PNWM 4x3 - przykładowe projekty

Transkrypt

PNWM 4x3 - przykładowe projekty
Beispiele von 4x1 Projekten
Przykłady projektów 4x3
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
Mit „4x1 ist einfacher!” fördert das
DPJW vereinfacht kleinere Projekte,
die nicht ein Begegnungsprogramm ist,
das mit einer Teilnehmerliste
abgerechnet werden kann, z.B.
Poprzez„4x3 prosta sprawa!” PNWM
dotuje w sposób uproszczony małe
projekty, które nie są wymianą młodzieżową, czyli nie można rozliczyć na
podstawie list uczestników. Są to np.
• Publikationen (Bücher, Spiele, etc.)
• Ausstellungen
• Konzerte und andere offene
Veranstaltungen
• publikacje (książki, gry, itp..)
• wystawy
• koncerty i inne imprezy otwarte
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
• Bezug zum deutsch-polnischen
Jugendaustausch sowie der Mehrwert für
die Jugendarbeit sind ausschlaggebend!
• Decydujące kryteria: odniesienie do polsko-niemieckiej wymiany młodzieży oraz
popularyzacja pracy z młodzieżą!
• maximale Fördersumme: 1.000 EUR
bzw. 3.000 PLN
• Maksymalna kwota dofinansowania:
1000 euro lub 3000 zł
• Bei mindestens 10% Eigenmittel
• przy min. 10% wkładu własnego
• Antrag: formlos (Projektbeschreibung
& Kosten- und Finanzierungsplan)
• Wniosek: bez specjalnego formularza (opis
projektu oraz plan kosztów i finansowania)
• Rozliczenie: sprawozdanie, liczbowe
• Abrechnung: Sachbericht, zahlenmäßige
zestawienie wydatków i źródeł finansowania
Aufstellung der Ausgaben und Einnahmen
oraz ewent. przykładowe egzemplarze
und ggf. Belegexemplare
• Także w projekcie modelowym 4x3
• Auch für 4x1 gelten die weiteren
obowiązują Wytyczne PNWM.
Regelungen der DPJW-Förderrichtlinien
Interaktives Angebot zur Sprachanimation
Interaktywna oferta z zakresu animacji językowej
Antragsteller: Zentrum für Naturkatastrophen „Tratwa”, Breslau
Wnioskodawca: Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”, Wrocław
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
Interaktives deutsch-polnisches
Memo-Spiel sowie das sprachfördernde
Spiel „Gesicht“.
www: http://ppmzajezdnia.com
Interaktywna polsko-niemiecko memo-gra
oraz gra „Twarz“, wspierające naukę języka.
Internet: http://ppmzajezdnia.com
Broschüre „Sport schlägt Brücken”
Broszura „Sport buduje mosty”
Antragsteller: Kreisau-Initiative Berlin e.V. | Stiftung Kreisau
Wnioskodawca: Kreisau-Initiative Berlin e.V. | Fundacja Krzyżowa
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
Dokumentation einer deutsch-polnischen Begegnung zum
Thema Sport. Die Publikation gibt Multiplikatoren des
Austausches einen Einblick in die Begegnungsmethodik und
dokumentiert die Ergebnisse der Gruppenarbeit im Projekt.
Dokumentacja polsko-niemieckiego spotkania
poświęconego tematyce sportu. Publikacja
pozwala animatorom wymiany zapoznać się
z metodyką spotkań i dokumentuje rezultaty
pracy uczestników projektu.
Ausstellung „Bermuda”
Wystawa „Bermuda”
Antragsteller: Kreisau-Initiative Berlin e.V. | Stiftung Kreisau
Wnioskodawca: Kreisau-Initiative Berlin e.V. | Fundacja Krzyżowa
Junge Künstler aus Deutschland und Polen
konzipieren eine Ausstellung ihrer Werke in
der Görlitzer Annenkapelle und bieten
Schülerworkshops an. Gefördert wurden
Ausstellungsmaterialien.
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
Młodzi artyści z Polski i Niemiec tworzą
koncepcję wystawy swoich prac w Kaplicy
św. Anny w Görlitz i oferują warsztaty dla
uczniów. Dotacja objęła materiały
wystawiennicze.
