O niedoszłej wizycie w Rzgowie Paris Hilton

Transkrypt

O niedoszłej wizycie w Rzgowie Paris Hilton
Rysunek Szczepana sprzed kilku lat
ciąglePRAWDA
żywy!1
RZGOWSKA
O niedoszłej wizycie w Rzgowie Paris Hilton
str. 16
Nr 3 (17), MARZEC/KWIECIEŃ 2015
ISSN 2353-2130
GAZETA BEZPŁATNA
Piszemy, jak jest!
www.rzgowskaprawda.pl
Dokopał się
do faktów
str. 7
Kiedy
wybieramy
sołtysów
str. 4
Pani Marylka
nie żyje
str. 11
Mieszkaniec stoczył bój z ratuszem. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok
i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Chodzi o kopalnie w Romanowie.
Czy powstały legalnie?
str. 8-9
Majątki radnych
bez tajemnic
str. 6-7
2
RZGOWSKA PRAWDA
Pomóżmy Kamilowi!
Starter
Aktywność rzgowian
do zagospodarowania
Miałam okazję obserwować
posiedzenie Rady Miejskiej prowadzonej przez nowego przewodniczącego. W porównaniu
z obradami poprzedniej kadencji jest o niebo spokojniej, nikt
mieszkańcom nie wyłącza mikrofonu, mogą swobodnie wypowiadać się przy pulpicie. To
niewątpliwie zmiana, choć prowadzenie obrad wczoraj i dziś
dalece odbiega od tzw. normy.
Rzgowską specjalnością jest,
że sesja przeobraża się w debatę na różne tematy. O swoich
bolączkach opowiadają sołtysi
i zwykli obywatele. Tymczasem standardowa sesja powinna polegać na podsumowaniu
prac komisji poprzez głosowania nad uchwałami. Jeśli głos
mieszkańców, to taki, który dotyczy tematów podejmowanych
w poszczególnych uchwałach.
A nie tak, żeby każdy o niebie
i o chlebie…
Wydaje się, że wzorcowe
prowadzenie sesji należy wypracować pomiędzy znalezieniem złotego środka pomiędzy
w arogancki sposób prowadzonymi sesjami przez Marka Bartoszewskiego i tymi, niestety,
przedłużającymi się i mocno
dygresyjnymi w wykonaniu Jarosława Świerczyńskiego.
Rację ma burmistrz Konrad
Kobus, zauważając, iż poruszane przez mieszkańców oraz sołtysów sprawy to idealne tematy
do omówienia na jego dyżurze.
Obywatele mogą też iść po pomoc na dyżur do radnych. To
może być dużo skuteczniejsze
niż festiwal wypowiedzi przedstawiany na sesjach.
Drugi pomysł, nasz redakcyjny, jest taki, żeby organizować
debaty z udziałem mieszkańców na konkretne tematy. Jednym z zagadnień mogłoby być
bezpieczeństwo. Taka debata
przebiegałaby z udziałem np.
policjantów, strażaków, przedstawiciela Sanepidu, lekarza
i przedstawicieli szkół. Podsunęłam na sesji ten pomysł
naczelnemu „Naszej Gminy”
Tomaszowi
Łuczyńskiemu,
który ma bezpośrednie dojście
do przewodniczącego Jarosława Świerczyńskiego. Myślę,
że nie warto tłumić aktywności
rzgowian, ale ją jakoś fajnie
ukierunkować, aby przyniosła
konkretne owoce…
Tymczasem owocnej lektury bieżącego numeru Państwu
życzę.
Magdalena Hodak,
redaktor naczelna
„Rzgowskiej Prawdy”
Kamil, syn przyjaciela redakcji Henryka Marczaka,
prosi o pomoc w walce z niepełnosprawnością.
Nazywam się Kamil Marczak
i mam 35 lat. W 2013r. doznałem zawału rdzenia kręgowego
spowodowanego umiejscowionym tam tętniakiem, skutkiem
czego mam niedowład kończyn
dolnych. Na początku 2014r.
przeszedłem
skomplikowaną
oraz ryzykowną operację usunięcia tętniaka. Paraliż kończyn dolnych jednak nie ustąpił,
a na skutek komplikacji doszedł
jeszcze niedowład kończyn górnych. Zmuszony jestem do poruszania się na wózku inwalidzkim. Cały czas wierzę jednak,
że wszystko dobrze się skończy.
Muszę tylko ciężko pracować
na to, aby niepełnosprawność
nie kierowała moim życiem.
Dla prowadzenia aktywnego
życia, potrzebna jest mi ciągła
rehabilitacja, specjalistyczne
zabiegi oraz odpowiedni sprzęt umożliwiający poruszanie się. Pociąga to za sobą konieczność wydatkowania dużych środków finansowych, których nie posiadam.
POMÓŻ MI STANĄĆ NA NOGI!
Przekazując 1% podatku lub darowiznę
FUNDACJI AVALON z dopiskiem Marczak, 3914
pomagają mi Państwo w pokryciu kosztów rehabilitacji,
pobytów w ośrodkach rehabilitacyjnych
oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
Z góry dziękuję za pomoc
Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 prowadzone przez BNP
Paribas Bank Polska SA
Wzruszenie, bukiety, gratulacje…
Kazimiera Zawistowska uhonorowana
Prestiżowy certyfikat OBYWATEL ZIEMI RZGOWSKIEJ 2014 został uroczyście
wręczony podczas przerwy w
obradach sesji Rady Miejskiej
w Rzgowie (26 lutego). Otrzymała go pani Kazimiera Zawistowska, sołtys Gospodarza.
To pierwsze takie wyróżnienie w historii Rzgowa. Na pomysł akcji wpadła „Rzgowska
Prawda”. W naszym plebiscycie
na obywatela ziemi rzgowskiej
mieszkańcy wytypowali 11 kandydatur. Charakterystykę nominowanych przedstawialiśmy
na łamach „RzP”. W styczniu
doszło do głosowania (z udziału weń zrezygnował człowiek
o inicjałach K.P., zaznaczając,
iż nie jest już osobą publiczną).
Przez dwa tygodnie czytelnicy
zaznaczali swojego faworyta.
Wygrała Kazimiera Zawistowska, która dosłownie zmiotła
konkurencję. Sołtys wsi Gospo-
darz uzyskała aż 117 głosów.
Podczas ceremonii wręczenia
certyfikatu pani Kazimiera nie
kryla wzruszenia. Radni (prócz
Marka Bartoszewskiego) nie
wyszli na korytarz i serdecznie
jej gratulowali. Były kwiaty i
ciepłe słowa.
- W tej sali w ubiegłej kadencji
spotkało mnie sporo przykrości,
dlatego wielkie znaczenie ma
dla mnie fakt, że teraz właśnie
tutaj zostałam uhonorowana.
To dla mnie piękne zakończenie
służby sołectwu. W wyborach
na sołtysa nie będę kandydowała. Czas na młodszych - oznajmiła, roniąc łzę.
Kazimiera Zawistowska to
góralka z krwi i kości. Urodziła
się w Skawie (woj. małopolskie). Uczęszczała do liceum
ogólnokształcącego w Nowym
Targu. Ukończyła Akademię
Pedagogiczną w Krakowie,
kierunek geografia i przysposobienie obronne. Następnie
przeprowadziła się do Tarnowskich Gór, by w 1983 roku
na stałe osiedlić się w Gospodarzu. Przez wiele lat uczyła
geografii w szkole podstawowej i gimnazjum w Rzgowie.
Obecnie jest na zasłużonej
emeryturze. Nie narzeka jednak na brak wolnego czasu.
Aktywnie uczestniczy w życiu
gminy. Jest sekretarzem Koła
Gospodyń Wiejskich w Gospodarzu. Od 2007 roku piastuje urząd sołtysa wsi. Z jej
inicjatywy powstało stowarzyszenie „Obrony Mieszkańców
Miasta i Gminy Rzgów”. Sołtyska wraz z innymi mieszkańcami walczyła o niezamykanie
skrzyżowania z ulicą Pabianicką i krajową jedynką.
Jest szczęśliwą matką Wojciecha (naczelnika OSP), Magdaleny i Kingi.
RZGOWSKA PRAWDA
3
Wszystkie nasze rzgowskie sprawy:
517-870-009, [email protected]
Chciałbym serdecznie podziękować radnemu Markowi
Marchewczyńskiemu za skuteczną interwencję w sprawie
idiotycznego zakazu wjazdu
„nie dotyczy mieszkańców”…
 Zupełnie nie rozumiem artykułu w gazecie „Nasza Gmina”
autorstwa profesor Agnieszki
Salskiej. Oburzenie w związku z takim uposażeniem jest co
najmniej dziwne. Przecież burmistrz i tak ma wysokie wynagrodzenie i nie żyje mu się źle.
