Ja niżej podpisany/ podpisana, będąc osobą pełnoletnią ( jako

Transkrypt

Ja niżej podpisany/ podpisana, będąc osobą pełnoletnią ( jako
Płock, dnia
Imię i nazwisko
Adres
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/ podpisana, będąc osobą pełnoletnią
( jako przedstawiciel ustawowy małoletniego…………………………………………)
przystępując do nauki jazdy konnej w CJK Centrum Jazdy Konnej Czesław
Jacenty Krakowski, oświadczam, że jestem świadomy/ świadoma
niebezpieczeństw jakie niesie uprawianie tego sportu oraz świadomy/
świadoma ryzyka odniesienie kontuzji podczas nauki.
Wyrażam zgodę na pobieranie lekcji przez małoletniego…..........................
Oświadczam, że korzystam z usług Centrum Jazdy Konnej na własne
ryzyko oraz przystępując do pobierania lekcji nauki jazdy w całości
akceptuję Regulamin korzystania z usług.
Data, podpis

Podobne dokumenty