Publikation „Wir haben sie nie wieder gesehen”
Publikacja „Już nigdy ich nie widzieliśmy”
Antragsteller: Internationaler Bund - Jugendmigrationsdienst, Solingen
Wnioskodawca: Międzynarodowy Związek – Biuro ds. migracji młodzieży, Solingen
Erinnerungen an die Opfer des Nationalsozialismus. Die Publikation dokumentiert
Zeitzeugengespräche und Besuche von
Erinnerungsstätten während einer
deutsch-polnischen Jugendbegegnung.
Wspomnienia o ofiarach narodowego
socjalizmu. Publikacja jest dokumentacją
rozmów ze świadkami historii oraz wizyt
w miejscach pamięci podczas jednego ze
spotkań młodzieży polsko-niemieckiej.
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
Internetportal Tri.net
Portal Internetowy Tri.net
Antragsteller: Polnische Robert Schuman Stiftung, Warschau
Wnioskodawca: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
Deutsch-polnisch-ukrainisches Forum Tri.net
(www.tri.net.pl) ist eine Internetplattform
zum Austausch von Kontakten, Initiativen
und Projekten und dadurch ein Ort zum
deutsch-polnisch-ukrainischen Dialog.
Polsko-niemiecko-ukraińskie Forum Tri.net
(www.tri.net.pl) jest platformą internetową
służącą wymianie kontaktów, inicjatyw
i projektów, a dzięki temu miejscem polsko-niemiecko-ukraińskiego dialogu.
Lesereise einer ehemaligen Zwangsarbeiterin
Podróż z odczytami byłego pracownika przymusowego
Antragsteller: Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein, Kiel
Wnioskodawca: Fundacja im. Heinricha Bölla Szlezwik-Holsztyn, Kilonia
Lesereise der ehemaligen
Zwangsarbeiterin Katarzyna
Frankowska durch Schulen
und andere Einrichtungen
im Kreis Dithmarschen und
Nordfriesland.
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
Podróż z odczytami byłej
pracowniczki przymusowej
Katarzyny Frankowskiej
do szkół i innych instytucji
w powiecie Dithmarschen
i Fryzji Północnej.
Konzert „Europa Kinderland“
Koncert „Europa - kraina dzieci“
Antragsteller: Stiftung „Kinder brauchen Musik”, Potsdam
Wnioskodawca: Fundacja „Dzieci potrzebują muzyki”, Poczdam
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
Konzert zur Vorstellung des deutschpolnischen Liederbuches „Europa
Kinderland“ und der gleichnamigen
CDs. Am Konzert nahmen fünf
deutsche und polnische Kinderchöre
teil.
Koncert promujący polsko-niemiecki
śpiewnik pt. „Europa – kraina dzieci“
i płyt CD o tym samym tytule.
W koncercie wzięło udział pięć
chórów dziecięcych z Polski i
Niemiec.
Blog „Grenze durch‘s Radfahren öffnen”
Blog ”Otworzyć granicę rowerem”
Antragsteller: Veloblog - Charlotte Noblet, Berlin
Wnioskodawca: Veloblog - Charlotte Noblet, Berlin
Radtour der französischen
Journalistin C. Noblet entlang
der Oder-Neiße Grenze. Bei
ihren Begegnungen mit Polen
und Deutschen sammelt die
Journalistin Eindrücke vom
Leben beiderseits der Oder
nach der Grenzöffnung 2004
und kommentiert diese in
einem dreisprachigen (D, PL,
FR) Blog www.veloblog.eu.
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
Wycieczka rowerowa francuskiej
dziennikarki Ch. Noblet wzdłuż
granicy Nysa-Odra. Dziennikarka
podczas codziennych spotkań
z Polakami i Niemcami obserwuje życie po obu stronach Odry po
otwarciu granicy w 2004 roku,
a swoje sprawozdania z podróży
umieszcza w trzech językach
(niemiecki, polski, francuski) na
blogu www.veloblog.eu.
Wanderausstellung über Janusz Korczak
Wystawa objazdowa o Januszu Korczaku
Antragsteller: Schulmuseum – Werkstatt für Schulgeschichte Leipzig e.V.
