SKŁADY KOMISJI SENACKICH NA KADENCJĘ 2016

Transkrypt

SKŁADY KOMISJI SENACKICH NA KADENCJĘ 2016
SKŁADY KOMISJI SENACKICH NA KADENCJĘ 2016-2020
SENACKA KOMISJA DS. BUDŻETU I FINANSÓW UCZELNI
1. Dr Jerzy Raciborski – przewodniczący
2. Dr hab. Marek Pieniążek, prof. nadzw.
3. Dr hab. Ewa Roszkowska
4. Dr hab. Michał Spieszny, prof. nadzw.
5. Mgr Witold Zych
6. Mgr Dariusz Horosin
7. Mgr Ryszard Marszałek
8. Mgr Józef Żmigrodzki
9. Dr Marian Fiedor – przedstawiciel ZNP
10. Bogumiła Szczepanik - przedstawiciel NSZZ SOLIDARNOŚĆ
11. Mgr Marzena Szczurek – sekretarz
SENACKA KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dr hab. Barbara Frączek, prof. nadzw. – przewodnicząca
Dr hab. Zbigniew Szyguła, prof. nadzw.
Dr hab. Anna Mika
Dr Paweł Różycki
Dr Andrzej Szczygieł
Dr Anna Tyka
Mgr inż. Anna Radoń
Mgr Marek Pluta
Mgr Dorota Madejska – sekretarz
SENACKA KOMISJA DS. NAGRÓD, ODZNACZEŃ I SPRAW SOCJALNYCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dr hab. Ewa Roszkowska – przewodnicząca
Dr hab. Eligiusz Madejski
Dr hab. Michał Spieszny, prof. nadzw.
Dr Dorota Gazurek
Dr Marian Fiedor – przedstawiciel ZNP
Bogumiła Szczepanik – przedstawiciel NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Małgorzata Damasiewicz – sekretarz
KOLEGIUM WYDAWNICZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prof. dr hab. Aleksander Tyka – przewodniczący
Prof. dr hab. Anna Marchewka
Dr hab. Wiesław Alejziak, prof. nadzw.
Prof. dr hab. med. Edward Golec
Prof. dr hab. Edward Mleczko
Dr hab. Maria Zowisło, prof. nadzw.
Mgr inż. Anna Radoń - sekretarz
UCZELNIANA KOMISJA OCENIAJĄCA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
1.
2.
3.
4.
5.
Prof. dr hab. Andrzej Klimek – przewodniczący
Dr hab. Marcin Maciejczyk
Dr Edyta Mikołajczyk
Dr Danuta Żiżka
Mgr Jadwiga Zelek – sekretarz
ODWOŁAWCZA KOMISJA OCENIAJĄCA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Prof. dr hab. Aleksander Tyka – przewodniczący
Dr hab. Grażyna Kosiba, prof. nadzw.
Dr hab. Jerzy Roszkowski
Dr hab. Maria Zowisło, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Ryszard Żarów
Dr hab. Ewa Kałamacka, prof. nadzw.
Dr hab. Agnieszka Suder
Mgr Ryszard Marszałek – sekretarz
2
SKŁAD RADY BIBLIOTECZNEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Prof. dr hab. Anna Marchewka – Przewodniczący
Mgr Renata Mroczek – Dyrektor Biblioteki Głównej
Mgr Małgorzata Nahotko – st. kustosz
Mgr Renata Kamińska-Włodarczyk
Mgr Tomasz Rusin
Dr hab. Piotr Mika z Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
Dr hab. Wiesław Chwała – z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
Dr Karolina Korbiel - z Wydziału Turystyki i Rekreacji
Mgr Aneta Gajoch – doktorant
Joanna Szumiec – studentka
3