FiR - SIATKA - I stopień_2014-06-02

Transkrypt

FiR - SIATKA - I stopień_2014-06-02
kierunek studiów:
profil studiów:
stopień:
forma studiów:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
ogólnoakademicki
pierwszy
stacjonarne
specjalności:
od roku:
2014/2015
Szczegóły przedmiotu
rok
Przedmiot
semestr
liczba godzin
KOD
wykład
I
1
1
Ochrona własności intelektualnej
Etyka w biznesie
1
1
1
Wychowanie fizyczne
Podstawy prawa
Podstawy socjologii
1
1
1
1
1
1
Historia gospodarcza
Mikroekonomia
Matematyka
Podstawy finansów
Finanse gospodarstw domowych
Podstawy rachunkowości
2
2
Technologie informatyczne
Makroekonomia
2
2
2
2
2
Statystyka
Finanse publiczne
Język obcy
Matematyka finansowa
Rynki finansowe
3
3
3
Bankowość
Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość finansowa
3
3
Język obcy
Rachunkowość zarządcza
3
Ubezpieczenia
4
4
Ekonometria
Analiza finansowa
4
4
4
Moduł specjalnościowy
Przedmiot do wyboru w j. obcym
Język obcy
ćwiczenia
ćw.konwer ćw.sym ćw.infor
sator.
ulac.
mat.
sem.
15
15
30
30
15
15
30
15
30
15
30
30
30
15
30
razem w 1. semestrze :
godzin:
15
30
15
45
15
30
30
15
30
15
30
30
30
30
30
15
30
30
15
30
15
15
30
60
30
15
30
60
60
razem w 2. semestrze :
godzin:
60
razem w 3. semestrze :
godzin:
15
30
godzin:
razem w 4. semestrze :
5
5
Rachunkowość komputerowa
Finanse instytucji finansowych
5
5
Moduł specjalnościowy
Przedmiot do wyboru w j. obcym
5
Wykład do wyboru
5
5
Seminarium licencjackie
Praktyki zawodowe
6
6
6
Moduł specjalnościowy
Przedmiot do wyboru w j. obcym
Wykład do wyboru
6
6
Seminarium licencjackie
Przygotowanie i obrona pracy lic.
lekt.
15
30
60
30
30
60
30
razem w 5. semestrze :
godzin:
60
30
60
60
30
razem w 6. semestrze :
RAZEM W CIĄGU TOKU STUDIÓW :
godzin:
godzin:
Forma
zaliczenia
ECTS
15
Z
15
Z
30
Z
30
Z
15
Z
15
Z
60
E
45
E
30
E
30
Z
60
E
345 p. ECTS:
15
Z
45
E
45
E
75
E
60
Z
30
Z
60
E
330 p. ECTS:
60
E
45
E
60
E
60
Z
60
E
30
Z
315 p. ECTS:
45
E
60
E
120
E/Z
30
Z
30
E
285 p. ECTS:
15
Z
30
E
120
E/Z
30
Z
30
Z
30
Z
4 tyg.
Z
255 p. ECTS:
120
E/Z
30
Z
60
Z
30
Z
E
240 p. ECTS:
1770p. ECTS:
1
1
1
3
1
1
6
5
3
3
6
31
1
5
4
7
4
3
6
30
6
5
6
4
6
3
30
5
6
12
4
3
30
1
3
12
4
2
3
4
29
12
4
4
5
6
31
181
Razem
nazwa
modułu do
którego
należy
przedmiot
MP
MP
MU MW
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MU MW
MP
MP
MP
MP
MP
MU MW
MP
MP
MP
MP
MW
MU MW
MU MW
MP
MP
MW
MU MW
MW
MW
MW
MW
MU MW
MW
MW
MW
Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w dniu 16 czerwca 2014 r.
BILANS godzin i punktów ECTS:
suma
godzin
suma
punktów
udział
procentowy
(punktowy)
zajęcia z zakresu nauk podstawowych:
zajęcia o charakterze
ogólnouczelnianym:
zajęcia o charakterze wybieralnym:
zajecia o charakterze praktycznym:
990
97
53,6%
270
24
13,3%
780
84
46,4%
855
93
51,4%
zajęcia wymagajace udziału nauczyciela
1770
59
32,6%
opis typu zajęć
symbol
moduł podstawowy
MP
moduł ogólnouczelniany
moduł wybieralny
MU
MW