżycie dla całej rodziny, ale pamiętajmy,
że to przede wszystkim święto naszej
pociechy i w tak ważnym dniu dziecko
chce nie tylko czuć, ale również wyglądać
wspaniale. Dodatki takie jak wianek komunijny, rękawiczki czy torebka to drobiazgi,
które sprawiają, że nasza pociecha będzie się
czuła wyjątkowo, a przecież każdy z nas w
ważnych momentach naszego życia tak właśnie chce się czuć. Zapraszamy do zapoznania
się z ofertą, jaką przygotowało dla Państwa
skarbów Centrum Mody Ślubnej i Wizytowej A&B. Mamy nadzieję, że za pomocą
naszych artykułów komunijnych pomożemy
sprawić, że Państwa dziecko będzie wyglądało w tym dniu przepięknie i wyjątkowo, ale
przede wszystkim tak też się czuło. Serdecznie zapraszamy:
CENTRUM MODY ŚLUBNEJ I WIZYTOWEJ
A&B
Piekary Śląskie, ul.Bytomska 69, I piętro (nad sklepem Biedronka), tel. 781 630 632
reklama 32
reklama 33
www.przeglad.info.pl
11
PRZEGLĄD PIEKARSKI
PRZEGLĄD PIEKARSKI
reklama 34
Zwyczajny - niezwyczajny
B
ohaterem poniższego artykułu jest myszołów zwyczajny.
Jest to zdecydowanie najszerzej
rozpowszechniony ptak drapieżny w Polsce – często możemy go
spotkać również na terenie Piekar.
Najczęściej zobaczymy go na terenach otwartych – polach, łąkach
i nieużytkach, gdzie przesiaduje na wyróżniających w terenie
drzewach lub słupach, czatując na
zdobycz.
Typowy myszołów jest ciemnobrunatny z jasnymi od spodu lotkami i prążkowanym delikatnie
ogonem (patrz rysunek). Na piersi
posiada jasną wstawkę, która u
siedzącego ptaka układa się charakterystycznie w kształt litery U.
Należy jednak pamiętać o wielkiej
zmienności ubarwienia występującej u tego gatunku – spotkać
można osobniki w przedziale od
bardzo ciemnych do prawie zupełnie białych. Długość ciała wynosi
około 50cm, a rozpiętość skrzydeł
125cm. Sylwetka myszołowa jest
przystosowana do długotrwałego
szybowania. Szerokie skrzydła,
krótki i szeroki ogon oraz stabilny
lot powodują, że lecący myszołów prezentuje się imponująco.
Zwłaszcza w pogodne i ciepłe dni
często szybuje wysoko, wypatrując gryzoni doskonałym wzrokiem. Potrafi również zawisać w
powietrzu jak pustułka. Swą obecność ogłasza wysokim, jękliwym
miauczeniem, brzmiącym jak „hijeeee”. Po tym głosie można bardzo łatwo rozpoznać myszołowa,
jednak trzeba uważać na często
naśladujące go sójki.
Zdobyczą myszołowa padają
wszelkiego rodzaju drobne bezkręgowce: myszy, norniki, jaszczurki, żaby, ropuchy, a także zaskrońce. Większa zdobycz jest dla
myszołowa niedostępna, gdyż do
jej chwytania ma za słabe szpony.
Na ptaki nie pozwala mu polować
mała szybkość i zwrotność w powietrzu. Sporadycznie myszołowom zdarza się zjadać owady oraz
dżdżownice. Z kolei, w trudnym
dla ptaków zimowym okresie,
chętnie korzystają one z padliny.
Myszołowy gniazdują w różnego
typu lasach. Spore gniazdo wyściełają gałązkami drzew igla-
stych. Przed rozpoczęciem lęgów
para odbywa loty tokowe nad swoim terytorium. W kwietniu samica
rozpoczyna wysiadywanie 2-4 jaj.
Po około 34 dniach wykluwają się
pisklęta, które następne 6¬-7 tygodni spędzają w gnieździe. Karmione przez rodziców, po wyjściu
z gniazda pozostają pod ich opieką
jeszcze przez kolejne 7-8 tygodni.
Jesienią część myszołowów odlatuje do zachodniej Europy, a do
nas przylatują osobniki ze wschodu i północy. Zdarzają się wśród
nich także zimujące myszołowy
włochate, pokrewny gatunek, charakterystyczny dla północnych re-
jonów naszego kontynentu.
