Wniosek wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem

Transkrypt

Wniosek wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem
Wzór nr 11
……………………., dnia ..............
Sąd Rejonowy
Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sąd Okręgowy w
Wydział Pracy
Wydział ......Ubezpieczeń Społecznych/
Powód: …………………………………………….
Pozwany: ………………………………………….
Sygn. akt............
Wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem
Wnoszę o wydanie odpisu wyroku z dnia....................wraz z uzasadnieniem.
własnoręczny podpis
.........................................

Podobne dokumenty