W tym momencie pani profesor opowiedziała się za starym
układem. No, ale nie ma co się
dziwić, jeśli jej siostrzeniec jest
wiceburmistrzem…
 Podoba mi się teraz ta „Nasza Gmina”, jakaś taka kolo-
rowa i w ogóle lepiej zrobiona. Szczególnie upodobała mi
się rubryka z przepisami pana
Chwiałkowskiego, andaluzyjski kochanek był pyszny, a
przepis na danie „ciche dni” napisany jest w zabawnym tonie.
Super, oby tak dalej…
 Przypomina mi się pierwsza sesja Rady Miejskiej i
ślubowanie radnych. Ja mam
taki pomysł, żeby powtarzać
to ślubowanie przed każdym
zgromadzeniem, bo chyba co
niektórzy zapomnieli o swoich
obietnicach…
 Pamiętam jak bardzo narzekałem na przewodniczącego
Bartoszewskiego i jego wywody w gazecie samorządowej. Propaganda, propaganda i
jeszcze raz propaganda. Ciężko
było go przebić. Myślałem, że
jak zmieni się władza, to i styl
gazety również. Jaki ja byłem
naiwny. Patrząc na lans pana
Świerczyńskiego w NG, śmiało mogę stwierdzić, że przebił
Bartoszewskiego. Nie interesują mnie podróże naszego przewodniczącego ani jakiego jest
wyznania. To ma być gazeta
gminna i ma informować o tym,
co się dzieje w gminie, o wydarzeniach, podjętych uchwałach
i imprezach kulturalnych. Jednak teraz to tuba propagandowa
nowego przewodniczącego. Te
zdjęcia, wywiady, przykro się
robi. Panie Jarosławie, myślałem, że podejdzie pan do tego
poważnie, a nie prywatę będzie
sobie urządzał…
 Czy nikt nie zajmuje się redagowaniem „Naszej Gminy”. O
ile radni nie mają kłopotu z pisaniem, to widzę, że lekki problem sprawia to redaktorowi
naczelnemu. Pomijam już przecinki, które nie są powstawiane
przed podstawowymi zwrotami, ale o pisanie w pierwszej
osobie. Panie Tomaszu, proszę
pamiętać, że jeśli pisze pan w
pierwszej osobie, to zawsze
wstawiamy „ę”. Ja dziękuję, a
nie ja dziękuje. Dbajmy o język
polski!…
 Podoba mi się nowy burmistrz. Facet twardy, nie da sobie wejść na głowę, pośmiać się
też potrafi. Byłem bardzo sceptycznie do niego nastawiony,
a miło mnie zaskoczył. Panie
burmistrzu, oby tak dalej…
 Doszły mnie słuchy, że jeden
z kandydatów na burmistrza dostał pracę w jakimś z gminnych
zakładów. Czy mógłby ktoś potwierdzić lub rozwiać wątpliwości? Byłabym wdzięczna…
 Jestem mile zaskoczony,
że urzędniczki w Rzgowie po
odebraniu telefonu od razu
się przedstawiają. Zmiana na
plus…
A W Rzgowie przedwiośnie…
foto: EwuXXXL
 O już widzę, że „Gazeta Rzgowska” polubiła się z
nową władzą, a już myślałem,
że będziemy mieli dwa niezależne czasopisma w gminie.
No cóż, jak zwykle przeliczyłem się…
BOSO, czyli
Bystrym Okiem
Subiektywnego
Obserwatora
Znów mamy zamieszanie związane z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej. Czy pozostawić w spokoju
ową spółkę komunalną, czy też jak najszybciej rozpocząć proces jej likwidacji?
Przypomnijmy, że Rada Miasta poprzedniej kadencji niemal z
zachwytem i prawie jednogłośnie przegłosowała jej powstanie. W
obecnie sprawującej władzę radzie nastroje są odmienne i nie wróżę spółce komunalnej długiej działalności.
Od początku twierdziłem, że ten powstały (s)twór jest tylko po
to, aby zabezpieczyć miłą i przytulną posadkę partyjnemu koledze
byłego burmistrza, podówczas zajmującemu tajemnicze stanowisko doradcy burmistrza. Stanowisko tak tajemnicze niczym rytuały
loży masońskiej. Nikt nie wie, w jakich sprawach i za ile doradca
doradzał przyszłemu doradcy. Jednak na wygodny stołeczek zasłużył. Trochę to może się wydawać skomplikowane, ale jednak
prawdziwe.
Spółkę powołano jedną uchwałą, ale teraz ją zlikwidować wcale
nie jest tak prosto, jakby się mogło wydawać. Zwolennicy (niewielu zresztą) istnienia spółki z burmistrzem Kobusem na czele, mają
swoje argumenty: że MPGK działa za krótko, że chęć likwidacji
jest przedwczesna itp. Ale do mnie bardziej trafiają argumenty „likwidatorów”. Np. taki: nie będzie gminnego składowiska, czyli
spółka jest zbędna.
Jeśli prawdą jest, że spółka jest nieekonomiczna, to właściwie
nie ma się nad czym zastanawiać. Czy prywatny przedsiębiorca
długo by się zastanawiał nad zamknięciem generującej koszty i
nierentownej firmy? Dokładałby do interesu? Z czego i jak długo?
Spółka ponoć „niepotrzebnie obciąża budżet”. A budżet bierze
się z czyich pieniędzy? Tylko w razie rozwiązania spółki, co się
stanie z byłym doradcą obecnego doradcy?
PS. Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie nie znalazłem wielu informacji na temat MPGK.
Jest tylko zarządzenie o powołaniu członków Rady Nadzorczej. A
może nie potrafię znaleźć?
Struś Izydor
,,Rzgowska Prawda” - bezpłatna gazeta dla gminy Rzgów. Adres redakcji: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 30 (wejście od ul. Waryńskiego), tel./fax: (42) 215-26-64, tel. (42) 213-17-53.
Redaktor naczelna: Magdalena Hodak (42) 213-17-77. Linia reporterska tel.: 517-870-009.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do skrótów. Przedruk części lub całości materiałów tylko za zgodą redakcji. Biuro ogłoszeń: ul. Waryńskiego 2,
tel./fax 215-58-12; e-mail: [email protected] Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Prawa autorskie opracowań graficznych reklam i ogłoszeń zastrzeżone.
Wydawca: PW „PAVOX” Spółka z o.o. (Pabianice, ul. Zamkowa 30). Projekt graf. GRAFIGA. Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Oddział Poligrafia Drukarnia Łódź, ul. Skorupki 17/19.
druk: 16.03.2015r.
ISSN 2353-2130.
4
RZGOWSKA PRAWDA
Włamywacze
w potrzasku
Funkcjonariusze z komisariatu policji w Rzgowie przy pomocy kryminalnych z KPP Łódź-Wschód zatrzymali trzech
mężczyzn, którzy włamywali się do obiektów handlowych.
Od początku lutego w gminie Brójce doszło do kilku napadów
na obiekty handlowe. Celem włamywaczy były te z asortymentem
spożywczym, alkoholem i papierosami. Wartość strat właściciele
oszacowali na ok. 50 tys. zł. W nocy 19 lutego policjanci zajmujący się rozpracowaniem środowiska przestępczego zatrzymali do
kontroli BMW. Według funkcjonariuszy osoby podróżujące w pojeździe mogły mieć coś wspólnego z dokonanymi wcześniej kradzieżami. Przeczucie ich nie myliło. Autem poruszało się trzech
łodzian w wieku: 27, 30 i 31 lat. W bagażniku BMW stróże prawa
znaleźli przedmioty służące do włamań: łomy, nożyce do metalu,
kominiarki, peruki, pianki poliuretanowe oraz część zrabowanych
towarów. Jakby tego było mało, jeden z rabusiów posiadał w telefonie zdjęcia z miejsca jednego z włamań. Policjanci szybko odzyskali część skradzionego mienia.
Zgromadzony w krótkim czasie materiał dowodowy, skrupulatnie prowadzone czynności dochodzeniowo-śledcze oraz fakt,
iż zatrzymane osoby były już notowane za podobne przestępstwa
spowodował zastosowanie środków zapobiegawczych. 31-latek