Wnioskodawca: Muzeum szkolnictwa – Warsztat historii szkolnictwa, Lipsk
Die zweisprachige Ausstellung ist allen Kindern
und Erziehern gewidmet,
die im KZ Treblinka den Tod
fanden. Die Ausstellung
dokumentiert u.a. den
Kampf von Janusz Korczak
um die Rechte der
Jüngsten und präsentiert
seine Kinderbücher. Die
Ausstellung hat bereits
Station in Görlitz, Leipzig,
Lubań und Stuttgart
gemacht. Sie kann gemietet werden.
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
Dwujęzyczna wystawa
zadedykowana wszystkim
dzieciom i wychowawcom
zamordowanym w Treblince.
Wystawa dokumentuje m.in.
walkę Janusza Korczaka o
prawa najmłodszych
i prezentuje jego książki dla
dzieci. Wystawę można już
było oglądać w Görlitz,
Lipsku, Lubaniu i Stuttgarcie.
Istnieje możliwość
wypożyczenia wystawy.
Deutsch-polnisches Kochbuch
Polsko-niemiecka książka kucharska
Antragsteller: Kreisau-Initiative Berlin e.V. | Stiftung Kreisau
Wnioskodawca: Kreisau-Initiative Berlin e.V. | Fundacja Krzyżowa
Diese Sammlung deutscher und polnischer,
alter sowie neuer niederschlesischer Rezepte
entstand während dreier Begegnungen von
jungen polnischen und deutschen Auszubildenden aus den Bereichen Gastronomie und
Hauswirtschaft im Jahre 2008 in Kreisau.
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
Zbiór polskich i niemieckich przepisów
tradycyjnej i współczesnej kuchni dolnośląskiej powstał w Krzyżowej w 2008 roku
podczas trzech spotkań uczniów kształcących
się w dziedzinach gastronomii i gospodarstwa domowego z Polski i Niemiec.
Fotokalender - Einblicke
Kalendarz fotograficzny - Spojrzenia
Antragsteller: ASSA – Gymnasium, Breslau | Soziokult. Zentr. Turmvilla e.V., Bad Muskau
Wnioskodawca: Społeczne Liceum ASSA, Wrocław | Ośrodek Kultury Tumvilla, Bad Muskau
Der Kalender beinhaltet Fotografien von
ASSA-Schülern, welche während einer
Jugendbegegnung in Bad Muskau und
Łęknica im Rahmen eines
Fotoworkshops gemacht wurden.
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
Kalendarz zawiera fotografie uczniów
Liceum ASSA, które powstały w czasie
polsko-niemieckiego spotkania młodzieży
w Bad Muskau i Łęknicy podczas warsztatu
fotograficznego.
Film – Traumfänger
Film – Łapacze marzeń
Antragsteller: Collegium Pollonicum, Słubice
Wnioskodawca: Collegium Pollonicum, Słubice
Der Film entstand im Rahmen eines
Studentenprojektes am Collegium Polonicum. Mit ihm soll die Überwindung
von Stereotypen unter Jugendlichen in
der deutsch-polnischen Grenzregion
gefördert werden.
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
Film powstał w ramach projektu studenckiego
Collegium Polonicum. Celem filmu jest
pokonanie stereotypów wśród młodzieży
polsko-niemieckiej w regionie pogranicznym.
Regenbogenprojekt
Projekt Tęcza
Antragsteller: Kreisau-Initiative Berlin e.V. | Stiftung Kreisau
Wnioskodawca: Kreisau-Initiative Berlin e.V. | Fundacja Krzyżowa
In zweiwöchiger Arbeit bauten
Jugendliche aus Deutschland, Polen und
Südafrika einen Holzregenbogen als
Treffpunkt und Ort zum Spielen und
Klettern. Die Idee geht auf Nelson
Mandela zurück und zieht seit 1998 um
die Welt.
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
Polska, niemiecka i południowoafrykańska
młodzież budowała drewnianą tęczę w ciągu
dwóch tygodni. To miejsce spotkań, gier i
wspinęcia się. Pomysł Nelsona Mandela
wędruje przez świat od roku 1998.
