Regulamin Festiwalu Piosenki Europejskiej

Transkrypt

Regulamin Festiwalu Piosenki Europejskiej
Regulamin Festiwalu Piosenki Europejskiej
1. Festiwal organizowany jest w dwóch kategoriach:
- klasy I – III
- klasy IV – VI
2. Kandydat wykonuje jedną piosenkę w wersji oryginalnej.
3. Utwory prezentowane są:
- z akompaniamentem własnym
- z podkładem karaoke
4. W konkursie mogą brać udział soliści oraz zespoły.
5. Jury oceniać będzie:
- walory głosowe
- poprawność językowa
- dykcję
- interpretację utworu
- dobór repertuaru
- zdolności sceniczne
6. Zdobycie określonego miejsca w Festiwalu honorowane jest jedną
nagrodą rzeczową bez względu na to, czy wykonawcą jest solista, czy
zespół.

Podobne dokumenty