Gdzie w Piekarach najłatwiej spotkać obecnie myszołowy? Tak jak
pisałem na początku, są to przede
wszystkim tereny otwarte. Razem
z innymi członkami Piekarskiego Stowarzyszenia Przyrodników
często widywałem te ptaki na
przykład w okolicach Dąbrówki
Wielkiej, Kozłowej Góry, przy
Kopcu Wyzwolenia oraz w Dolinie Brynicy. Polecam wycieczkę
z lornetką w te rejony i życzę udanych obserwacji tego ciekawego
gatunku.
Łukasz Morawiec
reklama 35
reklama 37
Właśnie otwarto renomowany salon okiennodrzwiowy w Piekarach Śląskich
PP: Kiedy powstała firma Pendragon i czym sie
zajmuje ?
Odp: Firma powstała z początkiem 1997 r. w Rudzie
Śląskiej i zajmuje sie sprzedażą stolarki budowlanej
z montażem lub bez montażu w zależności od potrzeb
klienta. W wyniku wieloletniego doświadczenia
posiadamy na Śląsku mocną i ugruntowaną pozycję
w branży, o czym też świadczy kilkadziesiąt punktów
handlowych na całym Śląsku.
PP: Jakie produkty można u was nabyć ?
Odp: Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu i
upodobań klientów, oferujemy wyselekcjonowaną
jakośc naszych towarów stolarki PCV, drewnianej
i aluminiowej w której brana jest pod uwage duża
izolacyjnośc cieplna, dzwiękochłonność, szczelność
oraz estetyka produktu. W naszej ofercie posiadamy
stolarke typu Veka, Brugmann, Aluplast i Avantgarde. Z myślą o kliencie nie zapomieliśmy o wzornictwie, którego różnorodność zaspokoi najbardziej
wymagających.
PP: Czy w ofercie firmy są drzwi ?
Odp: Tak, posiadamy drzwi wejsciowe drewniane,
stalowe oraz aluminiowe producentów: K&P, Stolar,
reklama 38
Delta, KMT drzwi wewnątrz lokalowe DRE, DorPool, Inwado, Kospan, Porta o szerokiej gamie
kolorów i wzorów.
PP: Czy firma Pendragon posiada w swojej ofercie rolety ?
Odp: Tak, musimy się pochwalić, że jesteśmy producentem rolet antywłamaniowych i bram garażowych.
Posiadamy również linie produkcyjną roletek materiałowych o szerokiej kolorystyce i dużej róznorodności systemów. Jednak w tak krótkim wywiadzie nie
jesteśmy w stanie opowiedzieć wszystkiego o sobie.
Zapraszamy do naszych punktów handlowych do
zapoznania sie z całą ofertą. W naszej firmie znajdą
Państwo miłą doświadczoną obsługe oraz produkty
najwyższej jakości.
reklama 36
reklama 39
ZAPRASZAMY DO NASZYCH
SALONÓW SPRZEDAŻY
Piekary Sląskie ul.Bytomska 153
tel. (032)284-25-71
Bytom ul.Józefczaka 51
tel. (032)282-37-05
Tarnowskie Góry ul.Powstańców Śląskich 22
tel. 032)285-21-12
reklama 40
reklama 41
12
www.przeglad.info.pl
PRZEGLĄD PIEKARSKI
PRZEGLĄD PIEKARSKI
Zupełnie niewiarygodny koncert
B
ył zimny listopadowy poranek, kiedy w 2008 roku wyruszałam na koncert legendarnej bluesrockowej grupy Ten
Years After do jednego z klubów muzycznych w Pradze. Myśl,
że kiedyś zawitają do mojego rodzinnego miasta, pozostawała
wtedy w sferze marzeń i to tych, których urzeczywistnienie nie
wydawało się zbyt prawdopodobne. Marzenia się nie spełniają?
Więc najwyraźniej przyśniło mi się, że w środę 24 lutego 2010
roku muzycy z Ten Years After zjechali do Piekar Śląskich i
tego samego dnia wieczorem dali najgenialniejszy koncert, jaki
odbył się na terenie miasta.