Liederbuch „Lieder der Generationen“
Śpiewnik „Piosenki pokoleń“
Antragsteller: Kreisau-Initiative Berlin e.V. | Stiftung Kreisau
Wnioskodawca: Kreisau-Initiative Berlin e.V. | Fundacja Krzyżowa
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
Polen und Deutsche dreier Generationen
trafen sich fünf Tage zu Diskussionen über
die Bedeutung von Musik in ihrem Leben.
Anhand einzelner Lieder erinnerten sie
sich an einzelne Lebensetappen. Dies
dokumentiert ein zweisprachiges
Liederbuch.
Polacy i Niemcy z trzech pokoleń spotkali
się pięć dni, aby diskutować o znaczeniu
muzyki w ich życiu. Dwujęzyczny śpiewnik
dokumentuje to i osobne wspomniania
etapów życia za pomocą szczególnych
piosenek.
Ausweis „Lebuser Land“
Książeczka zdobywania odznaki „Ziemia
PTTK-Abteilung „Ziemia Międzyrzecka“
Lubuska“ Antragsteller:
Wnioskodawca: Oddział PTTK „Ziemi Międzyrzeckiej”
Ähnlich wie ein Pilgerausweis
funktionierend wird dazu
angeregt, das Lebuser Land zu
erkunden und dabei historisches
und kulturelles Wissen über die
Region zu erlangen. Wer mind. 2
Ausflüge zu Fuß, mit dem Rad
oder dem Boot nachweisen kann,
erhält eine Auszeichnung.
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
Na wzór legitymacji pielgrzyma
książeczka zachęca do
odkrywania Ziemi Lubuskiej i
zdobywania wiedzy historycznej i
kulturalnej o regionie. Kto
udokumentuje min. 2 wycieczki
piechotą, rowerem lub kajakiem,
otrzyma odznakę.
Internationale Kinderolympiade
Międzynarodowa Olimpiada Dzieci
Antragsteller: DRK Kinderhort
Wnioskodawca: Niem. Czerwony Krzyż Świetlica Dzieci
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
Spiel - Wettbewerb nur mit Gewinnern. Ausgetragen
wurden z.B. die Disziplinen: Umkleiden,
Wassertransport, Büchsenwerfen mit Wasserstrahl,
Erste Hilfe: Insektenstich.
Gra - Konkurs, w którym są sami
zwycięzcy. Rozegrane zostały
m.in. Dyscypliny: przebieranie
się, transport wody, rzucenie
puszek za pomocą strugi wody,
udzielanie pierwszej pomocy:
ukąszenie owada.
Handreichung für die Gedenkstättenarbeit
Broszura dot. pracy w miejscach pamięci
Antragsteller: Bildungsverbund für die IJBS Sachsenhausen e.V.
Wnioskodawca: Związek oświaty MDSM Sachsenhausen e.V.
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
Die Publikation reflektiert die Chancen und Probleme künstlerischer Arbeit in der
Gedenkstättenpädagogik. Was ist bei Projekten zu beachten, die Kunstworkshops mit
Jugendlichen an Orten ehem. KZs in Deutschland und Polen vorsehen?
Publikacja zawiera refleksję nad
szansami i problemami pracy
artystycznej w ramach pedagogiki
miejsc pamięci. Na co wrócić uwagę
w projektach, które oferują
warsztaty artystyczne w miejscach
byłych obozów koncentracyjnych na
terenie Polski i Niemiec?
OBOA – Oderbruch Open Air Festival
OBOA – Oderbruch Open Air Festiwal
Antragsteller: Break Tribe Music e.V.
Wnioskodawca: Break Tribe Music e.V.
Dzięki pomocy 150 wolontariuszy po
raz dwunasty mógł odbyć się
dwudniowy festiwal OBOA. Wśród
bogatej oferty festiwalowej nie brakuje
reggae, rocka i hip hopu, a także kina
plenerowego i sceny literackiej –
wszystko za darmo. Młode zespoły z
Polski i Niemiec mierzą się w
konkursie.
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
150 ehrenamtliche Helfer ermöglichten das zweitägige Festival OBOA in
seiner 12. Ausgabe. Das Spektrum
reicht von Reggae über Hip-Hop und
Rock bis zu Freilichtkino und
Lesebühne – alles für lau. Junge
deutsche und polnische Bands
messen sich in einem Wettbewerb.
