C13-14 newcommer PL.indd

Transkrypt

C13-14 newcommer PL.indd
BĄDŹ PR
ROFFESJJON
NALN
NA I ZRÓB
ZDOBĄDŹ CAŁĄ
NA
AJN
NOWSZE TREN
NDY W MO
ODZIE
OFERTA WAŻNA
W KATALOGU 13
ZAMIAST WYGLĄDAĆ DOBRZE, WYGLĄDAJ OLŚNIEWAJĄCO!
Jak zrob
bićć wraażenie
e
NOWE AKCESORIA
JUŻ WKRÓTCE
“
piękne, stylowe i niezwykle funkcjonalne
alne
ln
akcesoria. Każda kobieta powinna je mieć.
mieć
Kolekcja Glamour nie tylko sprawi,
że będziesz czuła się wyjątkowo.
Dzięki nim zyskasz fantastyczny wygląd!”
“
...ubrania i akcesoria
powinny być zawsze
dopasowane do Twojej sylwetki
i osobowości…”
Sylwia Kobylińska
Izabela Sobstyl
bstyl
y
Stylistka
Top Modelka
NAJMODNIEJSZE
AKCESORIA
TEGO SEZONU!
189
Z¸
Skontakt
uj siię
ę
z Konsult
ltantem
CZARU
UJĄ
ĄCEE KOB
BIEETY
ODKRY
YWAJĄ
Ą SEK
KRETY
SWOJEEGO
O PIĘĘKNA
A
Imi´ i nazwisko
Telefon
www.oriflamefashion.pl
www.oriflamefashion.pl
620028
E-mail
DOŁĄCZ DO
ZACHWYCAJĄCEGO
WAŻN
A
WSKA
ZÓWK
A
Kuferek B
Black
lac Croc
z kolekcji Gl
Glamour
doda Ci elegancji
Kobiety mieszkające w Paryżu słyną
ze swojej intuicji do stylu i pięknego
wyglądu. Najważniejsza rzecz, którą
warto zapamiętać to by odnaleźć
własny, indywidualny styl, w którym
można pokazać swoją osobowość.
Bądź świadoma swoich atutów
i podkreśl najlepsze cechy, ukrywając
jednocześnie obszary problematyczne.
Ubrania powinny być zawsze
dopasowane do Twojej osobowości
i sylwetki.
etki
Wybieraj stroje, które są uszyte
w odpowiedni sposób, a przy tym są
zrobione z najwyższej jakości tkanin.
Niech kolory podkreślają Twoje
naturalne piękno. Ubrania
w naturalnych odcieniach idealnie
sprawdzają się w stylizacjach na
dzień. Wygląd możesz podkreślić
eleganckimi dodatkami i perfekcyjnym
makijażem. Połączone z prostym,
klasycznym strojem w stonowanych
kolorach zagwarantują Ci, że zrobisz
odpowiednie wrażenie w każdej
sytuacji.
Dołącz do zachwycającego świata Oriflame kontaktując
się z Konsultantem lub rejestrując się na stronie
www.oriflamefashion.pl. Teraz możesz rozpocząć budowanie
własnego biznesu, biorąc udział w niesamowitym
Programie Witamy.
DOŁÑCZ
TERAZ!
ZAREJEST
1
RUJ SI¢ Z
A
Kuferek Blac Crock
ck z kolekcji
ji Glamour
G
szczącego
Niezwykle stylowy kuferek z błyszczącego
d l
materiału przypominającego krokodylą
skórę, to idealne miejsce na Twoje kosmetyki
Oriflame. Ma odpinany pasek, dzięki któremu
esieszz ggo
wygodnie i z łatwością przeniesiesz
entują
tują się
z miejsca na miejsce. Kosmetyki p
prezentują
wnościąą pomoże
pomoże
w nim znakomicie, co z pewnością
czne pr
rzegródki
rze
gród
ródki
Ci w ich sprzedaży. Liczne
przegródki
ransp
i kieszonki zapewnią bezpieczny ttransport
zystkim produktom.
prro
oduktom.
od
wszystkim
Z¸
DAMI
YMI NAGRO
W
O
K
T
JÑ
Y
E WITAMY Z W
W PROGR AMIE
Ł
IA
Z
D
U
Eè
W
BĄ
ĄDŹ PR
ROF
RO
OFES
ESSJON
SJON
J NA
ALN
NA I ZRÓB
POZNAJ SEKRETY PIĘKNEGO WYGLĄDU
Nie tylko szczególne okazje
okaz są powodem, byś wyglądała wyjątkowo.
