Sponsoring i działalność charytatywna

Transkrypt

Sponsoring i działalność charytatywna
http://www.gkpge.pl/biuro-prasowe/komunikaty-prasowe/sponsoring-i-dzialalnosc-charytatywna
PGE Partnerem Strategicznym 19. Pikniku Naukowego
07.05.2015
Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się 9 maja na Stadionie Narodowym w
Warszawie. Jest to największa w Europie impreza plenerowa o tematyce naukowej. W tym roku motywem
przewodnim Pikniku będzie „światło”.
Co roku w Pikniku Naukowym uczestniczy około 200 instytucji z Polski oraz całego świata. Uczelnie,
instytuty badawcze, muzea i instytucje kultury, fundacje związane z edukacją i koła naukowe prezentują tu
swoje osiągnięcia oraz odsłaniają kulisy codziennej pracy. Na Pikniku reprezentowane są różne dyscypliny
naukowe, zarówno nauki ścisłe, przyrodnicze, społeczne, jak i humanistyczne. Co roku podczas imprezy
można uczestniczyć w około 1000 pokazów, doświadczeń i prezentacji.
Celem Pikniku Naukowego jest upowszechnianie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych poprzez
prezentowanie ciekawych eksperymentów i doświadczeń – zarówno prostych, związanych z archeologią
czy fizyką niskich temperatur, jak i najnowszych dokonań współczesnych uczonych. Piknik pozwala
zrozumieć i poznać naukę, ukazując ją jako niezwykle ekscytującą i pasjonującą dziedzinę życia, a
poprzez przybliżenie warsztatu naukowca zachęca i inspiruje zwiedzających do podjęcia samodzielnej
aktywności naukowej.
Piknik Naukowy wzbudził duże zainteresowanie Unii Europejskiej – w 2005 r. został wyróżniony przez
Komisję Europejską jako wzorcowy europejski projekt obszaru „Nauka i społeczeństwo”. Impreza była także
nominowana do 13. Nagrody Mediów NIPTEL 2007. Piknik stał się inspiracją do wielu inicjatyw
popularyzujących naukę, m.in. do powstania w Warszawie Centrum Nauki Kopernik. Wielbiciele nauki z
innych państw, wzorując się na Pikniku Naukowym, organizują podobne imprezy m.in. na Ukrainie i Litwie,
w Gruzji, Chorwacji, Rosji.
19. Piknik Naukowy odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie, w sobotę, 9 maja, w godzinach od
11.00 do 20.00. Wstęp jest bezpłatny. Partnerem Strategicznym wydarzenia jest PGE Polska Grupa
Energetyczna.
(
/
m
e
d
i
a
/
v
i
s
u
a
l
s
/
p
r
e
s
s
r
o
o
m
/
p
i
k
n
i
k
.
n
a
u
k
o
w
y
_
p
l
a
k
a
t
.
j
p
g
)

Podobne dokumenty