KARTA ZGŁOSZENIA PRACOWNIKA

Transkrypt

KARTA ZGŁOSZENIA PRACOWNIKA
KARTA ZGŁOSZENIA PRACOWNIKA
Dane firmy:
zgłaszamy udział pracownika/ów naszej firmy w szkoleniu
Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych
w świetle implementacji Dyrektyw UE
organizowana przez: AUTO - NET GROUP SP. Z O.O.
Nazwa firmy:.................................................................................................................................................................
Miejscowość:......................................................................................... Kod:.............................................................
Ulica:......................................................................................................... NIP:..............................................................
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych firmy w informatycznej bazie danych AUTO – NET Group Sp. z o.o.
oraz na ich przetwarzanie, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,
w celach związanych z realizacją niniejszego szkolenia.
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:………………………………………………………………………………………………….....
Telefon:..................................................... Adres e-mail:.........................................................................................
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
TAK
NIE
Dane uczestników szkolenia/warsztatów:
Imię i nazwisko:............................................................................... Stanowisko:...................................................
Imię i nazwisko:............................................................................... Stanowisko:...................................................
TERMIN: CENA:
01-02.08.20161390 zł za osobę + 23%VAT
UWAGA: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata wymaganej kwoty na konto AUTO – NET GROUP Sp. z o.o.
najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia oraz przesłanie podpisanej karty zgłoszenia.
Zgłoszenie jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniu umieszczone są na stronie: http://autonetgroup.pl
W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed terminem rozpoczęcia zwracane jest 100% kosztów.
Osoby, które nie odwołają pisemnie swojej rezerwacji do tego terminu, a nie wezmą udziału w szkoleniu są obciążone
pełnymi kosztami uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.
Istnieje możliwość zastąpienia zgłoszonej osoby inną osobą tej samej firmy.
NR KONTA: BANK MILLENNIUM 23 1160 2202 0000 0002 8066 9405
Akceptujemy, iż zaświadczenia/certyfikaty dla uczestników szkolenia będą nam przekazane dopiero
po całkowitym uregulowaniu płatności.
..........................................................................................................
Data/ pieczęć zakładu
Podpis osoby upoważnionej
Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA proszę przesłać mailem na adres: [email protected]

Podobne dokumenty