został tymczasowo aresztowany, a pozostałych mężczyzn objęto
dozorem policyjnym. Włamywacze usłyszeli zarzuty, jednak sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone, że dojdą im kolejne.
Rabusiom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
Chmiel.
foto: policja
Kontakt
Wybory sołtysa
z przewodniczącym
Lada moment odbędą się zebrania sołeckie, na których zostaną wybrani nowi sołtysi. Podajemy część
pierwszą harmonogramu spotkań.
Mieszkańcy już mają kontakt z przewodniczącym Rady Miejskiej. Jarosław Świerczyński podał numer swojego telefonu
służbowego.
W Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce radni w końcu
pojawił się numer kontaktowy do Jarosława Świerczyńskiego,
przewodniczącego Rady Miejskiej. Jego numer służbowy to 601281-961.
18.03 - Czyżeminek godz. 17.00 - 17.30,
18.03 - Prawda godz. 19.00 - 19.30,
20.03 - Gospodarz godz. 17.00 - 17.30,
20.03 - Stara Gadka godz. 18.45 - 19.15,
23.03 - Huta Wiskicka - Tadzin godz. 17.00 - 17.20,
23.03 - Grodzisko - Konstantyna 18.45 - 19.00,
26.03 - Romanów godz. 17.00 - 17.30,
26.03 - Kalinko godz. 18.45 - 19.15
RZGOWSKA PRAWDA
5
I po kłopocie…
Nowe krzesła w sali obrad
W pierwszym w tym roku
numerze „Rzgowskiej Prawdy”
napisaliśmy o tym, że przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Świerczyński jest niezadowolony ze starego krzesła,
jakie odziedziczył po Marku
Bartoszewskim. Nowy szef
radnych jest niższego wzrostu
niż jego poprzednik, dlatego
zapadł się za solidnym wysokim stołem.
Wkrótce znalazł się sposób
na ten kłopot. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej (25
lutego) Jarosław Świerczyński
siedział już na nowym, solidnym wyższym krześle, idealnie
dobranym zresztą do biurka.
Nowe krzesła otrzymali także wiceprzewodniczący Ewa
Fryczka i Radosław Pełka.
- Dlatego tak pasują, gdyż
robił je ten sam stolarz, który
wykonał biurko. Te krzesła służą nie tylko nam, ale na jednym
siedzi urzędnik, udzielając ślubów cywilnych, a na dwóch pozostałych młoda para - cieszy
się Świerczyński.
tekst i foto: red.
Pierwsza sesja w nowym siedzisku
Siedząc na starym krześle
Nowe…
Na świeczniku
lada wyczynu udostępnienia
swojego numeru komórkowego
na stronie internetowej GOK
(zakładka „Kontakt”). Oznacza
to otwartość na wszelkie uwagi i propozycje 24 godziny na
dobę. Plus za otwartość!
Wojciech Skibiński, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie (na zdjęciu), kontaktu z ludźmi się nie boi, Nie
chodzi o to, że nie ucieka przed
nimi na ulicy, lecz dokonał nie
Agnieszka Pruchniak (na
zdjęciu), mieszkanka naszej
gminy, jest jedną z najwrażliwszych kobiet ziemi rzgowskiej.
Pani Agnieszka upomniała się o
powstanie przy Radzie Miejskiej
komisji etyki oraz o opracowanie
kodeksu etyki radnego. Jak tłumaczyła, radni, delikatnie rzecz
ujmując, bywają aroganccy i niegrzeczni. Nie wiemy, czy propozycja wejdzie w życie, gdyż obecni radni uważają, iż zachowania
dalekie od kulturalnych zdarzały
się, ale w poprzedniej kadencji.
My ze swej strony obiecujemy
obserwować, czy rzeczywiście
obecni radni zachowują się wzorowo. Póki co znajomością czarodziejskiego słowa „przepraszam”
wykazała się z własnej inicjatywy
radna Grażyna Gałkiewicz, która
to, jak przyznała, niesłusznie rozpędziła się w ocenie burmistrza
Konrada Kobusa.
Stare…
Co robi Skibiński, tego brak
było przewodniczącemu Rady
Miejskiej Jarosławowi Świerczyńskiemu. Obywatel ten
nie udostępnił w BIP numeru
swojego telefonu komórkowego. Tłumaczył nam, że czeka
na służbowy. Tymczasem inni
radni podali swoje namiary. Na
szczęście, Świerczyński podał w
końcu swój namiar komórkowy.
Dziękujemy!
Tajemnicza kobieta o imieniu
Paulina (na zdjęciu) pojawiła
się na sesji Rady Miejskiej i zasiadła w ławce koło stołu prezydialnego. Jak ustaliliśmy, zajmuje
się tzw. obsługą Rady Miejskiej,
w czym pomaga nie mniej uroczej pani Karolinie, która przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Już wiadomo, że Rada Miejska
nie zrealizowała dwóch wyroków sądu administracyjnego z
20 stycznia tego roku, choć miała uczynić to w terminie dwóch
tygodni od uprawomocnienia się.
Powód: nie ma pani Karoliny, a
pani Paulina dopiero się wdraża.
Sprawy w sądzie o bezczynność
w sprawie udzielania informacji
publicznej wygrała „Rzgowska
Prawda”. Tylko dlatego na razie
nie robimy rabanu o zwłokę, że
bezczynnością wykazał się poprzedni przewodniczący Rady
Miejskiej Marek Bartoszewski.
6
RZGOWSKA PRAWDA
Bogaty czy nie
Kto chce, może radnym zajrzeć do portfela. Złożenie oświadczenia majątkowego to
konieczność wpisana w koszty działalności publicznej. Wykaz zawiera zgromadzone
oszczędności i papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome o wartości powyżej 10.000 złotych, informacje o prowadzonej działalności gospodarczej i stanowiskach w spółkach handlowych oraz kredytach i pożyczkach powyżej 10 tys. złotych.
Oświadczenie dotyczy majątku odrębnego i objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Informacje w oświadczeniu są jawne, z wyjątkiem adresu zamieszkania i miejsca
posiadanych nieruchomości. Dane są upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej.
Marek Marchewczyński (ur.
1962) - bez oszczędności, we
współwłasności
małżeńskiej
ma 92-metrowy dom (wart 250
tys. zł), 504-metrową działkę
budowlaną (35 tys. zł). Z prowadzenia własnej działalności
gospodarczej (usługi gastronomiczne) osiągnął przychód
65.438,99 zł, ale zerowy dochód. Jako mienie ruchome
o wartości 10 tys. zł wpisał
środki trwałe przedsiębiorstwa,
budowle z wyposażeniem i samochód osobowy – 30 tys. zł.
Spłaca kredyt mieszkaniowy
(13 tys. zł).
Zbigniew, Grażyna Gałkiewicz” - 25 proc. oraz akcje w
spółkach handlowych „Polros
SA” - 100 sztuk, „Bruser sp. z
o.o.” - 126 sztuk, „Sochaczewska” - 500 sztuk. W rubryce
prowadzona działalność gospodarcza wpisała dwie spółki
zajmujące się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami, „Grama G. Gałkiewicz”
– przychód 155.316,68 zł/do-
Rafał Kluczyński (ur. 1972)
- 30 tys. zł oszczędności, dom o
pow. 114,93 m kw. (300 tys. zł,
majątek osobisty). Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - PPHU „Tex-Klucz”
- miał przychód 120.451 zł,
dochód 23.850 zł. Dochodem
było też świadczenie z MOPS
w wysokości 3.289 zł. Ma peugeota boxer z 2007r.
Grażyna
Gałkiewicz
(ur. 1953) - zgromadziła
1.810.343,32 zł oraz obligacje
funduszy inwestycyjnych na
653.095,52 zł. Nieruchomości:
we własności odrębnej dom
(119 m kw., wartość 700 tys.
zł) z działką (1649 m kw.) i
budynkiem gospodarczym (41
m kw.). We współwłasności w
1/4 dwa gospodarstwa – rolne z
budynkami (141,02 ha, 30 mln
zł) i rybackie z budynkiem gospodarczym (91,43 ha, 1 mln