Możesz poprawić swój co
codzienny makijaż sprawiając, by był bardziej
wyrazisty. Dzięki doda
dodatkowej warstwie tuszu do rzęs Giordani
Gold Lash Fascination
będziesz zachwycać spojrzeniem.
Fasc
Jeśli muśniesz twarz
twar pyłkowym pudrem Giordani Gold,
zyskasz nienaganny wygląd cery przez cały dzień.
Z¸
Zaaranżuj wnętrze
kuferka zgodnie ze
swoimi potrzebami.
Âå
W A R TO Â
189
å
Adaptacyjny
puder
pyłkowy
pu
Giordani
Gold
G
DY
Kuferek nie zawiera produktów
Kufe
RO
Z¸
W YP
PEEŁŁN
NIJ SWÓ
ÓJ ŚWIAT
T… PIĘĘKNEM
G
N
N
W A R TO
R O DY
Z¸
AG
Z¸
74
AG
R O DY
42
W
A RTO Â å N
A
ETAP 1
ETAP 2
ETAP 3
ZACZNIJ PROFESJONALNIE
KROK DO PRZODU
Ustaw wysoko poprzeczkę, a osiągnięcie
pierwszych 100 PP w Katalogu 13 okaże
się niezwykle proste. W nagrodę otrzymasz
czarny tusz do rzęs Giordani Gold
Lash Fascination za 1 zł razem
z zamówieniem w następnym Katalogu.
Zrealizuj zamówienie za 100 PP
w Katalogu 14, a Twojà nagrodà b´dzie
adaptacyjny puder pyłkowy Giordani
Gold za 1 zł, który otrzymasz wraz
z zamówieniem w nast´pnym Katalogu.
POZOSTAW DŁUGOTRWAŁE
WRAŻENIE
Dzięki zamówieniu za 100 PP w Katalogu 15,
otrzymasz jeszcze jedną wspaniałą nagrodę –
kuferek Black Croc z kolekcji Glamour
za 1 zł wraz z zamówieniem w następnym
Katalogu.
Bàdê
dê profesjon
profesjonalnà Konsultantkà jednej z najlepszych firm
profesjona
kosm
ko
metyc
ycznych. Mo˝esz
M
kosmetycznych.
zrobiç niesamowite wra˝enie dzi´ki
ele
eleganckiemu kuferkowi z kolekcji Glamour.
305
Z¸
C AŁKOW
ITA
WARTOŚ
Ć NAGRÓ
D
z Program
u Witamy
189
Czarny
y ttusz do rzęs
ę
Giordani
Fascination
Giord
dani Gold Lash Fascinatio
ZARABIA
AJ DZIŚŚ
1 z∏
1 z∏
1 z∏∏
1 z∏
Opłata wpisowa
Giordani Gold Lash Fascination
Tusz do rz´s Giord
Adaptacyjny puder pyłkowy Giordani Gold
Kuferek Black Croc z kolekcji Glamour
32
20 Z¸
¸
OSZCZ¢
OSZCZ¢DZASZ
W PROGRAMIE WITAMY
WIT
Oderwij prawà cz´Êç ulotki, jeÊli chcesz zaprezentowaç kuferek Klientowi. Zarabiaj ju˝ dziÊ!
JA
AK DOŁŁĄCZ
ZYĆ
Ć DO
O
ORIFLLAM
ME?
TRZYMAJ
KOSMETY
KI
W ELEG
ANCKIIM
M
KUFERK
U
Kuferek Black Croc
z kolekcji Glamour
Stylowy kuferek z błyszczącego
materiału przypominającego
krokodylą skórę, to idealne
miejsce na Twoje kosmetyki
Oriflame. Ma odpinany pasek,
dzięki któremu wygodnie
i z łatwością przeniesiesz
go z miejsca na miejsce.
Kosmetyki prezentują się w nim
znakomicie, a liczne przegródki
i kieszonki zapewnią im
bezpieczny transport.
Zaaranżuj wnętrze
kuferka zgodnie ze
swoimi potrzebami.
Kuferek nie zawiera produktów.