Gotujemy dla pokoju! Kochen für
den Frieden! Cuisiner pour la paix!
Antragsteller: Internationaler Bund Polska
Wnioskodawca: Fundacja Internationaler Bund Polska
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
W ramach Festiwalu dla Pokoju w Oświęcimiu 2010 uczniowie gastronomii, po części z
trudnościami w nauce, zaprezentowali na Rynku w Oświęcimiu swoje umiejętności
kulinarne. Przygotowali po trzy menu typowe dla swoich krajów: Polski, Francji, Niemiec.
Wyciąg z karty dań: zupa de concombres de „Spreewald“, Bruschetta z gęsią wątróbką w
czerwonym winie Pourcain Rouge...
Im Rahmen des Peace Festivals 2010 in Oświęcim bereiteten zum Teil lernbehinderte
junge Auszubildende des Gastgewerbes aus Polen, Frankreich und Deutschland auf dem
Marktplatz in Oświęcim je drei länderspezifische Menüs zu. Auszug aus den Vorspeisen:
Krokiety mięsne, Soupe de concombres de „Spreewald“, Bruschetta mit Gänseleber an
St. Pourcain Rouge.
Deutsch-polnischer Länder-Twister
Gra polsko-niemiecki twister
Antragsteller: Kreisau Initiative e.V., Berlin
Wnioskodawca: Kreisau Initiative e.V., Berlin
Sportowe wyzwanie nie tylko dla
geografów!
Sportliche Herausforderung nicht
nur für Geographen!
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
Berlin/Warschau in Bildern – Memo-Spiel mit 20 Karten
Warszawa/Berlin w obrazkach – gra memo z 20 parami kart
Antragsteller/ Wnioskodawcy:: Jugendbildungswerk der Stadt Schwalbach
am Taunus & Gimnazjum nr. 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
Das Memory Berlin/Warschau in Bildern ist das
Ergebnis von zwei deutsch-polnischen
Jugendbegegnungen 2011 und 2012. Auf den
Bildern fotografierten die Jugendlichen die
wichtigsten Sehenswürdigkeiten der
Hauptstädte Polens und Deutschlands.
Gra memo „Berlin/Warszawa w obrazkach” jest
rezultatem dwóch polsko-niemieckich wymian
młodzieży w 2011 i 2012 r. Młodzież
przedstawiła na zdjęciach najważniejsze zabytki
stolicy Polski i Niemiec.
Buch „Angeschwemmtes - der Fluss der Geschichten“
Książka „Przeniesione przez fale. Rzeka niekończących się historii”
Antragsteller/ Wnioskodawcy : Buchkinder e.V. & Dom Kultury Dorożkarnia
4 x 1 ist einfacher!
4 x 3 prosta sprawa!
Ein Buch mit eigenhändig geschriebenen
mystischen und geheimnisvollen
Geschichten von 12 jungen Mädchen aus
Deutschland und Polen, entstanden
während einer deutsch-polnischen
Schreibwerkstatt.
Ta książka z własnoręcznie spisanymi
historiami, owianymi nutą mistycyzmu i
tajemniczości, powstała na polskoniemieckich warsztatach twórczego
pisania. Autorki to 12 dziewczynek z
Polski i z Niemiec.
„Rechte der Kinder und Jugendlichen bei Reisen in Deutschland, Polen
und Ukraine”
„Prawa podróży dzieci i młodzieży na terenie Niemiec, Polski i Ukrainy 4 x 1 ist einfacher!
Antragsteller/ Wnioskodawca: Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V., Fürstenwalde
Der deutsche Verein erstellte die
deutsch-polnisch-ukrainische Broschüre
zu den Rechten der Kinder und
Jugendlichen bei Reisen in Deutschland,
Polen und Ukraine.
Niemieckie stowarzyszenie przygotowało
polsko-niemiecko-ukraińską broszurę
poświęconą prawnym aspektom podróży
dzieci i młodzieży na terenie Polski,
Niemiec i Ukrainy.
4 x 3 prosta sprawa!
Beispiele von 4x1 Projekten
Przykłady projektów 4x3
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Dziękujemy Państwu za uwagę.

Podobne dokumenty