zł). Z użytkowanej części gospodarstwa rolnego (25,20 ha)
osiągnęła przychód (podane
na cztery osoby) 83.160 zł, dochód 21.420 zł. Posiada też w
połowie nieruchomość o pow.
2860 m kw., wartą 130 tys. zł.
Ma udziały w spółkach handlowych „Grama G. Gałkiewicz”
- 51 proc., „Andrzej, Halina,
Najbogatsza radną jest Grażyna Gałkiewicz.
chód 99.519,32 zł, „A.H.Z.G.
Gałkiewicz” w likwidacji –
430.113,57 zł/231.523,94 zł.
Radna prowadzi sprawy i reprezentuje spółkę „Grama G.
Gałkiewicz”, od 1995r. jest
członkiem rady nadzorczej
Polros SA. Inne dochody to
emerytura – 8.125,91 zł (od
kwietnia 2014) i praca specjalisty ds. marketingu na 1/8 etatu
w spółce Tomax – 1238,30 zł
(stan na 1 grudnia 2014). Posiada meble antyki warte około
12 tys. zł. Zobowiązania pieniężne: dwie karty kredytowe
z limitem 15 i 3 tys. zł, zobowiązania wobec Agencji Nieruchomości Rolnych w Łodzi
(do spłaty pozostało 57.712,90
zł, wspólnie z małżonkiem),
kredyt inwestycyjny (pozostało
90.963,90 CHF, wspólnie z córką) i współobciążenie hipoteką
umowną łączną do 4.622 zł na
rzecz ANR.
Radosław Pełka (ur. 1972) we współwłasności małżeńskiej
RZGOWSKA PRAWDA
posiada 8 tys. zł oszczędności i
dom (99,9 m kw., wartość 300
tys. zł) z działką 0,2 ha, która
posiada 5 współwłaścicieli.
Pracuje jako dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej
w Komendzie Miejskiej PSP
w Łodzi - przychód 90.285
zł brutto. Ma samochód vw
touran z 2004r. (16 tys. zł).
W zobowiązaniach umowa
leasingu na toyotę RAV4 z
2014r. (wartość auta 124 tys.,
wkład własny 30 tys.).
Jarosław Świerczyński (ur.
1964r.) - 20 tys. zł oszczędności, nieruchomości: dom o
pow. (131,89 m kw. na działce 14.331 m kw. o wartości
807.900 zł (własność), dwa
27-metrowe mieszkania (130
tys. i 140 tys., własność żony),
na działce gospodarstwo rolne
(dochód/przychód z prowadzenia gospodarstwa wyniósł
2.514 zł), na własność budynek
682,20 m kw. na działce 4.623
m kw. oraz budynek w budowie
(warte 3.066.900 zł), udział w
działce leśnej o pow. 4007 m
kw. (wartość i tytuł prawny nieokreślone). Prowadzi działalność „Grosbis Jarosław Świerczyński” – według PIT za 2013
przychód i dochód wyniosły
210.952,66 zł/54.052,11 zł. Ma
samochody chevrolet captiva z
2007 (35 tys.) i chevrolet aveo z
2011 (25 tys. zł). Wyposażenie
hafciarni oraz maszyny szwalnicze są warte 80 tys. zł. Do
spłaty dwie pożyczki hipoteczne (saldo 189,6 i 141,9 tys. zł)
oraz umowa kredytowa saldo
243,4 tys. zł.
Kazimierz Łęgocki (ur.
1942) – w złotówkach 10.000
lokata bankowa, 800 fundusz
domowy, 20.426,98 zł, 50
euro, 100 GBP. Na własność
dom o pow. 105 m kw. (320
tys. zł) i działka 2170 m kw.
(100 tys. zł) z garażem i budynkiem gospodarczym o
pow. 63 m kw. (15 tys.). Dochód z emerytury – 24.420,26
zł i diety radnego – 5193,42
zł. Ma samochód vw golf GT1,9 z 2002 (13.500).
Stanisław Zaborowski (ur.
1957) - posiada we współwłasności małżeńskiej dom
(142,80 m kw. wart 400 tys.
zł), 38-metrowe mieszkanie
kwaterunkowe (80 tys. zł),
gospodarstwo rolne 1,98 ha o
wartości 100 tys. zł (własność
żony), z którego był dochód
8-9 tys. zł. We współwłasności małżeńskiej także działka
z gruntami rolnymi (200 tys.
zł) i działka rolna (14.500 zł),
26-metrowy pawilon handlowy
(93 tys. zł). Niezatrudniony,
pomaga żonie w prowadzonej
przez nią działalności – handel warzywami i owocami. We
współwłasności z córką posiada
audi z 2003r. warte 12 tys. zł.
Zbigniew Cisowski (ur.
1967r.) - 45 tys. zł oszczędności, we współwłasności dom o
pow. 204,2 m kw. (520 tys. zł)
i mieszkanie 53,73 m kw. (300
tys. zł) oraz 1,60 ha gruntu
(50 tys. zł). Jest właścicielem
firmy z zakresu prac budowlanych i transportu - zarobił
15.110,63 zł. Do oświadczenia wpisał wartościowe
rzeczy: specjalistyczny młot
(35.000), trzy koparki z 2007,
2014 i 1995r. (160 tys., 300
tys., 24 tys. zł) i mercedes aktros (150 tys. zł). W zobowiązaniach widnieje kredyt hipoteczny (130 tys. zł) i leasing
na koparkę (80 tys. zł).
Leszek Chwiałkowski (ur.
1962r.) - 20 tys. zł oszczędności, we współwłasności małżeńskiej 176-metrowy dom na
działce 1000 m kw. o wartości 500 tys. zł. Z prowadzonej
działalności gospodarczej (firma Teletechnika) miał 53 tys. zł
przychodu i 29 tys. zł dochodu
oprócz tego 40 tys. zł tytułu zatrudnienia (Politechnika Łódzka). Posiada renault kangoo
z 2009 (20 tys. zł) i kolekcje
telefonów (30 tys. zł). Spłaca
kredyt gotówkowy (20 tys. zł).
Marek Bartoszewski (ur.
1955) - posiada w małżeńskiej
wspólności majątkowej: 160
tys. zł, polisę 3 filaru o wartości 51.462,31 zł, 200 euro
i 100 funtów, 260-metrowy
dom (450 tys. zł). W małżeńskiej wspólności jest też gospodarstwo rolno-ogrodnicze 5,58
ha (700 tys. zł) z zabudową, z
którego miał w ubiegłym roku
przychód 25 tys. zł i dochód 15
tys. zł. Uzyskał 8.350,41 zł dochodu z tytuły renty chorobowej i 14.175,89 zł z pełnienia
funkcji społecznej.
Najmniej ma Wiesław Gąsiorek…
Jan Michalak (ur. 1956)
- 9649,76 zł oszczędności,
wspólnie z małżonką dom o
pow. 198 m kw. na działce
1561 m kw. (600 tys. zł) i na
własność dom w trakcie remontu o pow. 126,6 m kw. z
działką 1000 m kw. (350 tys.
zł). Majątkiem osobistym jest
5900 m kw. łąki (8 tys. zł),
współwłasnością małżeńską
142-metrowy pawilon handlowy z działką 2195 m kw. (350
tys. zł). Z wynagrodzenia za
pracę miał 93.101,10 zł. Posiada toyotę avensis z 2004
(21 tys. zł) i renault laguna
z 2009 (40 tys. zł współwła-
7
sność z córką). Do spłaty kredyt konsumpcyjny (pozostało
29.800 zł) i pożyczka (pozostało 6 tys. zł).
Ewa Fryczka (ur. 1951) 11.100 zł i papiery wartościowe z 3 filaru na 44.038,03 zł.
Współwłasnością małżeńską
jest dom o pow. 102,7 m kw.
(300 tys. zł) i działka o pow.
0,27 ha (30 tys. zł) nabyta w
przetargu z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Dochód z emerytury wyniósł
22.360,91 zł. Ma samochód
kia ceed z 2009 (30 tys. zł) i
kredyt odnawialny na 15 tys.
zł (bez zadłużenia).
Wiesław Gąsiorek (ur.
1947) – ma 54-metrowe
mieszkanie w dożywotnim
użytkowaniu, dochód z emerytury - 15.365,93 zł i diety
radnego - 8744,01 zł. W pozostałych rubrykach wpisał nie
dotyczy.
Jan Spałka (ur. 1961) – 30
tys. zł oszczędności, 70-metrowe mieszkanie z dożywotnim prawem do zameldowania, we współwłasności w
połowie z małżonką gospodarstwo rolne o pow. 1,17 ha
warte 35 tys. zł (osiągnięty
przychód/dochód – 5 tys. zł)
i 800-metrowa działka warta
100 tys. zł. Prowadzi Zakład
Usług Budowlanych (przychód/dochód 29 tys. zł). We
współwłasności posiada toyotę z 2004 (25 tys.), forda transita z 2002 (10 tys.) i renault
traffic z 2008 (30 tys. zł).
Anna Tumińska-Kubasa
(ur. 1975) - rachunek bankowy 12.380 zł, oszczędności
35 tys. zł. Posiada we współwłasności małżeńskiej działkę
budowlaną 0,21 ha z domem
