NOBLIŚCI ROSYJSCY I RADZIECCY

Transkrypt

NOBLIŚCI ROSYJSCY I RADZIECCY
NOBLIŚCI
ROSYJSCY
I RADZIECCY
Fundator Nagrody Nobla
Alfred Nobel
Filharmonia Sztokholmska, w
której wręczane są Nagrody
Nobla.
NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE
LITERATURY
Iwan Aleksiejewicz Bunin
(1870--1953)
(1870
Laureat
literackiej
Nagrody Nobla
w 1933 roku.
Borys Lewandowicz Pasternak
(1890--1960)
(1890
Laureat Nagrody
Nobla w
dziedzinie
literatury w
1958 roku.
Michaił Aleksandrowicz Szołochow
(1905--1984)
(1905
Otrzymał Nagrodę
Nobla w 1965 roku.
Aleksander Isajewicz Sołżenicyn
(1918--2008)
(1918
Laureat
literackiej
Nagrody Nobla
w roku 1970.
Josif Aleksandrowicz Brodski
(1940--1996
(1940
1996))
Otrzymał Nagrodę
Nobla w 1987 roku.
NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE
EKONOMII
Leonid Witaljewicz Kantorowicz
(1912--1986)
(1912
Laureat Nagrody
Nobla w
dziedzinie
ekonomii
w 1975 roku.
NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE
FIZYKI
Paweł Aleksjejewicz Czerenkow
(1904--1990)
(1904
Laureat
nagrody
Nobla w
dziedzinie
fizyki w 1958
roku.
Rdzeń reaktora jądrowego
TRIGA. Niebieskie światło to
efekt promieniowania
Czerenkowa..
Czerenkowa
Igor Jewgieniewicz Tamm
(1895--1971)
(1895
Rosyjski fizyk
teoretyk, laureat
Nagrody Nobla z
dziedziny fizyki
(wspólnie z
Czerenkowem i
Frankiem) w roku
1958 za odkrycie i
interpretację
promieniowania
Czerenkowa..
Czerenkowa
Ilja Michaiłowicz Frank
(1908--1990)
(1908
Rosyjski fizyk,
laureat
Nagrody
Nobla w
dziedzinie
fizyki w roku
1958.
Lew Dawidowicz Landau
(1908--1968)
(1908
Wybitny fizyk
rosyjski. Otrzymał
nagrodę Nobla z
fizyki w 1962
roku.
Mikołaj Giennadijewicz
Basow (1922
(1922--2001)
Laureat Nagrody
Nobla w 1964 roku.
Aleksander Michaiłowicz
Prochorow (1916
(1916--2002)
Rosyjski fizyk.
W 1964 roku wraz
z Charlesem
Townesem
i Mikołajem
Basowem otrzymał
Nagrodę Nobla
w dziedzinie fizyki
za fundamentalne
prace w dziedzinie
elektroniki
kwantowej.
Piotr Leonidowicz Kapica
(1894--1984)
(1894
Wybitny fizyk rosyjski,
badacz fizyki
niskich temperatur,
odkrywca zjawiska
nadciekłości helu w
1937, za co
otrzymał nagrodę
Nobla z fizyki w
1978 roku.
Żores Iwanowicz Ałfiorow
(1930 - )
Laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie fizyki w
2000 roku.
Aleksiej Aleksiejewicz
Abrikosow (1928
(1928--)
Laureat Nagrody
Nobla w dziedzinie
fizyki w 2003 roku.
Witalij Łazariewicz Ginzburg
(1916 - 2009)
Wspólnie z
Aleksiejem
Aleksiejewiczem
Abrikosowem
Laureat Nagrody
Nobla w dziedzinie
fizyki w 2003 roku.
NAGRODA NOBLA W
DZIEDZINIE CHEMII
Mikołaj Mikołajewicz
Siemionow (1896
(1896--1986)
Laureat Nagrody
Nobla w zakresie
chemii w roku
1956.
Siemionow (po prawej)
NAGRODA NOBLA W
DZIEDZINIE FIZJOLOGII I
MEDYCYNY
Iwan Pietrowicz Pawłow
(1849--1936)
(1849
Rosyjski fizjolog, w
1904 roku dostał
nagrodę Nobla w
dziedzinie medycyny
za wieloletnie
badania nad
fizjologią trawienia.
Ilja Iljicz Miecznikow
(1845--1916)
(1845
Zoolog i mikrobiolog
rosyjski, za prace
nad odpornością
wraz z Paulem
Ehrlichem otrzymał
Nagrodę Nobla z
medycyny w 1908.
POKOJOWA NAGRODA
NOBLA
Andriej Dmitrijewicz
Sacharow (1921(1921-1989)
Radziecki fizyk
jądrowy, twórca
m.in. teorii
indukowanej
grawitacji, działacz
polityczny, laureat
pokojowej nagrody
Nobla.
Michaił Siergiejewicz
Gorbaczow (1931 - )
Polityk radziecki i
rosyjski.
Laureat
pokojowej
Nagrody Nobla
w 1990.
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!!!
PROGRAM I PREZENTACJĘ
PRZYGOTOWALI UCZNIOWIE
KLASY I LH:
BĘBACZ BEATA
JAWORSKA NINA
GÓRAL JUSTYNA
SZYMCZYK HUBERT
GĄDEK ŁUKASZ
POD OPIEKĄ
MGR PAWŁA KISIEL

Podobne dokumenty