Wszystkie prawa zastrzeżone

Transkrypt

Wszystkie prawa zastrzeżone
Prawa Autorskie
Wszystkie fotografie oraz teksty prezentowane na stronach www.hesja.pl są chronione
prawem autorskim! (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)
Autor zdjęć i tekstów nie wyraża zgody na jakąkolwiek ich publikację lub modyfikację
(w wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób
ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody (w przypadku
wykorzystania niekomercyjnego zgoda może być wyrażona poprzez e-mail).
W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane
z wykorzystaniem zdjęć miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), autor zdjęć
będzie występował na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących mu praw
określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.
W myśl wspomnianej wyżej Ustawy dozwolony jest tak zwany użytek osobisty. Można więc
przechowywać teksty i zdjęcia na własnym komputerze a także drukować je dla własnych
potrzeb. Uczniowie oraz studenci mogą wykorzystywać je w swoich pracach pod warunkiem
podania źródła pochodzenia i autora.

Podobne dokumenty