o pow. 190 m kw. (150 tys.
zł) oraz na własność nabyte w
spadku dom o pow. 226 m kw.
wart 136 tys. zł i gospodarstwo rolno-ogrodnicze 1,08
ha z zabudową (1.500.000
zł). Z gospodarstwa osiągnęła
przychód i dochód w wysokości 18.840 zł. Inne nieruchomości: działka rolna 6,42 ha
warta 300 tys. zł (wspólnota
małżeńska),
gospodarstwo
rolne zabudowane z domem
warte 180 tys. zł (wspólnota małżeńska), działka rolna
933 m kw. warta 116 tys. zł
(współwłasność małżeńska).
Dochody: dopłaty bezpośrednie z ARiMR 7.729,40 zł,
wynajem lokalu na hurtownię
tkanin 60.500 zł. Samochody:
mercedes ML z 2007, mercedes ateco z 1998, mercedes SL
500 z 1992, VW Bus z 2001,
ciągnik rolniczy Nwe Holland
z 2009, przyczepa rolnicza
Metal Fach z 2013. W zobowiązaniach kredyt długoterminowy, do spłaty 93.420 zł.
an.
foto: pas.
8
8
RZGOWSKA PRAWDA
Kopalnie
pod szczególną
ochroną
Ryszard Tłokiński triumfuje. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok niższej instancji i skierował
sprawę do ponownego rozpatrzenia. Czy kopalnie żwiru, które znajdują się w tej miejscowości, są nielegalne, bo ich powstanie wyklucza się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?
Ryszard Tłokiński jest
przedstawicielem Stowarzyszenia Mieszkańców Romanowa w Obronie Środowiska
Ekologicznego. Od kilku lat
toczy batalię z Urzędem Miej-
skim w Rzgowie. Niejednokrotnie próbował przekonać
włodarzy i radnych ubiegłej
kadencji, że kopalnie, które
powstały w Romanowie nie
są zgodne z prawem. Nieste-
ty, jego argumenty były kompletnie ignorowane przez samorządowców.
- Byłem przekonany o słuszności swojej racji. W planie
zagospodarowania przestrzen-
nego dla sołectwa Romanów
jest wyraźnie zaznaczone, że
te tereny, na których powstały kopalnie są pod ochroną
upraw polowych, ogrodniczych gruntów klasy V i VI, z
możliwością zalesienia, mówi
o tym paragraf 44 tego planu.
Logiczne więc, że na tych terenach nie mogłaby powstać
taka inwestycja - opowiada
Ryszard Tłokiński.
RZGOWSKA PRAWDA
Sprawa mogłaby wydawać
się jasna. Jednak samorządowcy wypierali to uzasadnienie innym paragrafem, a
ściślej ujmując &22 pkt. 4,
który mówi, że jest możliwość eksploatacji innych złóż
położonych na terenach rolniczych, a po ich wyczerpaniu
rekultywacji i zalesienia terenu. Ten paragraf powtarzany
był jak mantra, a urzędnicy,
rada i burmistrz zbywali nim
mieszkańca. Ryszard Tłokiński wiedział jednak, że zapisy
w planie są sprzeczne, a wyższość nad &22 miał &44, ponieważ był on oznaczeniem
graficznym planu. Żeby jaśniej wytłumaczyć zaistniałą
sytuację, można to przedstawić obrazowo.
Kopalnie na planie zaznaczone są na terenach, pod którymi istnieje zapis LR, czyli
leżą w miejscu pod ochroną,
gdzie nie ma prawa powstać
żadna inwestycja. Jedynie
jest możliwość zalesienia
tego terenu i tyle w tym temacie. Zapis LR to nic innego jak &44. Jednakże istnieje
nieszczęsny &22. Nie ma on
jednak racji bytu, ponieważ
całe sołectwo Romanów jest
pod zapisem LR, który gwarantuje ochronę tych gruntów.
Tłokiński wykonywał syzyfową pracę, próbując przekonać
radnych o słuszności swoich
argumentów. Jego wypowiedzi na sesjach Rady Miejskiej
były krytykowane, zdarzyło
się, że do upierającego się
mężczyzny wzywano policję.
Mieszkaniec Romanowa się
jednak nie poddawał. Kolejno odwiedzał różne instytucje, żeby w końcu załatwić
tę problematyczną kwestię.
Niestety, urzędnicy byli głusi
na apel mężczyzny. Nie pozostało nic innego jak sprawa
sądowa.
- Ku uciesze naszych samorządowców przegrywałem
na wszystkich szczeblach administracyjnych. Wojewódzki
Sąd Administracyjny kompletnie zbagatelizował ten temat.
Urząd Miejski w Rzgowie
triumfował - dodaje Ryszard
Tłokiński.
Triumf władz nie trwał jednak długo. Wszystkie dokumenty Tłokiński dokładnie
analizował razem z prawnikiem. Nie pozostało mu już
nic innego jak odwołanie do
Naczelnego Sądu Administracyjnego, to był ostatni krok.
Żmudna i trudna walka się
opłaciła. 3 lutego br. wydał
prawomocny wyrok w sprawie uchylenia wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny. Zgodnie z
prawem WSA musi podtrzymać wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego.
Proces zacznie się od nowa.
Tłokiński nie ukrywa, że liczy
na przypieczętowanie ostatecznego zwycięstwa.
Rzutem
na taśmę
nowa kopalnia
Kopalnie w gminie Rzgów
traktowane są jak pierwszorzędne inwestycje. To nic, że
gmina ma jedno z najmniejszych zalesień w woj. łódzkim. Dla kopalni w Kalinie
stara Rada Miejska zgodziła
się wyciąć nawet las i co ciekawe nikt nie widział w tym
nic złego. Samorządowców
nie poruszyła nawet kwestia
śmierci motorowerzysty, który zginął pod kołami wywrotki. Kopalnie muszą być i tyle,
tak najwidoczniej myślał stary burmistrz, który 1 grudnia
2014 roku wystąpił do dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska z pytaniem, czy istnieje obowiązek
sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko nowej
kopalni, która ma powstać w
Romanowie. Była to jedna z
ostatnich decyzji byłego burmistrza, ponieważ, jak wiadomo, w gmachu urzędu pojawił
się Konrad Kobus. Tłokiński
kontynuował jednak załatwianie tej sprawy.
22 grudnia Urząd Miejski
otrzymał pismo od dyrektora
z prośbą o przesłanie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.
31 grudnia nowy burmistrz
przesyła plan. Oczywiście
powtarza się schemat umiej-
scowienia inwestycji. Kopalnia ma powstać w Romanowie na terenach oznaczonych
znakami LR, gdzie grunty w
tym miejscu są pod ochroną.
Sprzeczność zapisów z &22
i &44, o którym wspomnieliśmy wyżej, zauważa dyrektor,
który w piśmie prosi o wyjaśnienie całej sytuacji. Zamiast
burmistrza odpowiada jednak
Elżbieta Reczulska, kierownik referatu gospodarki przestrzennej i rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
Kobieta twierdzi, iż zgodnie
z intencją planu jest dopuszczenie eksploatacji kopalin na
terenach rolnych i tutaj przywołuje &22 pkt. 4. Ciekawe
jest także tłumaczenie kierowniczki, iż „(...) Tereny złoża
„Romanów XVI” położonych
jest na gruntach rolnych (LR,
przy czym L oznacza wieś Romanów), co dopuszcza możliwość eksploatacji kopaliny, a jednocześnie nie stoi w
sprzeczności z zapisami &44
MPZP dopuszczającymi zalesienia na gruntach klasy V i
VI, w tym przypadku poprzedzonych wyeksploatowaniem
zatwierdzonych zasobów”. Na
koniec kierownik Reczulska
twierdzi, że kopalnia będzie
zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów. Pomija
jednak najistotniejszą kwestię. Teren oznaczony &44 jest
pod ochroną upraw polowych
i ogrodniczych. Ten ważny zapis nie zostaje uwzględniony
w odpowiedzi, a przecież jest
integralną częścią danego paragrafu. Dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska
zgodził się na niesporządzanie
