Konkurs na najpiękniejszy rodzinny witraż bożonarodzeniowy.

Transkrypt

Konkurs na najpiękniejszy rodzinny witraż bożonarodzeniowy.
Konkurs na najpiękniejszy rodzinny witraż
bożonarodzeniowy.
Termin konkursu:
Konkurs trwa do 16 grudnia 2016
Uczestnicy konkursu:
Uczniowie klas I – VI szkoła podstawowa i I – III gimnazjum.
Cele konkursu:
- Rozwijanie wyobraźni twórczej.
- Rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych.
Zasady konkursu:
- Zachęcamy całe rodziny do wykonania bożonarodzeniowego witrażu
rodzinnego.
Technika i wielkość całkowicie dowolna. Liczy się zaangażowanie i końcowy
wygląd.
Przypominamy, że witraż powinien przepuszczać światło
- Zwycięzców konkursu wyłoni Jury powołane przez Organizatora. Oceniane
będą walory artystyczne, pomysłowość i oryginalność prac.
- Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie
danych osobowych uczestnika przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem
konkursu, a także na opublikowanie imienia, nazwiska oraz wieku uczestnika konkursu na stronie
internetowej Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie (www.szkolazaborow.org) . Dane osobowe
uczestników konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Podobne dokumenty