PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: KULTUROZNAWSTWO

Transkrypt

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: KULTUROZNAWSTWO
PROGRAM STUDIÓW
KIERUNEK: KULTUROZNAWSTWO
SPECJALNOŚĆ: STUDIA TRANSATLANTYCKIE
Studia stacjonarne II stopnia (w języku angielskim)
I. WYMAGANIA OGÓLNE:
4 semestry
ECTS 123
800
II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
#
#
$
$
%
&
'
#
(
)
5
)
+
,
!
*
-
.
/
0
"
,
1
.
!
2
/
3
/
2
/
3
2
/
.
"
4
"
)
2
/
(
"
(
5
2
+
.
;
:
5
"
3
/
2
/
3
2
/
.
"
4
#
2
)
0
5
,
/
!
*
'
0
1
2
/
0
/
,
!
6
-
.
/
0
"
,
1
.
!
2
/
(
)
=
>
@
>
?
.
;
8
9
@
&
?
338
7
ECTS
&
#
:
,
:
=
)
"
.
liczba
godzin
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
Razem :
2
6
<
3
/
43
2
/
3
2
/
.
"
4
*
=
"
(
!
5
.
/
2
"
7
8
9
"
6
5
)
2
/
"
(
5
2
+
.
;
:
5
"
3
/
2
/
3
2
/
.
"
4
#
)
2
*
,
Lp.
GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
Treści kształcenia w zakresie :
A.
0
&
$
liczba
godzin
225
ECTS
30
&
>
A
@
0
,
<
:
III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA
"
$
%
%
"
!
0
$
&
>
@
A
=
0
$
&
>
@
A
?
GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
Treści kształcenia w zakresie :
B.
&
105
13
&
>
@
A
#
=
?
GRUPA TREŚCI DO WYBORU
Treści kształcenia w zakresie:
C.
&
#
#
#
?
#
#
>
#
#
#
"
!
?
@
=
?
@
?
?
@
?
@
?
@
?
@
?
@
?
@
A
3
)
32
A
'
240
>
?
&
=
@
#
/
,
6
+
5
:
3
.
;
0
)
!
5
-
2
)
+
.
;
#
5
(
)
,
!
*
-
.
/
0
/
!
2
)
)
0
+
*
5
.
;
:
?
I. Przedmioty realizowane w ramach treści podstawowych:
Nazwa przedmiotu
liczba
ECTS
godzin
/
.
&
>
@
A
!
,
1
&
>
@
A
.
.
&
>
@
A
225
30
II. Przedmioty realizowane w ramach treści kierunkowych:
Nazwa przedmiotu
liczba
godzin
.
=
ECTS
&
@
>
@
A
3
.
)
?
1
@
?
105
13
IV. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA TYTUŁU MAGISTRA
:
%
.
,
:
$
%
V. INNE WYMAGANIA
%
=
!
&
@
"
=
!
.
,
@
VI. UWAGI KOŃCOWE
&
#
%
&
=
@
@
=
@
/
/
=
@
=
@
@
=
@
$
@
:
?
$
=
7
%
$
=
!
.
$
,
$
$

Podobne dokumenty