raportu.
- Istnieje przepis, który
mówi, że jeśli powstaje nowa
kopalnia w odległości mniejszej niż 500 m, niezbędne jest
stworzenie raportu oddziaływania na środowisko. Nowa
żwirownia mieściłaby się w
tym przepisie. Oczywiście ten
fakt również został zatajony przed dyrektorem. Powód
jest prosty. Sporządzenie takiego raportu trwałoby 8-9
miesięcy, a taki dokument
można byłoby zaskarżyć w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Można się tylko
domyślać, dlaczego gmina za
wszelką cenę chciała, żeby
nowa kopalnia powstała - tłumaczy Ryszard Tłokiński
Gdyby powstała kopalnia,
to sam inwestor uwzględnił w
zapisie, że w ciągu 8 godzin
przez Romanów przejechałoby 400 samochodów, a w ciągu 16 godzin - 800 pojazdów.
Niewątpliwie ta inwestycja
znacznie obciążyłaby infrastrukturę drogową wsi. Ponadto przedsiębiorca zaznaczył,
że wielkość i masa pojazdów
będzie zależeć od podmiotów
kupujących. Co ciekawe, inwestor twierdzi, że nowa ko-
9
palnia wpłynie korzystnie na
faunę, florę i ekosystem wsi.
Jako drogę dojazdową do kopalni przedsiębiorca wyznaczył jedną z leśnych dróżek.
- Ciekawe, gdzie się te pojazdy zmieszczą, jak ledwo
jeden tamtędy przejedzie. To
oczywiste, że wywrotki będą
przejeżdżać przez drogi gminne i niech mi ktoś teraz powie,
jak na tym zyska gmina. Przecież te nawierzchnie ulegną
całkowitemu zniszczeniu, a
już wołają o pomstę do nieba dodaje Tłokiński.
20 lutego burmistrz odstąpił
od obowiązku sporządzenia
oceny oddziaływania na środowisko kopalni. Konrad Kobus dał również tydzień czasu
wszystkim zainteresowanym,
aby odnieśli się do podjętej
decyzji o utworzeniu nowej
kopalni. Ryszard Tłokiński z
tej szansy skorzystał i krok po
kroku przedstawił popełnione
uchybienia. Ma nadzieję, że
nowa rada na czele z burmistrzem uwzględni uwagi i w
końcu wypowie się po stronie
mieszkańców. Dla Tłokińskiego ta sprawa ma ogromne
znaczenie, ponieważ kolejna
kopalnia tworzy jeszcze większe problemy. Mieszkańcy już
zmagają się z kurzem, natężonym ruchem i zniszczonymi
drogami. Nowa inwestycja
tylko pogorszy sprawę.
Milena Chmielewska
10
RZGOWSKA PRAWDA
30-lecie Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”
Jubileusz kultowego zespołu
ziemi rzgowskiej zaplanowano na 23 maja. Początek, czyli
część artystyczna, rozpocznie
się około godz. 17.00. Występ
będzie na scenie w parku Mickiewicza przed Urzędem Mia-
sta w Rzgowie.
W części artystycznej wystąpi
Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” w trzech grupach wiekowych.
- Będziemy starali się pokazać
cały repertuar, czyli tańce łowickie, rzeszowskie, krakowskie,
szlacheckie, lachów sądeckich.
Całość przeplatana piosenkami
ludowymi w wykonaniu solistów. Przygrywać będzie cztero,
pięcioosobowa kapela na żywo
- zapowiada kierownik i choreograf zespołu Renata Furga.
Zaplanowano też występ grupy byłych członków, tzn. pierwszych składów, rodziców młodzieży, która obecnie tańczy w
zespole.
Po prezentacji będą nagrody,
podziękowania, życzenia, a dla
zaproszonych gości w sali OSP
w Rzgowie wspólny uroczysty
posiłek. W planach m.in. pokaz
slajdów i biesiadowanie przy
dźwiękach kapeli.
pas.
foto: GOK
Zdjęcie zrobione z okazji 25-lecia zespołu „Rzgowianie”
Pójdzie Ola do przedszkola
Dla naszych maluchów nie powinno zabraknąć miejsc. Radni uchwalili kryteria
przyjęć do przedszkola i oddziałów przedszkolnych.
Przed świętami wielkanocnymi ruszy rekrutacja do przedszkoli. Na dzieci czeka po 25
miejsc w oddziałach przedszkolnych w Kalinie i Guzewie oraz
175 w publicznym przedszkolu
w Rzgowie. Ta liczba zwiększy
się do września o co najmniej 50
miejsc, gdyż trwa przebudowa
budynku.
Radni ustalili dodatkowe kryteria, jakie będą brane pod uwagę
na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznego
przedszkola w Rzgowie oraz do
szkół z oddziałami przedszkolnymi w Guzewie i Kalinie. Drugi etap rekrutacji to nowość podyktowana zapisem w ustawie
o systemie oświaty. Radni mogą
ustanowić do 6 dodatkowych kryteriów i przyznanie im wagi punktowej. Przyjęte kryteria zostały
rekomendowane przez komisję
spraw społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie i dyrektorów
szkół z oddziałami przedszkolnymi i rzgowskiego przedszkola.
Kryteria przy przyjęciu do
przedszkola:
50 punktów - aktywność zawodowa obojga rodziców, która
ogranicza czasowe możliwości
opieki nad dzieckiem, dziećmi
(obydwoje rodzice pracujący/
studiujący w trybie dziennym,
stacjonarnym).
10 punktów - dziecko mające
rodzeństwo, które już kontynuuje wychowanie przedszkolne w
przedszkolu Rzgowie.
20 punktów - dziecko z rodziny, która korzysta ze wsparcia
ośrodka pomocy społecznej lub
wskazane zostanie przez rejonowego pracownika socjalnego.
5 punktów - zadeklarowany
czas pobytu dziecka w przedszkolu jest dłuższy niż godziny
realizacji bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki (8 godzin i
więcej).
10 punktów - dziecko
uczęszczające do żłobka w toku
rekrutacji.
5 punktów - dziecko, którego
jeden z rodziców jest aktywny
zawodowo.
Kryteria przy przyjęciu do
oddziałów przedszkolnych w
Guzewie i Kalinie:
50 punktów - aktywność zawodowa obojga rodziców, która
ogranicza czasowe możliwości
opieki nad dzieckiem, dziećmi
(obydwoje rodzice pracujący/
studiujący w trybie dziennym,
stacjonarnym).
20 punktów - dziecko mające
rodzeństwo, które już kontynuuje naukę w szkole podstawowej
w Guzewie lub Kainie.
20 punktów - dziecko z rodziny, która korzysta ze wsparcia
ośrodka pomocy społecznej lub
wskazane zostanie przez rejonowego pracownika socjalnego.
10 punktów - dziecko, którego jeden z rodziców jest aktywny zawodowo.
Rodzice muszą udokumentować wymogi punktowe, składając specjalne oświadczenia.
Co za koncert!
W niedzielę, 22 lutego, w hali sportowej wystąpiła grupa wokalna „SEMPRE CANTARE”. Artyści zaprezentowali piosenki
filmowe i musicalowe. Nie da się ukryć, że dosłownie oczarowali
publiczność.
„SEMPRE CANTARE” działa w Gminnym Ośrodku Kultury.
foto: GOK
RZGOWSKA PRAWDA 11
INFORMATOR RZGOWSKI
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie gazowe
992
Informacje - ogólna
913
- PKP
94-36
- PKS
(42) 631-97-06
- celna
(42) 638-82-10
Gminna Przychodnia
Zdrowia w Rzgowie
(42) 214-11-72
ul. Ogrodowa 11
(42) 214-11-73
(godz. 8.00 - 18.00)
Nocna i świąteczna
pomoc lekarska
(42) 213-23-62
Gminna Przychodnia
w Andrespolu
(42) 214-10-27
ul. Rokicińska 125
605-145-149
Parafia rzymskokatolicka
Rzgów pl. 500-lecia
(42) 214-10-04
Komisariat Policji w Rzgowie
pl. 500-lecia 6
(8.00 - 22.00)
(42) 214-10-07
Komisariat Policji
Tuszyn ul. Żeromskiego 31
(całą dobę)
(42) 614-25-62
Pani Marylka nie żyje!
Do tragicznego wypadku doszło w Rzgowie w okolicach placu 500-lecia.