Wciąż jeszcze jestem pod wrażeniem energii, przebojowości, wirtuozerii i muzycznego wyczucia, którymi uraczyli
piekarską publiczność. Porwali tłum, pozostawili niezatarte
wspomnienia, głośne owacje towarzyszyły każdemu wykonywanemu utworowi. I to wszystko miało miejsce za sprawą
czwórki Brytyjczyków - basisty Leo Lyonsa, perkusisty Rica
Lee, klawiszowca Chicka Churchilla oraz gitarzysty i wokalisty Joe Goocha, który rozpoczynając współpracę z grupą w
2003 roku, zastąpił tym samym jednego z założycieli zespołu
- Alvina Lee. Pojawienie się nowego członka, o połowę młodszego od reszty składu (Joe ma obecnie 32 lata), wzbudzało na
początku wiele kontrowersji wśród fanów. Jednak Joe szybko
udowodnił, że nie brakuje mu ani talentu, ani pasji, ani umiejętności wczucia się w klasyczne kawałki grupy, które sięgają
czasów festiwalu w Woodstock w 1969 roku.
W Ośrodku Kultury „Andaluzja“ publiczność miała okazję
usłyszeć największe przeboje Ten Years After, w doskonałych
aranżacjach i wzbogacone w dynamiczne i ekspresywne gitarowe solówki, a także kilka utworów z płyty „Evolution”
wydanej w 2008 roku. Wśród klasyków znalazły się „Love
Like a Man”, „I’d Love to Change the World”, „Working on the
Road”, „I Can’t Keep from Crying, Sometimes”, „I’m Going
Home”, „Hear Me Calling”, „Good Morning Little Schoolgirl”,
„50.000 Miles Beneath My Brain”, „I’m Coming On” i „Choo
Choo Mama”. Z albumu „Now” zespół zagrał kawałki „King of
the Blues”, „When It All Falls Down” oraz „I’ll Make It Easy
for You”, z „Roadworks” pojawiło się „Big Black 45”, a z najświeższej „Evolution” - jedynie „Slip Slide” i „Angry Words”.
W połowie koncertu Ric Lee dał niesamowity popis na perkusji,
a w utwór „I’m Going Home” artyści wpletli kilka fragmentów
wielkich hitów Elvisa Presleya, jeszcze bardziej rozgrzewając
przybyłych gości do zabawy. Muzycy cały czas utrzymywali
żywy kontakt z publiką, a Chick Churchill wielokrotnie się do
niej zwracał, robiąc zabawne miny i czyniąc dowcipne komentarze. Bisowali dwukrotnie, a po występie rozdawali autografy,
uśmiechnięci pozowali do zdjęć i chętnie rozmawiali z fanami.
Mimo głodu i zmęczenia dali się też namówić na krótki wywiad, specjalnie dla czytelników „Przeglądu Piekarskiego”.
Za to niezwykłe wydarzenie (piekarski koncert wpisał się
w trasę koncertową zespołu w takich miastach jak Poznań, czy
Gdynia) serdecznie podziękowania i gratulacje dla Piotra Zalewskiego, który całkowicie zmienił oblicze Ośrodka Kultury
„Andaluzja” . Koncert „Ten Years After” został jednak zorganizowany z okazji trzeciej rocznicy istnienia związku zawodowego „NZZ Solidarność-Andaluzja”, a głównym organizatorem
imprezy obok OK Andaluzja był Andrzej Lukaszczyk reprezentujący związek zawodowy oraz Stowarzyszenie Andaluzja.
Katarzyna Kiczka
Katarzyna Kiczka: Jak oceniacie dzisiejszą publiczność?
Leo Lyons: Była doskonała. Bardzo lubimy przyjeżdżać do Polski.
Joe Gooch: Byli fantastyczni, pełni pozytywnej energii, ludzie w pierwszym rzędzie
bawili się niesamowicie. To była czysta
przyjemność grać dla takiej publiki. Mam
nadzieję, że znów tu zawitamy.
KK: Miło to słyszeć, szczególnie, że to
moje rodzinne miasto. W 2008 roku graliście na Festiwalu im. Ryśka Riedla w
Tychach. Czy znacie twórczość zespołu
Dżem, którego Riedel był liderem?
JG: Tak, zapoznaliśmy się z muzyką tego
zespołu, rozmawialiśmy z jego obecnymi
członkami, no i uczestniczyliśmy w ich koncercie podczas tamtego festiwalu. Brzmią
świetnie, to kawał dobrego blues-rocka.
