pobierz stronę jako plik pdf - Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Transkrypt

pobierz stronę jako plik pdf - Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Spotkanie lubusko-brandenburskiej podgrupy
roboczej
24 luty 2011 r. Zielona Góra
Spotkanie lubusko-brandenburskiej podgrupy roboczej
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego miało miejsce spotkanie lubusko – brandenburskiej
podgrupy roboczej „Statystyka”, w ramach projektu realizowanego przez Województwo Lubuskie wraz z Krajem
Związkowym Brandenburgia dot. Analizy Rynku Pracy i Zatrudnienia.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych, Kobiet i Rodziny Landu
Brandenburgia oraz Urzędu Statystycznego Landów Berlina i Brandenburgii. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
reprezentowali: Roman Fedak – Dyrektor Urzędu, Krystyna Motyl – Z-ca Dyrektora oraz Robert Wróbel - kierownik
LOBR i Iwona Goździcka - specjalista w LOBR.
W pierwszej części spotkania pani Iwona Goździcka, specjalista w Lubuskim Ośrodku Badań Regionalnych,
przedstawiła prezentację nt. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności oraz aktywności ekonomicznej ludności na
pograniczu polsko – niemieckim.
Następnie omówiono aktualną sytuację na rynku pracy województwa lubuskiego; i Brandenburgi oraz
dokonano przeglądu systemów polskiej i niemieckiej statystyki publicznej, pod kontem wyspecyfikowania
porównywalnych informacji z zakresu rynku pracy.
Pobierz Adobe® Reader® Pobierz Word Viewer Pobierz Excel Viewer Pobierz PowerPoint Viewer Pobierz darmowe
oprogramowanie do przeglądania plików:
Pliki do pobrania
Prezentacja 1.29 MB