Główny Księgowy Z-ca Dyrektora Ds. Lecznictwa Sekretariat Dział

Transkrypt

Główny Księgowy Z-ca Dyrektora Ds. Lecznictwa Sekretariat Dział
Rada Społeczna Szpitala
DYREKTOR
NACZELNY
Główny
Księgowy
Pielęgniarka
Epidem.
Z-ca Dyrektora
Ds. Lecznictwa
Sekretariat
Dział admin.eksploatacyjny
Sekcja techn.eksploatacyjna
Zaopatrzenie
Dział ekon.finansowy
Parking
Zamów.
publiczne
Jednostki
podstawowej
działalności med.
Sekcja
księgowości
Archiwum
Sekcja służb
pracowniczych
Specjalista
ds. BHP i PPoż
Specjalista
ds. obronności
Magazyn TR
Specjalista ds.
obsługi
informatycznej
Radca Prawny
Izba przyjęć
Neurologiczna
Urazowo-ortoped.
Preluksacyjna
Chorób piersi
Jednostki
pomocniczej
działalności med.
Laktacyjna
Pediatryczna.
Chorób naczyń
Neonatologiczna
Oddział pomocy doraźnej
O. wewnętrzny
Laboratorium
O. chirurgiczny
Oddział
anastezjologji
O. dziecięcy
Pracownia
diagnostyki
obrazowej
Apteka
O. położniczoginekologiczny
W
O. noworodków
R
Prosektorium
O
Poradnia rehabilit.
przeciwgruźlicza
Kardiologiczna
POZ
Naczelna
pielęgniarka
Sekcja płac
Sekcja
controlingu
Magazyn
Sekcja statystyki
analiz i rozliczeń
z NFZ
Ch. metabolicznych
Gastroenterolog.
Chorób płuc
Zdrowia psych.
Leczenia uzależnień
CPR
Legenda
Podległość
Współpraca
Wydzielona działalność
Dyrektorzy
Działy
Oddziały
Sekcje
Zespoły
Samodzielne stanowisko
Samodzielne stanowisko
(Umowa cywilno-prawna)
Karetki:
Wypadkowa
W
Reanimacyjna
R
Ogólnolekarska
O

Podobne dokumenty