KK: Sami też jesteście legendą blues-rocka, Wasze wielkie przeboje przeszły już
do historii. Ale dlaczego nie gracie więcej
utworów z nowej płyty „Evolution”?
JG: Czasami gramy więcej. To zależy od
wieczoru i od tego jak wszyscy się czujemy.
Oczywiście w zespole są cztery osoby, każdy z nas chce zostać wysłuchany i wpłynąć
na kształt set-listy. Jedna osoba opowiada
się za takim kawałkiem, druga za innym.
Trzeba dojść do jakiegoś kompromisu. Powinniśmy grać więcej z nowego albumu i
być może jeśli przyjdziesz na nasz koncert
jutro wieczorem, to usłyszysz więcej nowszych utworów.
KK: A zanim wyruszycie w dalszą podróż, czy planujecie pozwiedzać Piekary
Śląskie? Chętnie zostanę Waszym przewodnikiem.
JG: Dzięki, to bardzo miłe z Twojej strony.
Na pewno nie teraz, umieramy z głodu
(śmiech). To zależy od tego, o której wyjeżdżamy rano. Ale miasto jest bardzo ładne,
zatrzymaliśmy się w hotelu naprzeciwko
wielkiego, wysokiego kościoła (chodzi o
Bazylikę - przyp. KK), który reprezentuje
bardzo ciekawy styl architektoniczny. Więc
jeśli będziemy mieli czas na zwiedzanie, to
bardzo chętnie się wybierzemy.
LL: Chyba mamy wyjeżdżać o 12 w południe, bo podobno prąd w hotelu ma zostać
wyłączony o 9. rano (śmiech).
KK: Więc nici z próby w hotelu (śmiech).
Leo, a na jakiej gitarze basowej grasz
obecnie?
LL: The Bass Centre w Londynie wyprodukowało gitarę basową o nazwie Leo
Lyons w hołdzie dla Woodstock („The Leo
Lyons Woodstock tribute bass” - przyp.
KK). Mam jedną z nich i gram na niej od
marca. To precyzyjnie wykonana kopia
mojego Fendera Jazz z 1962 i świetnie się
na niej gra.
KK: Na każdej ze swoich gitar grałeś mistrzowsko! Leo, fani nadali Ci
pseudonim „wiecznie uśmiechnięty Leo
Lyons” („Ever-smiling Leo Lyons” przyp. KK). Czy kiedykolwiek można
zobaczyć Leo smutnego?
LL: Na pewno nie wtedy, kiedy jestem w
trasie koncertowej. Moja żona mówi, że
kiedy wyruszam w trasę, to staję się innym
człowiekiem, promienieję (śmiech). Dobrze, że mam tak wyrozumiałą żonę!
KK: To się nazywa prawdziwa pasja,
której można pozazdrościć!
JG: Ale niestety nawet pasja czasem nie
pomaga. Kocham to co robię, a jednak są
momenty, kiedy kryzys jest nieunikniony i
człowiek nie ma siły na nic.
KK: Po tak wspaniałym występie zasłużyliście na solidny odpoczynek. Dziękuję
za rozmowę w imieniu swoim i czytelników „Przeglądu Piekarskiego”. I oczywiście zapraszamy ponownie.
JG: Możesz powtórzyć nazwę gazety?
KK: „Przegląd Piekarski”. Pewnie trud-
www.przeglad.info.pl
łalność. Powierzchnia ok.50m2. Istnieje
możliwość przejęcia prosperującej już od
kilku lat działalności.
Tel.603-98-55-88.
---------------------------------------Skupujemy zalegający towar ze sklepów,
firm i magazynów. Tel. 790-467-020
Kupię różne radia, wzmacniacze, kolumny.
Kolejki elektryczne PIKO, HO, TT itp.,
klocki LEGO.
0607-912-559
---------------------------------------Kurs instruktorów nauki jazdy - po kursie praca.
tel:032/281-24-14
---------------------------------------Dodatkowa praca w Avon. tel: 792 911 727
---------------------------------------Zakład Krawiecki „Mariola” poleca: usługi
krawieckie, sprzedaż tkanin, firan, ekspresowe skracanie spodni. Tanie spodnie
damskie XXL. Piekary Śląskie (Szarlej)
ul. Lompy 3 (wejście od ul. Kościuszki)
no Ci to wymówić.