Śmiertelnie potrącona została pani Marylka, właścicielka księgarni znajdującej się nieopodal Urzędu Miejskiego.
Z głębokim żalem przekazujemy tę informację, gdyż znaliśmy i
lubiliśmy ofiarę tragedii. 14 marca
w rejonach placu 500-lecia zginęła sympatyczna 67-letnia pani
Marylka ze rzgowskiej księgarni.
Szła do kościoła, chciała się pomodlić. Była godz. 18.30, w tym
miejscu panowały egipskie ciemności, latarnie się nie świeciły. Ponadto pogoda nie sprzyjała, padał
deszcz. Pani Marylka nie przechodziła po pasach, miała otwartą parasolkę i prawdopodobnie dlatego
nie zauważyła nadjeżdżającego
samochodu. Kierujący pojazdem
22-latek nie zdążył wyhamować
i śmiertelnie potrącił kobietę. Na
miejsce przyjechało pogotowie,
jednak nie zdążono uratować kobiety. Zgon nastąpił na miejscu.
Sprawa oświetlenia ma zostać
poruszona na wspólnej komisji
Rady Miejskiej. Radni chcą, aby
w tym miejscu lampy zapalały się
na czujnik zmierzchu, a nie o wyznaczonej godzinie.
Chmiel.
foto: OSP KSRG Rzgów
Komenda Powiatowa Policji 997
powiatu łódzkiego wschodniego 112
Koluszki ul. 11 Listopada 62F
(44) 719-62-11
(informacja całą dobę)
Zawisza z nowym zarządem
Ochotnicza Straż Pożarna
Rzgów ul. Nadrzeczna 2
(42) 214-10-08
GLKS Zawisza Rzgów wybrał nowy zarząd. Prezesem klubu
został Robert Świerczyński, prywatnie brat przewodniczącego
Rady Miejskiej Jarosława Świerczyńskiego.
Zarząd klubu został wybrany 9 marca podczas zebrania członków i
sympatyków klubu, na którym odbyło się również coroczne sprawozdanie z działalności. Co ciekawe stary zarząd (oprócz jednej osoby) na
czele z prezesem Janem Nyklem nie startował w nowych wyborach.
W tajnym głosowaniu wybrano nowego prezesa. Został nim Robert
Świerczyński, funkcje wiceprezesa ds. sportowych piastował będzie
Biblioteka Publiczna w Rzgowie
(42) 214-10-12
Urząd Miejski
w Rzgowie
pl. 500-lecia
(42) 214-12-10
Krzysztof Fintzel, a wiceprezesa ds. gospodarczych Robert Hajduk.
Skarbnikiem mianowano Radosława Kubasa, sekretarzem Kamila
Porosa, a członkiem zarządu został Tomasz Łuczyński.
GLKS „Zawisza Rzgów” gra w IV lidze, II drużyna w lidze
okręgowej. Nowy zarząd ma zamiar poszukać sponsorów, którzy
wspomogą klub. Póki co utrzymują się z dotacji przyznanej przez
Radę Miejską i burmistrza. Nowy zarząd będzie starał się zrobić
wszystko, żeby awansować do III ligi.
chmiel.
Gminny Ośrodek Kultury
(42) 214-13-12
Rzgów ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Sportu,
Turystyki i Rekreacji,
Rzgów ul. Szkolna 5
(42) 213-30-08
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
Rzgów ul. Rawska 8
(42) 214-21-12
Zakład Gazowniczy
Pabianice ul. Partyzancka 110
(czynny całą dobę)
(42) 675-95-52
Zakład Energetyczny SA
Pabianice ul. Piłsudskiego 19
(całą dobę)
(42) 675-10-00
Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie ul. Stawowa
11. (42) 214-11-91
Pani Magdalena Hodak Redaktor Naczelny „Rzgowskiej Prawdy”
Rzgów 20 lutego 2015
Szanowna Pani Redaktor,
Ze zdumieniem przeczytałam
w ostatnim numerze „Rzgowskiej Prawdy” (luty /marzec
2015) obszerne fragmenty mojego rzekomego listu do Rady
Miejskiej opatrzone komentarzem „starego rzgowianina”.
Mój tekst nie był „listem do
Rady Miejskiej”. Był przeznaczony dla redakcji „Naszej
Gminy”, co zresztą wyraźnie
stwierdzał jego wstępny akapit.
Nie wiem, w jaki sposób i w jakim kształcie redakcja „Rzgowskiej Prawdy” otrzymała tekst
nie do niej adresowany. Gdy-
bym chciała, żeby tekst ukazał
się w Waszej gazecie, sama bym
go do Was wysłała. Obawiam
się, że albo zostaliście Państwo
wprowadzeni w błąd przez „starego rzgowianina” i „jednego z
radnych” nieprawdziwą informacją, jakobym napisała list do
Rady Miejskiej albo, co gorsza,
świadomie
wykorzystaliście
fragmenty tekstu nie dla Was
przeznaczonego. Jako autorka
protestuję przeciw takim nierzetelnym praktykom.
Agnieszka Salska
Do wiadomości:
Redakcja „Naszej Gminy”
Szanowna Pani Profesor,
Wydawcą samorządowego
pisma pt. „Nasza Gmina” jest
Rada Miejska w Rzgowie,
trudno zatem uznać za przekłamanie, iż korespondencja
została skierowana do radnych, tym bardziej iż radni
znaleźli się w posiadaniu tegoż pisma. List Pani, skierowany do pisma wydawanego
za publiczne pieniądze, jest
własnością publiczną, może,
a nawet powinien stanowić
przedmiot niegraniczonej publicznej debaty. Zaś radni,
skoro otrzymali pismo, mogą
się swobodnie dzielić swoimi
uwagami i wątpliwościami
z kim chcą, żyjemy wszak w
wolnym kraju.
Jedyna niezręczność może
polegać na tym, iż informacja o Pani piśmie ukazała się
u nas wcześniej niż publikacja w „Naszej Gminie”. Nie
śledzę rytmu wydawniczego
„Naszej Gminy”, najpewniej
będę musiała zacząć to robić.
Z poważaniem
Magdalena Hodak,
redaktor naczelna
„Rzgowskiej Prawdy”
12
RZGOWSKA PRAWDA
OGŁOSZENIA
USŁUGI
PROFESJONALNA
oprawa muzyczna
ślubów. SOPRAN.
602-116-065.
ANTENY SAT-TV.
660-904-697.
ODNAWIANIE i czyszczenie fug łazienkowych, podłogowych + mycie płytek.
508-769-861.
TYNKI, karton gips, klinkier, glazura.
693-769-544.
UKŁADANIE kostki brukowej i granitowej. 604-324-342.
TYNKI maszynowe gipsowe i cementowo wapienne. 668-829-361.
USŁUGI koparko- ładowarką. 514-499951.
ROZŁADUNEK - załadunek palet. 514499-951
POSADZKI mechaniczne zacieranie oraz
lekkie wylewki, wylewki samopoziomujące. 668-829-361.
MALOWANIE, remonty, wykończenia
wnętrz. 515-861-680.
HADWAO profesjonalne pranie dywanów, tapicerek. 500-296-246.
CYKLINOWANIE. 502-72-80-50.
PRANIE dywanów, tapicerek, ozonowanie. 516-670-777.
POMOC drogowa 24h - transport pojazdów maszyn, wózków, mini koparek, maszyn budowlanych, ładowność
5t. 531-400-091.
REMONTY mieszkań, domów od A-Z.
664-936-554.
TYNKI cementowe - gipsowe (10,11zł/
m2), poddasza, malowania, płytki.
666-936-554.
LIKWIDACJA mieszkań, wywóz zbędny
rzeczy itp. 694-957-408.
ZESPÓŁ - wesela. 605-137-047.
DYSKDŻOKEJ. 605-137-047.
AUTOSKUP - wszystkie - zwrot OC.
603-471-335.
PRODUCENT siatki, panele, słupki, bramy, montaż. 502-615-001. www.tanidrut.com
DOCIEPLENIA budynków, poddaszy,
zabudowy karton - gips, gładź, malowanie, panele. 690-56-82-87.
NAPRAWA skuterów (4T, 2T) quady,
ściąganie blokad, malowanie. 536057-021.
KUPNO - SPRZEDAŻ
WYPOSAŻENIE zakładu fryzjerskiego i
sklepu spożywczego okazyjnie sprzedam. 667-250-903.
SPRZEDAM kontener budowlany. 668101-306.
KUPIĘ płyty winylowe (gramofonowe).
503-506-536., (42) 213-64-99.
KUPIĘ każde zboże, min.24tony. Płacę
w dniu odbioru. 509-942-079.
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
działki
budowlane
(2800m2) - Hermanów. 660-45-98-90.
SPRZEDAMY
nieruchomość o pow. (2958m2)
położoną w Rzgowie
ul. Letniskowa 2
zabudowaną budynkami:
mieszkalno-użytkowym
o pow. (570m2),
gospodarczym o pow. (220m2).
Oferty proszę kierować
