Wjazd do garażu – obsługa instalacji dzwonkowej

Transkrypt

Wjazd do garażu – obsługa instalacji dzwonkowej
Wjazd do garażu – obsługa instalacji dzwonkowej
Uwaga: NIE jest to ekran dotykowy.
System obsługiwany jest za pomocą klawiatury.
„Willkommen, Taste A drücken“ (Witamy, naciśnij przycisk „A“; rys.
1). Użyj klawiszy ze strzałkami (rys. 2) do przesuwania się w menu.
Aby zadzwonić w recepcji, wybierz przycisk z dzwonkiem (rys. 5).
1
2
3
4
5
6

Podobne dokumenty