JG: Język polski bardzo fajnie brzmi! Dziękujemy i też mamy nadzieję tutaj wrócić.
Aha, i dziękuję, że nie zadałaś mi tego
głupiego pytania, którego nie cierpię.
KK: A jakie to pytanie?
JG: Jak się czuję grając z dwa razy starszymi muzykami. Wszyscy dziennikarze
mnie o to pytają, a ja po prostu od dawna
przestałem zwracać uwagę na różnicę wieku. Świetnie się dogadujemy, uwielbiamy
razem grać i tyle.
KK: Bo najważniejsza dla Was jest miłość do muzyki. Jeszcze raz dziękuję za
poświęcony czas.
JG: Dziękujemy i do zobaczenia!
Związkowe urodziny
NZZ Solidarność Andaluzja obchodzi swoją trzecią rocznicę istnienia. Jak zwykle kulturalnie i koncertowo. Imprezy
w OK „Andaluzja“ wspierane właśnie przez związek zawodowy stały się już tradycją. Pierwszą rocznicę uczcił Jan
Kyks Skrzek, drugą Dżem, a trzecią legendarna grupa Ten
Years After.
- Cały czas dźwigamy sobie poprzeczkę i dlatego zastanawiam się co zrobimy z okrągłymi rocznicami, które nadejdą
- piątą i dziesiątą. Mamy kilka pomysłów, ale nie będę ich
zdradzał, bo lubimy zaskakiwać - tłumaczy Andrzej Lukaszczyk, przewodniczący związku.
NZZ Solidarność Andaluzja liczy około 700 członków, pra-
Piekarski poradnik turystyczny
ustria to Wiedeń ze słynną katedrą św.
Szczepana, operą oraz fantastycznymi
pałacami Schoenbrunn i Hofburg. Dla narciarzy jeszcze rejony alpejskie, gdzie coraz więcej
polskich amatorów białego szaleństwa odkrywa wspaniałe warunki do uprawiania tego
sportu. I tyle przeciętnemu Polakowi kojarzy
się z tym niewielkim, a tak bliskim krajem. A
Austria to kraj oferujący przybywającemu tu
turyście wszelkiego rodzaju atrakcje. Oprócz
Wiednia należy zaglądnąć do Salzburga – miasta barokowej muzyki, malarstwa i architektury, gdzie urodził się jeden z najwspanialszych
kompozytorów muzyki poważnej Wolfgang
Amadeusz Mozart, Innsbrucku, gdzie znajdziemy wiele zabytkowych budowli wkomponowanych w górski krajobraz, czy Grazu,
Piekary Śl. do wynajęcia lokal na dzia-
drugiego, co do wielkości miasta w Austrii,
centrum targów i festiwali, ze wspaniałym
głównym placem z renesansowym ratuszem.
Inne miejsca atrakcyjne turystycznie, które szczególnie polecam zwiedzić, to m.in.:
barokowe opactwo benedyktyńskie w Melk,
z którego tarasu roztaczają się zadziwiająco
fantastyczne widoki, unikalny kościół św. Barbary w Barnbach, jaskinię lodową w Dachstein
i Minimundus w Klagenfurcie, gdzie obejrzeć
można prawie 200 słynnych budowli z całego
świata.
Austria posiada wiele cudownych krajobrazów i jezior pozwalających na spędzenie
letniego urlopu czy chociażby weekendu i
uprawianie sportów wodnych. Popularne są
narty wodne, windsurfing i żeglarstwo. Prawie
Czynne: 9.00 - 16.00
---------------------------------------Studniówka, Imprezy, Wesela nie masz co
na siebie włożyć? Przyjdż do nas, profesjonalna obsługa.Uszyjemy każdy fason na
każdą sylwetke.Wykonujemy usługi z materiałów własnych i powierżonych.Wykonujemy
wszelkie przeróbki odzieży.Prowadzimy
sprzedaż odzieży żalobnej. Szyjemy ekspresowo w nagłej potrzebie.