na adres PPH Poldrob SA
92-202 Łódź ul. Piłsudskiego 92,
tel.(42) 674-04-67.
DO wynajęcia lokal (150 m2 - Chechło
I, ul.Torowa 4). 502-836-843, 517678-593.
NAUKA - PARACA
PRACA!
Centrum Wypłaty Odszkodowań
w Łasku poszukuje osób chętnych
do podjęcia współpracy
w celu nawiązywania
kontaktów z klientami.
Gwarantujemy wysokie
wynagrodzenie prowizyjne
lub płatne z góry.
Kontakt: [email protected]
lub 534-858-731.
ZATRUDNIĘ
ZATRUDNIĘ
pracowników budowlanych.
pracowników budowlanych.
608-609-214.
608-609-214.
POSZUKUJĘ
pracownika fizycznego,
uprawnienia na wózek widłowy,
prawo jazdy kat B.
CV na e-mail:
[email protected]
ZATRUDNIĘ kobietę
do pracy na sortowni,
mile widziany samochód.
508-351-327.
RÓŻNE
CHWILÓWKA
w 15 minut do kwoty 1000 zł.
Kredyty do 200 tys. zł
gotówkowe i konsolidacyjne
na okres do 150 m-cy.
Kredyty-chwilówki Sp. z o.o.,
Pabianice, ul. Zamkowa 33/35.
664-017-208, (42) 215-01-65
(koszt połączenia
wg stawki operatora),
www.kredyty-chwilowki.pl
MOTORYZACYJNE
HONDĘ civic, opla corse - kupię 662804-050.
1ZŁ za 1kg - AUTOSKUP wszystkie. 888460-461.
ZNAJDŹ
I POLUB
NAS NA
FACEBOOKU
www.rzgowskaprawda.pl
RZGOWSKA PRAWDA 13
14
RZGOWSKA PRAWDA
RZGOWSKA PRAWDA 15
KAMIENIE OGRODOWE
- SPRZEDAŻ
- UKŁADANIE
- IMPREGNACJA
UL. RYPUŁTOWICKA 61
UL. MYŚLIWSKA 48a
(42) 214 78 73
WWW.KARMIRHEN.PL
16
RZGOWSKA PRAWDA
Jak Penis Hilton
ptakiem Rzgów olała,
HOROSKOP
RYBY - potraktujcie ostatnią porażkę jako nauczkę na
przyszłość. Zakładanie z góry
sukcesu nie zawsze się opłaca. Brak pokory was gubi.
BARAN - nie powinieneś
tak bardzo zaznaczać swej
siły i niezależności. Takie
zachowanie jest przytłaczające. Możesz zdobyć więcej
wrogów niż przyjaciół.
BYK - zrób sobie krótką
przerwę w dążeniu do perfekcjonizmu. Nie zawsze
musisz być we wszystkim
najlepszy. Czas już zaakceptować swoje wady.
BLIŹNIĘTA - trochę więcej pozytywnego myślenia i
będzie lepiej. Nie skupiajcie
się tylko na negatywnych informacjach. Dobre rzeczy się
dzieją w waszym życiu.
RAK - robisz wiele hałasu o
nic. Nie widzisz prawdziwych
problemów, a awanturujesz
się o głupoty. Kompromitujesz się w oczach znajomych.
Opanuj się.
LEW - twoja słabość do
luksusu kiedyś cię zgubi. Toniesz w długach i nie zanosi
się na to, żebyś szybko z nich
wyszedł. Trzeba będzie zacisnąć pasa.
PANNA - jesteś zdenerwowana, przytłacza cię ogrom
obowiązków, które wzięłaś
na swoje barki. Wskazane
czynny wypoczynek i relaks.
czyli Sadurski poniżej pasa
Do
środkowoeuropejskiej
metropolii Rzgów Paris Hilton
przyleci! - lotem błyskawicy
rozniósł się szmerek zazdrosnych szeptów po całej Polsce.
W Rzgowie już czekały długie
limuzyny, piękne bukiety z
kwiatami, oślinieni z podniecenia dygnitarze, czekała cała
Polska… A to ci pech! Akurat
wymyślili imprezę w Rzgowie wtedy, gdy świat filmowy
i celebrycki robi wszystko,
aby załatwić sobie prestiżową
wejściówkę na rozdanie Oscarów w Hollywood. Tylko idiota mógł podejrzewać, że ktoś,
kto nie może przeżyć dnia
bez paparazzi i tuzina swoich
zdjęć w portalach plotkar-
skich, oleje Hollywood, żeby
przybyć na nie mniej sławną
galę do Rzgówood.
Rozkapryszona dziedziczka
hotelowej fortuny nie została
piosenkarką, aktorką i modelką,
więc miałaby zostać gwiazdą
w Rzgów-city? Zaczęto wtedy
szukać winowajcy. Sam także
zacząłem grzebać w mej pamięci i znalazłem! Niewykluczone,
że Paryśka zobaczyła gdzieś mój
rysunek (na którym figurowała
jako PENIS Hilton), następnie
wydedukowała (bo przecież
ęteligętna jest), że kolaboruję
ze znanym rzgowskim medium.
Obraziła się co nie miara i wypięła na rzgowian swe zgrabne,
choć kościste pośladeczki.
Teza tym bardziej prawdopodobna, bo penis nad Wisłą
kojarzy się ze słowem ptak. A
to właśnie na galę Ptak Expo
miała przybyć wspomniana
Paryśka. Miała przybyć, nie
przybyła. Zatem odszkodowanie, zadośćuczynienie. Blondyneczka zhańbiła swój ród,
nie przybywając do Rzgowa.
Kto wie, może dzięki odszkodowaniu z niesłychaną ilością
zer po choćby jedynce, Rzgów
rozkwitnie niczym Nowy Jork
sto lat temu? Stanie się stolicą mody równą Paryżowi? (po
francusku: Paris).
Panienka Paris H. nie zna
polskich przysłów, ale jedno
tu zacytuję: Nie ma tego złe-
Między Rzgowem a prawdą
Były redaktor gazety samorządowej „Nasza Gmina”
i obecny redaktor naczelny Tomasz Łuczyński
Co panu powiem,
to panu powiem,
ale panu powiem…
Dramat...
WAGA - może już czas
podać rękę na zgodę. Zbyt
długo trwa ta nieciekawa
sytuacja. Zbyt wiele padło
twardych słów. Bądź mądrzejszy i doprowadź do pojednania.
SKORPION - nie zastanawiaj się długo, bo intratne
propozycje przelatują ci koło
nosa. Zbyt jesteś zachowawczy i za mało dynamiczny.
Działaj.
STRZELEC - odmienność
charakterów twojego i twoich współpracowników daje
ci się ostro we znaki. Musisz
wypracować nić porozumienia i dojść do kompromisu.
KOZIOROŻEC - mądrość
jest dana nie wszystkim. Nie
widzisz rzeczy oczywistych.
Bardziej wprost już się nie da
powiedzieć, a ty ignorujesz
czyjeś wołanie o pomoc.
WODNIK - możesz wziąć
głęboki oddech i się uspokoić. Sprawy się wyjaśniają i
zmierzają do pozytywnego
dla ciebie końca.
go, co by na dobre nie wyszło.
W sierpniu w Rzgowie kolejna, trzecia z kolei światowa
modowa impreza. I mam dla
organizatorów dobre wieści:
Oscarów wtedy nie wręczają. To ważna wiadomość, bo
szansę na Paryśkę rosną. Warto jednak poszukać w kalendarzu rozmaitych imprez na
świecie, czy przypadkiem tego
samego sierpniowego dnia coś
ciekawego się nie szykuje.
Będzie obciach, jeśli Polska
oraz Rzgów znów zachłysną
się teoretyczną wizytą gwiazdy (tej czy innej) i znów okaże
się, że miała coś wyjątkowo
ważnego na głowie.
Szczepan Sadurski
Takiej propagandy sukcesu
za moich czasów w „Naszej Gminie”
nie było…
Mogę obiecać jedynie
więcej porad kulinarnych…

Podobne dokumenty

GAZETA BEZPŁATNA Piszemy, jak jest!

GAZETA BEZPŁATNA Piszemy, jak jest! człowiek żadnej ciekawej pracy nie dostanie…

Bardziej szczegółowo

To były dożynki! - Rzgowska Prawda

To były dożynki! - Rzgowska Prawda ,,Rzgowska Prawda” - bezpłatna gazeta dla gminy Rzgów. Adres redakcji: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 30 (wejście od ul. Waryńskiego), tel./fax: (42) 215-26-64, tel. (42) 213-17-53. Redaktor naczeln...

Bardziej szczegółowo

Chciałem być żołnierzem, jestem strażakiem

Chciałem być żołnierzem, jestem strażakiem ,,Rzgowska Prawda” - bezpłatna gazeta dla gminy Rzgów. Adres redakcji: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 30 (wejście od ul. Waryńskiego), tel./fax: (42) 215-26-64, tel. (42) 213-17-53. Redaktor naczeln...

Bardziej szczegółowo

Dość już stagnacji w gminie Rzgów

Dość już stagnacji w gminie Rzgów stołkach. Mam nadzieję, że to nie nastąpi…

Bardziej szczegółowo