Ceny agencyjnej ziemi

Transkrypt

Ceny agencyjnej ziemi
Dom.pl | Ceny agencyjnej ziemi
Copyright DOM.pl Sp. z o.o. - [email protected]
http://www.dom.pl/11654-ceny-agencyjnej-ziemi.html
Ceny agencyjnej ziemi
Ceny gruntów rolnych oferowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnej
stale rosną – zauważa Puls Biznesu. Średnia cena ziemi w 2008 r.
wyniosła 12 540 zł, podczas gdy w 2007 r. ziemia kosztowała przeciętnie
9773 zł za hektar. Na tak wysoką cenę miała wpływ
niepewność co do możliwości uzyskania kredytów na zakup ziemi. W 2003 r. hektar ziemi z państwowych zasobów kosztował
średnio 3736 zł, w 2004 – 4.682 zł, w 2005 – 5607 zł, w 2006 – 7374 zł.
Oznacza, to, że za zakup 1 ha gruntów w ubiegłym roku trzeba było
zapłacić ponad trzykrotnie więcej niż w 2003 r., tj. przed wejściem
Polski do UE - czytamy w Pulsie Biznesu. Z symulacji agencji wynika, że ceny gruntów nadal będą
rosły, choć można przyjąć, że dynamika będzie mniejsza niż w
poprzednich latach. ANR ma coraz mniej gruntów. W tym roku planuje
sprzedaż ok. 100-110 tys. ha – dodaje dziennik.
page 1 / 1

Podobne dokumenty