ZAPRASZAMY codziennie:
od. godz.9-17 w sboty od godz.9-13
FPHU;ELZBIETA;
Piekary Śl.ul. Bytomska 101
(skrzyżowanie Bytomska - Pod lipami)
tel.0514-393-788
---------------------------------------Zatrudnimy rencistów, emerytów do prowadzenia punktu sprzedaży nagrobków w
Piekarach Śląskich, posiadających grunt
min.20m2 w miejscu zamieszkania.
Tel. 068-375-74-66, 0608-238-599.
---------------------------------------Zgubiono legitymację studencką, Monika
Skutela nr W-4/142744. Uczciwy znalazca
proszony o kontakt 512 372 389
----------------------------------------
cowników ZG Piekary, Enmag-u i MPEC. Poza codzienną
działalnością związaną z obroną praw pracowników (której
niestety nie brakuje) związek organizuje wycieczki, wyjazdy zagraniczne, biesiady i imprezy kulturalne.
Usługi
remontowe:
panele,
gładzie
gipsowe,sufity podwieszane, ścianki
kartonowo-gipsowe,tynkowanie, murowanie,
malowanie,tapetowanie itp. Ogólne remonty mieszkań. Tanio i solidnie. Telefon
694152122, 696869355, domowy 0327675845
----------------------------------------
reklama 42
A
Ogłoszenia
drobne
wszędzie można wypożyczyć rowery i skutery
wodne oraz motorówki.
Góry w Austrii to nie tylko narciarstwo.
Latem służą do uprawiania lotniarstwa i paraglidingu, czyli szybowania na spadochronach.
Austriackie szkółki lotniarskie zapewniają
komfort, bezpieczeństwo i niezapomniane
emocje. Emocje, które, jak gdzieś kiedyś przeczytałem, nie przemijają z wiatrem.
Maciej Mol
13
PRZEGLĄD PIEKARSKI
Białe szaleństwo!
W
Sportowej Dolinie już po raz jedenasty rywalizowali ze sobą narciarze podczas Mistrzostw Piekar Śląskich
zorganizowanych przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Zimowa aura – dopisała i warunki były wręcz wymarzone. Uczestnicy popisali się doskonałymi
umiejętnościami technicznymi i walka o
miejsce na podium była naprawdę zażarta. Najstarszym uczestnikiem zabawy był
Wacław Tomaszewski, najmłodszym
– Jakub Szydło (4 latka).
Wyniki:
Klasyfikacja generalna mężczyzn:
1. Wiesław Rzepecki
2. Marek Jochlik
3. Marek Hus
Klasyfikacja generalna kobiet:
1. Agata Błaszczyńska
2. Aleksandra Gorczyca
3. Aleksandra Szydło
PRZEGLĄD PIEKARSKI
Udanie zakończyły sezon
U
Kategorie wiekowe:
dziewczyny do lat 10 –
1. Marta Szydło
chłopcy do lat 10 –
1.Wojciech Ratajczak
dziewczyny do lat 14 –
1. Aleksandra Szydło
chłopcy do lat 14 –
1. Bartosz Ratajczak
dziewczyny gimnazja–
1. Agata Błaszczyńska
chłopcy gimnazja –
1. Kamil Chudyka
kobiety –
1. Lucyna Fiuk
mężczyźni do lat 30 –
1. Radosław Rabus
mężczyźni do lat 50 –
1. Marek Jochlik
mężczyźni powyżej 50 lat –
1. Wiesław Rzepecki
danie zakończyły sezon siatkarki piekarskiego UKS „Net”. W swoim ostatnim
meczu w Śląskiej Lidze Juniorek pokonały w
derbowym pojedynku rówieśniczki z Kamieńca.
W sali sportowej MOSiR w Kozłowej Górze pierwsze dwa sety miały bardzo wyrównany
przebieg i szala zwycięstwa przechylała raz w
jedną, raz w drugą stronę. Po pierwszym przegranym secie trener Henryk Molenda dokonał
zmiany na pozycji atakującej i to właśnie kadetka
Magda Skrobacz swoimi skutecznymi atakami
zagrzała swoje starsze koleżanki do walki. W
trzecim i czwartym secie gra toczyła się już tylko pod dyktando piekarzanek. Idealne wystawy
Ani Fojcik skutecznie wykorzystywały Karolina Wachowska i Marta Gulba, która dodała
jeszcze 4 skuteczne bloki. W czwartym secie po
serii 7 punktowych zagrywek Wachowskiej piekarzanki nie oddały już prowadzenia do końca
meczu, pokonując KS „Drama” Kamieniec 3:1
(-19, 23, 20, 18). Tym zwycięstwem UKS „Net”
zapewnił sobie X miejsce w Mistrzostwach Śląska Juniorek, a drużyna z Kamieńca uplasowała
się na miejscu XI.
