ĆWICZENIE 21 PATOMORFOLOGIA DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

Komentarze

Transkrypt

ĆWICZENIE 21 PATOMORFOLOGIA DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
ĆWICZENIE 21
PATOMORFOLOGIA
DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
I TRZUSTKI
ĆWICZENIE 21
7965/09. Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego.
Cholesteroloza. Węzeł chłonny – zmiany reaktywne.
(Cholecystitis chronica . Cholesterolosis.
Hyperplasia reactiva lymphonodi colli vesicae felleae)
228.
Rak gruczołowy pęcherzyka żółciowego
(adenocarcinoma vesicae felleae).
247.
Martwica krwotoczna trzustki
(Necrosis haemorrhagica pancreatis)
247a.
Przewlekłe zapalenie trzustki ( pancreatitis chronica)
247b.
Rak gruczołowy trzustki ( adenocarcinoma pancreatis)
7547C/11.
Wrastanie nowotworu do naczyń (rak trzustki)
7965/09. Cholecystitis chronica . Cholesterolosis.
Hyperplasia reactiva lymphonodi colli vesicae felleae.
- Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego,
Cholesteroloza. Węzeł chłonny – zmiany reaktywne.
7965/09. Cholecystitis chronica . Cholesterolosis.
Hyperplasia reactiva lymphonodi colli vesicae felleae.
- Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego,
Cholesteroloza. Węzeł chłonny – zmiany reaktywne.
7965/09. Cholecystitis chronica . Cholesterolosis.
Hyperplasia reactiva lymphonodi colli vesicae felleae.
- Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego,
Cholesteroloza. Węzeł chłonny – zmiany reaktywne.
7965/09. Cholecystitis chronica . Cholesterolosis.
Hyperplasia reactiva lymphonodi colli vesicae felleae.
- Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego,
Cholesteroloza. Węzeł chłonny – zmiany reaktywne.
7965/09. Cholecystitis chronica . Cholesterolosis.
Hyperplasia reactiva lymphonodi colli vesicae felleae.
- Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego,
Cholesteroloza. Węzeł chłonny – zmiany reaktywne.
7965/09. Cholecystitis chronica . Cholesterolosis.
Hyperplasia reactiva lymphonodi colli vesicae felleae.
- Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego,
Cholesteroloza. Węzeł chłonny – zmiany reaktywne.
7965/09. Cholecystitis chronica . Cholesterolosis.
Hyperplasia reactiva lymphonodi colli vesicae felleae.
- Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego,
Cholesteroloza. Węzeł chłonny – zmiany reaktywne.
228. Rak gruczołowy pęcherzyka żółciowego.
(adenocarcinoma vesicae felleae).
228. Rak gruczołowy pęcherzyka żółciowego.
(adenocarcinoma vesicae felleae).
228. Rak gruczołowy pęcherzyka żółciowego.
(adenocarcinoma vesicae felleae).
247.Martwica krwotoczna trzustki.
(Necrosis haemorrhagica pancreatis
247a.Przewlekłe zapalenie trzustki
( pancreatitis chronica)
1
2
247a.Przewlekłe zapalenie trzustki
( pancreatitis chronica)
4
3
1
3
1
2
2
1
247a.Przewlekłe zapalenie trzustki
(pancreatitis chronica)
2
3
1
2
Przewlekłe zaostrzone zapalenie trzustki
( pancreatitis chronica exacerbata)
1
1
Przewlekłe zaostrzone zapalenie trzustki
( pancreatitis chronica exacerbata)
1
1
247b. Rak gruczołowy trzustki ( adenocarcinoma pancreatis)
1
1
1
1
3
4
2
2
247b. Rak gruczołowy trzustki ( adenocarcinoma pancreatis)
247b. Rak gruczołowy trzustki ( adenocarcinoma pancreatis)
7547C/11. Wrastanie nowotworu do naczyń (rak trzustki)
7547C/11. Wrastanie nowotworu do naczyń (rak trzustki)
7547C/11. Wrastanie nowotworu do naczyń (rak trzustki)
7547C/11. Wrastanie nowotworu do naczyń (rak trzustki)

Podobne dokumenty