- Cieszy postawa moich zawodniczek w lidze
juniorek – mówi trener Henryk Molenda – Tym
bardziej, że w trakcie sezonu aż trzy zawodniczki
uległy poważnym kontuzjom. Ich zmienniczki stanęły jednak na wysokości zadania i nie
przegrywały z równymi sobie rywalkami. Największą niespodziankę sprawiły wygrywając
u siebie 3: 0 z MCKiS Jaworzno i tylko gorszy
stosunek setów nie pozwolił nam na awans do
czołowej ósemki. Jednak jestem optymistą, gdyż
w przyszłym sezonie wszystkie zawodniczki będą
mogły jeszcze reprezentować barwy „Netu” w
kategorii juniorek.
UKS „Net” Piekary Śląskie – KS „Drama”
Kamieniec 3:1 ((-19, 23, 20, 18) Zespół UKS
„Net” zagrał w składzie: Fojcik (kpt.), Kamińska, Skutnik, Krzykawska, Wachowska, Gulba, Klimczok (libero) oraz Skrobacz, Knopek,
Markewka, tr. H. Molenda
Rozgrywki juniorów
W
Hali Sportowej GKS-u „Olimpia” w Piekarach Śląskich rozegrany został Halowy
Turniej Piłki Nożnej Juniorów. W turnieju udział
wzięło 5 drużyn, które rywalizowały systemem
każdy z każdym. W rywalizacji zwyciężyła drużyna KS Piekary, która zgromadziła na swoim
koncie komplet punktów. Miejsce drugie Zantka
Chorzów, a na trzecim miejscu uplasował się zespół MOSIR-u Piekar Śląskie. Kolejne miejsca
zajęli: Górnik Bobrowniki Śl., Sokół Orzech.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Dawid
Urbańczyk z KS Piekary. Najlepszy bramkarz to
Dariusz Strzelczyk, a najlepszy strzelec to Mateusz Czop – obaj z zespołu Zantka Chorzów
Skład KS Piekary: Maciek Surowiec, Dawid
Wołoszyn, Olek Postek, Dawid Kowalczyk,
Dawid Urbańczyk, Dawid Maciejok, Mateusz Wysocki, Mateusz Szweda, Adam Ty-
chanowicz, Mariusz Janiak, Tomek Kibel,
Daniel Urbańczyk, Adrian Mencel, Przemek
Maluchnik, Paweł Warzecha. Trener: Adrian
Szastok
Skład MOSiR-u: Grzegorz Migdalski, Marcin
Walczak, Jakub Magnor, Mateusz Korona,
Krzysztof Kuleszyński, Sebastian Finka, Łukasz Polański, Łukasz Dikta, Mateusz Kibel.
Trener: Krzysztof Seweryn
Listy do redakcji
DROGI
Czy ktoś w naszym mieście zwrócił
uwagę na stan nawierzchni ulicy Bytomskiej, która niedawno została „wyremontowana”, a jej stan jest o wiele
gorszy niż przed remontem? Czy ktoś
jest odpowiedzialny za wyrzucenie w
błoto setek tysięcy złotych? Czy ktoś
zwrócił uwagę na to, że prawie każda
studzienka ściekowa jest położona zbyt
nisko? A może po prostu przez Piekary
Śląskie puszczą jeden z etapów rajdu
Paryż-Dakar?
Budowa kanalizacji wiązała się z rozkopaniem dróg. Byłem przekonany, że
14
to okazja do poprawy ich jakości. Niestety, nie udało się. Pomijam fakt, że
po całym mieście jeździ się po prostu
fatalnie, ale najgorsze są te „wyremontowane” drogi. Bytomska jest najlepszym przykładem całkowitej fuszery. Kto
to odbierał? Oczywiście poprawiła się
estetyka, są ładne chodniczki i miejsca
parkingowe, ale po samej drodze nie
da się jeździć. Amortyzatory walą co
kilkanaście metrów. Jak tak wyglądają
sztandarowe inwestycje, to co będzie
na bocznych drogach? Jana Pawła II
w ogóle nie nadaje się do jazdy. Szlag
tylko człowieka trafia. Na innych drogach podobnie, albo gorzej. Najwyższy
czas coś z tym zrobić i przede wszystkim
zacząć wymagać choć przyzwoitości
od firm wykonujących remonty za setki
tysięcy złotych.
Od pół roku ulica Traugutta nie nadaje
się do niczego i przypomina jeden, wielki plac budowy. Zamrożona i przysypana śniegiem jeszcze nie była taka zła,
ale teraz po prostu nie ma możliwości
wyjść z domu. Kobiety przechodzą tę
uliczkę w jednym obuwiu i przebierają
na inne. Nasze interwencje pozostają
bez odpowiedzi. Cały czas otrzymujemy
tę samą odpowiedź - już za chwilę, w
przyszłym tygodniu, prace trwają. A
sprawa ciągnie się przez pół roku i robi
się naprawdę uciąliwa. W załączeniu
zdjęcia.
Czytelnik
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)
TERAZ DRZEWO, NIE BERGI
Chciałbym zasygnalizować pewne zjawisko. Otóż wiadomo, że w Piekarach
jest wysoki poziom biedy, a każdy w
jakiś sposób chce żyć, a przynajmniej w
zimie nie zamarznąć.
Znalazło się kilka różnych sposobów na ogrzanie się. Czasy gdzie nie
liczono się z ekologią i spalano plastiki
w piecach domowych widać już przeszły do historii. Obecnie „świadomość
ekologiczna” mieszkańców Piekar, a
zwłaszcza dzielnicy biedy - Brzezin jest
coraz to większa. Spalanie tworzyw żeby
wytworzyć ciepło w domu należy już
mimo wszystko do rzadkości.
Kiedyś chodziło się na „bergi”. Ludzie
żyli z tego co wygrzebali na kopalnianych wysypiskach. Część sprzedawali
żeby uzyskać pieniądze, na potrzeby
bieżącej konsumpcji (w tym głównie na
alkohol w wydaniu mało szlachetnym:
tanie wina, napoje alkohol lub „brynę”)
oraz żeby rodzinie zapewnić ciepło w
zimie.
Ta forma przechodzi jednak powoli
do przeszłości. Po co zbierać węgiel po
hałdach jak opał jest blisko domu. Wystarczy wejść w „tereny zieleni z urządzeniami sportu i rekreacji” i drzew....
na parę lat, a jeżeli wziąć pod uwagę że
i tak nie będzie żadnej konsekwencji, bo
„co mi zrobiom i tak nie dostana mandatu bo nie mom z cego zapłacić” - to
hulaj dusza piekła nie ma. Straż Miejska
tu nie zagląda, Policja to samo. Nikt nie
zada pytania, gdzie kupiliście taką ilość
brzozy na opał, proszę o rachunki... .
Brzoza ładnie się pali i daje dość dużo
ciepła i dlatego tylko „frajerzy” kupują
polana do kominków, skoro przecież tyle
tego w polu...
Pretensji nikt nie ma bo „przecież samo
rośnie”, no i oczywiście jest ekologicz-
nie. Ze ściętych drzew - brzóz biorą tylko pnie, zostawiając korony na miejscu
bo „fto by tam się przejmowoł astami”.
Taki „trynd”. Gdyby jeszcze trzeba
było drzewo pociąć na klocki, to człowiek mógłby się zmęczyć. Ale... wystarczy kupić najtańszą piłę łańcuchową i...
wszystko jest pięknie. Żyć nie umierać.
Najważniejsze, żeby inwestować w siebie i technikę.
Problem, który zasygnalizowałem nie
jest incydentalny. W ostatni weekend
drzew (o średnicach pnia 10-20cm) poszło 5 lub 6.
Czytelnik
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)
www.przeglad.info.pl
reklama 43
reklama 55
reklama 51
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ
20 marca w godzinach od 9.00 do 13.00
WTZ - Dąbrówka Wielka
ZAPRASZAMY
reklama 44
reklama 53
reklama 45
reklama 52
reklama 50
reklama 49
reklama 46
reklama 47
reklama 48
reklama 54

Podobne dokumenty